12/11/07

Parlementsverkiezingen


Analyses van de politicologen


http://www.rg.ru/2007/12/03/vibori-politologi.html

Chleb Pavlovskii: "Het sleutelmoment in de afgelopen campagne was de hartstochtelijke keus van de president, die in feite de verantwoordelijkheid op zich nam , of preciezer gezegd in het zicht van kiezer de verantwoordelijkheid deelde met de bestuurlijke elite. Dit was een zeer risicovolle stap. Politici zijn in de regel erg zuinig op het vertrouwen dat in hen persoonlijk gesteld wordt, op hun persoonlijke reputatie, en ze houden er niet van dat te delen. Poetin heeft deze stap genomen in de hoop dat de kiezer zijn argumenten waardeert en begrijpt dat het vertrouwen dat hij of zij in Poetin stelt , deels moet worden overgedragen aan het hele politieke systeem, zonder welke Poetin niet de koers heeft kunnen voeren de hij voert. De kiezer heeft deze aanpak begrepen. Verenigd Rusland heeft de meerderheid in het parlement verkregen, maar vervolgens moet het een echte partij van Poetin worden en niet alleen in naam.

Ik wil dit niet een referendum over het vertouwen in Poetin noemen. Wanneer we deze formulering gebruiken moeten we begrijpen dat het voor het grootste deel een propagandistische formule is. (gebruikt door partijleiding VR en niet Poetin zelf, JM)Poetin heeft niet gesproken over het vertrouwen in hemzelf, maar over het vertrouwen in het politieke systeem dat hij leidt. Wanneer hij een referendum houdt over het vertrouwen in hemzelf, dan haalt hij geen 65%, maar 80%, als het niet meer is. Het gaat er nu om dat de partij transformeert, niet in een persoonlijk instrument van Poetin, maar in een politiek instrument dat centraal staat in het land. "

Vjatsjeslav Nikonov: "Voor het eerst in de geschiedenis van het moderne Rusland is er een partij van de meerderheid opgekomen. Dit is een kwalitatief nieuwe fase in de ontwikkeling van het politieke systeem van Rusland. De opkomst van een dergelijke partij geeft de mogelijkheid om een handelingsbekwaam parlement te vormen dat de continuïteit van de sociaal-politieke koers verwezenlijkt. … Die partijen, in het bijzonder de liberale, die hun campagne gebouwd hebben op een harde kritiek op president Poetin, hebben een enorme strategische misrekening gemaakt. Het lijkt wel of the leiding van bijvoorbeeld de SPS niet naar de peilingen van publieke opinie heeft gekeken. De SPS is na Verenigd Rusland immers tweede op de lijst van partijen onder wiens electoraat er grote steun is voor president Poetin. "

Sergei Markov: "De verkiezingscampagne en de steun van de president heeft Verenigd Rusland enorme mogelijkheden gegeven. In het bijzonder kon het zo de aspiraties van de partij Rechtvaardig Rusland neerslaan. Het zal een wonder zijn wanneer de partij van Mironov na het tellen van alle stemmen in het parlement komt. Dit is eerlijk gezegd het belangrijkste. Daarnaast hebben de rechtse krachten serieuze fouten gemaakt in hun verkiezingscampagne . Hun avonturistische campagnestrategie viel niet goed bij hun electoraat."

Dmitrii Orlov: "Poetin heeft een absolute meerderheid van de bevolking voor of tegen zijn koers laten stemmen. Dit betekent niet dat het democratische gehalte van de verkiezingen is afgenomen. Integendeel, het was een hoogtepunt voor de democratie. Daarnaast valt het op dat 'de grote stijl' terugkeert in de politiek. Die partijen die duidelijk en helder hun ideologische platformen demonstreerden: Verenigd Rusland, KPRF en LDPR oogsten bijzondere successen. Zij, bijvoorbeeld Rechtvaardig Rusland en de SPS, wiens ideeën enigszins onduidelijk zijn en geadresseerd aan verschillende groepen, scoorden minder goed."

Opkomst


http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=831884

De opkomst was met 63,24% hoger dan bij de parlementsverkiezingen in 2003 (55,75%) en 1999 (61,85%) en lager dan in 1995 (64,76%). Kommersant: de woordvoerders van Verenigd Rusland spreken van een teken van een hoge politieke activiteit van de burger, terwijl de oppositiepartijen de reden voor de hoge opkomst zoeken in dwang of directe vervalsing.

Stad - Platteland


Experts concluderen dat het electoraat van Verenigd Rusland vooral op het platteland te vinden is en dat dit ook indirect de opkomst beïnvloedt. Als voorbeeld word de 100% opkomst in zuidelijke rayons van de Tjoemen oblast genoemd. Oppositiepartijen suggereren dat er op het platteland juist veel gefraudeerd is.

Rossiiskaja Gazeta noemt cijfers, die aantonen dat de steun voor Verenigd Rusland in de grote steden een ruime 10% lager ligt dan het federale gemiddelde. Zelf heb ik even gekeken naar de prestaties van de liberale partijen in de grote steden. Ook daar halen ze de 7% niet. Moskou-stad: VR (52,16%), KPRF (14,51%) RR (8,18%) en de LDPR (7,66%). Jabloko wordt in het artikel niet genoemd maar via de site van TsIK zie ik dat de partij in de verschillende kiesdistricten van Moskou-stad zo rond de 6% heeft gehaald. Voor de SPS is dat rond de 3%. Vergelijk deze cijfers met de toch dichtbij liggende Moskou-regio: VR (59,69%), KPRF (14,08%), LDPR (8,2%) en RR (7,69%) Hier scoren de 'liberale' partijen lager, respectievelijk ongeveer 2,5 en 1,5%. In St. Petersburg scoort Jabloko ongeveer 4,5% en de SPS 2,5%.

Stemmen in het buitenland

Rossiiskaja Gazeta schrijft dat de Russen in het buitenland ook massaal op VR (73,5%) hebben gestemd. De KPRF kreeg 7,69%. Gazeta.ru vermeldt de cijfers voor stemgerechtigde Russen in de Verenigde Staten: VR: 44,5%, SPS 17,5%, Jabloko 16,7, KPRF 8%. Weet iemand de cijfers voor Nederland?

Protesten


http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=833576

De Communisten erkennen de verkiezingsuitslag niet. Van 20 tot 22 december willen zij in het hele land protestacties houden. Ook wordt de uitslag aangevochten bij het Hoger Gerechtshof. Daarbij krijgt de KPRF steun van de SPS en Jabloko.

Tot nu toe heeft de partij 35% van de protocollen afgewerkt, die hun waarnemers uit de kiesdistricten hebben meegekregen. Elke partij moet krijgt volgens de wet kopieën van de officiële protocollen van de stemlokalen mee en kan zo narekenen of er in het verdere proces geen fouten zijn gemaakt. (Deze resultaten van individuele stemlokalen zijn ook op het internet te vinden via http://www.cikrf.ru/ en dan de links naar de regionale afdelingen, JM)

Mel'nikov van de KRPF heeft al genoeg gezien om te concluderen dat de verkiezingen niet eerlijk zijn verlopen en dat er van een gelijke strijd geen sprake was. De officiële resultaten zouden voor VR 5% te hoog uitvallen en de KPRF zou 2% van de stemmen ontnomen zijn. Daarnaast twijfelt Mel'nikov of Rechtvaardig Rusland wel op eigen kracht de kiesdrempel van 7% heeft gehaald.


Financiële strop

Jabloko, de SPS en de Agrarische Partij Rusland verliezen hun financiering uit het budget. Voor Jabloko kwam deze financiële bijdrage neer op 13,4 miljoen roebel per jaar (3,7 miljoen euro) SPS: 12 miljoen roebel en de APR 11 miljoen roebel. Ook moeten Jabloko en SPS samen met de andere partijen, die minder dan 3% van de stemmen gehaald hebben, de kosten voor de zendtijd terug betalen en krijgen ze hun inleg niet terug.Onregelmatigheden

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=831896
http://www.expert.ru/articles/2007/12/05/eruralitog/
http://www.expert.ru/articles/2007/12/04/krskitogvyb/

Dit volgende selectie is geen volledige lijst maar een sfeerimpressie:

De KPRF heeft ontdekt dat in sommige kiesdistricten in de republiek Mordovie 104% en zelfs 109% van de kiezers op Verenigd Rusland hebben gestemd, zo bericht Kommersant . VR haalde over de gehele republiek 93,41% van de stemmen, de Communisten 3,73%. SPS zegt over gelijke gegevens te beschikken. De lokale kiescommissie ontkent de onregelmatigheden.

Waarnemers van de KPRF constateerden meerdere overtredingen van de kieswet. Stafvertegenwoordigers van VR zouden kiezers hebben 'uitgelegd' hoe ze moeten stemmen en studenten zouden van hun decanen speciale kaartjes hebben gekregen, die ze door de kiescommissie moesten laten tekenen. Studenten zonder stempel van de kiescommissie kunnen moeilijkheden verwachten tijdens het wintertrimester.

De Mordovische afdeling van de SPS zegt dat de partij op 7,5% van de stemmen rekende en maar 0,1% van de stemmen kreeg. In sommige districten voerden wel 35 partijleden campagne. Zij en hun familieleden zouden zeker op de SPS stemmen. Volgens de officiële resultaten zou er in dat district echter niemand op de SPS gestemd hebben.

Verdacht zijn ook de resultaten van VR in de Kaukasus. Bijvoorbeeld: Tsjetsjenië (99.36%), Ingoesjetië (98.72%), en Kabardino-Balkarië (96.12%)

In Samara zijn vijf mannen aangehouden, die 600 stembiljetten, waarmee je buiten je eigen district kan stemmen, wilden verkopen. De lokale kiescommissie zegt dat het aantal onregelmatigheden toch lager ligt dan tijdens de regionale verkiezingen van afgelopen maart.

Ekspert noemt een reeks onregelmatigheden in de Sverdlovsk Oblast. Volgens een Jabloko woordvoerster was het aantal overtredingen kolossaal. Curieus is het bericht over een limousine die door de stad reed en voorbijgangers naar het stemlokaal bracht. Natuurlijk om op één bepaalde partij te stemmen.

In Krasnojarsk Krai geven twee leden van Verenigd Rusland, een lokale parlementariër en een lid van de federale senaat, toe dat hun partij administratieve druk heeft gebruikt. De partij heeft daardoor, volgens hen, niet meer stemmen gewonnen, maar juist meer dan 6% aan stemmen verloren.

Op scholen en in ziekenhuizen zou er collectief gestemd zijn. De regionale procureur onderzoekt een universiteit waar er onder de studenten een document verspreidt werd dat beschreef "hoe er een maximale opkomst gehaald zou worden. "

Woordvoerders van de SPS melden dat zij een geval gezien hebben waarbij iemand probeerde tien stembiljetten tegelijk in de stembus te stoppen. Onderzoek van de lokale kiescommissie wees uit dat het alleen maar zo had geleken. In het stadje of dorpje Minoesink in het zuiden van de regio, waar ook een burgemeester gekozen werd, raakten de stembiljetten op, en werd er een poging gedaan om deze bij te kopiëren.


Hotline

http://www.rg.ru/2007/12/05/vybory.html


Rossiiskaja Gazeta interviewt de organisatoren van de telefonische hotline waar onregelmatigheden gemeld konden worden. Andrej Przjedomskii, lid van de Maatschappelijke Raad, zegt dat er 31.000 meldingen binnen zijn gekomen: "Kiezers melden niet allen de kleinste inbreuken op hun rechten maar droegen ook waardevolle voorstellen aan ter verbetering van het electorale proces." De meest gehoorde klachten zijn het tekort aan stembiljetten waarmee je buiten je eigen district kan stemmen, de grote rijen en de aanwezigheid van 'dode zielen' op kieslijsten. De organisatoren zijn van mening dat de hoeveelheid 'black PR', alsmede het toevoegen van extra stembiljetten en gevallen van directe falsificatie van resultaten, lager ligt dan in 2003.

Przjedomskii zegt dat er voor het eerst een reëel maatschappelijk mechanisme is gecreëerd voor het waarnemen van verkiezingen. "Iedereen die dat wilde, kon van de mogelijkheid gebruik maken om inbreuk op zijn of haar rechten bij ons te melden. " Hij toont daarbij de journalist een lijst met meldingen die doorgestuurd is aan de Centrale Kiescommissie. De website van de Centrale Kiescommissie heeft een banner met de hotline. De meeste regionale kiescommissies echter niet.

Medeorganisator Aleksandr Brod van het Moskous Bureau voor de Rechten van Mens: De afgelopen verkiezingen correspondeerden volledig met de internationale standaarden. De exit polls komen overeen komen met de officiële uitslag. Dit toont het lage aantal overtredingen aan.

Reacties op uitspraken OVSE en PACE

http://www.rg.ru/2007/12/05/izbirkom.html

http://www.rg.ru/2007/12/05/politika.html

Hoofd van de kiescommissie Tsjoerov reageert op een citaat uit een brief van 23 internationale waarnemers, waarin zou staan dat de 'verkiezingen plaats vonden in een atmosfeer die politieke concurrentie ernstig limiteert': "Ik ben zelf een fysicus, die de atmosfeer heeft bestudeert, en ik kan u vertellen dat de verkiezingen in enkele provincies plaats vonden in een atmosfeer van verhoogde vochtigheid. Ik kan ook zegen dat in enkele hooggelegen gebieden de verkiezingen plaats vonden onder de omstandigheden van verhoogde turbulentie. Als fysicus neem ik het echter niet op me om enkele uren na de verkiezingen een waardering uit te spreken over de politieke atmosfeer van de verkiezingen. "

De wijze waarop Tsjoerov de kritiek afdoet is naast enigszins humoristisch ook vooral kinderachtig. Daarnaast is het ook niet echt volwassen van de internationale waarnemers om zo snel al met minimaal onderbouwde uitspraken te komen. Op deze wijze praten we langs elkaar heen.

Borisov van de Centrale Kiescommissie merkt op dat de kritische brief vanuit de OVSE/PACE is ondertekend door 20 tot 30 waarnemers, terwijl er 130 mensen in de provincies aan het werk zijn geweest. Hij vraagt de waarnemers concrete onregelmatigheden te noemen, waarnaar vervolgens gekeken zal worden.

Politicoloog Aleksandr Tsjatjija noemt de beschuldigingen van de OVSE hol, omdat praktisch niet één van de beschuldigingen op reële feiten berust.

De directeuren van het Vtsioem en de FOM, die de exit polls verzorgden, tonen zich volgens Rossiiskaja Gazeta, beledigd door de internationale waarnemers. Zij ontkennen dat hun sociologische onderzoeken van te voren 'besteld' zijn. "Dit is geraaskal", zegt Oslon van het FOM.

Het politieke spel in de provincies

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=832719
http://www.expert.ru/articles/2007/12/05/tuleevzuganov/
http://www.expert.ru/articles/2007/12/04/samaraitogvyb/
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=833771
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=833582

Kommersant bericht over de burgemeester van het stadje Glazov in de provincie Oedmoertije, waar Verenigd Rusland maar 41% van de stemmen kreeg. Deze burgemeester heeft inmiddels ontslag genomen.

De verkiezingsresultaten geven aanleiding tot het aanwoekeren van de rivaliteit tussen gouverneurs en de hoofdstedenlelijke burgemeesters. Zo richt de gouverneur van Omsk zijn peilen op de burgemeester van Omsk. Deze heeft immers in vergelijking met 2003 verlies gedraaid. Toen stemde 58% van de kiezers op VR, nu maar 54%. Ook was de opkomst 20% lager dan in de rest van de provincie.

De gouverneur van Astrakhan uit zijn woede niet op de burgemeester maar op de hoofdstedelijke bevolking, die 'slecht' gestemd zou hebben. Het geld van de regionale ontwikkelingsprogramma's gaat nu in meerdere mate naar de 'loyale' plattelandsbevolking.

In Magadan zegt de pers secretaris: 'Onze gouverneur is geen idioot. Natuurlijk gaan we de boel analyseren en conclusies trekken, maar de provincie straffen is geen optie." Een parlementariër in Moermansk zegt: ' Wij zijn geen Tatarstan of Tsjetsjenië. Elke regio heeft zijn eigen mentaliteit. Voor ons is 55% voldoende.

Loezjkov (Moskou, 54%) en Matvienko (St. Petersburg 50%) hoeven ook niet te vrezen, zegt onderzoeker Toerovskii; "Het Kremlin begrijpt best dat het in de grote stad niet mogelijk is om 'de voorraden' op Tsjetsjeense wijze te mobiliseren. " Hij voorziet wel moeilijkheden voor de gouverneurs van Arkhangelsk, Rijazan en Kirov, maar zij hadden al voor de verkiezingen een zwakke positie.

Ekspert beschrijft hoe in de Kemerevo Oblast gouverneur Toelejev en communist Zjoeganov ruziën. Er zit kwaad bloed tussen die twee: Toelejev was in de jaren negentig nog een communist. In 1996 trok zich terug uit de presidentsverkiezingen om Zjoeganov te steunen. In 2003 koos hij voor VR.

Zjoeganov riep tijdens de verkiezingscampagne op radiostation Echo Moskvy dat er in de Kemerevo Oblast dagelijks leden van de KPRF gearresteerd en in elkaar geslagen worden. Zo zouden er op 7 november 75 jonge communisten opgepakt zijn. De regionale politiechef zegt dat dit leugens zijn.

Toelejev bespeelt zijn oude partijgenoten op eigen wijze. Zo zetten hij op 7 november, de dag van de oktober revolutie, nog 1000 veteranen-communisten in het zonnetje. Ook zegt hij publiekelijk dat er in de regionale afdeling van de communisten een interne strijdt plaats vind en dat de meest eerbare personen worden uitgesloten: "De communistische partij telt vele eerlijke mensen, maar Zjoeganov belazerd hen. Hij is al lang geen leider meer, hij heeft slechts hun stemmen nodig." Zjoeganov moet objectief en kritisch de verkiezingsuitslag analyseren en publiekelijk zijn excuses maken voor het verspreiden van leugens en geruchten,"aldus Toelejev.

Rechtvaardig Rusland verliest Stavropol Krai, schrijft Kommersant. De eerste spreker van het lokale parlement en RR lid, Oetkin, is voorlopig uit zijn functie gezet wegens een strafzaak die tegen hem loopt. Oetkin zou zijn huis verbouwd hebben op kosten van de stad toen hij nog viceburgemeester was. De fractievoorzitter van de SPS zegt dat Oetkin lid van de verkeerde partij is en dat, wanneer hij lid was geweest van VR, dit nooit tot een zaak zou zijn gekomen. De burgemeester van Stavropol Koezmin, ook RR lid, is volgens de laatste berichten van Kommersant aangehouden op het vliegveld van Rostov. Waarom is nog niet duidelijk.

Stavropol Krai is een van de weinige regio's waar Rechtvaardig Rusland een bestuurlijke machtsbasis opgebouwd heeft en dus echte concurrentie voor VR vormde. In maart verkregen de Rechtvaardige Russen een meerderheid in het regionale parlement. Bij de afgelopen verkiezingen waren de verhouding weer omgedraaid: 62% voor VR en 13% voor RR. Wellicht voor VR voldoende draagvlak om een door middel van wat corruptieschandaaltjes een schoonmaak te beginnen?

Samara valt op omdat de KPRF hier relatief hoog scoort met 16,9 % van de stemmen. Ekspert: "Onverwacht toont één van de meest welvarende provincies vertrouwen in het gedachtegoed van Lenin." Volgens een woordvoerder van Jabloko zouden de communisten zelfs nog hoger hebben moeten scoren. Ze scoorden immers vooral goed in de steden en niet in hun traditionele machtsbasis, het platteland. Het viel hem ook op dat de resultaten uit de plattelandsgebieden veel eerder bekend waren dan de die van de stedelijke gebieden.

De KPRF zelf verklaart hun succes vanuit de agressieve campagne van VR. Ekspert vermeldt ook de recente berichten over het astronomische inkomen van de nieuwe gouverneur en lijstaanvoerder van VR, Vladimir Artjakov. Volgens zijn belastingverklaring verdient de voormalige president van de Avtovaz fabriek meer dan 41,7 miljoen euro per jaar. Dit valt vooral bij de arbeiders van die fabriek in slechte aarde. Ook merkt Ekspert op dat de KPRF het goed deed in districten waas traditioneel de SPS en Jabloko veel stemmen trokken. Een deel van hun electoraat zou nu voor de communisten gekozen hebben.

In het stadje Elektrogorsk werden ook burgemeestersverkiezingen gehouden. Een groot deel van de stembiljetten werd gestolen nadat de politiebewaking van hun post was geroepen. De verdenking valt echter niet op één van de kandidaten, maar op enkele hoge bureaucraten, die bang zijn bij elke nieuwe burgemeester hun baan te verliezen.

Presidentsverkiezingen

http://www.rg.ru/2007/12/05/politika.html
http://www.rg.ru/2007/12/08/putin-gryslov.html
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=834105

Vandaag werd bekend dat Medvedev de steun heeft van Poetin, VR, RR, LDPR en APR, samen in de laatste verkiezingen goed voor 75.39% van de stemmen. Ik ben blij met de keuze voor Medvedev. Hij kent de waarde van een liberale economie voor de verhoudingen met de rest van de wereld en heeft vanuit zijn nationale projecten een brede kennis over sociale problemen en de mogelijkheden die er zijn om de levenstandaarden van de gemiddelde Rus te verhogen. Medvedev staat voor een jeugdig en zakelijk Rusland en heeft geen verleden in de geheime dienst.

De afgelopen week heb ik veel gecorrespondeerd over de mogelijke varianten. Mijn conclusie is dat er geen echte kanshebber binnen het Kremlin gevonden kan worden, die bijvoorbeeld via Rechtvaardig Rusland, met de eerste keus van Poetin en VR, nu de Medvedev, de strijd zou willen aangaan. Ze hebben allen te veel te verliezen. Ik blijf echter hopen dat er voor de 18de nog een konijn uit de hoed van Poetin komt en dat we een spannende verkiezing tegemoet gaan.

'Een ander Rusland bevindt zich in een spagaat'. Limonov wil een communistische kandidaat steunen, als het maar niet "die te idiote" Zjoeganov is. Zjoeganov's kandidatuur lijkt echter al vast te staan. Volgens Limonov zou de gemeenschappelijke oppositiekandidaat met een links programma campagne moeten voeren. Kasparov en Litvinovitsj zouden weer met Kasjanov gesproken hebben en er lijken wat deuren open te staan. Limonov vindt echter dat Kasjanov blind is, wanneer hij niet ziet hoe de 'democratische' krachten vernietigd zijn.

Politicoloog Makarenko zegt dat de parlementsverkiezingen hebben laten zien dat de kiezer niet op Nemtsov of Javlinskii zal stemmen. "Men moet een nieuwe figuur zoeken, maar die is er niet. Daarom zou ik Ryzjkov of Kasjanov steunen, omdat zij een ander electoraat zouden kunnen vinden en een nieuwe leider zouden kunnen worden." Hij voegt daaraan toe dat het niet zozeer gaat om het vinden van een gemeenschappelijke kandidaat, (d.w.z. een compromisfiguur voor eigen kringen, JM) maar om het vinden van een kandidaat, die vertrouwen in de samenleving geniet.

Makarenko's collega Pavlovskii is erg sceptisch over de perspectieven voor oppositiekandidaten. "De tegenstanders van Poetin hebben de hele herfst lang discussie gevoerd over of en wanneer de president zijn positie verlaat. Ze hadden beter met een concreet programma naar buiten kunnen komen waarop de kiezer reageert."

Zjirinovskii doet ook weer mee. In plaats van quasi racistische leuzen komt hij nu met beloftes voor wegen, scholen en kinderopvang, alsmede een halt aan de corruptie en de grijze economie. Het is en blijft een raspoliticus. Hij heeft ook een aantal constitutionele proefballonnetjes; de presidentstermijnen kunnen naar 7 jaar, de senaat is overbodig en het aantal zetels in de Doema kan van 450 tot 200 verminderd worden. Als een Russische van Gaal zoekt hij ruzie met de pers: Wanneer Zoebkov, na zijn aanstelling als premier, niet door de media als de gedoodverfde favoriet van Poetin was afgeschilderd, had hij een reële kans gehad om president te worden. De pers zou dit verpest hebben.

De Centrale Kiescommissie zegt bij de presidentsverkiezingen de stembiljetten waarmee je buiten je eigen district kan stemmen extra te gaan beveiligen. Tijdens de afgelopen parlementsverkiezingen zijn er 1,6 miljoen exemplaren van gebruikt.

Corruptiecijfers

http://www.rg.ru/2007/12/07/draguncev.html
http://www.expert.ru/articles/2007/12/06/vzyatki/

Ekspeet bespreekt de nieuwe corruptiecijfers van Transparency International en het Nationale Anticorruptie Comité. Opvallend is het verschil tussen de perceptie van corruptie in het land (33% van de respondenten is van mening dat het corruptieniveau in Rusland zeer hoog is) en het fysieke contact met corruptie. (13% van de respondenten is in aanraking gekomen met afpersing door middel van steekpenningen)

Van de respondenten denkt 45% dat corruptie toeneemt, 40% dat corruptieniveau gelijk blijft en 15% dat corruptie afneemt. 50% is sceptisch over de overheidsmaatregelen tegen corruptie, 12% positief.

Kirill Kabanov van het Nationale Anticorruptie Comité stipt drie punten aan. (1) de prijs van steekpenningen neemt toe. Ekspert voegt daaraan toe dat met de 'prijsverhoging' de frequentie afneemt. Het artikel citeert een automobilist, die zegt dat de verkeersagenten hem minder vaak om kleine bedragen zoals 100 roebel vragen. Daarentegen kan zo'n verkeersagent bij een serieus vergrijp ineens 1000 dollar verdienen.

Dit was vorig jaar ook de conclusie, herinner ik mij. De positieve spin die je aan de cijfers kan geven is dat het risico groter wordt , waardoor de opbrengst hoger moet zijn.

(2) Een deel van de steekpenningen heeft een latent karakter, zegt Kabanov. Ze worden niet meer als steekpenningen herkent. Dit zijn bijvoorbeeld onvrijwillige bijdrages voor het opknappen van het schoollokaal, die deels in de zaken van de schooldirecteur verdwijnen.

(3) Ten derde valt het Kabanov op dat er minder over corruptie gepraat wordt. Zelfs bij anonieme onderzoeken zouden respondenten bang zijn om over steekpenningen te prat en.

Ekpsert interviewt ook een woordvoerder van een belangengroep voor automobilisten. Hij wijst erop dat veel mensen in het verkeer zelf al snel steekpenningen aan de verkeerspolitie aanbieden, wanneer ze weten dat ze fout zitten.

Rossiiskaja Gazeta interviewt generaal-majoor Dragoenstev, van Interne Zaken, over de corruptie in het politiekorps. Volgens Dragoenstev ligt het grootste probleem bij de hoge posities. Daarom moeten de korpsen volgens hem van bovenaf schoongemaakt worden. 'We kunnen zoveel gewone agenten oppakken als we willen, maar als de chef zelf een verdorven(porotsjnuyu, JM) systeem heeft opgezet dan verandert er niets . Het beste remedie is hier een rotatiemechanisme. Niet langer dan drie jaar in hetzelfde districtskantoor.

Het recept voor de gewone agent is eenvoudig: Salarissen moeten omhoog zodat de agenten trots zijn op hun uniformen. En vervolgens moet er meer nadruk komen op hun persoonlijke verantwoordelijkheid zodat elke agent begrijpt hoe makkelijk hij zijn uniform kan verliezen.

De strijd tegen corruptie is er een van lange adem. Er moet constant 'schoongemaakt' worden. Een extreme zuiveringsactie heeft weinig zin. Het zou wel goed zijn wanneer agenten eenvoudiger ontslagen kunnen worden.

Divers nieuws

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=831089
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=832716
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=832717
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=833038

Kommersant publiceert een interview met Oleg Sjvartsman. De Engelse versie is hier te lezen. In zijn overmoed praat de ondernemer allerlei noodlottige zaken bijeen: internationale investeringsfondsen gericht op innovatie, overheidplannen voor het redden van noodleidende industriële sectoren, een fluwelen re- of deprivatisatie, gepensioneerde veiligheidsagenten als deurwaarders en een veiligheidsblok binnen de het Kremlin dat hem opdrachten zou geven. Iedereen valt over hem heen. Zijn zakelijke carrière is voorbij.

http://www.expert.ru/printissues/expert/2007/45/interview_pappe/

Ekspert interviewt Jakov Pappe over de opkomst van de staatscorporaties. Voor sommige varianten is de staatscorporatie een goed model. Zeker wanneer er tijdsgrenzen aan het project zitten zoals bij de Olympische Spelen. Voor andere gevallen lijkt het Pappe beter om projecten vanuit het budget te financieren. De mechanismes van politieke en maatschappelijke controle zijn dan duidelijker. Staatscorporaties zijn volgens Pappe eigenlijk een teken van een gebrek aan vertrouwen in de gewone ambtenaar. De boodschap is dat de gewone ambtenaar niet te vertrouwen is maar een door de overheid aangewezen manager wel.

http://www.expert.ru/printissues/ural/2007/45/zhidkiy_terminator_novogo_pokoleniya/

Ekspert behandelt een wetenschappelijke analyse van Poetins presidentiële toespraken door juridisch filosoof Viktor Mart'janov. Hij plaatst een aantal interessante opmerkingen (1) Ideologische terminologie wijkt voor praktische uitdrukkingen van het gezonde verstand. Dit maakt Poetin tot een spiegellabyrint voor zijn politieke tegenstanders, die nergens ideologische houvast hebben om hem een beentje te lichten. (2) Optimalisering van de overheid verandert in een ersatz voor de successen van de maatschappij als geheel. (3) Het 'ik' van Poetin verandert langzaam in 'wij', het bestuurlijke systeem. Vergelijk dit met de opmerking van Pavlovskii van deze week.

http://www.rg.ru/2007/12/05/storchak.html
http://www.rg.ru/2007/12/07/storchak.html

Tegen Stortsjak, de onderminister van financiën, die momenteel vast zit wegens verdenking van verduistering, werd nog een tweede zaak aangespannen. Dit maal ging het om de afbetaling van de buitenlandse schuld, die Koeweit bij Rusland heeft. De procureur accepteerde de zaak niet. Journalisten zien een strijd tussen de Procureur en de onafhankelijke Onderzoek Commissie. Koedrin wil Stortsjak spreken maar wordt niet toegelaten. Storstjak zou essentiële informatie hebben over de onderhandelingen met Libië. Gazprom krijgt zojuist toch een contract in Libië.

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=833232

De geregistreerde werkeloosheid daalt met 10%, zegt Kommersant. In Rusland zijn dit soort cijfers zeer seizoengevoelig, dus voorzichtigheid is troef. Vorig jaar januari waren er 1,7 miljoen officieel geregistreerde werkelozen. Naar verwachting zijn het er bij de jaarwisseling 1,5 tot 1,55 miljoen.

http://www.rg.ru/2007/12/06/gaz-ceny.html


De federale tarievendienst (FST) heeft een interne gasprijsverhoging van 25% voor gas van Gazprom goedgekeurd. Vanaf 2009 gaat de prijs elk half jaar met 19% omhoog.

http://www.rg.ru/2007/12/05/androsov.html

Rossiiskaja Gazeta interviewt Androsov van het Ministerie van Economische Ontwikkeling. Hij spreekt over een organisatie die het zakelijke imago van Rusland in de wereld moet gaan verbeteren en buitenlandse ondernemers een loket moet bieden waar ze terecht kunnen met vragen over inspecties , bouwvergunningen etc.

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=833625

Kommersant bericht over een regeringsvergadering over de FTsP's, de Federale Doelgerichte Programma's. Slechts tien van 46 programma's blijkt succesvol te zijn. De ambtenaar van het Ministerie van Economische Ontwikkeling, dat de gegevens heeft verzameld, durft niet met zijn vinger naar de verantwoordelijke ministers te wijzen. Dat laat hij over een de premier en de president.

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=833629

Het Ministerie van Financiën heeft een wetsvoorstel voorbereid dat de subsidies op de invoer van apparatuur afschaft. Deze schema's zouden te veel misbruikt worden. (laptops, personenauto's etc.) en de producten van eigen apparatuur benadelen. Het Ministerie van Economische Ontwikkeling en de Unie van Industriëlen en Ondernemers zijn faliekant tegen. De eerste komt op voor buitenlandse investeerders, die fabrieken in Rusland optuigen, de tweede beargumenteren dat het voor bedrijven minder aantrekkelijk wordt om hun machinepark te moderniseren.

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=834056

Renault krijgt een 25% aandeel in Avtovaz. Het is opvallend dat de Fransen en niet het verwachte Italiaanse FIAT het fiat van Poetin krijgt. Journalisten concluderen dat Italië eerder dit jaar in de vorm van ENI en Enel toegang kreeg tot Russische projecten, maar dat na het bezoek van Sarkozy de Fransen aan de beurt zijn. Eerder kreeg Total een aandeel in de ontginning van het prestigieuze Sjtokman veld.

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=834028

NATO kondigt verdere uitbreiding naar het oosten aan. Mogelijk kandidaat lid is onder andere Georgië. De nieuwe Russische afgevaardigde Dmitrii Rogozin maakt zijn borst nat en geeft zijn eerste interview over dit onderwerp: In een notendop: Rusland werd in 2002 lid van de Rusland-NATO raad en was klaar voor verdergaande integratie, maar werd vervolgens aan alle kanten gepasseerd door uitbreidingen tot aan de eigen landsgrenzen. Wanneer NATO steun geeft aan de Amerikaanse raketafweerinstallaties, dan zegt Rusland zijn plaats in de genoemde raad op, oefent Rogozin vast met dreigen.

http://www.rg.ru/2007/12/08/rais-brussel.html


Voor de Russen is het uitlekken van de 2003 memo over het beëindigen van het Iranese atoomwapenprogramma een diplomatiek succes. Rice zou een deal willen sluiten: inspraak voor Rusland aangaande de Amerikaanse raketafweerinstallaties in Europa in ruil voor het bevriezen van de intentie tot het opzeggen van het CFE verdrag.