3/4/07

Akademgorodok koestert verleden

20/02/2007
http://www.expert.ru/articles/2007/02/20/tehnopark/


Ekspert publiceert een artikel over de bouw van een technopark op de plaats van Akademgorodok, het vermaarde wetenschapscentrum uit de Sovjettijd nabij Novosibirsk.

In het kader van een federaal programma worden er technoparken gebouwd in Nizhny Novgorod, Kaloega, Tjoemen, Moskou Oblast, Tatarstan en St. Petersburg. In het komende jaar investeert de overheid 600 miljoen euro in het programma. In 2015 moeten er in het vernieuwde Akademgorodok 10.000 mensen werken. De verwachte jaaromzet van producten en diensten is één miljard euro.

De gemeente van Novosibirsk hoopt dat de federale overheid flink investeert in de infrastructuur en woningbouw rondom de stad. De regionale overheid wil grote investeerders aantrekken. Projectontwikkelaar RosEvroDevelopment heeft al toegezegd kantoorruimte, woonhuizen, een congreszaal en een hotel te bouwen. Voor dat dit kan moet er echter duidelijkheid komen over de eigendomsrechten van de grond.

Dit leek een formaliteit totdat de lokale gemeenschap in Akademgorodok protest aantekende tegen de plannen. Zij eisten de bescherming van een klein bos bomen binnen de stad. Het protest werd gehonoreerd en de plannen gewijzigd. Nu moet er wel een stuk grond van de regio overgeschreven worden naar de stad. Wederom een formaliteit, als de bewoners nu eens hun mond houden.

Ekspert schrijft dat het bos wellicht niet de belangrijkste reden is voor de protestgroep, waaronder zich onder andere de zoon van de oprichter van Akademgorodok bevindt. Het artikel beschrijft hoe enkele vrouwen van middelbare leeftijd met spandoeken de projectontwikkelaar verontwaardigd vragen of hij wel weet wat Akademgorodok vanuit een sociologisch en cultureel perspectief inhoud. Waarom wil hij dat vernietigen? Pogingen om deze bewoners uit te leggen dat onder de huidige omstandigheden Akademgorodok gedoemd is tot en langzame dood, lijken volgens Ekspert niet te werken

No comments: