3/4/07

Gorbachev vraagt Bill Gates om begrip

09/02/2007
http://www.rg.ru/2007/02/09/microsoft-ponosov.html


De Russische media bericht regelmatig over het proces tegen schooldirecteur Ponosov. Op
zijn school zijn computers gevonden met illegale kopijen van Windows. Gorbachev schreef
een open brief aan Bill Gates waarin hij begrip vraagt voor de schooldirecteur.

Rossiiskaia Gazeta interviewt de vertegenwoordiger van Microsoft in Rusland. Zij vertelt dat
het niet Microsoft is die de klacht heeft ingediend maar de lokale Russische overheid.
Microsoft daarentegen is bereid te helpen om de zaak zonder inmenging van de rechter op te
lossen. Het gaat immers slechts om een schade van rond de 8000 euro.

Microsoft, zo vertelt zij, werkt sinds 1992 in Rusland: Helaas hebben we nog veel
overblijfselen uit de Sovjettijd toen de scholen zich slechts bezig hielden met pedagogische
aspecten. De gedachte dat huidige schooldirecteuren het intellectuele eigendom negeren is
niet juist. Zij zijn zich vaak niet bewust van alle regels waaraan scholen zich onder de huidige
omstandigheden moeten voldoen.

Langzaam wordt men zich bewust van de waarde van het intellectuele eigendom. In 1992,
toen Microsoft in rusland startte, keurde 98% van de bevolking illegaal gebruik toe. Nu is dat
nog slechts 87%. Deze verandering van 10% is al een enorm succes.

No comments: