3/4/07

Medvedev

25/01/2007
http://www.rg.ru/2007/01/24/medved-zhilie.html


Het was een goede week voor de mogelijke opvolger van Poetin.

Eerst sprak Dmitri Medvedev over ‘zijn’ nationale projecten: De centrale opgave van de natie voor het komende jaar is een hoger geboortecijfer en het bereikbaar maken van huisvesting voor jonge gezinnen. Vervolgens mocht hij staatsman spelen in Davos.

De kern van zijn betoog over de nationale projecten: Ze zijn nog maar net begonnen. De projecten leken wat te stagneren maar dat was vooral door de administratieve klus van het herschrijven van de wetgeving. Nu gaan we gaan aan de slag.

De financiële steun voor moeders is geen tijdelijke injectie maar het programma zal jaren worden voortgezet(de aankondiging van deze subsidie voor moeders was volgens kranten en onderzoeksbureaus de gebeurtenis van 2006). Ook zijn er periodieke uitkeringen voor ouders, waar veel burgers nog niet van afweten. Overheidsorganen moeten informatiever worden naar de burger toe.

De wet waarin omschreven staat hoe projectontwikkelaars grond kunnen kopen is sterk vereenvoudigd. De procedure gaat nu via publieke veilingen en wordt zo veel transparanter. Medvedev zegt dat de kosten voor ontwikkelaars hierdoor met een derde afnemen. Hij hoopt dit terug te zien in de huizenprijzen.

No comments: