3/4/07

Rechtvaardig Rusland start jeugdbeweging

30/01/2007
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=738175

De jeugdbewegingen van de drie individuele partijen gaan erin samen: jongerenbond ‘voor het moederland’, jongerenvleugel ‘levensenergie’ en de jongerenorganisatie van de partij van de gepensioneerden (ja!) smelten samen met de ‘liga van de rechtvaardigheid’. De laatste groep is uit de Nasji beweging gezet vanwege het onverantwoordelijke gedrag van commissaris Dmitri Pakka.

De jongeren zijn het nog niet eens. De één roept: Wij zijn links! We gaan publieke acties houden tegen de hervormingen in de huisvesting, voor toegankelijk onderwijs, tegen de martelingen in het leger. Het wordt een strijdvaardige beweging, niet van die pro-Kremlinse draaikonten. Een ander is er van overtuigd dat de belangen van de minderbedeelden het best in het parlement behartigd kunnen worden. We moeten aan de macht komen.

De leider van de Nasji vindt de nieuwe beweging maar een groep loezerov (loosers): Een hoop lawaai maar ik moet nog maar zien of ze zelfs 300 man bijeen kunnen brengen.

No comments: