3/4/07

Salarissen

31/01/2007
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=737700


Cijfers van Rosstat: Het nominale gemiddelde salaris over 2006 is 10.700 roebel. Dit is een groei van 24,5% ten opzichte van 2005. In 2005 was er een groei van 26.9%. Het reële gemiddelde salaris, dwz gecorrigeerd met de stijging van de prijs consumptiegoederen, bedraagt 10%. In 2005 was dit 11%.

Volgens expert Poliakov staat de daling van de groei in verband met de beperkte groei van de pensioenen. Ook in het midden en kleinbedrijf is de groei niet zo sterk. Daarnaast is er bijna geen stijging van inkomsten uit waardepapieren.

Een positieve invloed heeft de groei van de detailhandel. Deze groeide net als in 2005 met 13%. Een andere positieve invloed op de salarissen is het gebrek aan personeel. Ernst en Young berekent dat grote bedrijven de salarissen dit jaar met 2 tot 2.5% extra verhoogt hebben.

Rijken worden rijker
Een ander onderzoeksbureau, Vtsoezh, berekent het verschil in groei in inkomen tussen de rijkste en armste 10% van de bevolking. Het inkomen van de rijken groeit net als vorig jaar 7 maal sneller als dat van de armste Russen. Rosstat zei eerder dat het verschil afnam.

Middenklasse groeit langzaam
Vtsoezh: Het aantal mensen dat onder het bestaansminimum (3291 roebel per maand) neemt af van 13.3% in 2005 tot 11.9% in 2006. Ook daalt het percentage personen tussen het bestaansminimum en het minimale consumptie budget (6963 roebel per maand) De middenklasse met een inkomen tussen de 6963 roebel en de 20.500 roebel groeit tot 40.4% van de totale bevolking. 9.2% van de Russen verdient meer dan 20.500 roebel per maand

No comments: