3/10/07

Casus Mamaev

02/03/2007
http://www.expert.ru/articles/2007/02/27/srpiter/


Ekspert vertelt hoe een kleine ondernemer in Krasnojarsk zijn zaak tegen de migratiedienst wint. De casus Mamaev wordt gezien als een precedent voor andere ondernemers.

Recent ging er een nieuwe wet in werking voor de regulering van marktplaatsen. Er wordt nu hard opgetreden tegen het in dienst nemen van illegale werknemers in deze sector.

Rambek Mamaev, eigenaar van een container op de markt, werd betrapt op het in dienst nemen van een illegale arbeider uit Kirgizië voor het transporteren van zijn waren. De boete voor een dergelijke overtreding bedraagt ruim 10.000 euro.

De rechter achtte het echter bewezen dat Mamaev niet op voldoende wijze op zijn rechten was gewezen. De woordvoerder van de rechtbank constateert: ‘Deze burger heeft zich snel en bekwaam op zijn rechten georiënteerd en een goede advocaat gevonden. Wanneer de migratiedienst op deze wijze doorgaat zal het aantal door hen verloren rechtszaken slechts toenemen.’ De rechter vertelt dat ‘de juridische geletterdheid van de zakenmensen groeit. De praktijk laat zien dat federale structuren zelden dezelfde eisen stellen aan hun eigen werk als aan het werk van anderen. De procedures moeten nageleefd worden!’

3/4/07

Jastrzhembskii: 'Heren, Rusland is terug!

22/02/2007
http://www.rg.ru/2007/02/22/yastrgemsky.html


Onder deze titel publiceert Rossiiskaja Gazeta een interview met Sergei Jastrzhembskii, de speciale afgevaardigde van de president voor de relaties met EU landen. Onderwerp van gesprek is de toespraak van Poetin in München.

Jastrzhembskii vertelt: 'Veel van de ideeën, die voor het brede auditorium in München als nieuw klonken, worden allang besproken in diplomatieke en dus niet-publieke kringen. Onze visie is al lang bekend in Europa en ook de VS.'

De verassing zat volgens Jastrzhembskii niet zozeer in de inhoud maar wel in de hoeveelheid van de grieven en het laten varen van de politiekcorrecte toon. De toespraak laat zien dat Rusland in de laatste zes jaar sterk verandert is en dat de wijze waarop zij zich als speler in de internationale sfeer bezigt ook verandert: 'Rusland is terug. Ze moeten nu rekening met ons houden.'

De interviewer vist naar een vergelijking met de koude oorlog. Jastrzhembskii: 'Een dergelijke vergelijking is primitief en kan ons vandaag de dag op geen enkele wijze helpen. Er komt geen tweede editie van de koude oorlog, want de koude oorlog was een tegenstelling tussen twee ideologisch en politiek tegenover elkaar staande systemen. Op dit moment hebben wij geen ideologisch conflict met het Westen.'

Hoe moeten we het conflict dan omschrijven, vraagt RG. Jastrzhembskii: 'Het is een conflict van belangen, die Rusland en het Westen hebben en de methodes die zij gebruiken voor het realiseren van die belangen. We moeten het proces van globalisatie niet vergeten. Of het Westen het wel of niet wil erkennen, Rusland is deel van de globaliserende wereld. Wanneer het Westen Rusland haar plek wil ontkennen zal dit duur kosten, een prijs die het Westen niet snel zal willen betalen.

Jastrzhembskii bespreekt vervolgens de Russische grieven over de unilaterale politiek van de VS: 'Rusland is ontevreden omdat, terwijl het in de laatste jaren terugkeert bij de avantgarde van de wereldpolitiek, Rusland merkt dat de onderliggende trend, gericht is op een monopoliare wereld, waarin de regels van het spel, de regels van gedrag worden bepaald door één speler, die zich boven de door de internationale gemeenschap bepaalde regels verheven voelt. Dit terwijl, objectief gezien, het globalisatieproces de wereld meer multipolair zou kunnen maken. Wij zijn het categorisch met deze trend oneens. En met ons vele anderen, maar zei spreken slechts zachtjes net zoals wij dat vroeger deden in de Sovjet Unie, in de privacy van de keuken. Zo wijst een opinieonderzoek na de toespraak uit dat meer dan 60% van de Duitse bevolking het met Poetin eens is.'

Het interview richt zich even op de aanloop naar de oorlog in Irak, waarna Jastrzhembskii een vraag krijgt op de kritiek op de binnenlandse politiek van het Kremlin: 'Onze westerse partners laten hun politieke correctheid vaak varen en zeggen ons rechtstreeks wat ze denken. Dit is hun recht en wij zullen antwoorden. Wanneer de basis van internationale relaties wederzijds respect is en gelijkheid van rechten en de zorg voor gezamenlijke belangen dan hebben wij ook het recht om in dezelfde toon te praten over die zaken die ons zorgen bieden.'

Het gesprek gaat vervolgens over de richting van de vector van de Russische buitenlandse politiek. Europa of China? Jastrzhembskii zegt dat Poetin's toespraak, hoewel de inhoud een globaal karakter droeg, vooral gericht was op een Europees of 'zo u wilt' een Noord-Atlantisch auditorium.

Over de relatie met Europa zegt hij het volgende: 'Het is onbetwistbaar dat Rusland door zijn eigen geschiedenis en geografische ligging 'gedoemd' is tot een beleid met meerdere vectoren. Europa heeft daarin een belangrijke plaats. In 2006 groeide het aandeel van handel met EU-landen ten opzichte van totale handelsbalans opnieuw. Nu tot boven de 52%. Onze drie belangrijkste handelspartners zijn Duitsland, Nederland en Italië.

De krant legt Jastrzhembskii vervolgens de reactie van een Amerikaanse senator voor. Zij had gezegd dat Poetin met zijn toespraak meer heeft gedaan voor de verhouding tussen de VS en Europa dan ze zelf in tien jaar hadden kunnen doen. Jastrzhembskii countert die uitspraak door een Duitse krant te citeren; 'de VS is diep onverschillig ten aanzien van de mening van de Europese elite over de CIA vluchten boven Europese landen. De praktijk zal worden voortgezet.' 'Luister goed', zegt Jastrzhembskii naar, 'diep onverschillig': 'De tegenstellingen binnen de Noord-Atlantische gemeenschap liggen zeer diep,' voegt hij nog toe.

Federale Raad: Tatarstan niet gelijker dan de anderen

22/02/2007
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=744873


De Federale Raad (de Russische senaat) trotseerde afgelopen week de wens van het Parlement, de Presidentiele administratie en de gouverneur van Tatarstan, Mintimer Sjaimiev.

De republiek Tatarstan heeft sinds 1993 een bijzondere status binnen de Russische Federatie. Zo hoefde het bijvoorbeeld minder belasting aan Moskou af te dragen dan andere regio's. Onder Poetin werden de vrijheden echter teruggebracht tot enkele symbolische bijzonderheden. Deze zouden nu in een nieuw verdrag opnieuw onderschreven worden.

Tatarstan zou bijvoorbeeld een eigen paspoort mogen uitgeven. Een president van de republiek zou vloeiend Tatar moet kunnen spreken. En de republiek zou zelfstandig buitenlandse betrekkingen mogen aanknopen.

De senatoren, die elk een eigen regio vertegenwoordigen, zijn het echter niet eens met de bijzondere status van Tatarstan en stemden met 121 tegen 13 stemmen tegen het verdrag. Voor stemden onder andere de vertegenwoordigers uit Ingoesjetië en Noord-Ossetië.

Voorzitter Sergei Mironov beschuldigde Tatarstan en Verenigd Rusland, de partij met een meerderheid in het parlement, van steun aan separatisme. Volgens Boris Gryzlov van Verenigd Rusland draagt het verdrag een symbolisch karakter en is het juist een elegante oplossing voor het beëindigen van daadwerkelijke economische ongelijkheden binnen de federatie. Boris Nadezjdin van de rechts-liberale partij SPS commentarieert dat de rivaliteit tussen Verenigd Rusland en Rechtvaardig Rusland (partij van Mironov) eindelijk eens tot een mooie beslissing leidt.

Kommersant speculeert over de gevolgen voor het verdrag met Tsjetsjenië. Tsjetsjenië zou een aantal economische voordelen toegespeeld krijgen waaronder het recht op de grondstoffen onder eigen bodem. Het tekenen van het verdrag is echter uitgesteld tot de nieuwe president beëdigt is.

De senator uit Tsjetsjenië onderstreept dat zijn regio en Tatarstan niet te vergelijken zijn: 'Onze republiek heeft twee oorlogen meegemaakt en heeft daarom voor minstens de aankomende vijf jaar recht op bijzondere tegemoetkomingen vanuit het centrum. Ik denk daarbij aan belasting- en andere economische voordelen.'

Kommersant lijkt het erg plausibel dat de tijd van bijzondere verdagen tussen centrum en subjecten nu definitief tot een einde is gekomen. Geciteerd wordt het hoofd van de senaatscommissie aangaande wetgeving en de constitutie: 'Alles kan via de wet en zonder verdragen geregeld worden. Inclusief Tsjetsjenië.'

Kadyrov nu bijna Tsjetsjeens president

22/02/2007
http://www.rg.ru/2007/02/22/kadyrov.html


Dmitri Kozak de presidentiele afgevaardigde voor de Kaukassus heeft drie mogelijke kandidaten genoemd voor de post van President van Tsjetsjenië.

Rossiiskaja Gazeta twijfelt niet dat het Ramzan Kadyrov zal zijn die straks allereerst door Poetin zal worden voorgedragen en vervolgens door het Tsjetsjeense parlement zal worden goedgekeurd. Het artikel citeert enkele uitspraken van Kadyrov tijdens een persconferentie na bekendmaking van zijn kandidatuur.

Kadyrov: 'Ik zou niet weten wie anders door de Russische President van de Federatie zou kunnen worden voorgedragen voor de functie van leider van de republiek. Niemand heeft met mij over die vraag gesproken. Ik ben gereed deze functie op mij te nemen. Ik voel de steun van het volk. En ik ben bereid om mijn leven voor hen te geven.

Rossiiskaja Gazeta wijst op de uitspraak van de voormalige president van de republiek Aloe Alchanov dat er in Tsjetsjenië een persoonlijkheidscultus groeiende is. Kadyrov countert: 'Het is mij geheel onduidelijk waarom, als een persoon, een politicus, zorg draagt over zijn volk, hun problemen oplost, een gemeenschappelijke taal vindt met de mensen, dat gekwalificeerd moet worden als een persoonlijkheidscultus.'

De geruchten dat Tsjetsjenen verantwoordelijk zouden zijn voor de moorden op Politkovskaja en Litvinenko, schuift hij af op Boris Berezovskii: 'Vandaag de dag zijn bepaalde personen op zoek naar een spoor in Tsjetsjenië, terwijl de opdrachtgever in Londen zit. Het lijkt wel die Russische uitdrukking; als een jager een beer ziet, schiet hij op zijn spoor in de sneeuw.'

Alles wat Politkovskaja en Litvinenko voor Berezovskii konden doen hadden ze al gedaan en daarom had hij hen niet langer nodig. Ik hoorde dat ze twee Tsjetsjenen hebben opgepakt. Maak me eens blij en ga de zaak objectief onderzoeken. Anna Politkovskaja heeft ons nog nooit ergens mee lastig gevallen want wij lazen haar verhaaltjes in Tsjetsjenië als kindersprookjes. Ze schreef wat ze hoorde, baseerde zich op geruchten.'

Achmed Zakajev, de in Londen levende vertegenwoordiger van de Tsjetsjeense regering in ballingschap, mag volgens Kadyrov terugkeren … als acteur: 'Zakajev is een groots artiest. Dit is allen bekend. En wanneer ik ongelijk heb en wanneer zijn geweten ten aanzien van het Tsjetsjeense volk en Rusland zuiver is, laat hem dan terugkeren naar Grozny en voor zijn republiek werken.

De meest ingewikkelde taak voor het land, zo zegt de presidentskandidaat, is de uitbetaling van de compensaties voor het verlies van huis en eigendom. De meerderheid van de mensen die volgens de wet recht hebben op de uitkering van rond de 12.000 euro hebben nog geen geld gezien. 'Dit is het enigste probleem waarvoor ik geen begin of een eind zie. Het hier ontstane systeem van verduistering kent geen gelijke in de wereld. Betrokken zijn het ministerie van binnenlandse zaken, de FSB en andere diensten. Maar tot op dit moment hebben we nog geen enkel persoon gevonden die tegen hen kan getuigen.

Over de veiligheid, zegt hij, dat 'de republiek nu de meeste rustige provincie van Rusland is. Alledaagse criminaliteit komt praktisch niet voor. In de bergen zitten nog enkele tientallen strijders, die niet kunnen terugkeren naar een vreedzaam bestaan omdat zij zich schuldig hebben gemaakt aan zware misdaden zoals moord en kidnapping.'

Twijfel over herkomst vogelgriep

22/02/2007
http://www.rg.ru/2007/02/20/ptichij-gripp.html
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=744826


Maandag de 19de februari werd op de Moskouse markt Sadovod een kip met het H5N1 virus aangetroffen. Het is onbekend hoe de kip op de markt gekomen is.

De markt is onder quarantaine. Alle daar aanwezige vogels zijn verbrand. De loco-burgemeester belooft compensatie voor de gedupeerden. De som is nog niet bekend. De milieudienst wil de markt helemaal sluiten omdat de sanitaire normen al herhaaldelijk overtreden werden en documenten van herkomst en kwaliteit zeer zelden gecontroleerd werden.

Daarnaast is het virus aangetroffen in vijf rayons van de provincie rondom Moskou. Alle zieke kippen, eenden, ganzen en ander gevogelte op de getroffen boerderijen zijn vernietigd.. In een straal van drie kilometer werd eerst gedesinfecteerd. Enkele dagen later is er besloten al het gevogelte binnen deze omtrek te verbranden. Mensen die in buurt werken of wonen worden dagelijks medisch onderzocht

Vanaf maandag is er ook versneld begonnen met massale vaccinatie van gevogelte in de provincie. Deze stond gepland voor maart.

Volgens de landbouwinspectie kan de ziekte meegebracht zijn met illegale import van exotische vogels uit Azerbeidjaan, Iran of Kransnodar Krai.

Politici maken zich druk. Een parlementariër van Zjirinovskii's partij: 'Het vaderland is in gevaar. De situatie verslechterd. De Oekraïne en Wit-Rusland hebben al een importverbod op kippenvlees uit de provincie rondom Moskou ingesteld. Waar komt de besmetting vandaan? Is het geen vooropgezette actie?' Volgens een collega van de communistische partij riekt de situatie naar vijandelijke sabotage. Zelfs eerste spreker Boris Gryzlov relateert de opschudding rondom de vogelgriep aan de 'commerciële belangen van buitenlandse producenten van vaccins.'

Kommersant wijst de lezer erop dat vaccins die mensen kunnen beschermen tegen de voor hen gevaarlijke variant pas in 2008 aan Rusland geleverd kunnen worden. Overigens voor een prijs rond de één miljard dollar.

Spoorwegen dreigen boot te missen

20/02/2007
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=744512


Het staatsbedrijf, De Russische Spoorwegen, maakt zicht zorgen om de het huidige niveau van investeringen in het netwerk. Kommersant interviewt directeur Vladimir Jakoenin.

'Er zijn stukken rails die er al vijftig jaar liggen. Op korte termijn moeten we 17.000 kilometer vernieuwen en dat aantal zal slechts toenemen.' 'De problemen zullen groeien als een hoop sneeuw. Zonder massale investeringen door de overheid veranderen de spoorwegen in een rem op de groei in de Russische economie.'

Jakoenin heeft een aantal voorstellen. (1) De verhoging van tarieven voor cargotransport: 'Andere monopolisten verhogen immers ook hun tarieven. Wij hebben dat tot nu toe nog niet gedaan.' (2) Het oprichten van een apart bedrijf voor cargotransport. Emissie van aandelen zou ongeveer vijf miljard euro kunnen opleveren.

Voor het zover is moet er echter ook al veel gebeuren. 'Wanneer er nu nieuwe locomotieven worden besteld zijn die pas veel later klaar.' (3) De overheid moet daarom nu al bijspringen met garanties zodat bestellingen gemaakt kunnen worden.

Over het opsplitsen van het huidige systeem in concurrerende eenheden, zegt hij. 'Dat alleen doen om de wereld te tonen dat we liberaal zijn is onverstandig. We moeten denken aan de gevolgen voor de transportbedrijven en de economie in het geheel.'

Voor de lezer die zich net als ik tijdens treinreizen door Rusland afvraagt hoeveel van die transportwagons er wel niet zijn, heeft Kommersant een feitje: 62.000 transportwagons. 41500 passagierwagons.

Akademgorodok koestert verleden

20/02/2007
http://www.expert.ru/articles/2007/02/20/tehnopark/


Ekspert publiceert een artikel over de bouw van een technopark op de plaats van Akademgorodok, het vermaarde wetenschapscentrum uit de Sovjettijd nabij Novosibirsk.

In het kader van een federaal programma worden er technoparken gebouwd in Nizhny Novgorod, Kaloega, Tjoemen, Moskou Oblast, Tatarstan en St. Petersburg. In het komende jaar investeert de overheid 600 miljoen euro in het programma. In 2015 moeten er in het vernieuwde Akademgorodok 10.000 mensen werken. De verwachte jaaromzet van producten en diensten is één miljard euro.

De gemeente van Novosibirsk hoopt dat de federale overheid flink investeert in de infrastructuur en woningbouw rondom de stad. De regionale overheid wil grote investeerders aantrekken. Projectontwikkelaar RosEvroDevelopment heeft al toegezegd kantoorruimte, woonhuizen, een congreszaal en een hotel te bouwen. Voor dat dit kan moet er echter duidelijkheid komen over de eigendomsrechten van de grond.

Dit leek een formaliteit totdat de lokale gemeenschap in Akademgorodok protest aantekende tegen de plannen. Zij eisten de bescherming van een klein bos bomen binnen de stad. Het protest werd gehonoreerd en de plannen gewijzigd. Nu moet er wel een stuk grond van de regio overgeschreven worden naar de stad. Wederom een formaliteit, als de bewoners nu eens hun mond houden.

Ekspert schrijft dat het bos wellicht niet de belangrijkste reden is voor de protestgroep, waaronder zich onder andere de zoon van de oprichter van Akademgorodok bevindt. Het artikel beschrijft hoe enkele vrouwen van middelbare leeftijd met spandoeken de projectontwikkelaar verontwaardigd vragen of hij wel weet wat Akademgorodok vanuit een sociologisch en cultureel perspectief inhoud. Waarom wil hij dat vernietigen? Pogingen om deze bewoners uit te leggen dat onder de huidige omstandigheden Akademgorodok gedoemd is tot en langzame dood, lijken volgens Ekspert niet te werken

Centrale Bank verliest wellicht toezichtfunctie

21/02/2007
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=744532


De Centrale Bank lijkt de hand overspeelt te hebben. Na de arrestatie van de bankdirecteur Frenkel voor de moord op de tweede man bij de centrale bank Kozlov, lanceerde de CB het plan om alle banken onder curatele te stellen. Meer toezicht komt er zeker maar niet van de CB. Als het aan de parlementscommissie voor bankzaken ligt, neemt de inspectiedienst van het ministerie van financiën dit deel van de bevoegdheden van de Centrale Bank over.

Kommersant citeert de voorzitter van de commissie Vladislav Reznik: 'De schoonmaakmethodes van de CB werken contraproductief omdat ze de stabiliteit in het bankwezen niet versterken. Ze fabriceren bezwaarlijke bewijzen om de licenties van banken met een twijfelachtige reputatie in te trekken.' 'Om de in de wet omschreven toezichtfunctie werkelijk te kunnen vertrouwen is er een toezichtorgaan nodig dat gescheiden van de Centrale Bank functioneert.

Rosfinmonitoring, de dienst die de toezichtfunctie wellicht toegespeeld krijgt, zegt bij monde van de plaatsvervangend directeur: 'We moeten naar een centraal toezichtorgaan voor de gehele financiële markt.' Een vertegenwoordiger van de East-Bridge Bank zegt:'de vervlechting in één staatsorgaan van normatieve en controlerende volmachten is niet conform de marktprincipes en leidt tot corruptie.'

Volgens een bron van de krant binnen de presidentiele administratie wordt het idee gezien als logisch maar lastig uitvoerbaar. Alle specialisten werken immers bij de Centrale Bank. De andere diensten hebben geen kennisbasis of het benodigde personeel

Kommersant hoort ook enkele tegenstanders van het idee. Plaatsvervangend directeur van de Centrale Bank merkt op dat wanneer het principe van toezicht wordt verandert, minstens vijf wetten moeten worden aangepast. De president van de associatie van regionale banken verklaart dat 75% van de bij hem aangesloten directeuren liever de huidige situatie behouden.

MERT wil faillissementsrecht naar Amerikaans model

20/02/2007
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=744160


Het ministerie van economische zaken (MERT) wil de voorwaarden bij faillissementen van burgers naar Amerikaans voorbeeld versoepelen.

(1) De wet moet 'liberaler' worden en burgers, die niet in staat zijn om schulden hoger dan 300 euro meteen te betalen, moeten een uitstel van vijf jaar kunnen krijgen. (2) Het aantal vormen van eigendom dat gevrijwaard is van beslaglegging wordt vergroot. (3) De burger kan indien gewenst zelf de faillissementprocedure kunnen uitvoeren.

De geïnterviewde experts zijn er echter niet zo zeker van dat het Amerikaanse model ook in Rusland zal werken. Zij vrezen dat het aantal burgers dat een faillissement aanvraagt twee tot drie maal zal stijgen. 'De economie van de VS kan zich dergelijke sociale hulp veroorloven, maar kan de onze dat ook?' Een ander: 'Het Amerikaanse model werkt wanneer de reputatie in de markt een cruciale rol speelt. Bij ons is dat bewustzijn slechts beginnende.

Arbeidsinspectie vol goede moed

19/02/2007
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=743833
http://www.rg.ru/2007/02/13/topilin.html


De minister van gezondheidszorg en sociale ontwikkeling, Michail Zoebarov presenteerde vrijdag 11 februari de plannen voor de arbeidsmarkt 2007-2010. Kommersant ziet weinig nieuws in de plannen maar merkt op dat er wel meer aandacht en steun vanuit het kabinet komt.

Zoebarov is een man van het liberale model. Het huidige systeem is in zijn ogen 'demotiverend' voor de werkeloze. Hij wil de uitkeringen duidelijker begrenzen en de arbeidsmarkt dynamischer maken. Van belang is de verhoging van het opleidingsniveau en de effectiviteit van de arbeidskrachten.

Daarnaast zijn twee aspecten van belang voor de arbeidsmarkt. Als eerste de groeiende verschillen tussen regio's. De vraag naar arbeid concentreert zich in de centrale provincies. Alleen al in de eerste helft van 2006 verhuisden 371 duizend mensen uit Siberië naar de centrale delen. In de noordelijke Kaukasus ligt het werkeloosheidscijfer op 20%.

De regionale overheden krijgen daarom steeds meer eigen verantwoordelijkheden op dit gebied. Het centrale ministerie heeft protocollen opgezet voor het functioneren van onder andere arbeidsbureaus. Daar komen onder ander zelfs elektronisch gereguleerde rijen. (nummertjes trekken)

Regionale overheden hebben krijgen beperkte budgettaire vrijheden met ingebouwd beloningsmechanisme. Des te sneller de werkeloosheid daalt en de kwaliteit van diensten op orde is, des te sneller het geld ook kan worden uitgegeven aan extra programma's.

Het tweede aspect is de regulatie van migratie. Zoebarev wil onder andere bepaalde beroepen vrijstellen van quota. Het onderwerp migratie wordt gedetailleerder omschreven in een vraag en antwoord sessie van 13 januari van Rossiiskaja Gazeta met Maksim Topilin, leidinggevende bij de Federale Arbeidsinspectie.

RG: 'Is een quotum van 6 miljoen gastarbeiders niet weinig als we inschatten dat het aantal illegalen tussen de 5 en 12 miljoen ligt?'

T: 'Dit is de eerste reële oriëntatie in de geschiedenis van ons land. Het aantal is tot stand gekomen na individuele inschattingen gemaakt door de provincies. Wanneer het getal te laag is betekend dit dat de regionale overheden of de illegale arbeid niet willen reguleren of iets niet goed begrepen hebben.'

'Van belang zijn niet alleen de contacten met de provincies maar ook die met de landen van herkomst. Ook zij hebben er belang bij dat deze arbeidskrachten uit de grijze economie komen.'

RG: 'Op een markt moet sinds kort meer dan 60% van de werknemers een paspoort van de Russische Federatie hebben. Waar komt dit cijfer vandaan?'

T: 'Dit is een beleid om het voor burgers van de Russische Federatie makkelijker te maken om hun zelfgemaakte producten op de markt te verkopen. Ik kan overigens vertellen dat op geen enkele markt waar wij controles hebben gehouden het aantal buitenlanders hoger dan 40% ligt. Nergens. Zeer veel buitenlanders hebben hun bedrijfjes nu hier geregistreerd. Dit kan op tijdelijke of permanente basis. Het is een verkeerd idee dat er binnenkort helemaal geen buitenlanders op onze markten meer zullen werken.'

RG: 'Wat is de rol van de arbeidsinspectie in het proces?'

T: 'In tegenstelling tot andere diensten zijn wij er niet om illegale arbeiders uit te zetten, maar om de rechten van gastarbeiders te beschermen die legaal werken. Wij zien erop toe dat werkgevers normale salarissen betalen, veiligheidseisen naleven etc. Eerder bestond een dergelijke functie niet. De inspectie was op dat gebied systematisch inactief.'

RG: 'Gaan de salarissen en prijzen omhoog?'

T: 'Wanneer er op de markten transparante en eerlijke registers komen, wat de nieuwe wet vereist, dan beloof ik je, komt er een ander soort salaris. Prijzen zullen daardoor niet noemenswaardig stijgen. Zij zijn eerder afhankelijk van de huur van de kraam.'

RG: 'Vakbonden maken zich zorgen om de toestroom van gastarbeiders. Mijnwerkers uit Kazakstan werken in de Koesbass op basis van voordelige individuele contracten terwijl onze mijnwerkers via duurdere tarieven betaald krijgen.'

T: 'De vakbonden moeten begrijpen dat wanneer ze collectieve afspraken maken met de werkgever deze moeten gelden voor alle werknemers in het bedrijf en niet alleen de leden van de vakbond.'

Rus werkt zich in de schulden

15/02/2007
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=742095
http://www.rg.ru/2007/02/14/krediti.html


De Centrale Bank publiceerde gisteren cijfers over het percentage leningen waarop een betalingsachterstand loopt. Over de gehele banksector gemeten wordt dit geschat op 4 tot 7%. Voor kredieten zonder onderpand ligt het percentage op 20 tot 30%.

In januari 2006 was het bedrag aan openstaande betalingen iets meer dan 10 miljard roebel nu is dit 33 miljard roebel. Experts zeggen dat de cijfers de situatie niet goed weergeven. De realiteit is behoorlijk slechter, in het bijzonder voor banken die alleen in consumentenkrediet handelen.

Kommersant legt de schuld bij de agressieve marktstrategie van de kredietverstrekkers. Het doel van deze banken is niet het minimaliseren van risico. (dwz het vinden van betrouwbare klanten) De strategie is het maximaliseren van het aantal kredieten waarbij een hoog percentage betalingsachterstanden op de koop toe wordt genomen.

Er is een wet in de maak die kredietverstrekkers verplicht met de reële kosten van een lening te adverteren. Dit zal volgens de krant niet gaan werken omdat de consumenten meestal alleen op de maandelijkse termijnen letten.

Ecologen bedreigen olympische droom

15/02/2007
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=742546
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=743101


De directeur van de Russische afdeling van het wereld natuurfonds, Tjestin, schrijft een open brief aan president Poetin waarin hij het gebrek aan ecologische expertise in de bouwprojecten rondom de stad Sotsji bekritiseert. Het moment is goed gekozen. Binnenkort bezoekt het Olympisch comité de mogelijke kandidaat-stad voor de winterspelen van 2014. In september van het vorige jaar spande Greenpeace ook al een zaak aan tegen de plannen van de regering rondom de stad Sotsji.

De regering heeft veel geld beschikbaar gesteld (185 miljard roebel) voor de ontwikkeling van een ski gebied. Aangrenzend aan de stad liggen echter enkele beschermde natuurgebieden. Daar worden onder andere vakantieparken gebouwd die volgens Tjestin geen enkel doel dienen voor de Spelen. Verantwoordelijk voor de semi-legale toewijzing van grond is het ministerie van economische ontwikkeling dat openlijk lobbyt voor de interesses van enkele projectontwikkelaars, aldus Tsjestin.

In zijn brief herinnert hij de president dat de ecologen in april van het vorige jaar ook op zijn hulp konden rekenen, toen onder druk van maatschappelijke organisaties de president persoonlijk de toekomstige ligging van een olietransportleiding liet wijzigen zodat het straks op ongevaarlijke afstand van het Baikal komt te liggen.

De volgende dag kondigt vice-premier Zjoekov aan een ecologische raad in het leven te roepen die het project moet gaan 'vergezellen'.

Gepensioneerden redden radicale jeugd uit handen oproerpolitie

13/02/2007
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=741894
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=742029


Kommersant bericht over een uit de hand gelopen demonstratie in Nizhny Novgorod.

Drieduizend gepensioneerden protesteren tijdens een zaterdagse mars 'bescherm je huis' tegen de hervormingen in de huisvesting. Bij de mars sluiten zich 20 jongeren van de nationale bolsjewieken en drie activisten van de beweging tegen illegale migratie aan. De gepensioneerden zijn behoorlijk radicaal. De resolutie die aan het eind van de meeting onderschreven kan worden luidt 'dood aan de bureaucraten!'

Terwijl de meeting uitloopt word de leider van de nationale bolsjewieken tegen de grond gelopen door twee agenten in burger. Wanneer zijn makkers hem te hulp komen, worden ook zij ingerekend door de oproerpolitie. Een oude man roept: Ze slaan de kinderen. Meer dan honderd gepensioneerden doen vervolgens het arrestatiebusje kantelen. De agenten laten vervolgens de jonge oproerkraaiers gaan.

Irkoetsk
Elders in Irkoetsk blokkeerden en groep nationale bolsjewieken het gebouw van de migratiedienst. Ze eisten van de regering een nieuw ijzeren gordijn om Rusland van China te scheiden.

Twee mannen beklommen het balkon en hingen daar spandoeken op: Rusland is geen Chinatown! Onze bureaucraten zijn maatjes met de Chinezen! Het pand werd overigens niet verder betreden. Want zo legt een actievoerder aan de correspondent uit: In de kamers bevinden zich vrouwen. We willen niemand bang maken. Het is een zeer vreedzame actie.

Volgens de leider van nationale bolsjewieken Eduard Limonov was dit trouwens geen nationalistische actie. Wij maken ons niet zozeer zorgen om Chinezen an sich als wel de algehele demografische situatie in het land.

Richting een tweepartijenstelsel

13/02/2007
http://www.expert.ru/articles/2007/06/ozhivsie_vybory/
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=742078
http://www.rg.ru/2007/02/17/mironov-gudkov.html


Het blad Ekspert komt met een achtergrondstuk over de aankomende verkiezingen van 7 maart. Deze verkiezingen in 14 provincies zijn belangrijk omdat het (1) de laatste gelijktijdige regionale verkiezingen zijn voor de Doema verkiezingen aan het eind van dit jaar, (2) omdat enkele dichtbevolkte sleutelprovincies deelnemen, en (3) omdat het de eerste verkiezingen zijn waaraan de nieuwe 'partij van de macht' Rechtvaardig Rusland (voorts RR) meedoet.

De verschijning van RR verandert het partijbestel radicaal. Eerst was er Verenigd Rusland (VR), dat de administriële hulpbronnen (sleutelposities in lokale overheden) volledig beheerste. De andere partijen bevochten niet zozeer VR maar eerder elkaar om het overgebleven electoraat. KPRF (communisten), LDPR (Zjirinovskii) en Moederland wisten een eigen electoraat te bedienen. De andere partijen werkten op een basis van outsourcing, iets, wat Ekspert omschrijft als het verhuren van een merknaam aan lokale ondernemers die geen plaats konen vinden in de hiërarchie van VR.

Ekspert concludeert dat het nog speculatieve idee van een tweepartijenstelsel alle kans heeft om te slagen, omdat RR een beter alternatief biedt aan hen die geen plaats weten te vinden in VR dan deze praktijk van outsourcing.. Maar, zegt het blad erbij, alle ander partijen hebben er baad bij om dit proces te vertragen.

Ekspert interviewt Boris Nadezjdin, leider van de SPS (een rechts liberale partij) over de recente aanpassingen in de kieswet waardoor het voor een partij zonder lokale administriële hulpbronnen bijna onmogelijk wordt om aan de verkiezingen deel te nemen: Het is volledig idiotisme. Waarom kopijen van alle bladzijden van het paspoort voorzien van de stempel en handtekening van de gevolmachtigde van de partij? Eén van ons is bijvoorbeeld zijn schooldiploma kwijt, op welke reden deelname hem nu ontzegt wordt. Het is een ongelooflijke hoeveelheid werk. In enkele regio's hebben we het aantal medewerkers kunnen verhogen, maar in andere provincies hebben we eenvoudigweg niet genoeg middelen om deel te kunnen nemen.

Het artikel richt zich dan op Verenigd Rusland. Enkele experts spreken over een groeiende ontevredenheid onder de 'loyale' burgers. De succesverhalen van de partij zijn meestal te herleiden tot Poetin, maar het wordt voor de kiezer steeds moeilijker om de partij met Poetin te identificeren. Daarnaast loopt de autoriteit van VR schade op door corruptieschandalen. Aan de ander kant, stelt het artikel, is er een grote groep van kiezers die traditioneel op de grootste partij of de lokale leider stemt. VR hoeft zich daarom niet de grootste zorgen te maken.

Ekspert houdt ook de mogelijkheid open dat RR en VR een dergelijk smerige campagne tegen elkaar gaan voeren dat het electoraat zich tot andere partijen wendt. Als voorbeeld wordt de Stavropol Krai genoemd, waarin de ex-vrouw van de VR gouverneur over haar voormalige echtgenoot schrijft in de lokale krant van de kandidaat van RR, burgemeester van de hoofdstad van de regio.

Campagnegelden
Kommersant bericht over de campagnegelden. Op dit moment heeft Rechtvaardig Rusland 229 miljoen roebel ingezameld en Verenigd Rusland 184 miljoen roebel. De laatste ontving het laatste half jaar aanzienlijk minder schenkingen omdat het sinds begin van dit jaar verboden is om een jaar voor de verkiezingen giften van niet-commerciële organisaties, of van de staat of vanuit het buitenland te ontvangen. In de toekomst kan dit probleem ondervangen worden door een partijfonds op te richten.

Volkspartij nu ook bij Rechtvaardig Rusland
Rosiiskaya Gazeta bericht dat sinds zaterdag de Volkspartij van Gennadi Goedkov zich ook heeft aangesloten bij Rechtvaardig Rusland. Om het ingewikkeld te maken: Goedkov is op dit moment nog lid van de fractie van Verenigd Rusland. Een formaliteit volgens de man zelf.

Gazprom investeert in kolen voor elektriciteitsopwekking

12/02/2007
http://www.expert.ru/articles/2007/02/09/gazprom-suek/


Gazprom gaat samen met de Siberische kolenproducent Soeek een dochteronderneming beginnen die een grote speler moet worden in het leveren van kolen aan elektriciteitcentrales.

Poetin had in zijn laatste meeting met Rusland's grote industriëlen aangegeven dat het noodzakelijk is om het gebruik van kolen in de elektriciteitsopwekking te vergroten. Gemiddeld ligt het aandeel gas in de elektriciteitsopwekking in de wereld op 20%. In Rusland is dit 50%. Volgens Ekspert staat Gazprom voor een eenvoudige keus: of hun gas aan de Russische elektriciteitsbedrijven te geven of voor een veel betere prijs naar Europa te exporteren.

Budget 2008-2010 is een luxeprobleem

18/02/2007
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=742336
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=742503
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=743308


Er wordt hard gewerkt aan het driejarige budget 2008-2010. De kernvraag is hoe op verstandige wijze om te gaan met de extra opbrengsten vanuit de export van grondstoffen.

Kommersant ziet binnen het kabinet twee kampen. Aan de ene kant het ministerie van financiën en het ministerie voor energie. Zij willen naast het stabiliteitsfonds nog een fonds voor extra olie en gas inkomsten en tegelijk het huidige BTW tarief van 18% te handhaven. Aan de andere kant staan de premier, het ministerie van Economie en de lobby van industriëlen. Zij willen het stabiliteitsfonds behouden maar de extra inkomsten op olie en gas export in het budget laten vloeien, waardoor de BTW omlaag kan.

Koedrin, minister van financiën, komt halverwege de week met een compromis. De BTW mag van hem omlaag van 18 naar 15% wanneer dit gecompenseerd wordt door een verhoging van de belasting op de winst van delfstoffen. Kommersant legt uit dat Koedrin zo voldoet aan het verzoek van Poetin om de niet-grondstoffen sector van de economie te steunen en tegelijk de industriëlen tegemoet komt die eerder om een BTW van 10% gevraagd hadden.

Dit compromis leidt echter tot tegenstand zelfs uit de eigen gelederen van het ministerie van financiën. Een verhoging van de belasting voor het winnen van olie en gas zal slechts een depressie tot gevolg hebben binnen een sector die juist moet floreren om in andere industrieën te kunnen investeren. Voorts vraagt de krant zich af of Gazprom een dergelijk idee zal 'steunen'. Eerder heeft het bedrijf verklaard dat een belastingstijging direct nadelig zou zijn voor de ontwikkeling van nieuwe velden en indirect de consumentenprijs zou opdrijven.

Op twee maart praat de regering over het budget. Ondertussen komt ook het parlement, uit monde van de grootste partij Verenigd Rusland, met eisen: (1) Vergroting staatsinvesteringen in infrastructuur en 'reële' economie dwz vliegtuigbouw, luchtvaart en atoomenergie. Lees: banen. (2) Verdubbeling van het budget voor de nationale projecten (huisvesting, onderwijs, jonge gezinnen en landbouw) (3) Radicale verhoging van salarissen en pensioenen. Minimumsalaris moet voor het komende jaar naar 2400 roebel in plaats van de aangekondigde 2000. In nabije jaren moet het minimumsalaris naar het bestaansminimum van ongeveer 6500 roebel. Pensioenen wil VR verhogen van 26% naar 40% van het laatstverdiende loon.

De ministers Gref en Koedrin van respectievelijk economie en financiën zeggen bezorgd te zijn om het populisme van de parlementariërs en beloven slechts te zullen kijken of de staatsinvesteringen in scheepsbouw en luchtvaartindustrie omhoog kunnen.

Schaak met kabinetsposten

18/02/2007
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=743636
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=743268&IssueId=36203
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=743405&IssueId=36203
http://www.expert.ru/articles/2007/02/16/hozmedved/
http://www.rg.ru/2007/02/17/ivanov-putin.html
http://www.rg.ru/2007/02/17/kabinet.html


Poetin's benoemingen waren vrijdag en zaterdag het gesprek van de dag. Sergei Ivanov gaat van minister van defensie naar een vice-premierschap. Zijn vervanger wordt Anatoly Serdjoekov. Nieuw is ook Sergei Naryshkin. Daarnaast werd Ramzan Kadyrov benoemt tot president van Tsjetsjenië.

Volgens Rossiiskaya Gazeta denken de politicologen allereerst dat Poetin de kansen voor de twee mogelijke presidentskandidaten wil gelijktrekken. Sergei Ivanov krijgt nu dezelfde rang als Dmitri Medvedev omdat de laatste in de ratings een voorsprong begon te nemen. Ekspert merkt op dat de eerdere taak van Medvedev, de nationale projecten, als het ware een rode loper was. Medvedev krijgt nu het huisvestingsprobleem als bijzondere verantwoordelijkheid.

Niet alle politicologen zien het zo. Boenin merkt op dat er tot aan de verkiezingen niets te halen of te missen valt aan een langdurig proces als het huisvestingsprobleem. De nieuwe functie van Ivanov, zegt een andere expert, hoeft ook niet een voordeel te zijn. Aan de ene kant is hij niet langer direct verantwoordelijk voor misdaden in het leger, aan de andere kant kan hij niet meer als sterke man commentaar geven op buitenlandse dreigingen.

Volgens Khleb Pavlovksii speelt Poetin geen spelletje met opvolgers maar bouwt hij eenvoudigweg aan een strategie voor de toekomst: Het is naïef om te denken dat er na 2008 geen nationale projecten, driejarig budget en militaire hervormingen meer zullen zijn. Wat hij mijns inziens wil zeggen is dat de veranderingen in de inhoud van de desbetreffende posten minstens net zo veel zeggen over de koers die Rusland wil nemen dan de poppetjes op de posities.

Ivanov moet militair-industrieel complex redden
Ivanov was de laatste maanden al druk met het creëren van grote holdings in het militair-industriële complex voor onder andere scheepsbouw en vliegtuigbouw om deze takken van industrie een betere concurrentiepositie te geven ten opzichte van buitenlandse producenten. Het militair-industriële complex zal zich met name levensvatbaar moeten maken door meer voor de civiele markt te gaan produceren. Fradkov: We rekenen erop dat deze benoeming ons zal helpen om de Russische economie naar een nieuw niveau te trekken en de taak van de diversificatie van de economie te bevorderen alsmede de concurrentiepositie op de wereldmarkt te verbeteren.

Naryshkin
De derde vice-premier Sergei Naryshkin is een beetje de vreemde eend in de bijt. Hij wordt afgeschilderd als een mannetje van Fradkov. Naryshkin moet overzicht behouden over de economische relaties met de verschillende blokken om Rusland heen.

De plannen van Fradkov, die ik vorige week beschreef, in herinnering nemend, lijkt het erop dat Poetin en Fradkov de binnenlandse en buitenlandse aspecten van economische ontwikkeling duidelijker willen scheiden. De achterliggende visie is duidelijk. Economisch beleid gericht op investeringen uit buitenland en export van ruwe materialen dient slechts de status quo. Wanneer Rusland de eigen economie wil ontwikkelen moet het zelf in verwerkingsindustrieën investeren.

Serdjoekov
Kommersant verbaast zich over de benoeming van voormalig hoofd van de belastingdienst Anatoly Serdjoekov tot minister van defensie. Terwijl Sergei Ivanov uit de inlichtingendienst kwam is Serdjoekov echt een civiel hoofd van het leger. De krant citeert Poetin die verklaart dat de nieuwe minister niet zozeer militaire maar vooral financiële en administratieve taken wacht.

Onder Ivanov groeide het militaire budget viervoudig. Serdjoekov moet ervoor zorgen dat het geld niet voor de zon verdwijnt. Serdjoekov wist in de belastingdienst corruptie en clanvorming tegen te gaan door actieve horizontale rotatie van zijn afdelingshoofden en het benoemen van vertrouwelingen uit het centrum op regionale functies.

Poetin werkt aan biografie

14/02/2007
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=741749
http://www.expert.ru/articles/2007/02/12/putinmunh/
http://www.rg.ru/2007/02/13/myunchen-eksperty.html
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=743613


Vladimir Poetin sprak zich vorige week scherp uit richting de VS, de NATO en de OECD. De Russische kranten interpreteren de toespraak in de eerste plaats als een reactie op de Amerikaanse buitenlandse politiek en in de tweede plaats als een poging om de EU en de VS tegen elkaar op te zetten. Naast applaus voor de president klinken er ook kritiek en bezwerende woorden.

De correspondent van Ekspert schrijft: Wanneer we ons niet laten leiden door de emotionele schok die deze onverwacht harde toespraak teweegbracht, valt het onmiddellijk op dat niet Rusland maar de VS heeft besloten raketten te plaatsen in Polen en Tsjechië en om Georgië en Oekraïne bij de NATO te betrekken. Niet de Russische minister van Defensie Sergei Ivanov, maar de chef van het Pentagon, Robert Gates, verklaarde dat het Rusland rekent tot de rij van potentiële militaire tegenstanders. In een dergelijk geval kan de moet de leider van een staat wel reageren. En Poetin reageerde. Op zeer waardige wijze.

Politicoloog Anatoly Oetkin: Het was mijns inziens een reddingsoperatie, geen militaire operatie maar een poging om de hondsdolle Amerikanen te stoppen die vandaag raketten aan onze grenzen willen plaatsen. De aankondiging van het plaatsen van afweerraketten in Tsjechië en Polen is een oorlogsverklaring. En om niet in paniek te raken en zonder kwaad met kwaad te vergelden, reageerde de president met zijn bekende rust, opperend dat de wereld nooit akkoord zal gaan met een wereldwijde controlerende rol voor NATO.

Kritiek komt er van Ilja Kiseljev: Diplomatie is een zaak van geduld. Juist dit geduld heeft ons de laatste tijd vruchten gebracht. De president gaf met zijn rede slechts het 'vlees' aan de Amerikaanse haviken waarnaar zij verlangen. Ook zegt hij: Poetin heeft Rusland naar een hoger plan gebracht en bereid zich voor op de overdracht van de macht aan een goede opvolging. Maar waarom moet hij de nieuwe president opzadelen met deze 'koude' in de relatie met onze opponenten in de internationale arena?

Mikhail Vinogradov wijst erop dat niet alles in de diplomatie in achterkamers plaats vindt: Ik denk dat scherpe uitspraken niet zozeer een radicalisering van de situatie dienen maar eerder het scheppen van gronden voor verdere onderhandelingen tussen partners.

Karakteristiek vind ik de analyse van Boris Makarenko. Hij denkt dat Poetin in zijn laatste jaar bewust één of enkele historische gebeurtenissen wil scheppen die zijn bijdrage aan de buitenlandse politiek van Rusland in retrospect zullen gaan kenmerken. Poetin wil, volgens Makaranko, de geschiedenis in als een ideoloog die de voorwaarden creëerde waarin Rusland één van de polen in een multipolaire wereld kan worden.

Een wig tussen Europa en de VS
De op de conferentie aanwezige correspondent van Kommersant schrijft: Het viel me op dat de Russische president, terwijl hij zich met een apocalyptische retoriek tot de VS en NATO richtte, geen enkel slecht woord sprak over de EU. Meer nog zelfs, het was duidelijk dat hij bij elke gelegenheid probeerde een wig tussen het Oude Europa en de VS te drijven.

Kommersant presenteert Poetin als beschermer van de internationale gemeenschap: In de wereld is er geen ander besluitvormingsmechanisme dan de VN, verklaarde Poetin in München. Niet de NATO, niet de EU kunnen deze universele en enigste structuur vervangen. De krant voegt eraan toe dat de VN elke dag aan gewicht verliest. De invasie van Irak, immers, wacht geen sancties van de VN Veiligheidsraad.

Niet alle experts zijn er zeker van dat Poetin in staat is geweest het Oude Europa en de VS tegen elkaar op te zetten. Zo zegt Valery Chomjakov: Mijns inziens overspeelde Poetin zijn hand met zijn anti-Amerikanisme in de poging om de Europeanen en de Amerikanen tegen elkaar op te zetten.

Ook is er plaats voor commentaar uit de Amerikaanse media: Lindsey Graham, senator: met zijn toespraak heeft Poetin meer gedaan voor de vereniging van de EU en de USA, dan we in tien jaren zelf zouden kunnen doen.

Het vervolg

Kommersant bericht zaterdag dat de Russische generale staf zich dreigt terug te trekken uit een verdrag met de VS over raketten voor middenlange en korte afstand. Lavrov zwakt het bericht af door te melden dat een definitieve beslissing nog niet genomen is.

Onduidelijkheid over journalistieke normen

09/02/2007
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=741138


De maatschappelijke raad organiseerde samen met het parlement, de verkiezingscommissie en
een belangenvereniging voor de media de conferentie ‘media en verkiezingen’. De aanwezige
correspondent van Kommersant vindt de aandacht van de politiek voor de pers overduidelijk
betuttelend en ondeskundig.

Wanneer twee partijen een congres organiseren en er slechts over één van hen geschreven
wordt dan is dat een overtreding van de gelijke kansen voor kandidaten, zo vindt de voorzitter
van de verkiezingscommissie Vesjnakov. Een journalist uit Karelie vraagt hem vervolgens
wat te doen als het ene congres duizend mensen bijeenbrengt en de ander, vrij vertaald, drie
man en een halve paardenkop. De voorzitter antwoord ontwijkend: Wanneer een partij niets
doet, schrijf dan ook niets.

Later gaat Vesjnakov in de tegenaanval: Jullie willen over alles schrijven, maar nergens
verantwoording voor dragen en ondertussen geld verdienen. In de zaal, aldus Kommersant,
fluisteren de journalisten: het lijkt wel alsof hij ons haat.

Parlementariër Pligin ligt de journalisten toe dat zij mogen strijden voor sociale gerechtigheid
maar dat de wet hen verbiedt aan te zetten tot nationale, religieuze en sociale haat. Een
journalist uit Samara vraagt onmiddellijk: Bij ons zijn er politici die campagne voeren met de
leuze “Oligarchen, tijd om te stoppen met stelen!” Wat is dit; strijdt voor sociale
gerechtigheid of aanzet tot sociale haat? Ook hier kon de politicus geen duidelijk antwoord
geven.

De journalisten op hun beurt lobbyen voor een aanpassing in de wet waardoor zij gevrijwaard
worden van de verantwoordelijkheid voor het berichten van politieke reclame, die niet
correspondeert met de werkelijkheid of betrekking heeft op het private leven van de persoon
in kwestie. Het voorstel zal worden meegenomen.

Verenigd Rusland ‘monopoliseert’ het Russisch nationalisme

06/02/2007
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=740066
http://www.expert.ru/articles/2007/02/05/lr/


Verenigd Rusland, de partij met veruit de grootste fractie in het parlement, kondigt een groots
‘Russisch project’ aan. Volgens Kommersant is de partij onder druk van de dalende peilingen
in de provincies op zoek naar de sympathie van de gematigde nationalist.

Ivan Demidov, leider van de ‘jonge garde’ van de partij legt uit dat het begrip nationalisme
vaak verkeerd geïnterpreteerd wordt. We gaan seminars organiseren in de provincies waarin
we het volk vragen wat het Russisch nationalisme voor hen betekend: Wat betekent Rusland
voor de Russen? Wat is de Russische natie? Russisch nationalisme of racisme? Is
nationalisme een ideologie?

De partij ziet een electorale groep van ongeveer 15% van de bevolking: Gematigde
nationalisten die niet willen deelnemen aan meetings (lees racistisch getinte) en geweld tegen
illegale migranten: Wij willen hen de weg wijzen.

Emil Pain, een bekend academicus gespecialiseerd in het nationale vraagstuk, noemt het
initiatief volkomen reëel. Volgens mijn gegevens ziet het grootste deel van de bevolking de
nieuwe politieke kracht (lees het herstellen van de soevereiniteit sinds aantreden van Poetin)
in het bijzonder als een nationalistische tendens. Het is essentieel voor de huidige
machthebbers dat ze het nationalisme voor zich laten werken en niet tegen zich, voegt een
andere expert toe.

Lid van de Maatschappelijke Raad, Aleksei Tsjadajev, verteld het blad Ekspert dat deze tijd
professionele ‘Russen’ nodig heeft, die op adequate wijze het begrip nationalisme
interpreteren en het niet betrekken in extremisme en xenofobie.

Het blad Ekspert omschrijft Demidov als een voormalige showman, die zich eerst
transformeerde in het anker van een Russisch-Orthodox televisiestation en vervolgens in de
organisator van het talent scouting programma voor Verenigd Rusland, de politfabriek.
(gemodelleerd naar de Russische versie van Idols, sterrenfabriek) Nu wil hij de ideoloog
worden van het nieuwe Russische nationalisme.

Demidov wordt gesteund door kopstukken binnen de partij Pavel Boronin en Andrei Isajev,
maar ook vanuit de Orthodoxe hoek: Diakon Koerajev, de eigengereide priester die het waagt
op rockconcerten vanaf het podium de jeugd te bekeren en Vladimir Legoida, de
hoofdredacteur van het toegankelijke Orthodoxe tijdschrift ‘Foma’.

Aleksandr Belov, de leider van de beweging tegen illegale immigratie (agitator tijdens de
onrust in het stadje Kondopoga) noemt het project zijn eigen overwinning en de bevestiging
hij op juiste weg is.

De woordvoerder van ‘Rechtvaardig Rusland’ de concurrent van VR noemt het project de
zoveelste poging van VR om alle stromingen in het politieke en intellectuele leven in het land
te monopoliseren. Wij als RR ondersteunen de Russische cultuur en de Russische taal. Wij
dragen cultuur voor als het vijfde nationale project. Dit is voldoende.

Ekspert wijst de lezer er nog op dat volgens het Vtsjioem het overgrote deel van de bevolking
de kwalificatie Rus in de uitspraak ‘Rusland voor de Russen’ interpreteert als een burger van
de Russische Federatie. In mijn woorden: het gaat hier in de eerste plaats om cultuur en voor
slechts een zeer kleine groep om etniciteit.

Gorbachev vraagt Bill Gates om begrip

09/02/2007
http://www.rg.ru/2007/02/09/microsoft-ponosov.html


De Russische media bericht regelmatig over het proces tegen schooldirecteur Ponosov. Op
zijn school zijn computers gevonden met illegale kopijen van Windows. Gorbachev schreef
een open brief aan Bill Gates waarin hij begrip vraagt voor de schooldirecteur.

Rossiiskaia Gazeta interviewt de vertegenwoordiger van Microsoft in Rusland. Zij vertelt dat
het niet Microsoft is die de klacht heeft ingediend maar de lokale Russische overheid.
Microsoft daarentegen is bereid te helpen om de zaak zonder inmenging van de rechter op te
lossen. Het gaat immers slechts om een schade van rond de 8000 euro.

Microsoft, zo vertelt zij, werkt sinds 1992 in Rusland: Helaas hebben we nog veel
overblijfselen uit de Sovjettijd toen de scholen zich slechts bezig hielden met pedagogische
aspecten. De gedachte dat huidige schooldirecteuren het intellectuele eigendom negeren is
niet juist. Zij zijn zich vaak niet bewust van alle regels waaraan scholen zich onder de huidige
omstandigheden moeten voldoen.

Langzaam wordt men zich bewust van de waarde van het intellectuele eigendom. In 1992,
toen Microsoft in rusland startte, keurde 98% van de bevolking illegaal gebruik toe. Nu is dat
nog slechts 87%. Deze verandering van 10% is al een enorm succes.

Medvedev toert door de provincie

08/02/2007
http://www.rg.ru/2007/02/07/medvedev-pskov.html
http://www.rg.ru/2007/02/08/medvedev.html


Vice-premier Medvedev bezocht deze week een grote varkensboerderij vlak buiten Pskov. De
vraag is waarom deze regio minder presteert in de uitvoer van het nationale project voor
landbouw.

Door het varkensgekrijs heen, zo schrijft de correspondent van Rossiiskaia Gazeta, hoort
Medvedev dat er pas dit jaar een kantoor van de ‘Russische boerenleenbank’ in de stad
geopend is. De boeren vertellen dat het niet altijd even eenvoudig is om andere banken te
overtuigen dat een veestapel een goede dekking voor een lening is. Daarom moet er in elke
grote stad een boerenleenbank komen.

Over de hele federatie gemeten gaat het al beter. In 2006 werd het verwachte totaalbedrag van
aan boeren verstrekte kredieten tweevoudig overstegen. Dit is zelfs 5 maal meer dan in 2005.
In het komende jaar komt er ook nog verbeterde wetgeving waardoor boeren onder gunstigere
voorwaarden kunnen lenen.

Na de boerderij reist Medvedev naar de aangrenzende Novgorod regio. Daar loopt het lokale
bestuur enigszins achter in de uitvoer van het nationale project van gezondheidszorg. De vicepremier bezoekt een dorpspraktijk waar twee doktersassistenten en een vroedvrouw werken. De praktijk is dit jaar gesticht en sindsdien zijn vijf dorpen in de omtrek onder andere tegen de griep gevaccineerd. Gouverneur Proesak belooft de vice-premier om in het komende jaar nog 56 van deze medische punten op te starten.

Vervolgens wordt er een kinderkliniek in de regionale hoofdstad bezocht. De demografische
cijfers van de regio zijn niet goed. In de afgelopen 5 jaar daalde het aantal geboorten met 15%
terwijl het aantal kinderen met aangeboren ziektes verdrievoudigde.

In de maand januari is er weer een stijging in het aantal geboortes te zien. Wellicht de eerste
resultaten van de aangekondigde extra uitkeringen voor nieuwgeboren kinderen, merkt een
verpleegster hoopvol op. Medvedev belooft vervolgens alle ambulances in het land in twee
jaar te vervangen en te kijken hoe de salarissen van dokters verhoogd kunnen worden.
De volgende stop is een bouwterrein. Een lokale bestuurder vertelt dat ze burgers financieel
ondersteunen bij de eerste inleg voor een hypotheek. Dit stimuleert beter dan een
overheidssteun die de maandelijkse premies verlicht.

Medvedev raadt de lokale overheid aan goed op te letten dat de toewijzing van land aan
projectontwikkelaars op transparante wijze verloopt. De schade van corruptie aan de
samenleving is in deze sector groot. Hij belooft op zijn beurt de papierwinkel rond de
technische aspecten van de bouw te vereenvoudigen.

Proefballonetje: spaarbanken voor huisvesting

07/02/2007
http://www.rg.ru/2007/02/06/sberkassi.html


Het kabinet bekeek deze week een wetsvoorstel voor spaarbanken speciaal gericht op de
woningbouw. Volgens Rossiiskaia Gazeta maakt het voorstel een goede kans, vooral omdat
Poetin er zich eerder al zeer positief over heeft uitgelaten.

De opgave is het versnellen van de woningbouw. De krant citeert experts volgens wie de
huidige vraag naar huisvesting uit een slordige anderhalve miljard vierkante meter bestaat.
Volgens de strategische plannen van de overheid kan er vanaf 2010 jaarlijks 80 miljoen
vierkante meter gebouwd worden. Rossiiskaia Gazeta concludeert dat het dus meer dan 18
jaar zal duren voor er aan de huidige behoefte aan huisvesting voldaan kan worden.

Het idee voor de spaarbanken, in het Russisch afgekort tot SSK, komt van Sergei Mironov,
politiek leider van ‘Rechtvaardig Rusland’, maar is gemodelleerd op gelijksoortige
constructies in Slowakije, Duitsland en Oostenrijk.

Het principe is eenvoudig, zo legt de krant de burger uit: Een persoon die een huis wil kopen
kan in een termijn van 2 tot 7 jaar via een vaste premie sparen. Wanneer de gespaarde som 30
tot 50 procent beslaat van de waarde van het gewenste huis, krijgt de inleger het recht op een
krediet voor de totale waarde dat vervolgens in weer 7 tot 15 jaar moet worden afgelost.

De SSK moet niet zozeer een concurrent als een aanvulling op de hypotheek worden. Hypotheken zijn vaak onbereikbaar voor de minder welvarende delen van de middenklasse.
Rusland kent geen effectief systeem van persoonlijke krediet geschiedenis. Via de SSK
kunnen burgers in een aantal jaren laten zien dat ze de verantwoordelijkheid van een lening
aan kunnen. Daarnaast zijn veel inkomens deels gebaseerd op zwarte inkomsten. De SSK
richt zich alleen op tijdelijke betaling van de premie, niet op arbeidscontracten.

Centrale Bank wil grote schoonmaak

06/02/2007
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=739747
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=740047


Sinds de aanhouding van bankier Frenkel voor de moord op plaatsvervangend hoofd van de
centrale bank Kozlov rommelt het in de bankwereld. In de media verschenen twee open
brieven van Frenkel waarin hij de centrale bank van corruptie bij het verstrekken van
banklicenties beschuldigt. De Centrale Bank reageert deze week met plannen voor een grote
schoonmaak.

De Centrale Bank wil een regime van algehele curatele voor banken. Sinds 2002 functioneren
er al bij wijze van experiment curatoren bij enkele banken. Deze praktijk moet worden
uitgebreid tot alle banken. Curatoren krijgen toegang tot alle informatiestromen binnen de
bank en dragen persoonlijk verantwoordelijkheid voor de licentie van de bank. CB krijgt daarnaast een veto recht bij de benoeming van belangrijke functies.

Wetsovertredingen in de financiële sfeer tot aan belastingontduiking in de private sfeer toe en
betrokkenheid bij het bankroet van een ander bank worden expliciet genoemd als redenen
waarom een persoon geen belangrijke functie binnen een bank mag vervullen. Het gaat om
presidenten, leden van de raad van bestuur, de hoofdboekhouder en directeuren en
hoofdboekhouders van filialen.

Kritische experts vrezen dat het plan slechts leidt tot een afname in transparantie. De
desbetreffende functies zullen worden uitgevoerd door stromannen waarachter de
daadwerkelijke eigenaren van de bank zich verschuilen. De noodzaak van corrupte
oplossingen neemt, volgens hen, slechts toe.

Kommersant kreeg geen reactie van de Centrale Bank. De voorzitter van de parlementaire
commissie voor bankzaken vindt dat het wetsvoorstel flink aangepast zal moeten worden.

Plannen Fradkov komen te vroeg

07/02/2007
http://www.rg.ru/2007/02/06/fradkov-plan.html


Premier Fradkov presenteerde president Poetin een plan voor hervormingen van het kabinet.
De laatste wees het idee echter van de hand. Rossiiskaia Gazeta speculeert over de redenen.
Ten eerste zit de premier al veel langer dan iemand verwacht had. Hij moet zich pro-actief
opstellen in de hoop niet overbodig te worden. Ten tweede is het juiste moment om het
kabinet te hervormen nog niet aangebroken. De verkiezingen zijn nog te ver weg. Poetin wil
immers, zo redeneert de krant, een kabinet achterlaten waarmee zijn opvolger een tijd voort
kan.

De krant gaat vervolgens in op de kern van het plan van Fradkov. De opgave is het creëren
van een piramide van ministeries, agentschappen, commissies en diensten die beter in elkaar
past dan het huidige systeem.

Significant in zijn plannen is een nieuwe rol voor het ministerie van economische zaken.
Volgens Fradkov moet dit ministerie een duidelijkere aansturende functie krijgen voor de
binnenlandse economie. De verandering zal ten koste gaan van het ministerie van industrie en
energie.

Daarnaast wordt het ministerie van regionale ontwikkeling opgesplitst in agentschappen met
meer praktische omlijningen zoals huisvesting. Dit lijkt mij een uitwerking van de nationale
projecten, die nu deels onder regionale ontwikkeling vallen, maar daar veel te omvangrijk en
gespecialiseerd voor worden. Het ministerie van onderwijs en wetenschap wordt opgesplitst,
waarna de wetenschap dichter bij de industrie en het bedrijfsleven wordt betrokken.

Poetin als navolger van Franklin Roosevelt

09/02/2007
http://www.expert.ru/articles/2007/02/09/ruzvelt/


MGIMO, het opleidingsinstituut voor diplomaten, organiseerde op de 125ste verjaardag van
Franklin Roosevelt een conferentie genaamd ‘Lessen uit de geschiedenis en een nieuwe koers
voor Rusland en de wereld’. Ekspert bericht:

Vladislav Soerkov, de ideoloog van het presidentiele apparaat: Net als Roosevelt in zijn tijd,
is Poetin gedwongen het administratieve bestuur van het land te versterken en op maximale
wijze het potentieel van de presidentiele macht te gebruiken voor het overwinnen van de
crisis. De geschiedenis herhaalt zich nooit. Maar het verleden kent personen van wie we
kunnen leren en die ons kunnen inspireren. Voor het huidige Rusland is Roosevelt zo een
persoon.

Soerkov vervolgt: Toen Roosevelt in 1933 in de tijd van de Grote Depressie aan de macht
kwam was het grootste probleem de gedegenereerde toestand van de maatschappelijke
bewustzijn. De mensen zagen geen toekomst. Media en financiën waren bijna geheel in
handen van oligarchische groepen voor wie de democratie slechts voor hen alleen bestond. De
Amerikaanse president zag vrijheid en ondernemerschap als de belangrijkste bronnen voor de
ontwikkeling van de maatschappij, maar begreep ook dat de sociale verantwoordelijkheid van
het bedrijfsleven voordelig zou zijn voor het bedrijfsleven zelf. Trouwens, hoewel de
overheid onder Roosevelt actief deelnam aan de regulering van de economie, voelde hij aan
dat er een grens was aan de bemoeienis van de overheid met de economie.

Gleb Pavlovskii, van de denktank ‘effectieve politiek’, trekt in zijn toespraak twee parallellen
tussen het Amerika uit de jaren veertig en het Rusland van het afgelopen decennia en nu. (1)
Een nieuwe koers gericht op de consolidatie van de natie op een moment dat zij zichzelf
verloren heeft. (2) Roosevelt was in staat een nieuw dimensie voor de democratie te creëren,
een dimensie boven de partijen, boven de verticalen. En in deze dimensie bestond slechts hij
en de kiezer.

Overheid en bedrijfsleven zetten horloges gelijk

08/02/2007
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=740443
http://www.rg.ru/2007/02/08/gref-vto.html


President Poetin ontving de leden van de Russische Unie van Industriëlen en Ondernemers
(RSPP). Aanwezig waren alle zogenaamde oligarchen die een constructieve relatie
onderhouden met het Kremlin.

Kommersant wijst op enkele conflicten in de voorgaande jaren zoals die tussen de president
en Khodorkovskii en die tussen de RSPP en de organisaties die het midden en klein bedrijf
vertegenwoordigen (Opora en Zakelijk Rusland).

Daarnaast prijst de krant de richting die de dialoog tussen overheid en bedrijfsleven in de twee
termijnen van Poetin genomen heeft, dwz richting een sociale verantwoordelijkheid van het
bedrijfsleven. De correspondent concludeert dat Poetin de oligarchen in dit gesprek vergeeft
voor alles dat ze gedaan hebben, in relatie tot zichzelf hem en het volk.

De opgave die de president voor de komende jaren stelt is het nemen van kwalitatieve stappen
van een gemakzuchtige export van onverwerkte grondstoffen naar verdere verwerking van die
grondstoffen door de eigen industrieën: We moeten leren dat het exporteren van ons olie, gas,
metalen en hout ons meer oplevert wanneer we de grondstoffen zelf verwerken en vervolgens
met hoogwaardige producten de buitenlandse markten op gaan.

De voorzitter van de RSPP, Aleksandr Sjokhin vertelt de President dat deze koers deels belet
wordt door de protectionistische politiek van andere landen en ook het gebrek aan eigen
bescherming voor de nationale economie.

De RSPP lobbiet vervolgens voor een verlaging van belastingtarieven naar 10%. De
aanwezige minister van financiën, geeft volgens Kommersant echter geen krimp.

Constructiever lijkt het voorstel tot de uitbreiding van ‘belastingvakanties’ voor bedrijven die
investeren in hoogwaardigere technologieën, alsmede de afschaffing van invoertarieven op
technologische apparatuur die niet in Rusland geproduceerd wordt.

Aleksandr Abramov van de Evraz-groep vraagt de president om overheidstarieven voor lange
termijn vast te stellen, zodat het bedrijfsleven de nodige investeringen beter kan plannen.
Viktor Vekselberg van de Soeal-holding zegt dat het land een globale rebranding nodig heeft.
Poetin wijst erop dat de angst van buitenlandse partners en het gepolitiseerde karakter van de
reacties op mogelijke Russische investeringen in andere markten ook een praktisch motief
kennen. Het is deels een spel om de prijs op te drijven en de eigen industrieën te beschermen.
Maar het is inderdaad verstandiger te praten over assimilatie in de wereldmarkt dan over
expansie, voegt de president toe.

Congres
Een dag later organiseerde het RSPP een congres: ‘de relatie tussen overheid en bedrijfsleven
2001-2006’. Rossiiskaia Gazeta was erbij. Hier enkele fragmenten uit de voordrachten:
Aleksandr Zjoekov, vice-premier: Ondanks onze afhankelijkheid van de olie en gas sector,
zien we in het afgelopen jaar de eerste tekenen van een kentering. De motor van de
economische groei in 2006 waren de stijgende inkomens en de consumptie-uitgaven.

Sergei Lavrov, minister van buitenlandse zaken: De Russische expansie wordt over de grens
opgewacht met de bajonet. Volgends de experts hebben de Europeanen 13 deals, mergers en
acquisities voor een totaal bedrag van 50 miljard dollar geblokkeerd. Maar wij leren van onze
kameraden en maken ons hun methoden voor de bescherming van nationale bedrijven snel
eigen.

Volgens Herman Gref, minister van economische zaken, krijgt Rusland na toetreding bij de
WTO betere instrumenten om dumping tegen te gaan en de eigen bedrijven op de
buitenlandse markten te beschermen.

Oleg V’ioegin, hoofd van de dienst voor financiële markten, verzoekt transnationale bedrijven
met Russische deelname om zich in Rusland te vestigen. Igor Jurgens, verantwoordelijk van
de aandelenmarkt, vraagt het bedrijfsleven te helpen in de financiële educatie van de burger.
Dit zal niet alleen de Russische aandelenmarkt versterken, maar ook de burger de
mogelijkheid geven extra inkomsten te verkrijgen.

Verenigd Rusland

31/01/2007
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=738632


VR, de partij met de meerderheid in het parlement en een ruime 2/3de van de gouverneurs, wil de kandidaten voor de federale en regionale parlementsverkiezingen naar de Amerikaans voorbeeld gaan kiezen via ‘praimeriz’: We willen de selectie van kandidaten transparanter en democratischer maken.

Lokale afdelingen en maatschappelijke organisaties, die een samenwerkingsakkoord hebben getekend met VR, voeren mogelijke kandidaten aan. Dit kunnen politici zijn, maar ook personen uit en het bedrijfsleven. Gekozen wordt er door de politieke raden van de lokale afdelingen. De generale presidium van de partij behoudt het recht om individuele kandidaten te weren.

Een politicus van SPS reageert: Het is natuurlijk beter dan een fax uit het Kremlin maar het recht van het presidium om de uitkomst te herzien, maakt de hele zaak betekenisloos.

SPS

02/01/2007
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=739203


Een SPS politicus lachte een beetje om het bovenstaande incident. Die handtekeningen dat is veel te risicovol. SPS schrijft zich al jaren in door middel van de andere variant: de inschrijvingssom. Deze is overigens verhoogt tot 3 miljoen euro.

Dit blijkt echter niet genoeg te zijn voor registratie bij de regionale verkiezingen in Samara. Op de ingediende lijst stonden vijf namen minder dan op de lijst van het partijcongres.

SPS leider Belykh wijt het incident aan de rancune van de huidige gouverneur Titov. Deze mijnheer Titov was ooit betrokken bij de oprichting van SPS, maar toen hij meedeed aan de presidentiele verkiezingen van 2000, steunde de partij niet hem maar Poetin.

Rechtvaardig Rusland start jeugdbeweging

30/01/2007
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=738175

De jeugdbewegingen van de drie individuele partijen gaan erin samen: jongerenbond ‘voor het moederland’, jongerenvleugel ‘levensenergie’ en de jongerenorganisatie van de partij van de gepensioneerden (ja!) smelten samen met de ‘liga van de rechtvaardigheid’. De laatste groep is uit de Nasji beweging gezet vanwege het onverantwoordelijke gedrag van commissaris Dmitri Pakka.

De jongeren zijn het nog niet eens. De één roept: Wij zijn links! We gaan publieke acties houden tegen de hervormingen in de huisvesting, voor toegankelijk onderwijs, tegen de martelingen in het leger. Het wordt een strijdvaardige beweging, niet van die pro-Kremlinse draaikonten. Een ander is er van overtuigd dat de belangen van de minderbedeelden het best in het parlement behartigd kunnen worden. We moeten aan de macht komen.

De leider van de Nasji vindt de nieuwe beweging maar een groep loezerov (loosers): Een hoop lawaai maar ik moet nog maar zien of ze zelfs 300 man bijeen kunnen brengen.

Jabloko

31/01/2007
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=737705
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=738626


De verkiezingscommissie van St. Petersburg weigert de partij Jabloko te registreren voor de regionale verkiezingen van aankomende maart. De controlecommissie zegt te veel ongeldige handtekeningen gevonden te hebben.

Volgens de leider van de Peterburgse Jablotsjniki, Maksim Reznik, zou de lokale overheid tot op het laatste moment een deal hebben willen sluiten. In ruil voor deelname aan de verkiezingen zou Jabloko het verzoek om een referendum over de bouw van een 300 meter hoge Gazprom wolkenkrabber in de stad moeten laten varen.

Veel burgers vinden het geplande gebouw monsterlijk. De lokale overheid zit niet op een referendum te wachten. Met name omdat de komst van Gazprom het budget van de stad met 30% verhoogt.

Niet alles zit Jabloko echter tegen De centrale (federale) verkiezingscommissie steunt de partij in de aanvraag voor het referendum. De commissie wijst er zelfs op dat de Petersburgse verkiezingscommissie een smerig spelletje speelt.

Als truc om het referendum te voorkomen heeft een tweede persoon met een identieke naam op dezelfde dag een identiek verzoek tot een referendum ingediend. Dit verzoek wordt vervolgens geweigerd waarop er een klacht wordt ingediend bij de rechtbank door de kloon-indiener. Vanaf dat moment kan de originele inbrenger geen klacht meer indienen bij de rechtbank, want dat heeft hij of zij immers al gedaan. De rechtszaak met de kloon wordt vervolgens vertraagd tot de noodzaak van het referendum voorbij is.

Salarissen

31/01/2007
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=737700


Cijfers van Rosstat: Het nominale gemiddelde salaris over 2006 is 10.700 roebel. Dit is een groei van 24,5% ten opzichte van 2005. In 2005 was er een groei van 26.9%. Het reële gemiddelde salaris, dwz gecorrigeerd met de stijging van de prijs consumptiegoederen, bedraagt 10%. In 2005 was dit 11%.

Volgens expert Poliakov staat de daling van de groei in verband met de beperkte groei van de pensioenen. Ook in het midden en kleinbedrijf is de groei niet zo sterk. Daarnaast is er bijna geen stijging van inkomsten uit waardepapieren.

Een positieve invloed heeft de groei van de detailhandel. Deze groeide net als in 2005 met 13%. Een andere positieve invloed op de salarissen is het gebrek aan personeel. Ernst en Young berekent dat grote bedrijven de salarissen dit jaar met 2 tot 2.5% extra verhoogt hebben.

Rijken worden rijker
Een ander onderzoeksbureau, Vtsoezh, berekent het verschil in groei in inkomen tussen de rijkste en armste 10% van de bevolking. Het inkomen van de rijken groeit net als vorig jaar 7 maal sneller als dat van de armste Russen. Rosstat zei eerder dat het verschil afnam.

Middenklasse groeit langzaam
Vtsoezh: Het aantal mensen dat onder het bestaansminimum (3291 roebel per maand) neemt af van 13.3% in 2005 tot 11.9% in 2006. Ook daalt het percentage personen tussen het bestaansminimum en het minimale consumptie budget (6963 roebel per maand) De middenklasse met een inkomen tussen de 6963 roebel en de 20.500 roebel groeit tot 40.4% van de totale bevolking. 9.2% van de Russen verdient meer dan 20.500 roebel per maand

Pensioenen

02/02/2007
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=7387541
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=739166


Het gaat niet goed met het pensioenen. De overheid wil een stelsel van twee niveaus. Het eerste niveau is verplicht en wordt betaalt uit de sociale belasting. Het tweede niveau wordt niet door de overheid gegarandeerd en moet zelf gespaard worden.

In de praktijk is er echter nog een derde niveau van extra pensioenopbouw die vroeger door de staat werd verzorgt. Deze tegoeden staan nu op de Vnesjekonombank maar moeten, als het aan de overheid ligt, na 2013 geheel ondergebracht zijn bij private pensioenbanken. De meeste pensioengerechtigden zijn echter niet in beweging te krijgen.

Het probleem is dat enerzijds de inleg in de Vnesjekonombank blijft groeien. De bank moet de tegoeden in staatsobligaties beleggen. Deze raken echter op. Anderzijds is hierdoor het dividend op de tegoeden gedaald tot 5.7%. Met een inflatie van 10% betekent dat een reëel verlies voor de gepensioneerde.

Private pensioenbanken beleggen veel slimmer en maakten het afgelopen jaar een winst van 20.8%. Het vertrouwen van de burger hebben ze nog niet gewonnen.

‘Outsourcing’

30/01/2007
http://www.rg.ru/2007/01/30/kadri.html


De belastingdienst wil een einde maken aan een legale truc om personeel te ‘outsourcen’ om zo minder belasting te betalen.

Een kleinbedrijf, dat maximaal 100 mensen in dienst heeft, betaalt een lager percentage belasting. Russische ondernemers creëren onder andere om deze reden ingewikkelde holdingstructuren van allemaal kleinbedrijven die elkaar personeel en diensten verhuren.

De voorgestelde wetsverandering wordt nu bekeken door het ministerie van financiën. Het succes ligt hem natuurlijk in het vinden van de juiste omschrijvingen

Amnestie voor belastingfraudeurs

30/01/2007
http://www.rg.ru/2007/01/30/amnistia.html


Vanaf 1 maart gaat een regeling in werking waarmee een willekeurige burger schoon schip kan maken door een som zwart geld op te geven en er vervolgens 13% belasting over te betalen. De wijze waarop het geld verkregen is hoeft niet vermeld te worden. De regeling geldt niet voor burgers waartegen al een onderzoek van belastingfraude loopt.

De voorzitter van een associatie van industriëlen en ondernemers vindt het idee goed maar verwacht niet dat er veel gebruik van gemaakt zal worden. Niemand wil de aandacht op zich vestigen. Er is immers het risico dat de procureur overtredingen vindt die buiten de amnestieregeling liggen. Bijvoorbeeld transacties van en naar buitenlandse rekeningen.

Kovytkin

29/01/2007
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=737702


Rosprirodnadzor, de Russische milieudienst bekend van het onderzoek naar Sakhalin 2 doet weer van zich spreken. Ditmaal klagen ze over de licentie voor ontginning van het Kovytkin veld dat eigendom is van TNK-BP. Er wordt slechts 33,8 miljoen kubieke meter gas per jaar gewonnen terwijl de licentie 9 miljard omschrijft. De Irkoetsk Oblast rekent al een tijdje op 2.5 miljard per jaar uit dit veld.

Een andere dienst, Rosnedr, beraadt zich nu over terugtrekking van de licentie. Verwacht wordt dat het zo ver niet zal komen. Gazprom wil zich inkopen en na extra investeringen de productie vergroten.

TNK-BP wil 33% van de aandelen behouden. Gazprom wil dat TNK-BP in de nieuwe situatie slechts 25% over houdt. Ook is er nog onenigheid over de waarde van het project. TNK-BP spreekt over 2 miljard dollar. Gazprom vindt dat voorlopig te hoog.

Buitenlandse investeringen

01/01/2007
http://www.kommersant.ru/dochtml?docId=738330
http://www.rg.ru/200702/01/pravitelstvo.html
http://www.expert.ru/articles/2007/01/31/onegrah


Deze week besprak het kabinet een wetsvoorstel dat buitenlandse investeringen in strategische ondernemingen zal beperken. Er wordt al anderhalf jaar aan de wet gewerkt. Kommersant noemt het huidige document een compromis tussen het economische blok in het kabinet en de FSB.

Premier Fradkov: Het is niet nodig om ons als een hond op het erf te gedragen. We moeten de juiste prijs kennen. Minister van Economie Gref: We moeten aantrekkelijk blijven voor buitenlandse investeerders. Als onze economie niet met hetzelfde tempo blijft groeien dan blijft er niets over om te beschermen. Vice-Premier Dmitri Medvedev: Het belangrijkst zijn duidelijke en transparante regels. Investeerders willen altijd maar één ding weten. Wat mag ik en wat mag ik niet.

De lijst omvat 40 strategische sectoren: wapenindustrie, vliegtuigbouw, ruimteonderzoek, atoomenergie, elektriciteitsnetwerken, gasdistributie, olie en gasindustrie, metalen die gebruikt worden in wapenindustrie etc..

Er komen twee categorieën van buitenlandse investeerders. (1) Privaat (2) Staatsbedrijf of een bedrijf gecontroleerd door een internationale organisatie. De eerste categorie mag minder dan 50% van de aandelen in een als strategisch bestempelt bedrijf in handen hebben. De tweede categorie slechts 25%. Over uitzonderingen beslist de President. Aanvragen worden binnen een half jaar beantwoord.

Was het maar zo eenvoudig. Bedrijven die met staatsgeheimen werken vallen ook onder een andere wet. Daarnaast komt er binnenkort nog een wet met extra beperkingen voor buitenlandse investeerders bij de winning van grondstoffen en mineralen. Bij voorraden groter dan 70 miljoen ton olie, 50 miljard kubieke meter gas, 250 ton goud 50.000 ton koper en alle voorraden op het continentale plat moeten buitenlandse bedrijven officieel toestemming krijgen om de grondstoffen te winnen.

Volgens Minister van Energie, Khristenko, betekent de nieuwe wet op de winning van grote grondstofvoorraden geen verslechtering van het investeringsklimaat. Er is volgens hem geen sprake van een terugwerkend effect. Eerdere investeringen zijn al indirect door de overheid goedgekeurd.

Twee experts geïnterviewd door Ekspert zijn minder gerust: De buitenlanders is al bijna alles ontnomen. Trouwens met behoorlijk barbaarse methoden. Denk bijvoorbeeld aan de wijze waarop Gazprom controle kreeg over het Sakhalin 2 project. Vandaag heeft TNK BP nog het Kovytkin veld maar de beslissing voor het terugtrekken van de licentie is praktisch al genomen. Het laatste niet aangeraakte project lijkt Salymsk, een samenwerking van Shell en het Russische bedrijf Evinkhon.

Een expert zegt: Het is goed dat Rusland eindelijk op transparante wijze wil gaan handelen en niet meer zoals vroeger met gefabriceerde argumenten. Het is niet goed dat de licenties nu goedkoper verkocht zullen worden omdat er geen buitenlandse bedrijven meer mee kunnen doen aan de tenders.

Een andere analyticus denkt dat er voldoende mogelijkheden voor samenwerking met buitenlandse bedrijven open blijven. Bijna alle Russische bedrijven gebruiken immers al de diensten van westerse bedrijven voor het boren naar olie. Zij hebben immers de nieuwste technologie.

Energiebeleid

31/01/2007
http://www.rg.ru/2007/01/31/yastrzhembskij.html


Sergei Jastrzhemskii is bijzondere functionaris van president Poetin voor de ontwikkeling van de verhoudingen met de Europese Unie. In een gesprek met Rossiiskaya Gazeta zegt hij dat Rusland het Energie Charter niet zal tekenen. Rusland wil een ander akkoord.

In de tekst van dit andere akkoord moet ‘het principe van samenwerking in de energie sector’ omschreven worden. Het lijkt mij dat Rusland vooral meer wil zijn dan een leverancier en zoekt naar een erkenning van haar gelijkwaardigheid en Europeesheid.

Daarnaast wil Rusland gelijkwaardige toegang voor Russische bedrijven in bepaalde industriële sectoren zoals vliegtuigbouw, nanotechnologie en telecommunicatie. In 2005 kochten China en India activa in Europa voor een bedrag van ongeveer 60-70 miljard dollar. Rusland voor slechts 10 miljard.

In reactie op de geruchten over een Gaskartel bestaande uit Rusland, Iran en Algerije zegt Jastrzhemskii dat de tijd van niet-markt relaties voorbij is. De goede bedoelingen van de Russische politici, zo merkt hij op, vinden hun weg echter niet naar de Europese harten.

De houding van veel Europese landen richting Rusland is gespannen omdat niemand verwachtte dat Rusland al zo snel weer op beide benen zou staan. Ook voelen verschillende nieuwe leden van de EU historische angst en onrecht.

Volgens Jastrzhemskii is de onenigheid over de kwaliteit van Pools vlees een klein probleem, met grote gevolgen voor de dynamiek van de gesprekken met de EU. Vanaf februari gaan Russische specialisten samen met collega’s uit de EU inspecties uitvoeren in Poolse vleesverwerkingsfabrieken.

De volgende EU-Rusland top wordt op 17 en 18 mei gehouden in de Samara.regio.

Wit-Rusland

30/01/2007
http://www.rg.ru/2007/01/29/nefteprovod.html
http://www.rg.ru/2007/01/29/lukashenko-neft.html


Loekashenka presenteert zich voor eigen volk als pro-Europees: Toen ik aan de macht kwam exporteerden we 85% van onze productie naar Rusland. Nu is dat nog maar de helft. Ik voelde toen al aan dat ik onze economie naar andere markten moesten leiden. Hij denkt ook dat Europa Wit Rusland nodig heeft voor het verzekeren van de energietoevoer.

Elders wordt echter druk gedacht over alternatieven. De Oekraïne kondigt aan binnen één etmaal een groot deel van de transportcapaciteit, die nu door Wit-Rusland gaat, te kunnen leveren. De pijpleiding Odessa-Brody vervoert nu olie oostwaarts richting de Zwarte Zee. Bij een toename van de hoeveelheid olie vanuit Rusland naar de EU wordt het rendabel de richting van het gebruik van de pijpleiding om te draaien.

Daarnaast wil Transneft een groot deel van de olie via schepen gaan vervoeren. Dit via de Russische haven Primorsk. De Polen zien wel wat in het idee omdat op dit moment alleen de haven van Gdansk de juiste capaciteit heeft om de olie van de schepen weer in de pijpleiding te krijgen.

Dmitri Medvedev

29/01/2007
http://www.rg.ru/2007/01/29/medvedev-davos.html

Mogelijke presidentskandidaat Dmitri Medvedev spreekt tijdens het economisch forum in Davos met de internationale pers. Sprekend over een nieuw Rusland laat hij zien dat Rusland een strategie op de lange termijn heeft en dat deze strategie niet geheim noch bijzonder gevaarlijk is:

In elk geval is Rusland vandaag de dag niet het Rusland dat het 15 jaar geleden was. We zullen nog vele jaren bouwen aan het gebouw van onze democratie, net zoals de meerderheid van de landen die zich nu ontwikkelde democratische staten kunnen noemen, dat eerder deden en nog steeds doen.

We begrijpen goed dat geen enkel niet-democratische maatschappij ooit echt bloeiend is geweest. Het principe is eenvoudig. Vrijheid is beter dan onvrijheid. De Russische leiders onderkennen ook de huidige problemen: overmatige afhankelijkheid van grondstoffen, corruptie en de grote inkomensverschillen.

Ons land bevindt zich echter in een unieke positie. Wij zijn niet afhankelijk van andere landen voor het verkrijgen van goederen en diensten en kunnen ons daarom concentreren op het bouwen aan een economie van een nieuwe technologische generatie. Rusland zal niet alleen haar historische mandaat realiseren dwz als het energie- en transport centrum van Eurazië. Wij zullen ook onze positie als een van de grootste wetenschappelijke centra ter wereld herstellen. Daarnaast zal onze financiële markt een van de meest effectieve en meest gebruikte ter wereld worden.

In bepaalde sectoren zal de overheid zich oriënteren op het creëren van grote corporaties en het steunen van hun activiteiten op buitenlandse markten. Een dergelijke politiek is geen terugkeer naar staatskapitalisme, maar een volledig pragmatische positie. Zelfs wanneer de staat een controlerend pakket aandelen in een bedrijf in handen houdt zal er een significante hoeveelheid aandelen beschikbaar zijn voor private investeerders.

Rijscholen

25/01/2007
http://www.rg.ru/2007/01/25/gai-prava.html


In het laatste jaar ontvingen bijna twee miljoen burgers een rijbewijs. Zestig procent van de bestuurders slaagt de eerste keer. Dit kan niet kloppen volgens de minister. Bestuurders die hun rijbewijs kopen zijn een gevaar voor anderen.

De meer dan 7800 rijscholen in het land krijgen extra regelgeving. Examens zullen worden opgenomen met videocamera’s. Proeven hiermee lopen al in Oedmoertia en Primorskii Krai. Het aantal verplichte uren rijervaring moet omhoog. Rij-instructeurs krijgen zelf extra instructie. De mogelijkheid om zonder rijschool het bewijs te halen, de externe optie, wordt beperkt tot alleen de zeer afgelegen gebieden.

Ook is er het proefballonnetje om de technische keuring van auto’s van de verkeerspolitie over te dragen aan private bedrijven. De politie is het daar (nog) niet mee eens.

Bestuurlijke verantwoording

25/01/2007
http://www.kommersant.ru/docId=736044
http://www.rg.ru/2007/01/24/sud.html


De regering brengt een wetsvoorstel in stemming die de toegang tot informatie over de werkzaamheden van overheidsorganen moet verbeteren. Het document beschrijft niet alleen de wijze waarop burgers informatie kunnen aanvragen, maar stelt ook een strafmaat vast voor ambtenaren die het protocol niet naleven.

Er zijn zeven manieren van de informatieverstrekking omschreven en tien categorieën van informatie. Overheidsorganen mogen maar moeten niet informatie beschikbaar stellen via het internet. Ze mogen ook zelf bepalen waar de grens ligt. In dit geval is het document dus niet meer dan een intentieverklaring.

Belangrijker is de vastgestelde strafmaat. Deze zal in de praktijk vooral betrekking hebben op de verplichting aan individuele ambtenaren om binnen 30 dagen te reageren op verzoeken tot informatie, aanvragen etc.. van de burger. Kan de ambtenaar de nodige informatie niet verstrekken dan moet hij dat al binnen 7 dagen laten weten. De strafmaat is 20 tot 30 maal het minimumloon.

Deze termijn van 30 dagen bestaat al maar wordt niet altijd nageleefd. Het negeren van aanvragen is een handig corruptiemiddel. Pas wanneer er via een tussenpersoon geld verschijnt wordt de zaak in behandeling genomen.

In dit document zijn het overigens de overheidsorganen zelf die het werk van hun ambtenaren zullen beoordelen. De voorzitter van de Hoge Raad bemoeit zich echter ook met de zaak. Hij wil deze bevoegdheid voor de rechterlijke macht.

Volmacht Mironov

27/01/2007
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=737485


Verenig Rusland wil de macht van de eerste spreker van de Federale Raad aan banden leggen. Deze spreker is nu politiek tegenstander Sergei Mironov.

De eerste spreker mag nu zelf senatoren uit de Raad te zetten of het aanwijzen van door regionale organen voorgedragen kandidaten weigeren of vertragen. Het eerste deed hij in het afgelopen jaar 5 maal. (De betrokkenen zouden corrupt zijn en nooit op vergaderingen verschijnen) Het tweede komt vaker voor. Op dit moment zijn er twee kandidaturen in behandeling.

Volgens VR is de Federale Raad een collegiaal orgaan. Dergelijke beslissingen moeten door alle senatoren samen genomen worden. Woordvoerders van Mironov’s partij Rechtvaardig Rusland noemen het een politiek spel. Mironov zelf heeft het te druk om te reageren.

Medvedev

25/01/2007
http://www.rg.ru/2007/01/24/medved-zhilie.html


Het was een goede week voor de mogelijke opvolger van Poetin.

Eerst sprak Dmitri Medvedev over ‘zijn’ nationale projecten: De centrale opgave van de natie voor het komende jaar is een hoger geboortecijfer en het bereikbaar maken van huisvesting voor jonge gezinnen. Vervolgens mocht hij staatsman spelen in Davos.

De kern van zijn betoog over de nationale projecten: Ze zijn nog maar net begonnen. De projecten leken wat te stagneren maar dat was vooral door de administratieve klus van het herschrijven van de wetgeving. Nu gaan we gaan aan de slag.

De financiële steun voor moeders is geen tijdelijke injectie maar het programma zal jaren worden voortgezet(de aankondiging van deze subsidie voor moeders was volgens kranten en onderzoeksbureaus de gebeurtenis van 2006). Ook zijn er periodieke uitkeringen voor ouders, waar veel burgers nog niet van afweten. Overheidsorganen moeten informatiever worden naar de burger toe.

De wet waarin omschreven staat hoe projectontwikkelaars grond kunnen kopen is sterk vereenvoudigd. De procedure gaat nu via publieke veilingen en wordt zo veel transparanter. Medvedev zegt dat de kosten voor ontwikkelaars hierdoor met een derde afnemen. Hij hoopt dit terug te zien in de huizenprijzen.

Publieke Raad

24/01/2007
http://www.expert.ru/articles/2007/01/22/oprf/


De Publieke Raad viert haar eenjarige bestaan. Ekspert beoordeelt het functioneren:

Na de tragedie van Beslan kwam Poetin met een reeks maatregelen voor de verzekering van de eenheid van de natie en de versterking van overheidsstructuren. Naast de afschaffing van de gekozen gouverneur kwam er de Publieke Raad. De Raad bestaat uit vertegenwoordigers vanuit verschillende delen van de maatschappij een mag advies geven aan overheidsorganen.
De eerste reacties op het nieuwe instituut waren: tandeloos, onzinnig, kunstmatig en zelf niet-constitutioneel.

Volgens Ekspert is het de verdienste van de Raad dat het dit jaar meer heeft gedaan dan dat alom werd verwacht. Het bekritiseerde overheid op gevoelige thema’s zoals de tragedie van soldaat Sytsjev, de anti-Georgische campagne, Kondapoga, het huisvestingsschandaal in Zuid-Boetovo en de verhoogde kiesdrempel.

In dit jaar bekeek de raad 18 wetsvoorstellen, schreef 30 amendementen waarvan er 10 zijn aangenomen. Medvedev’s aandacht voor laagbouw in het project ‘toegankelijke huisvesting’, is een idee van de Raad. Zo ook het recent gestichte orgaan van burgercontrole over de kazernes en de aanpassingen in de NGO wet.

Vtsioem peilde de mening van de burgers: Aan het begin van het jaar was 23% van de burgers positief over het werk van de Raad. Nu is dat 29%. Een raadslid: Dit valt mee. Er is ruimte om te groeien.

Hij zegt ook: We hebben een goede verhouding met de Doema en de Federale Raad. Lastiger is de samenwerking met de ministeries. Zij staan burgerlijke controle vaak in de weg. Bij de invulling van het budget, het belangrijkste aspect van het bestuur, wordt de Raad nog niet betrokken. We hebben goede hoop dat dit in de toekomst wel mogelijk wordt.

Het recht tot demonstreren

25/01/2007
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=735627
http://www.rg.ru/2007/01/24/edinorussy.html
http://www.expert.ru/articles/2007/01/24/antipotkind/


Deze week was er dan even de ‘smoking gun’ van Rusland’s autoritaire trend.

Zeven parlementariërs van verschillende partijen dienden een wetsvoorstel in dat onder andere een clausule bevatte volgens welke de overheid twee weken voor en na verkiezingen het recht krijgt elk evenement, demonstratie of bijeenkomst te verbieden.

Verontwaardiging
Ekspert schrijft: Meteen na het indienen van het wetsvoorstel op 17 januari werden de auteurs overspoelt door een wal van kritiek. En niet alleen vanuit de hoek van ‘die’ oppositionisten van alle kleuren die ergens op het Poesjkinskaia of Slavianskaia plein bijeenkwamen met hun spandoeken – de enigste wijze om nog hun aanwezigheid in de Russische politiek te tonen – maar met name van de kant van de collega parlementariërs en de leden van de Publieke Raad. Een woordvoerder van de laatste instantie: ‘ Nadat de mogelijkheden van de burger om aan het democratische proces deel te nemen behoorlijk ingeperkt zijn (recentelijk: hogere eisen voor partijen om aan verkiezingen deel te nemen en afschaffing van de ‘tegen alle kandidaten optie, verhoogde kiesdrempel) zullen we dit zien als een open aanval op de rechten van de burger en de burgermaatschappij.

Verenigd Rusland
Ook Oleg Morozov, kopstuk van Verenigd Rusland, distantieert zich van het voorstel: Het is een initiatief van individuele parlementariërs: Onze partij heeft er niets mee van doen. Ik zweer op de bijbel dat wij dit voorstel niet in deze vorm besproken hebben. Volgens Rossiiskaya Gazeta wijst Morozov niet alle onderdelen van het voorstel af: Wanneer er betrouwbare informatie is dat aan een evenement extremisten deelnemen, die een gevaar vormen voor andere mensen, dan moet de overheid iets kunnen doen.

Soerkov
De initiatiefnemers schrapten, ook na een gesprek met Soerkov (de ideoloog van Poetin) de gewraakte clausule over de verkiezingen. Over de rol van Soerkov wordt gespeculeerd. Wilde hij de initiatiefnemers terugfluiten of wellicht het voorstel in een iets zachtere vorm alsnog doen slagen?

De indieners hebben inmiddels het hele voorstel ingetrokken.

Reclame

28/01/2007
http://www.expert.ru/articles/2007/01/26/naruzhka


De Doema wil een aanpassing in de reclamewet. Volgens Ekspert zit er een politiek luchtje aan het voorstel.

Het gaat om een anti-monopolie maatregel voor de buitenreclame. Een reclameverspreider mag niet meer dan 35% van de plaatsen in een bepaald gebied bekleden. Dit is uiteraard goed voor de concurrentie.

Op dit moment is 60% van de markt in handen van News Outdoor, een buitenlands bedrijf. Parlementarier Mitrofanov vindt dat maar gevaarlijk. Zeker met de aankomende verkiezingen.

Ekspert denkt dat ook dat deze retoriek een rookgordijn is: Er is in de wandelgangen besloten dat er ruimte gemaakt moet worden voor een andere grote speler. In 2006 ging er meer dan een miljard dollar om in deze markt.

Georgië

26/01/2007
http://www.rg.ru/2007/01/26/skandal.html
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=735918


Ondanks de zich iets verbeterende verstandhouding tussen Rusland en Georgië toch weer twee schandalen:

Uraniumsmokkel
De Georgische geheime dienst arresteerde vorig jaar een Russische burger met 100 gram voor 90% verrijkt uranium. Rossiiskaya Gazeta irriteert zich aan twee zaken:

(1) De Georgische minister van binnenlandse zaken wilde niet met lokale pers over de zaak praten, maar opeens verschijnt er gedetailleerde informatie in de New York Times.

(2) RG: Waarom verschijnt deze informatie juist op dit moment nu de verhoudingen verbeteren? Het is geen geheim dat er in de regering van onze buren nog steeds veel vertegenwoordigers van de ‘party of war’ zitten, die op zoek zijn naar een militaire oplossing voor de conflicten met de afvallige regio’s.

De krant stelt dat zelfs wanneer dit de zoveelste provocatie is van de kant van de Georgische overheid, gefabriceerd met hulp hun Amerikaanse collega’s, het niet verstandig is te simpelweg te ontkennen. De provocatie raakt een zeer gevoelige plek: controle over nucleaire technologie.

Aslan Abasjidze
Een Georgische rechtbank veroordeelde deze week Aslan Abasjidze, de voormalig president van Adzjarie, een Georgische deelrepubliek. Abasjidze sluisde belastinggeld door naar investeringsfondsen voor maatschappelijke projecten. De rechter oordeelde echter dat de fondsen private projecten financierden gerund door de familie Abasjidze.

Abasjidze werd in 2004 uit zijn post ontheven na langdurige onderhandelingen tussen Moskou en Tbilisi. Het Kremlin beloofde de Georgische overheid volledige controle over de regio in ruil voor een veilige aftocht van de in diskrediet gebrachte politicus. Saakashvili zou, volgens Kommersant, op nationale televisie onschendbaarheid hebben beloofd.

Abasjidze werd toentertijd naar Moskou gevlogen met het persoonlijke vliegtuig van Igor Ivanov, voorzitter van de Russische veiligheidsraad. Hij kreeg vervolgens het Russisch staatsburgerschap op persoonlijke voorspraak van Poetin. Ook Loezjkov schijnt een goede vriend te zijn.

Georgië zal binnenkort om uitlevering vragen.