3/4/07

Het recht tot demonstreren

25/01/2007
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=735627
http://www.rg.ru/2007/01/24/edinorussy.html
http://www.expert.ru/articles/2007/01/24/antipotkind/


Deze week was er dan even de ‘smoking gun’ van Rusland’s autoritaire trend.

Zeven parlementariërs van verschillende partijen dienden een wetsvoorstel in dat onder andere een clausule bevatte volgens welke de overheid twee weken voor en na verkiezingen het recht krijgt elk evenement, demonstratie of bijeenkomst te verbieden.

Verontwaardiging
Ekspert schrijft: Meteen na het indienen van het wetsvoorstel op 17 januari werden de auteurs overspoelt door een wal van kritiek. En niet alleen vanuit de hoek van ‘die’ oppositionisten van alle kleuren die ergens op het Poesjkinskaia of Slavianskaia plein bijeenkwamen met hun spandoeken – de enigste wijze om nog hun aanwezigheid in de Russische politiek te tonen – maar met name van de kant van de collega parlementariërs en de leden van de Publieke Raad. Een woordvoerder van de laatste instantie: ‘ Nadat de mogelijkheden van de burger om aan het democratische proces deel te nemen behoorlijk ingeperkt zijn (recentelijk: hogere eisen voor partijen om aan verkiezingen deel te nemen en afschaffing van de ‘tegen alle kandidaten optie, verhoogde kiesdrempel) zullen we dit zien als een open aanval op de rechten van de burger en de burgermaatschappij.

Verenigd Rusland
Ook Oleg Morozov, kopstuk van Verenigd Rusland, distantieert zich van het voorstel: Het is een initiatief van individuele parlementariërs: Onze partij heeft er niets mee van doen. Ik zweer op de bijbel dat wij dit voorstel niet in deze vorm besproken hebben. Volgens Rossiiskaya Gazeta wijst Morozov niet alle onderdelen van het voorstel af: Wanneer er betrouwbare informatie is dat aan een evenement extremisten deelnemen, die een gevaar vormen voor andere mensen, dan moet de overheid iets kunnen doen.

Soerkov
De initiatiefnemers schrapten, ook na een gesprek met Soerkov (de ideoloog van Poetin) de gewraakte clausule over de verkiezingen. Over de rol van Soerkov wordt gespeculeerd. Wilde hij de initiatiefnemers terugfluiten of wellicht het voorstel in een iets zachtere vorm alsnog doen slagen?

De indieners hebben inmiddels het hele voorstel ingetrokken.

No comments: