3/4/07

Onduidelijkheid over journalistieke normen

09/02/2007
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=741138


De maatschappelijke raad organiseerde samen met het parlement, de verkiezingscommissie en
een belangenvereniging voor de media de conferentie ‘media en verkiezingen’. De aanwezige
correspondent van Kommersant vindt de aandacht van de politiek voor de pers overduidelijk
betuttelend en ondeskundig.

Wanneer twee partijen een congres organiseren en er slechts over één van hen geschreven
wordt dan is dat een overtreding van de gelijke kansen voor kandidaten, zo vindt de voorzitter
van de verkiezingscommissie Vesjnakov. Een journalist uit Karelie vraagt hem vervolgens
wat te doen als het ene congres duizend mensen bijeenbrengt en de ander, vrij vertaald, drie
man en een halve paardenkop. De voorzitter antwoord ontwijkend: Wanneer een partij niets
doet, schrijf dan ook niets.

Later gaat Vesjnakov in de tegenaanval: Jullie willen over alles schrijven, maar nergens
verantwoording voor dragen en ondertussen geld verdienen. In de zaal, aldus Kommersant,
fluisteren de journalisten: het lijkt wel alsof hij ons haat.

Parlementariër Pligin ligt de journalisten toe dat zij mogen strijden voor sociale gerechtigheid
maar dat de wet hen verbiedt aan te zetten tot nationale, religieuze en sociale haat. Een
journalist uit Samara vraagt onmiddellijk: Bij ons zijn er politici die campagne voeren met de
leuze “Oligarchen, tijd om te stoppen met stelen!” Wat is dit; strijdt voor sociale
gerechtigheid of aanzet tot sociale haat? Ook hier kon de politicus geen duidelijk antwoord
geven.

De journalisten op hun beurt lobbyen voor een aanpassing in de wet waardoor zij gevrijwaard
worden van de verantwoordelijkheid voor het berichten van politieke reclame, die niet
correspondeert met de werkelijkheid of betrekking heeft op het private leven van de persoon
in kwestie. Het voorstel zal worden meegenomen.

No comments: