3/4/07

Centrale Bank verliest wellicht toezichtfunctie

21/02/2007
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=744532


De Centrale Bank lijkt de hand overspeelt te hebben. Na de arrestatie van de bankdirecteur Frenkel voor de moord op de tweede man bij de centrale bank Kozlov, lanceerde de CB het plan om alle banken onder curatele te stellen. Meer toezicht komt er zeker maar niet van de CB. Als het aan de parlementscommissie voor bankzaken ligt, neemt de inspectiedienst van het ministerie van financiën dit deel van de bevoegdheden van de Centrale Bank over.

Kommersant citeert de voorzitter van de commissie Vladislav Reznik: 'De schoonmaakmethodes van de CB werken contraproductief omdat ze de stabiliteit in het bankwezen niet versterken. Ze fabriceren bezwaarlijke bewijzen om de licenties van banken met een twijfelachtige reputatie in te trekken.' 'Om de in de wet omschreven toezichtfunctie werkelijk te kunnen vertrouwen is er een toezichtorgaan nodig dat gescheiden van de Centrale Bank functioneert.

Rosfinmonitoring, de dienst die de toezichtfunctie wellicht toegespeeld krijgt, zegt bij monde van de plaatsvervangend directeur: 'We moeten naar een centraal toezichtorgaan voor de gehele financiële markt.' Een vertegenwoordiger van de East-Bridge Bank zegt:'de vervlechting in één staatsorgaan van normatieve en controlerende volmachten is niet conform de marktprincipes en leidt tot corruptie.'

Volgens een bron van de krant binnen de presidentiele administratie wordt het idee gezien als logisch maar lastig uitvoerbaar. Alle specialisten werken immers bij de Centrale Bank. De andere diensten hebben geen kennisbasis of het benodigde personeel

Kommersant hoort ook enkele tegenstanders van het idee. Plaatsvervangend directeur van de Centrale Bank merkt op dat wanneer het principe van toezicht wordt verandert, minstens vijf wetten moeten worden aangepast. De president van de associatie van regionale banken verklaart dat 75% van de bij hem aangesloten directeuren liever de huidige situatie behouden.

No comments: