12/27/07

Liberale oppositie na de verkiezingen

De liberale oppositiepartijen en mensenrechtenorganisaties trekken hun conclusies naar aanleiding van de recente parlementsverkiezingen. Stemmen binnen de mensenrechtenorganisaties adviseren hun collega’s zich te distantiëren van gepolitiseerde acties. De SPS en Jabloko worden geconfronteerd met kleine maar felle binnenbrandjes. Tot directe hervormingen leiden die echter niet. De meest gehoorde conclusie is dat de oppositie te laat geradicaliseerd is. Externe politicologen zeggen daarentegen al weken dat de verregaande radicalisering het electoraat juist afschrikt. Hieronder enkele elementen van het debat:

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?docsid=835634 http://www.kommersant.ru/doc.aspx?docsid=834834

Het Ruslandbrede burgercongres (VGK) is de parapluorganisatie voor verschillende mensenrechtenorganisaties en ook de politieke beweging ‘Een ander Rusland’ van Kasparov. Kommersant bericht dat drie van de vier voorzitters, Lioedmilla Alekseeva, Aleksandr Auzan en Georgi Satarov, van de andere voorzitter, Garry Kasparov eisten dat de laatstgenoemde vrijwillig zijn functie neerlegt. Dit o.a. naar aanleiding van Kasparov’s bekendmaking zich kandidaat te willen stellen voor het presidentschap.

Alekseeva in een open brief: “In de ingewanden van het congres is de tendens ontstaan van een heroriëntatie richting een politieke oppositie onder de leuze ‘Rusland zonder Poetin’. Dit terwijl het congres van oorsprong een apolitieke vereniging is. Wanneer we toestaan dat de VGK veranderd wordt in een radicale politieke beweging, dan zullen de mensenrechtenactivisten, die mijn ideeën over de missie van de mensenrechtenbeweging delen, gedwongen worden de VGK te verlaten. Dit bedreigt het voort bestaan van het congres en de mensenrechtenbeweging als geheel.” Alekseeva noemt met name Garry Kasparov en Lev Ponomarev (Za Prava Tsjeloveka, JM) als de meest actieve voorstanders van de politisering van de VGK.

Kasparov in de tegenaanval : “Ik kan wel raden wat deze respectabele mensen ertoe heeft aangezet om zich zo te gedragen. Ze willen het Kremlin demonstreren dat de burgermaatschappij zichzelf ontdoet van radicalen. Men hoeft niet langer te wijzen op mijn presidentskandidatuur, want vanaf morgen bestaat die niet meer. Men heeft men mij immers geen ruimte gegeven voor het bijeenbrengen van de initiatiefgroep (deel procedure kandidaatstelling, JM).

De medestanders van Alekseeva hadden allereerst voorgesteld om het aantal voorzitters van vier naar drie te verminderen, ervan uitgaande dat het Kasparov zou zijn die niet op zijn plaats terug zou keren. Aleksandr Auzan bleek uiteindelijk het slachtoffer te worden. Na enige onduidelijkheid over het toekennen van stemrecht aan niet alleen de leden maar ook deelnemers en gasten van het congres, bleek Kasparov voldoende steun te hebben om zijn voorzitterspositie te behouden.

http://www.gazeta.ru/interview/nm/yabloko.shtml


Op gazeta.ru kon men via email vragen stellen aan twee Peterburgse Jabloko politici, Maksim Reznik en Michail Amosov. Reznik en Amosov schuiven de schuld voor de slechte verkiezingsresultaten niet zozeer af op de zittende macht, - ze geloven niet dat de resultaten voor Jabloko in St. Petersburg noemenswaardig zijn verlaagd - maar kijken vooral naar de verkeerde keuzes die de partij zelf heeft gemaakt.

Reznik: “ Ik heb veel respect voor Javlinksii. Het is één van de meest verstandige, wijze en professionele mensen die ik in mijn leven heb ontmoet. Maar het probleem is dat de democratische beweging in de vorm van de partij van Javlinskii (Jabloko, JM) niet langer mogelijk is. Het kan niet zo zijn dat de democratische beweging afhankelijk is van het maatschappelijke draagvlak van één persoon. Vandaag houdt de maatschappij van hem, morgen niet. … De democratische beweging moet veel gezichten hebben en niet gekenmerkt worden door een enkele leider. … De democratische wereldbeschouwing moet in harmonie zijn met de toepassing van deze wereldbeschouwing binnen de beweging.” … “ Jabloko en de democratische beweging kunnen in de huidige vorm geen enkele invloed uitoefenen op de situatie in het land. Dit betekent dat we een andere vorm moeten vinden. Nieuwe gezichten zijn onvermijdelijk. Niet alleen de oude televisiepersoonlijkheden, maar nieuwe gezichten. “

Amosov: “We willen, eerlijk gezegd, graag dat Javlinskii zelf serieus over deze vraag nadenkt. In een willekeurig Europees land kondigt een leider na gelijkwaardige gebeurtenissen zijn of haar ontslag aan. Javlinskii is een getalenteerd persoon, een fantastische organisator en het werk van Jabloko rust voor een groot deel op zijn schouders, maar met deze resultaten mogen wij niet tevreden zijn.

Reznik “Het belangrijkste is een positief programma waar we ons op kunnen richten. De strijd met het regime van Poetin is onvermijdelijk, maar niet voldoende voor het vormen van een verenigde democratische beweging. We moeten onderzoeken welk model het dichtst bij ons komt en serieuze onderhandelingen voeren rond een positief programma.”

Reznik: “Wanneer er niets verandert dan halen we over vier jaar weer hetzelfde resultaat. Eén van de redenen waarom Jabloko zo laag scoorde is omdat mensen willen stemmen op winnaars en niet op verliezers. Zolang deze verscheurdheid voorduurt zullen de mensen niet geloven dat de democratische beweging iets kan bereiken. De kernvraag draait helemaal niet om persoonlijkheden, maar om het verenigen van verschillende mensen, die een democratische positie innemen, en het opbouwen van een sterke organisatie, waarmee we waarachting kunnen pretenderen om aan het volgende parlement en de bestuursorganen van de grote steden deel te nemen.”

Amosov: “Ik vrees dat geen enkele ‘democratische’ kandidaat aan deze presidentsverkiezingen zal deelnemen. Niemand zal in staat zijn om 2 miljoen handtekeningen te verzamelen. (Onafhankelijke kandidaten moeten 2 miljoen handtekeningen verzamelen. Voor een in het parlement vertegenwoordigde partij is het veel eenvoudiger een kandidaat voor te dragen, JM) Dit is erg slecht en we moeten alles doen om te zorgen dat er bij de volgende verkiezingen wel zo’n kandidaat is, dat hij voortgebracht wordt door een vernieuwde democratische partij, die alle democraten verenigd, die eerst de kiesdrempel haalt, een fractie in het parlement kan vormt en vervolgens een presidentskandidaat voorstelt. Pas dan zijn we serieus bezig.”

http://www.gazeta.ru/politics/elections2007/articles/2447205.shtml

De 25 jaar jonge Jablotsjnik Ilja Jasjin stelde zich voorafgaand aan de partijtop van Jabloko op 14 december kandidaat voor het partijleiderschap. Als belangrijkste motief voor zijn kandidatuur noemt Jasjin “de onvermijdelijk geworden vereniging van alle liberale bewegingen in een democratische partij.” … “De eeuwige partijleider Javlinksii wil en kan niet in die richting handelen.” … “Javlinskii is overtuigd dat Jabloko al alle democraten verenigd en dat de anderen pseudodemocraten zijn en er niets met hen te bespreken valt. Voor hem is Jabloko al een verenigde partij. Er zitten immers ‘groenen’, ‘soldatenmoeders’ en mensenrechtenactivisten in.”

Jasjin belooft “een harde en consequente oppositionele lijn tegen de huidige macht”. Concrete fouten die zijn partij gemaakt heeft zijn: “de steun van Jabloko van de kandidatuur van Loezjkov voor de functie van burgemeester van Moskou, het ondertekenen van het anti-extremistische charter, waarmee volgens Jashin het Kremlin de oppositiepartijen aan de eigen spelregels wist te binden, en ook de harde wijze waarop de partijleiding zich distantieerde van ‘de marsen van hen die niet akkoord gaan’.” Jashin, zo vat ik samen, wil verder radicaliseren.

Marina Litvinovitsj, de woordvoerster van Kasparov, juicht de wens tot vereniging van Jasjin toe. Zij spreekt vervolgens wel over vereniging op basis van het eigen Algemene Burger Front, de club van Kasparov. Voorts zegt zij dat “een vereniging op basis van democratische partijen in de huidige situatie te klein is. Wat nu nodig is, is een brede coalitie.” (Voor de club van Kasparov betekent dat concreet de nationaal bolsjewieken van Eduard Limonov, JM) Nemtsov zou Jasjin en de andere Jablotsjniki bij de SPS verwelkomen. Het is duidelijk dat een kwetsbare opstelling vanuit één van de ‘democratische’ kampen maar al te graag uitgebuit wordt door de anderen.

http://www.rg.ru/2007/12/17/yabloko.html

Rossiiskaja Gazeta bericht dat op 14 december ‘het bureau’ van de partij Jabloko besloten heeft de positie van Javlinskii pas ter discussie te stellen wanneer zijn termijn in juni 2008 verloopt. Ook is er geen beweging gemaakt in het steunen van of Nemtsov of Kasjanov als gemeenschappelijke democratische kandidaat. ‘Het bureau’ bestaat volgens de krant uit ongeveer 25 personen. Rossiiskaja Gazeta concludeert dat “de interne oppositie binnen de partij en de politieke discussie over een algehele samenkomst van democraten voor minimaal een half jaar geparalyseerd zijn.”

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=836519

Kommersant bericht dat de SPS in verband met de financiële moeilijkheden het hoofdkantoor heeft verkocht. Hoewel de partijleiding dit ontkent, denken bijna alle experts dat de geldproblemen en de tegenvallende resultaten bij de stembus te maken hebben met de keuze van Tsjoebais om de partij niet langer financieel en administratief (via werknemers van het elektriciteitsbedrijf RAO- UES, JM) te steunen. Tsjoebais zou deze keuze gemaakt hebben na een dringend verzoek van Poetin uitgesproken tijdens de Valdai conferentie.

Omdat de SPS minder dan 4% van de stemmen heeft gehaald krijgt de partij de inleg van 60 miljoen roebel (~1,7 miljoen euro, JM) niet terug. Daarnaast moeten partijen, die minder dan 2% van de stemmen gehaald hebben, hun vooraleerst gratis verstrekte zendtijd alsnog betalen. In 2003 was dit gemiddeld 30 miljoen roebel. Belykh denkt dat de kosten voor SPS oplopen tot 60 tot 90 miljoen roebel. Onafhankelijke experts schatten de totale campagne uitgaven op zo’n 400 miljoen roebel. Kommersant schrijft dat het team van accountants van de partij inmiddels voor het campagneteam van Kasjanov werken. Ook regionale partijleiders zouden van plan zijn over te stappen naar Kasjanov.

http://www.expert.ru/articles/2007/12/18/sps/
http://www.rg.ru/2007/12/18/sps-chubais.html

Op de SPS partijtop van 17 december zei Tsjoebais: “het lot van de SPS campagne was beslist, toen Poetin de beslissing nam om de lijst van Verenigd Rusland te leiden. De SPS kon vanaf dat moment slechts één strategie kiezen. Juist daarom was de grote nederlaag onvermijdelijk en dus geen morele nederlaag.”

Net als bij Jabloko klonk er ook binnen de SPS kritiek. De partijafdeling van de Moskou regio stelde voor om de partij te laten opgaan in een vernieuwde democratische partij. Niet alleen zou de huidige partijleiding moeten opstappen. Er zou ook afstand gedaan moeten worden van bestaande partijnaam en beeldmerken. Overigens zou dit initiatief vanuit SPS moeten plaatsvinden. “Jabloko kan je wat dat betreft vergeten,” zei Valerii Bakoenin op de partijtop. Zijn voorstel kreeg 23 van de 137 stemmen.

Lijsttrekker Belykh nam verantwoordelijkheid voor de in de campagne gemaakte fouten: ‘de niet plaatsgevonden vereniging met Jabloko’, ‘de verlate keuze voor een harde oppositionele positie’ en ‘onenigheid tussen de lokale campagnevoerders en de partijstaf’, en diende zijn ontslag in. Vervolgens gaf hij zijn visie voor de toekomst, volgens Rossiiskaja Gazeta ‘alsof zijn herverkiezing al gegarandeerd was’. “De SPS moet behouden blijven. We kunnen hen, die ons willen vernietigen, niet zo’n luxueus cadeau geven.” Belykh werd vervolgens herkozen als partijleider. Als presidentskandidaat koos men Nemtsov. Maria Gaidar, de dochter van, kreeg een plaats in de federale staf. Dit ging niet ten koste van anderen. De staf werd uitgebreid van 25 naar 34 personen.

http://www.gazeta.ru/news/lastnews/2007/12/26/n_1157465.shtml

Woensdag 26 december, negen dagen na zijn kandidaatstelling, gooide Nemtsov de handdoek in de ring. Hij roept tevens Kasjanov en Zjoeganov als enige overige ‘onafhankelijke’ kandidaten de presidentsrace te verlaten. “De uitkomst is immers al bekend. En onze deelname legitimeert deze farce.” Kasjanov en Zjoeganov zouden vier eisen moeten stellen: verplichte deelname aan verkiezingsdebatten voor alle kandidaten, evenredige zendtijd op de federale kanalen voor alle kandidaten, afschaffing van de zogenaamde stop-list - een lijst van personen die niet in politieke programma’s zouden mogen verschijnen - en een stop op het gebruik van administratieve middelen.

Kasjanov en Zjoeganov reageerden beiden dezelfde dag. Elk van hen zei de zorgen van Nemtsov te onderkennen. Het klimaat waarin ze campagne voeren zou nu nog net acceptabel zijn. Van terugtrekken is dus voorlopig nog geen sprake.

Cijfers Levada: Medvedev 79%, Zjoeganov 9%, Zjirinovskii 9%, Kasjanov 2%, Nemtsov 1%

Cijfers Medialogia: (aantal vermeldingen in pers) Medvedev 5259, Zjoeganov 1227, Nemtsov 1197, Zjirinovskii 1065, Kasjanov 884,

http://www.rg.ru/2007/12/21/pravie.html

Valerii Vyzjoetovitsj, politiek columnist bij Rossiiskaja Gazeta, zegt het volgende over de verwikkelingen binnen de SPS: “Alles herhaalt zich. Precies vier jaar terug na de parlementaire verkiezingen en aan de vooravond van de presidentverkiezingen, klonken er uit de mond van Nemtsov dezelfde plichtsbetrachtingen en hetzelfde edelmoedige zelfverwijt. Nemstov destijds: “De democratische beweging is failliet. Het is de dood of de gladiolen. Wanneer we niet bereid zijn tot een coalitie dan rest ons de vuilnisbest, het graf.” … Vyzjoetovitsj verwoordt zijn teleurstelling in de liberale partijen : “De samenleving heeft tenminste het recht op een aansprekende poging.”

Eén kritiekpunt betreft de partij zelf: “Terwijl de SPS publiekelijk optreedt als de beschermer van het midden- en kleinbedrijf en recentelijk ook de gepensioneerden, is het in feite een partij van het grote kapitaal. Het resultaat is een voortdurende discrepantie tussen ideologie en praktijk. Publiekelijk verkondigt de partij liberale waarden, maar het is erg moeilijk om vanuit het systeem de macht te bekritiseren. Het grote kapitaal eist van haar ondergeschikten dat zij de spelregels volgen. Geld aannemen van oligarchen en de macht bekritiseren wanneer het uitkomt, zo gedragen fatsoenlijke mensen zich niet. De kiezers merken deze innerlijke dubbelhartigheid van de SPS.”

Een tweede kritiekpunt geldt voor de ‘democratische’ beweging als geheel. “Een ander manco is dat de SPS vooral waarden verkondigt en geen doelen; een vernieuwing van de macht, een rijk land zonder armoede, vrijheid en gelijke kansen, de onschendbaarheid van het private eigendom, een ontwikkelde burgermaatschappij. Dit lijkt al snel een samenraapsel van bezweringen. Gelijke leuzen prijzen op de spandoeken van Jabloko en andere partijen in hetzelfde spectrum en leveren ook deze partijen geen ideologisch draagvlak op. Het declareren van een programma, gebaseerd op een abstracte democratische keuze zonder duidelijke eigentijdse doelen en methodes voor het bereiken van die doelen, laat zowel tegenstanders en voorstanders van het liberalisme mislukken.”

Column over politieke interesse onder bevolking

http://www.rg.ru/2007/12/11/radzichovsky-vybory.html

De column ‘gezond verstand’ van Leonid Radzichovskii in Rossiiskaja Gazeta begint met de observatie dat op verkiezingsavond 43% van de televisiekijkers naar de start van de nieuwe detective serie ‘liquidatie’ heeft gekeken. 16,5% koos voor het programma in het teken van de verkiezingen op het kanaal ORT en 8% keek naar het programma over de verkiezingen op NTV. Radzichovskii concludeert dat hoewel de opkomst hoog was, de interesse in de uitslag laag was: “Dit is echter noch goed, noch slecht. Het is gewoon normaal.”

“De hoge opkomst was wellicht het resultaat van het via de tv zenders verspreide beeld van een gevaar voor een revanche van de oligarchen. Toch beoordeelt bijna niemand van de 63% van de bevolking, die is gaan stemmen, de situatie als zo dramatisch. Men ziet de boodschappen wel, maar kiest er niet voor om aan dat spel deel te nemen. Men kiest voor een rustig land, een ‘burgervrede’. Er zijn geen onheilspellende oligarchische samenzweringen, geen interne vijanden. Er is geen vijfde colonne, die het land wil verdelen en niemand die het land terug naar de hel van de jaren ’90 wil drijven. Juist deze rust, deze stabiliteit wordt nu door de mensen gewaardeerd en daarom stemmen ze. En niet vanwege huivering van onrust en angst.”

“Het leven is beter geworden. De ratings van de besturende partijen groeien er lustig op los. Zo is het. Niet eenvoudig, maar heel eenvoudig. Daarom heeft men op 2 december gestemd en niet om gered te worden van oligarchische Amerikaanse heksen, die vanuit het duister van de jaren ’90 naar ons toe kruipen. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer er geen finale met tromgeroffel was geweest, dat dat de uitkomst van de verkiezingen met geen procent zou hebben veranderd.”

“Onder de grote massa heerst helemaal geen apocalyptische stemming. De enigste groep, die door deze stemming is gegrepen, is een zeer klein agressief, recalcitrant deel van de samenleving, de sterk gepolitiseerde intelligentsia, zij, die in de oproep tot de strijd met de vijand het geknars van de zich aandienende dictatuur herkennen en met open ogen dromen over ‘raafjes’ en ‘werkkampen’.”

“De overgrote meerderheid leeft - in tegenstelling tot die totalitaire tijd - niet in een politieke maar in een economische wereld. Voor het eerst in de geschiedenis proeft - misschien niet de precieze meerderheid, maar - een groot deel van de massa aan de bekoringen van de consumptiemaatschappij. En niets kan hen daarvan afbrengen, geen ‘vijanden’, geen ‘grandioze plannen’.”

“De mensen zijn geïnteresseerd in hypotheken, auto’s, kuuroorden, investeringsfondsen, de wisselkoers van de roebel, een goede school voor hun dochter en een nertsmantel voor hun vrouw. En zelfs een tv serie (de nieuwe detective serie ‘liquidatie’ uit de inleiding, JM) interesseert hen meer dan de verkiezingsuitslag. “
“Het zijn de normale interesses van de normale Europese burger. Dit zijn de mensen, die op Verenigd Rusland stemmen. Een partij waarbij zij geen ideologie zoeken, noch uitzonderlijke verwachtingen, noch de redding van verschrikkelijke angsten: een conservatieve partij. Het gaat zoals het gaat en over het algemeen bevalt het. En dat is alles.”

“In het Rusland van vandaag heerst er - bijna voor het eerst - eensgezindheid, niet op basis van staatsapocalyptiek of staatsverheerlijking, maar normaal consumptiegedrag. Een eensgezindheid van kleine consumptiewaarden. Iets wat de mensen meer waard is dan tromgeroffel, pauken en vaandels van verschillende kleuren.”

“De vreedzame consumptiemaatschappij is nog lang geen burgermaatschappij, maar ook zeker niet meer een totalitaire maatschappij. “

Wetenschappers RAN over relatie Rusland - EU

http://www.rg.ru/2007/12/12/es-experty.html

Rossiiskaja Gazeta interviewt twee wetenschappers van het RAN over de verhoudingen tussen Europa en Rusland en het ontbreken van een gemeenschappelijke strategie voor samenwerking. Valentin Fedorov en Nikolai Sjmelev noemen twee sociaal-politieke vraagstukken waarbij Europa en Rusland in een verschillende richting bewegen.

(1) In de EU raken nationale overheden hun volmachten kwijt. Dit gebeurt enerzijds via decentralisatie in elk land van de EU afzonderlijk en anderzijds via de overdracht van volmachten aan Brussel. In Rusland wordt de verticale macht (van de nationale overheid, JM) juist ‘geperfectioneerd’. Volgens beide heren is deze politieke structuur, onafhankelijk van een concreet regime , inherent aan Rusland vanwege het enorme territorium en de lokale verschillen in de aanwezigheid van grondstoffen.

(2) In Europa veroorzaken de demografische cijfers en de noodzaak van immigratie die daaruit volgt interne spanningen tussen autochtone en allochtone bevolkingsgroepen. Het gaat , in mijn woorden, om de integratie van eerste en tweede generatie nieuwkomers. De natie zelf is echter een constante. Daarentegen is Rusland als erfgenaam van de Sovjet-Unie geen natiestaat waar etnische en geografische grenzen overeenkomen. De Russische Federatie kent van oudsher veel verschillende nationaliteiten binnen de eigen landsgrenzen en sinds het uiteenvallen van de Sovjet Unie ook een grote etnisch Russische diaspora in andere landen. De dimensies van het nationale vraagstuk liggen daarom anders.

Daarnaast zijn de lessen van het uiteenvallen van de Sovjet Unie nog vers en blijft de lading van separatisme inherent aan de multi-etnische Russische Federatie. “En vanuit het westen en de EU kunnen we niet anders verwachten dan de aanmoediging van die centrifugale (separatistische, JM) drang,” zeggen beide heren.

Beide vraagstukken; centralisatie/decentralisatie en multiculturaliteit en de natiestaat, zijn in deze tijd essentieel in zowel Rusland als de EU. De discours en de sociaal-politieke vector bewegen zich echter in een andere richting: “De EU en Rusland bevinden zich op andere oevers.”. .. “Er is geen enkel houvast voor een gezamenlijke strategie op deze punten. “

Een andere factor die bijdraagt aan het onbegrip is dat Europa ‘integratie’ (in dit geval van lidstaten en niet bevolkingsgroepen, JM) heeft gekozen als de vector voor het buitenlandse beleid. Dit is volgens beide heren een vorm van egocentrisme: “Zich isolerend van de globalisering, praktiseert de EU een zuivere vorm van regionalisme waarbij het haar partners de eigen voorwaarden van dialoog oplegt. Rusland is een waarnemer aan de zijlijn, geen deelnemer aan dit proces. Dit is - los van de vraag of dat goed of slecht is - een simpele constatering ,” aldus de wetenschappers.

Er zijn ook zaken die ons binden: “Het is niet nodig de wederzijdse afhankelijkheid en de wederzijdse interesse in elkaar te ontkennen. Deze is te vinden in andere sectoren: olie, gas, op wetenschap gestoelde goederen, ecologie, klimaat, veiligheid, cultuur, toerisme en uiteindelijk ook het Christendom. Dit moeten we niet alleen niet ontkennen, maar ook op allerlei wijzen propaganderen, cultiveren en koesteren, om zo de hierboven genoemde niet-compatibele, organische processen te compenseren. “

Over het buitenlandse beleid van Rusland: “Rusland doet zichzelf een groot voordeel met een ‘multivectoraal’ buitenlands beleid. Met een breed geopend raam richting het andere buitenland (bijv. China, JM) dwingt Rusland Europa om te concurreren voor de aandacht van Rusland. Dat de EU nog niet gewend is aan deze situatie blijkt uit de afkeurende houding ten opzichte van de start van de bouw van Russische pijpleidingen naar het Oosten. Europa is al lange tijd gewend aan het idee dat het een voorrecht heeft op onze grondstoffen. Terwijl de EU het belang van de diversificatie van energieleveranciers verkondigt, spreekt de EU zich tegelijkertijd uit tegen de diversificatie van Rusland’s energieconsumenten.”

De wetenschappers wijzen ook op de verschillende houdingen , die landen binnen de EU ten aanzien van Rusland hebben: Sommigen ervaren een ‘bijna soevereine angst’ voor Rusland en hopen op ‘de correctie’ van Rusland. Anderen roepen op Rusland niet in de armen van China te drijven. Een derde groep preekt een nieuwe fase van oostpolitiek: toenadering door middel van verstrengeling.

Naast het bestaande onbegrip zien Fedorov en Sjmelev nog een probleem voor de toekomst: “Wanneer Rusland in staat is de overstap te maken naar een innovatieve economie, wordt het een concurrent voor traditioneel Europese sectoren: machinebouw, informatietechnologie, toegepaste wetenschap etc. Dan vervalt de complementariteit van Rusland’s grondstoffen en de economieën van de EU lidstaten. Terwijl Rusland nu beschuldigt wordt van chantage door middel van energieleveranties, kunnen we binnenkort tegenacties verwachten zoals het beperken van toegang tot de markt van op wetenschap gestoelde goederen.”

12/11/07

Parlementsverkiezingen


Analyses van de politicologen


http://www.rg.ru/2007/12/03/vibori-politologi.html

Chleb Pavlovskii: "Het sleutelmoment in de afgelopen campagne was de hartstochtelijke keus van de president, die in feite de verantwoordelijkheid op zich nam , of preciezer gezegd in het zicht van kiezer de verantwoordelijkheid deelde met de bestuurlijke elite. Dit was een zeer risicovolle stap. Politici zijn in de regel erg zuinig op het vertrouwen dat in hen persoonlijk gesteld wordt, op hun persoonlijke reputatie, en ze houden er niet van dat te delen. Poetin heeft deze stap genomen in de hoop dat de kiezer zijn argumenten waardeert en begrijpt dat het vertrouwen dat hij of zij in Poetin stelt , deels moet worden overgedragen aan het hele politieke systeem, zonder welke Poetin niet de koers heeft kunnen voeren de hij voert. De kiezer heeft deze aanpak begrepen. Verenigd Rusland heeft de meerderheid in het parlement verkregen, maar vervolgens moet het een echte partij van Poetin worden en niet alleen in naam.

Ik wil dit niet een referendum over het vertouwen in Poetin noemen. Wanneer we deze formulering gebruiken moeten we begrijpen dat het voor het grootste deel een propagandistische formule is. (gebruikt door partijleiding VR en niet Poetin zelf, JM)Poetin heeft niet gesproken over het vertrouwen in hemzelf, maar over het vertrouwen in het politieke systeem dat hij leidt. Wanneer hij een referendum houdt over het vertrouwen in hemzelf, dan haalt hij geen 65%, maar 80%, als het niet meer is. Het gaat er nu om dat de partij transformeert, niet in een persoonlijk instrument van Poetin, maar in een politiek instrument dat centraal staat in het land. "

Vjatsjeslav Nikonov: "Voor het eerst in de geschiedenis van het moderne Rusland is er een partij van de meerderheid opgekomen. Dit is een kwalitatief nieuwe fase in de ontwikkeling van het politieke systeem van Rusland. De opkomst van een dergelijke partij geeft de mogelijkheid om een handelingsbekwaam parlement te vormen dat de continuïteit van de sociaal-politieke koers verwezenlijkt. … Die partijen, in het bijzonder de liberale, die hun campagne gebouwd hebben op een harde kritiek op president Poetin, hebben een enorme strategische misrekening gemaakt. Het lijkt wel of the leiding van bijvoorbeeld de SPS niet naar de peilingen van publieke opinie heeft gekeken. De SPS is na Verenigd Rusland immers tweede op de lijst van partijen onder wiens electoraat er grote steun is voor president Poetin. "

Sergei Markov: "De verkiezingscampagne en de steun van de president heeft Verenigd Rusland enorme mogelijkheden gegeven. In het bijzonder kon het zo de aspiraties van de partij Rechtvaardig Rusland neerslaan. Het zal een wonder zijn wanneer de partij van Mironov na het tellen van alle stemmen in het parlement komt. Dit is eerlijk gezegd het belangrijkste. Daarnaast hebben de rechtse krachten serieuze fouten gemaakt in hun verkiezingscampagne . Hun avonturistische campagnestrategie viel niet goed bij hun electoraat."

Dmitrii Orlov: "Poetin heeft een absolute meerderheid van de bevolking voor of tegen zijn koers laten stemmen. Dit betekent niet dat het democratische gehalte van de verkiezingen is afgenomen. Integendeel, het was een hoogtepunt voor de democratie. Daarnaast valt het op dat 'de grote stijl' terugkeert in de politiek. Die partijen die duidelijk en helder hun ideologische platformen demonstreerden: Verenigd Rusland, KPRF en LDPR oogsten bijzondere successen. Zij, bijvoorbeeld Rechtvaardig Rusland en de SPS, wiens ideeën enigszins onduidelijk zijn en geadresseerd aan verschillende groepen, scoorden minder goed."

Opkomst


http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=831884

De opkomst was met 63,24% hoger dan bij de parlementsverkiezingen in 2003 (55,75%) en 1999 (61,85%) en lager dan in 1995 (64,76%). Kommersant: de woordvoerders van Verenigd Rusland spreken van een teken van een hoge politieke activiteit van de burger, terwijl de oppositiepartijen de reden voor de hoge opkomst zoeken in dwang of directe vervalsing.

Stad - Platteland


Experts concluderen dat het electoraat van Verenigd Rusland vooral op het platteland te vinden is en dat dit ook indirect de opkomst beïnvloedt. Als voorbeeld word de 100% opkomst in zuidelijke rayons van de Tjoemen oblast genoemd. Oppositiepartijen suggereren dat er op het platteland juist veel gefraudeerd is.

Rossiiskaja Gazeta noemt cijfers, die aantonen dat de steun voor Verenigd Rusland in de grote steden een ruime 10% lager ligt dan het federale gemiddelde. Zelf heb ik even gekeken naar de prestaties van de liberale partijen in de grote steden. Ook daar halen ze de 7% niet. Moskou-stad: VR (52,16%), KPRF (14,51%) RR (8,18%) en de LDPR (7,66%). Jabloko wordt in het artikel niet genoemd maar via de site van TsIK zie ik dat de partij in de verschillende kiesdistricten van Moskou-stad zo rond de 6% heeft gehaald. Voor de SPS is dat rond de 3%. Vergelijk deze cijfers met de toch dichtbij liggende Moskou-regio: VR (59,69%), KPRF (14,08%), LDPR (8,2%) en RR (7,69%) Hier scoren de 'liberale' partijen lager, respectievelijk ongeveer 2,5 en 1,5%. In St. Petersburg scoort Jabloko ongeveer 4,5% en de SPS 2,5%.

Stemmen in het buitenland

Rossiiskaja Gazeta schrijft dat de Russen in het buitenland ook massaal op VR (73,5%) hebben gestemd. De KPRF kreeg 7,69%. Gazeta.ru vermeldt de cijfers voor stemgerechtigde Russen in de Verenigde Staten: VR: 44,5%, SPS 17,5%, Jabloko 16,7, KPRF 8%. Weet iemand de cijfers voor Nederland?

Protesten


http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=833576

De Communisten erkennen de verkiezingsuitslag niet. Van 20 tot 22 december willen zij in het hele land protestacties houden. Ook wordt de uitslag aangevochten bij het Hoger Gerechtshof. Daarbij krijgt de KPRF steun van de SPS en Jabloko.

Tot nu toe heeft de partij 35% van de protocollen afgewerkt, die hun waarnemers uit de kiesdistricten hebben meegekregen. Elke partij moet krijgt volgens de wet kopieën van de officiële protocollen van de stemlokalen mee en kan zo narekenen of er in het verdere proces geen fouten zijn gemaakt. (Deze resultaten van individuele stemlokalen zijn ook op het internet te vinden via http://www.cikrf.ru/ en dan de links naar de regionale afdelingen, JM)

Mel'nikov van de KRPF heeft al genoeg gezien om te concluderen dat de verkiezingen niet eerlijk zijn verlopen en dat er van een gelijke strijd geen sprake was. De officiële resultaten zouden voor VR 5% te hoog uitvallen en de KPRF zou 2% van de stemmen ontnomen zijn. Daarnaast twijfelt Mel'nikov of Rechtvaardig Rusland wel op eigen kracht de kiesdrempel van 7% heeft gehaald.


Financiële strop

Jabloko, de SPS en de Agrarische Partij Rusland verliezen hun financiering uit het budget. Voor Jabloko kwam deze financiële bijdrage neer op 13,4 miljoen roebel per jaar (3,7 miljoen euro) SPS: 12 miljoen roebel en de APR 11 miljoen roebel. Ook moeten Jabloko en SPS samen met de andere partijen, die minder dan 3% van de stemmen gehaald hebben, de kosten voor de zendtijd terug betalen en krijgen ze hun inleg niet terug.Onregelmatigheden

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=831896
http://www.expert.ru/articles/2007/12/05/eruralitog/
http://www.expert.ru/articles/2007/12/04/krskitogvyb/

Dit volgende selectie is geen volledige lijst maar een sfeerimpressie:

De KPRF heeft ontdekt dat in sommige kiesdistricten in de republiek Mordovie 104% en zelfs 109% van de kiezers op Verenigd Rusland hebben gestemd, zo bericht Kommersant . VR haalde over de gehele republiek 93,41% van de stemmen, de Communisten 3,73%. SPS zegt over gelijke gegevens te beschikken. De lokale kiescommissie ontkent de onregelmatigheden.

Waarnemers van de KPRF constateerden meerdere overtredingen van de kieswet. Stafvertegenwoordigers van VR zouden kiezers hebben 'uitgelegd' hoe ze moeten stemmen en studenten zouden van hun decanen speciale kaartjes hebben gekregen, die ze door de kiescommissie moesten laten tekenen. Studenten zonder stempel van de kiescommissie kunnen moeilijkheden verwachten tijdens het wintertrimester.

De Mordovische afdeling van de SPS zegt dat de partij op 7,5% van de stemmen rekende en maar 0,1% van de stemmen kreeg. In sommige districten voerden wel 35 partijleden campagne. Zij en hun familieleden zouden zeker op de SPS stemmen. Volgens de officiële resultaten zou er in dat district echter niemand op de SPS gestemd hebben.

Verdacht zijn ook de resultaten van VR in de Kaukasus. Bijvoorbeeld: Tsjetsjenië (99.36%), Ingoesjetië (98.72%), en Kabardino-Balkarië (96.12%)

In Samara zijn vijf mannen aangehouden, die 600 stembiljetten, waarmee je buiten je eigen district kan stemmen, wilden verkopen. De lokale kiescommissie zegt dat het aantal onregelmatigheden toch lager ligt dan tijdens de regionale verkiezingen van afgelopen maart.

Ekspert noemt een reeks onregelmatigheden in de Sverdlovsk Oblast. Volgens een Jabloko woordvoerster was het aantal overtredingen kolossaal. Curieus is het bericht over een limousine die door de stad reed en voorbijgangers naar het stemlokaal bracht. Natuurlijk om op één bepaalde partij te stemmen.

In Krasnojarsk Krai geven twee leden van Verenigd Rusland, een lokale parlementariër en een lid van de federale senaat, toe dat hun partij administratieve druk heeft gebruikt. De partij heeft daardoor, volgens hen, niet meer stemmen gewonnen, maar juist meer dan 6% aan stemmen verloren.

Op scholen en in ziekenhuizen zou er collectief gestemd zijn. De regionale procureur onderzoekt een universiteit waar er onder de studenten een document verspreidt werd dat beschreef "hoe er een maximale opkomst gehaald zou worden. "

Woordvoerders van de SPS melden dat zij een geval gezien hebben waarbij iemand probeerde tien stembiljetten tegelijk in de stembus te stoppen. Onderzoek van de lokale kiescommissie wees uit dat het alleen maar zo had geleken. In het stadje of dorpje Minoesink in het zuiden van de regio, waar ook een burgemeester gekozen werd, raakten de stembiljetten op, en werd er een poging gedaan om deze bij te kopiëren.


Hotline

http://www.rg.ru/2007/12/05/vybory.html


Rossiiskaja Gazeta interviewt de organisatoren van de telefonische hotline waar onregelmatigheden gemeld konden worden. Andrej Przjedomskii, lid van de Maatschappelijke Raad, zegt dat er 31.000 meldingen binnen zijn gekomen: "Kiezers melden niet allen de kleinste inbreuken op hun rechten maar droegen ook waardevolle voorstellen aan ter verbetering van het electorale proces." De meest gehoorde klachten zijn het tekort aan stembiljetten waarmee je buiten je eigen district kan stemmen, de grote rijen en de aanwezigheid van 'dode zielen' op kieslijsten. De organisatoren zijn van mening dat de hoeveelheid 'black PR', alsmede het toevoegen van extra stembiljetten en gevallen van directe falsificatie van resultaten, lager ligt dan in 2003.

Przjedomskii zegt dat er voor het eerst een reëel maatschappelijk mechanisme is gecreëerd voor het waarnemen van verkiezingen. "Iedereen die dat wilde, kon van de mogelijkheid gebruik maken om inbreuk op zijn of haar rechten bij ons te melden. " Hij toont daarbij de journalist een lijst met meldingen die doorgestuurd is aan de Centrale Kiescommissie. De website van de Centrale Kiescommissie heeft een banner met de hotline. De meeste regionale kiescommissies echter niet.

Medeorganisator Aleksandr Brod van het Moskous Bureau voor de Rechten van Mens: De afgelopen verkiezingen correspondeerden volledig met de internationale standaarden. De exit polls komen overeen komen met de officiële uitslag. Dit toont het lage aantal overtredingen aan.

Reacties op uitspraken OVSE en PACE

http://www.rg.ru/2007/12/05/izbirkom.html

http://www.rg.ru/2007/12/05/politika.html

Hoofd van de kiescommissie Tsjoerov reageert op een citaat uit een brief van 23 internationale waarnemers, waarin zou staan dat de 'verkiezingen plaats vonden in een atmosfeer die politieke concurrentie ernstig limiteert': "Ik ben zelf een fysicus, die de atmosfeer heeft bestudeert, en ik kan u vertellen dat de verkiezingen in enkele provincies plaats vonden in een atmosfeer van verhoogde vochtigheid. Ik kan ook zegen dat in enkele hooggelegen gebieden de verkiezingen plaats vonden onder de omstandigheden van verhoogde turbulentie. Als fysicus neem ik het echter niet op me om enkele uren na de verkiezingen een waardering uit te spreken over de politieke atmosfeer van de verkiezingen. "

De wijze waarop Tsjoerov de kritiek afdoet is naast enigszins humoristisch ook vooral kinderachtig. Daarnaast is het ook niet echt volwassen van de internationale waarnemers om zo snel al met minimaal onderbouwde uitspraken te komen. Op deze wijze praten we langs elkaar heen.

Borisov van de Centrale Kiescommissie merkt op dat de kritische brief vanuit de OVSE/PACE is ondertekend door 20 tot 30 waarnemers, terwijl er 130 mensen in de provincies aan het werk zijn geweest. Hij vraagt de waarnemers concrete onregelmatigheden te noemen, waarnaar vervolgens gekeken zal worden.

Politicoloog Aleksandr Tsjatjija noemt de beschuldigingen van de OVSE hol, omdat praktisch niet één van de beschuldigingen op reële feiten berust.

De directeuren van het Vtsioem en de FOM, die de exit polls verzorgden, tonen zich volgens Rossiiskaja Gazeta, beledigd door de internationale waarnemers. Zij ontkennen dat hun sociologische onderzoeken van te voren 'besteld' zijn. "Dit is geraaskal", zegt Oslon van het FOM.

Het politieke spel in de provincies

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=832719
http://www.expert.ru/articles/2007/12/05/tuleevzuganov/
http://www.expert.ru/articles/2007/12/04/samaraitogvyb/
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=833771
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=833582

Kommersant bericht over de burgemeester van het stadje Glazov in de provincie Oedmoertije, waar Verenigd Rusland maar 41% van de stemmen kreeg. Deze burgemeester heeft inmiddels ontslag genomen.

De verkiezingsresultaten geven aanleiding tot het aanwoekeren van de rivaliteit tussen gouverneurs en de hoofdstedenlelijke burgemeesters. Zo richt de gouverneur van Omsk zijn peilen op de burgemeester van Omsk. Deze heeft immers in vergelijking met 2003 verlies gedraaid. Toen stemde 58% van de kiezers op VR, nu maar 54%. Ook was de opkomst 20% lager dan in de rest van de provincie.

De gouverneur van Astrakhan uit zijn woede niet op de burgemeester maar op de hoofdstedelijke bevolking, die 'slecht' gestemd zou hebben. Het geld van de regionale ontwikkelingsprogramma's gaat nu in meerdere mate naar de 'loyale' plattelandsbevolking.

In Magadan zegt de pers secretaris: 'Onze gouverneur is geen idioot. Natuurlijk gaan we de boel analyseren en conclusies trekken, maar de provincie straffen is geen optie." Een parlementariër in Moermansk zegt: ' Wij zijn geen Tatarstan of Tsjetsjenië. Elke regio heeft zijn eigen mentaliteit. Voor ons is 55% voldoende.

Loezjkov (Moskou, 54%) en Matvienko (St. Petersburg 50%) hoeven ook niet te vrezen, zegt onderzoeker Toerovskii; "Het Kremlin begrijpt best dat het in de grote stad niet mogelijk is om 'de voorraden' op Tsjetsjeense wijze te mobiliseren. " Hij voorziet wel moeilijkheden voor de gouverneurs van Arkhangelsk, Rijazan en Kirov, maar zij hadden al voor de verkiezingen een zwakke positie.

Ekspert beschrijft hoe in de Kemerevo Oblast gouverneur Toelejev en communist Zjoeganov ruziën. Er zit kwaad bloed tussen die twee: Toelejev was in de jaren negentig nog een communist. In 1996 trok zich terug uit de presidentsverkiezingen om Zjoeganov te steunen. In 2003 koos hij voor VR.

Zjoeganov riep tijdens de verkiezingscampagne op radiostation Echo Moskvy dat er in de Kemerevo Oblast dagelijks leden van de KPRF gearresteerd en in elkaar geslagen worden. Zo zouden er op 7 november 75 jonge communisten opgepakt zijn. De regionale politiechef zegt dat dit leugens zijn.

Toelejev bespeelt zijn oude partijgenoten op eigen wijze. Zo zetten hij op 7 november, de dag van de oktober revolutie, nog 1000 veteranen-communisten in het zonnetje. Ook zegt hij publiekelijk dat er in de regionale afdeling van de communisten een interne strijdt plaats vind en dat de meest eerbare personen worden uitgesloten: "De communistische partij telt vele eerlijke mensen, maar Zjoeganov belazerd hen. Hij is al lang geen leider meer, hij heeft slechts hun stemmen nodig." Zjoeganov moet objectief en kritisch de verkiezingsuitslag analyseren en publiekelijk zijn excuses maken voor het verspreiden van leugens en geruchten,"aldus Toelejev.

Rechtvaardig Rusland verliest Stavropol Krai, schrijft Kommersant. De eerste spreker van het lokale parlement en RR lid, Oetkin, is voorlopig uit zijn functie gezet wegens een strafzaak die tegen hem loopt. Oetkin zou zijn huis verbouwd hebben op kosten van de stad toen hij nog viceburgemeester was. De fractievoorzitter van de SPS zegt dat Oetkin lid van de verkeerde partij is en dat, wanneer hij lid was geweest van VR, dit nooit tot een zaak zou zijn gekomen. De burgemeester van Stavropol Koezmin, ook RR lid, is volgens de laatste berichten van Kommersant aangehouden op het vliegveld van Rostov. Waarom is nog niet duidelijk.

Stavropol Krai is een van de weinige regio's waar Rechtvaardig Rusland een bestuurlijke machtsbasis opgebouwd heeft en dus echte concurrentie voor VR vormde. In maart verkregen de Rechtvaardige Russen een meerderheid in het regionale parlement. Bij de afgelopen verkiezingen waren de verhouding weer omgedraaid: 62% voor VR en 13% voor RR. Wellicht voor VR voldoende draagvlak om een door middel van wat corruptieschandaaltjes een schoonmaak te beginnen?

Samara valt op omdat de KPRF hier relatief hoog scoort met 16,9 % van de stemmen. Ekspert: "Onverwacht toont één van de meest welvarende provincies vertrouwen in het gedachtegoed van Lenin." Volgens een woordvoerder van Jabloko zouden de communisten zelfs nog hoger hebben moeten scoren. Ze scoorden immers vooral goed in de steden en niet in hun traditionele machtsbasis, het platteland. Het viel hem ook op dat de resultaten uit de plattelandsgebieden veel eerder bekend waren dan de die van de stedelijke gebieden.

De KPRF zelf verklaart hun succes vanuit de agressieve campagne van VR. Ekspert vermeldt ook de recente berichten over het astronomische inkomen van de nieuwe gouverneur en lijstaanvoerder van VR, Vladimir Artjakov. Volgens zijn belastingverklaring verdient de voormalige president van de Avtovaz fabriek meer dan 41,7 miljoen euro per jaar. Dit valt vooral bij de arbeiders van die fabriek in slechte aarde. Ook merkt Ekspert op dat de KPRF het goed deed in districten waas traditioneel de SPS en Jabloko veel stemmen trokken. Een deel van hun electoraat zou nu voor de communisten gekozen hebben.

In het stadje Elektrogorsk werden ook burgemeestersverkiezingen gehouden. Een groot deel van de stembiljetten werd gestolen nadat de politiebewaking van hun post was geroepen. De verdenking valt echter niet op één van de kandidaten, maar op enkele hoge bureaucraten, die bang zijn bij elke nieuwe burgemeester hun baan te verliezen.

Presidentsverkiezingen

http://www.rg.ru/2007/12/05/politika.html
http://www.rg.ru/2007/12/08/putin-gryslov.html
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=834105

Vandaag werd bekend dat Medvedev de steun heeft van Poetin, VR, RR, LDPR en APR, samen in de laatste verkiezingen goed voor 75.39% van de stemmen. Ik ben blij met de keuze voor Medvedev. Hij kent de waarde van een liberale economie voor de verhoudingen met de rest van de wereld en heeft vanuit zijn nationale projecten een brede kennis over sociale problemen en de mogelijkheden die er zijn om de levenstandaarden van de gemiddelde Rus te verhogen. Medvedev staat voor een jeugdig en zakelijk Rusland en heeft geen verleden in de geheime dienst.

De afgelopen week heb ik veel gecorrespondeerd over de mogelijke varianten. Mijn conclusie is dat er geen echte kanshebber binnen het Kremlin gevonden kan worden, die bijvoorbeeld via Rechtvaardig Rusland, met de eerste keus van Poetin en VR, nu de Medvedev, de strijd zou willen aangaan. Ze hebben allen te veel te verliezen. Ik blijf echter hopen dat er voor de 18de nog een konijn uit de hoed van Poetin komt en dat we een spannende verkiezing tegemoet gaan.

'Een ander Rusland bevindt zich in een spagaat'. Limonov wil een communistische kandidaat steunen, als het maar niet "die te idiote" Zjoeganov is. Zjoeganov's kandidatuur lijkt echter al vast te staan. Volgens Limonov zou de gemeenschappelijke oppositiekandidaat met een links programma campagne moeten voeren. Kasparov en Litvinovitsj zouden weer met Kasjanov gesproken hebben en er lijken wat deuren open te staan. Limonov vindt echter dat Kasjanov blind is, wanneer hij niet ziet hoe de 'democratische' krachten vernietigd zijn.

Politicoloog Makarenko zegt dat de parlementsverkiezingen hebben laten zien dat de kiezer niet op Nemtsov of Javlinskii zal stemmen. "Men moet een nieuwe figuur zoeken, maar die is er niet. Daarom zou ik Ryzjkov of Kasjanov steunen, omdat zij een ander electoraat zouden kunnen vinden en een nieuwe leider zouden kunnen worden." Hij voegt daaraan toe dat het niet zozeer gaat om het vinden van een gemeenschappelijke kandidaat, (d.w.z. een compromisfiguur voor eigen kringen, JM) maar om het vinden van een kandidaat, die vertrouwen in de samenleving geniet.

Makarenko's collega Pavlovskii is erg sceptisch over de perspectieven voor oppositiekandidaten. "De tegenstanders van Poetin hebben de hele herfst lang discussie gevoerd over of en wanneer de president zijn positie verlaat. Ze hadden beter met een concreet programma naar buiten kunnen komen waarop de kiezer reageert."

Zjirinovskii doet ook weer mee. In plaats van quasi racistische leuzen komt hij nu met beloftes voor wegen, scholen en kinderopvang, alsmede een halt aan de corruptie en de grijze economie. Het is en blijft een raspoliticus. Hij heeft ook een aantal constitutionele proefballonnetjes; de presidentstermijnen kunnen naar 7 jaar, de senaat is overbodig en het aantal zetels in de Doema kan van 450 tot 200 verminderd worden. Als een Russische van Gaal zoekt hij ruzie met de pers: Wanneer Zoebkov, na zijn aanstelling als premier, niet door de media als de gedoodverfde favoriet van Poetin was afgeschilderd, had hij een reële kans gehad om president te worden. De pers zou dit verpest hebben.

De Centrale Kiescommissie zegt bij de presidentsverkiezingen de stembiljetten waarmee je buiten je eigen district kan stemmen extra te gaan beveiligen. Tijdens de afgelopen parlementsverkiezingen zijn er 1,6 miljoen exemplaren van gebruikt.

Corruptiecijfers

http://www.rg.ru/2007/12/07/draguncev.html
http://www.expert.ru/articles/2007/12/06/vzyatki/

Ekspeet bespreekt de nieuwe corruptiecijfers van Transparency International en het Nationale Anticorruptie Comité. Opvallend is het verschil tussen de perceptie van corruptie in het land (33% van de respondenten is van mening dat het corruptieniveau in Rusland zeer hoog is) en het fysieke contact met corruptie. (13% van de respondenten is in aanraking gekomen met afpersing door middel van steekpenningen)

Van de respondenten denkt 45% dat corruptie toeneemt, 40% dat corruptieniveau gelijk blijft en 15% dat corruptie afneemt. 50% is sceptisch over de overheidsmaatregelen tegen corruptie, 12% positief.

Kirill Kabanov van het Nationale Anticorruptie Comité stipt drie punten aan. (1) de prijs van steekpenningen neemt toe. Ekspert voegt daaraan toe dat met de 'prijsverhoging' de frequentie afneemt. Het artikel citeert een automobilist, die zegt dat de verkeersagenten hem minder vaak om kleine bedragen zoals 100 roebel vragen. Daarentegen kan zo'n verkeersagent bij een serieus vergrijp ineens 1000 dollar verdienen.

Dit was vorig jaar ook de conclusie, herinner ik mij. De positieve spin die je aan de cijfers kan geven is dat het risico groter wordt , waardoor de opbrengst hoger moet zijn.

(2) Een deel van de steekpenningen heeft een latent karakter, zegt Kabanov. Ze worden niet meer als steekpenningen herkent. Dit zijn bijvoorbeeld onvrijwillige bijdrages voor het opknappen van het schoollokaal, die deels in de zaken van de schooldirecteur verdwijnen.

(3) Ten derde valt het Kabanov op dat er minder over corruptie gepraat wordt. Zelfs bij anonieme onderzoeken zouden respondenten bang zijn om over steekpenningen te prat en.

Ekpsert interviewt ook een woordvoerder van een belangengroep voor automobilisten. Hij wijst erop dat veel mensen in het verkeer zelf al snel steekpenningen aan de verkeerspolitie aanbieden, wanneer ze weten dat ze fout zitten.

Rossiiskaja Gazeta interviewt generaal-majoor Dragoenstev, van Interne Zaken, over de corruptie in het politiekorps. Volgens Dragoenstev ligt het grootste probleem bij de hoge posities. Daarom moeten de korpsen volgens hem van bovenaf schoongemaakt worden. 'We kunnen zoveel gewone agenten oppakken als we willen, maar als de chef zelf een verdorven(porotsjnuyu, JM) systeem heeft opgezet dan verandert er niets . Het beste remedie is hier een rotatiemechanisme. Niet langer dan drie jaar in hetzelfde districtskantoor.

Het recept voor de gewone agent is eenvoudig: Salarissen moeten omhoog zodat de agenten trots zijn op hun uniformen. En vervolgens moet er meer nadruk komen op hun persoonlijke verantwoordelijkheid zodat elke agent begrijpt hoe makkelijk hij zijn uniform kan verliezen.

De strijd tegen corruptie is er een van lange adem. Er moet constant 'schoongemaakt' worden. Een extreme zuiveringsactie heeft weinig zin. Het zou wel goed zijn wanneer agenten eenvoudiger ontslagen kunnen worden.

Divers nieuws

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=831089
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=832716
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=832717
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=833038

Kommersant publiceert een interview met Oleg Sjvartsman. De Engelse versie is hier te lezen. In zijn overmoed praat de ondernemer allerlei noodlottige zaken bijeen: internationale investeringsfondsen gericht op innovatie, overheidplannen voor het redden van noodleidende industriële sectoren, een fluwelen re- of deprivatisatie, gepensioneerde veiligheidsagenten als deurwaarders en een veiligheidsblok binnen de het Kremlin dat hem opdrachten zou geven. Iedereen valt over hem heen. Zijn zakelijke carrière is voorbij.

http://www.expert.ru/printissues/expert/2007/45/interview_pappe/

Ekspert interviewt Jakov Pappe over de opkomst van de staatscorporaties. Voor sommige varianten is de staatscorporatie een goed model. Zeker wanneer er tijdsgrenzen aan het project zitten zoals bij de Olympische Spelen. Voor andere gevallen lijkt het Pappe beter om projecten vanuit het budget te financieren. De mechanismes van politieke en maatschappelijke controle zijn dan duidelijker. Staatscorporaties zijn volgens Pappe eigenlijk een teken van een gebrek aan vertrouwen in de gewone ambtenaar. De boodschap is dat de gewone ambtenaar niet te vertrouwen is maar een door de overheid aangewezen manager wel.

http://www.expert.ru/printissues/ural/2007/45/zhidkiy_terminator_novogo_pokoleniya/

Ekspert behandelt een wetenschappelijke analyse van Poetins presidentiële toespraken door juridisch filosoof Viktor Mart'janov. Hij plaatst een aantal interessante opmerkingen (1) Ideologische terminologie wijkt voor praktische uitdrukkingen van het gezonde verstand. Dit maakt Poetin tot een spiegellabyrint voor zijn politieke tegenstanders, die nergens ideologische houvast hebben om hem een beentje te lichten. (2) Optimalisering van de overheid verandert in een ersatz voor de successen van de maatschappij als geheel. (3) Het 'ik' van Poetin verandert langzaam in 'wij', het bestuurlijke systeem. Vergelijk dit met de opmerking van Pavlovskii van deze week.

http://www.rg.ru/2007/12/05/storchak.html
http://www.rg.ru/2007/12/07/storchak.html

Tegen Stortsjak, de onderminister van financiën, die momenteel vast zit wegens verdenking van verduistering, werd nog een tweede zaak aangespannen. Dit maal ging het om de afbetaling van de buitenlandse schuld, die Koeweit bij Rusland heeft. De procureur accepteerde de zaak niet. Journalisten zien een strijd tussen de Procureur en de onafhankelijke Onderzoek Commissie. Koedrin wil Stortsjak spreken maar wordt niet toegelaten. Storstjak zou essentiële informatie hebben over de onderhandelingen met Libië. Gazprom krijgt zojuist toch een contract in Libië.

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=833232

De geregistreerde werkeloosheid daalt met 10%, zegt Kommersant. In Rusland zijn dit soort cijfers zeer seizoengevoelig, dus voorzichtigheid is troef. Vorig jaar januari waren er 1,7 miljoen officieel geregistreerde werkelozen. Naar verwachting zijn het er bij de jaarwisseling 1,5 tot 1,55 miljoen.

http://www.rg.ru/2007/12/06/gaz-ceny.html


De federale tarievendienst (FST) heeft een interne gasprijsverhoging van 25% voor gas van Gazprom goedgekeurd. Vanaf 2009 gaat de prijs elk half jaar met 19% omhoog.

http://www.rg.ru/2007/12/05/androsov.html

Rossiiskaja Gazeta interviewt Androsov van het Ministerie van Economische Ontwikkeling. Hij spreekt over een organisatie die het zakelijke imago van Rusland in de wereld moet gaan verbeteren en buitenlandse ondernemers een loket moet bieden waar ze terecht kunnen met vragen over inspecties , bouwvergunningen etc.

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=833625

Kommersant bericht over een regeringsvergadering over de FTsP's, de Federale Doelgerichte Programma's. Slechts tien van 46 programma's blijkt succesvol te zijn. De ambtenaar van het Ministerie van Economische Ontwikkeling, dat de gegevens heeft verzameld, durft niet met zijn vinger naar de verantwoordelijke ministers te wijzen. Dat laat hij over een de premier en de president.

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=833629

Het Ministerie van Financiën heeft een wetsvoorstel voorbereid dat de subsidies op de invoer van apparatuur afschaft. Deze schema's zouden te veel misbruikt worden. (laptops, personenauto's etc.) en de producten van eigen apparatuur benadelen. Het Ministerie van Economische Ontwikkeling en de Unie van Industriëlen en Ondernemers zijn faliekant tegen. De eerste komt op voor buitenlandse investeerders, die fabrieken in Rusland optuigen, de tweede beargumenteren dat het voor bedrijven minder aantrekkelijk wordt om hun machinepark te moderniseren.

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=834056

Renault krijgt een 25% aandeel in Avtovaz. Het is opvallend dat de Fransen en niet het verwachte Italiaanse FIAT het fiat van Poetin krijgt. Journalisten concluderen dat Italië eerder dit jaar in de vorm van ENI en Enel toegang kreeg tot Russische projecten, maar dat na het bezoek van Sarkozy de Fransen aan de beurt zijn. Eerder kreeg Total een aandeel in de ontginning van het prestigieuze Sjtokman veld.

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=834028

NATO kondigt verdere uitbreiding naar het oosten aan. Mogelijk kandidaat lid is onder andere Georgië. De nieuwe Russische afgevaardigde Dmitrii Rogozin maakt zijn borst nat en geeft zijn eerste interview over dit onderwerp: In een notendop: Rusland werd in 2002 lid van de Rusland-NATO raad en was klaar voor verdergaande integratie, maar werd vervolgens aan alle kanten gepasseerd door uitbreidingen tot aan de eigen landsgrenzen. Wanneer NATO steun geeft aan de Amerikaanse raketafweerinstallaties, dan zegt Rusland zijn plaats in de genoemde raad op, oefent Rogozin vast met dreigen.

http://www.rg.ru/2007/12/08/rais-brussel.html


Voor de Russen is het uitlekken van de 2003 memo over het beëindigen van het Iranese atoomwapenprogramma een diplomatiek succes. Rice zou een deal willen sluiten: inspraak voor Rusland aangaande de Amerikaanse raketafweerinstallaties in Europa in ruil voor het bevriezen van de intentie tot het opzeggen van het CFE verdrag.

12/4/07

Eigen reactie op parlementsverkiezingen

Allereerst een korte persoonlijke reactie op de verkiezingsuitslag. Ik ben blij met de uitslag. De samenstelling van de nieuwe doema is bijna identiek aan de vorige. Vier partijen hebben de kiesdrempel van 7% gehaald. Voor Rechtvaardig Rusland was het kantje boord. Mijn sympathie gaat uit naar deze partij , omdat zij proberen op een constructieve wijze oppositie te voeren, d.w.z. zij onderschrijven de machtsorde, genaamd Poetin, maar concurreren qua partijprogramma met Verenigd Rusland en de andere partijen. Hopelijk laten de Communisten in de loop van deze vier jaar hun ideologische barrières vallen en ontstaat er een kleine maar effectieve sociaal georiënteerde oppositie in het parlement.

Bij het vormen van een oordeel over deze verkiezingen is het belangrijk twee zaken te scheiden. (1) Het overwicht van Verenigd Rusland in de media, deels dankzij de steun van president Poetin. En (2) de cultuur van lokale patronagenetwerken.

(1) Het overwicht van VR en Poetin in de media is een logisch gevolg van de positie die zij in de afgelopen 4 jaar gespeeld hebben. De 'democraten' vertellen de westerse media graag dat zij geen aanhang hebben, omdat zij door de media genegeerd worden. Dit is echter een omgekeerde redenering. Niemand is geheel van de buis verbannen. Hun ideeën slaan gewoon niet aan. De media geeft proportioneel meer aandacht aan grote partijen en publieke figuren en dat is vele andere democratieën ook niet vreemd. Ook Rechtvaardig Rusland's Mironov kreeg op de laatste dag niet de zendtijd die de lijsttrekkers van VR, KPRF en LDPR wel kregen. Hij heeft de kiesdrempel echter wel gehaald. Calimero's redden het niet in de Russisch democratie.

Voorts heeft de keuze van Poetin om zich te verbinden aan de VR partij een grote stempel op de campagne gedrukt. Qua uitslag denk ik overigens dat deze invloed wel mee valt. Meer dan 10% zal het echt niet schelen. Over het gevolg van deze beslissing van Poetin is nu nog weinig te zeggen. Gebruikt hij het verkregen mandaat om zich krampachtig vast te houden aan de eigen machtspositie, of gebruikt hij zijn steun bij de bevolking om straks onder de nieuwe president de invloed van bijvoorbeeld het parlement op de regering te vergroten? Een antwoord op deze vraag komt er op z'n snelst pas in de loop van het volgende jaar.

(2) De cultuur van patronagenetwerken ligt ten grondslag aan de meeste berichten van overtredingen van de kieswet. Dit zijn (a) kleine baasjes die de grote baas een plezier willen doen. Wanneer de grote baas zegt dat ze voor de partij campagne moeten voeren, voeren zij campagne op de manier zoals zij dat zelf kennen. (b) Arbeidscollectieven kennen het patroon van stemmen op de partij van hun baas, de hand die hen voedt. En (c) relaties tussen opdrachtgever en aannemer. Bedrijven die diensten verzorgen voor grote bedrijven of lokale overheden kunnen worden gedwongen om niet mee te werken aan de verkiezingscampagnes van ongewenste partijen.

Voordat dit verandert, zal er nog veel water door de Wolga stromen. Wellicht komt verandering niet eens zozeer vanuit praktische ervaringen met verkiezingen, laat staan normatieve ideeën over de democratie, als wel geleidelijke veranderingen in werkrelaties, de verhoudingen tussen werkgever en werknemer, opdrachtgever en aannemer en lokale overheid en ondernemer.

Er zijn stemmen die roepen dat het aantal overtredingen van de kieswet dit maal buitensporig groot was. Gelet op de bestaande patronagecultuur waarvan overigens de KPRF en de SPS zelf goed gebruik van maken, lijkt me dit overdreven. Ik kan me echter wel voorstellen dat de consolidatie van VR in het politieke bestel en het wortelen van de partij in de samenleving leidt tot een toename van het gebruik van de patronagecultuur. Dit is de keerzijde van de ontwikkeling die de partij doormaakt. Wanneer er (naast de KPRF) een grote politieke partij verschijnt die een beetje vorm begint te krijgen, brengt dat zowel positieve als negatieve elementen met zich mee. Ook hier zie ik de oplossing vooral in de emancipatie van de burger en in mindere mate in het ontstaan van politieke concurrentie. Politieke concurrentie, zo liet de opkomst van Rechtvaardig Rusland dit jaar zien, geeft alleen maar meer aanleiding voor druk via patronagenetwerken.

Ik vind het een mooie uitslag. De reguliere westerse media lijkt die mening niet te delen. Wellicht weer een gevolg van te hooggespannen verwachtingen, denk ik dan. Democratie is geen verworvenheid die bereikt kan worden, geen prijs die toegekend kan worden door de OVSE. Het is een langdurig proces dat gekenmerkt wordt door de culturele context waarin het zich afspeelt. Broederlijke controle vanuit andere democratieën is een goede zaak. Kritiek, die gebaseerd is op het idee dat er universele democratische standaarden bestaan, bewaakt door een kerngroep van westerse democratieën, werkt echter averechts. Voorts twijfel ik sterk of verkiezingen wel het beste moment zijn op de kwaliteit van een democratie in een land te meten. De 'hit en run' betrokkenheid van onze publieke opinie is wat dat betreft verre van ideaal.

Vanuit mijn ooghoeken zie ik de berichten in de Russische maandagkranten. De negatieve reacties uit het westen worden breed uitgemeten. Het beeld ontstaat dat het westen niet daadwerkelijk geïnteresseerd is in Rusland en slechts met het vingertje wil wijzen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?

Presidentsverkiezingen

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=830546

Lang napraten over de parlementsverkiezingen is er niet bij. Het voorspel voor de presidentsverkiezingen die op 2 maart gehouden worden is al begonnen. Tot 18 december kunnen partijloze kandidaten zich aanmelden. Voor partijkandidaten is de einddatum 23 december. Vervolgens hebben alle kandidaten tot 16 januari om zich in te schrijven, d.w.z. 2 miljoen handtekeningen te verzamelen. Vanaf 2 februari begint de campagneperiode.

De eerste kandidaat is Kasjanov. Kommersant citeert een medewerker van het organisatiecomité: "In het democratische kamp waren er altijd veel machinisten en weinig kolenscheppers." De krant merkt op dat het best zo zou kunnen uitvallen dat Kasjanov de enigste 'democratische' kandidaat wordt. De belangrijkste factor voor het verkrijgen van de 2 miljoen handtekeningen is immers geld. Een politicoloog schat het benodigde bedrag op ongeveer 7 miljoen euro en voegt daaraan toe dat Kasjanov dat geld heeft.

Kort na de parlementsverkiezingen gaven ook VR en RR hun traject aan. Verenigd Rusland zegt in december met een kandidaat te komen. Waarschijnlijk doen ze dat net als tijdens de parlementsverkiezingen als laatste. Rechtvaardig Rusland houdt op 10 december een partijtop. De partijleiding zegt serieus te willen kijken naar een kandidaat die gesteund wordt door de 'Voor Poetin' volksbeweging. Dit kan het mechanisme worden waarmee Poetin twee kandidaten selecteert en zo zijn belofte van een reële keus voor de kiezer waarmaakt.

OVSE top in Madrid

http://www.rg.ru/2007/11/30/obse.html
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=830973
http://www.rg.ru/2007/11/29/putin.html
http://www.rg.ru/2007/11/29/obse.html
http://www.rg.ru/2007/11/29/lavrov-rais.html
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=831349

Rossiiskaja Gazeta concludeert dat de leden van de OVSE tijdens de top in Madrid niet in staat zijn geweest de crisis te boven te komen. Er spelen drie belangrijke zaken, het CFE verdrag, de Amerikaanse afweerraketten en Kosovo, alsmede 2 recente zaken: Rusland's woordenstrijd met BDMIR/ODIHR en het mogelijke voorzitterschap van de OVSE voor Kazachstan.

De eerste drie zitten behoorlijk vast. Het CFE verdrag wordt deze maand door de Russen opgeschort. Poetin zei deze week nog voor eigen publiek dat er van Rusland's kant van een wapenwedloop geen sprake is. "Wij hebben de wapens nodig om onze veiligheid te garanderen en meer niet. Wanneer we een politiek van vrede voeren, wanneer we onze neus niet in andermans zaken zullen steken, dan hebben we daaraan voldoende. Maar we moeten er wel een dergelijk leger hebben dat niet toestaat dat een vreemde zijn snotterige neus in onze zaken steekt."

Wat betreft de Amerikaanse afweerraketinstallaties bericht een ander artikel in Rossiiskaja Gazeta dat de Amerikaanse kant de eerder gemaakte mondelinge afspraken volledig heeft genegeerd in de laatste brief die de VS Moskou toezond. Lavrov reageert: "Wanneer er begrip is tussen de twee leidende landen in de sector, dan verstevigt zich de strategische stabiliteit. Iedereen wint daarbij. Wanneer de strategische stabiliteit afneemt begint iedereen zich ongemakkelijke te voelen. " "Onafhankelijke experts uit de VS en EU hebben al vele malen op basis van concrete berekeningen aangetoond dat het systeem een reëel gevaar voor Rusland veroorzaakt."

De krant interviewt ook voormalig Tsjechisch premier Zeman. Hij noemt het raketafweersysteem een bewuste door de VS geplaatste barrière tussen de EU en Rusland om zo de vorming van een gemeenschappelijke economische ruimte te frustreren. Zeman ondersteunt het idee voor een referendum in Tsjechië.

Rusland's idee, gesteund door een reeks landen uit de voormalige Sovjet Unie, voor de hervorming van ODIHR ontvangt geen waardering. VS afgezant Burns riep meteen dat hij "geen millimeter ruimte zou geven". Met op de achtergrond de beschuldiging van Poetin dat het de Amerikaanse regering zou zijn geweest die de ODIHR zou hebben geadviseerd om de missie af te blazen, komt de snelle uitspraak van Burns voor het Russische publiek niet als onverwacht. Burns gokt echter dat Poetin bluft en vraagt hem met bewijs voor zijn uitspraak te komen.

Lavrov antwoordde dat "dit een behoorlijk onconstructieve houding is". "Of we komen samen tot regels voor het monitoren van verkiezingen, of in het geval van onenigheid, dan komt het perspectief van het ODHIR als een deel van de OVSE in gevaar". (D.w.z. Rusland zegt ODHIR op, maar niet OVSE, JM)

De Russische afgevaardigde bij de OVSE, Margelov: "ODIHR is in het huidige format een geëngageerde organisatie en veranderd in een pleitbezorger (letterlijk: kikvorsman, JM) van westerse belangen in de postsovjet ruimte. Rusland wil gelijke spelregels en een duidelijke aanpak omdat veel missies nu niet volledig transparant zijn."

Poetin zei eerder deze week: "Het doel (van het afblazen van de missie, JM) is de delegitimatie van de verkiezingen, maar dat zal ze niet lukken." De generaalsecretaris van de OVSE, Spencer Oliver, zegt deze opmerking van Poetin niet gehoord te hebben. Hij bespreekt met Kommersant hoe de waarnemers van de OVSE de verkiezingen gaan waarnemen. Hij zegt daarbij dat zijn team 500 pagina's aan krantenartikelen heeft verzameld en zo goed op de hoogte is van de voorgaande campagne.

Niet alles zit moervast. Volgens Kommersant werd Kazachstan tijdens de OVSE top in Madrid bewogen om de handtekening onder het document ter modernisering van de ODIHR in te trekken. In ruil daarvoor zouden de VS en Groot Brittannië (Nederland was al akkoord) het OVSE voorzitterschap van Kazachstan in 2009 steunen. Kazachstan weigerde echter en krijgt nu het voorzitterschap voor 2010 toegewezen.

Polen vaart andere koers

http://www.rg.ru/2007/11/29/myaso.html

Met het aantreden van de nieuwe Poolse president, Donald Tusk, lijken de verhoudingen tussen Rusland en Polen te verbeteren. Tusk steunt de toetreding van Rusland tot de WTO.

Rossiiskaja Gazeta schrijft dat de eerste stap al twee weken geleden gemaakt werd, toen de Russische inspecteurs werden toegelaten in Poolse vleesverwerkingsfabrieken. Het Russische orgaan voor toezicht op landbouwproducten, Rosselchoznadzor, stelde twee jaar terug een embargo in op Pools vlees, omdat Poolse leveranciers valse certificaten zouden gebruiken. Zo zouden zij met certificaten van Pools rundvlees, buffelvlees uit derde landen naar Rusland exporteren. De Polen hebben dit nooit erkend en klagen dat door de hypothetische buffels ook de leveranties van varkensvlees werden stopgezet.

Rosselchoznadzor zegt dat de inspecties goed verlopen. Over de resultaten kan nog niets gezegd worden, maar er zijn voldoende redenen om aan te nemen dat het Poolse vlees snel op de Russische markt zal terugkeren.

Kommersant ziet overigens een geen negatieve gevolgen voor de Russische vleesproducent. Zij zouden vooral concurrentie van 'grijze' sector ondervinden.

Ik zie ook dat Donald Tusk een stuk constructiever reageert op de verkiezingsuitslag dan de meeste stemmen uit de EU: "Overtredingen van de verkiezingswet of niet. De uitslag is duidelijk. Verenigd Rusland is de partij, die de steun van het volk geniet. "

De nieuwe koers van Polen is een interessante positiewisseling. De EU kan zich straks niet langer verschuilen achter een onwillig Polen en zal eerdaags zelf kleur moeten bekennen. Wellicht kunnen ze tegelijk eens overdenken hoe het kan dat een Poolse president die als pro westers gezien wordt ook goede betrekkingen met Rusland nastreeft. Wat mij betreft mogen ze Donald Tusk als voorbeeld nemen.

Oezbekistan verhoogt gasprijzen

http://expert.ru/articles/2007/11/29/gaz-zeny/

Oezbekistan volgt het voorbeeld van Turkmenistan en gaat ook de prijzen van gas verhogen. Het land produceert 60 miljard kubieke meter gas per jaar, waarvan het er 12,5 exporteert. Gazprom koopt bijna de gehele export van Oezbekistan op.

Met Turkmenistan heeft Gazprom een prijstraject afgesproken van $130 voor de eerste helft van 2008, $150 voor de tweede helft van 2008, naar 'marktprijzen' vanaf 2009. De Turkmenen willen dan ook best meer gaan leveren aan Rusland dan de huidige 50, waarvan er 40 rechtstreeks worden doorverkocht aan Oekraïne.

De Oekraïense minister van economie beklaagt zich dat zijn land geen partner in deze gesprekken is, die toch cruciaal zijn voor de eigen energievoorziening. Hij constateert dat de bilaterale commissie Oekraïne-Turkmenistan nog nooit bijeen is geweest.

Wit-Rusland laat een tevreden geluid horen. De minster van energie verwacht geen spanningen dit jaar. "Er is een formule, er is een contract." Gazprom zou de laatste tijd een meer weloverwogen beleid voeren, vooral omdat beide partijen nu samen betrokken zijn in Beltrangaz.

Een analist van MacArthur zegt dat de Centraal-Aziatische landen hun gasprijzen kunnen verhogen omdat er ook vraag uit Europa naar hun producten is. Dit lijkt me een beetje droogzwemmen. Zonder gasleiding buiten Rusland om valt er weinig te kopen en verkopen. Aleksandr Medvedev zegt namens Gazprom dat de prijsstijgingen waarschijnlijk doorberekend zullen worden aan de Europese consument. Hij verwacht dat wij volgend jaar prijzen rond de 300 tot 350 dollar zullen betalen.

Geld Stabiliteitsfonds komt los

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=830970

Kommersant meldt dat er deze week geld wordt overgemaakt aan 'de instituten van ontwikkeling'. De Ontwikkelingsbank krijgt 180 miljard roebel uit het voormalige Stabiliteitsfonds. De Staatscorporatie voor Nanotechnologie krijgt 30 miljard roebel uit het voormalige Stabiliteitsfonds en 100 miljoen roebel uit het potje van opbrengsten van de verkoop van de restanten van Joekos. Het Fonds voor Samenwerking bij de Hervorming van de Sociale Woningbouw krijgt 240 miljard roebel uit het Joekos potje. Het Investeringsfonds krijgt als laatste 90 miljard roebel uit het voormalige Stabiliteitsfonds.

Dit geld zal niet ogenblikkelijk in de economie verschijnen. Het grootste deel zal voorlopig in buitenlandse activa of op roebel rekeningen worden gestald, denken de experts.

Beloftes aan MKB

http://www.rg.ru/2007/11/30/proverki.html
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=831081

Een hoge ambtenaar van het Ministerie van Economische Ontwikkeling, Andrei Sjarov, belooft de vertegenwoordigers van het midden – en kleinbedrijf een cultuuromslag: Controlerende organen zouden geen gegevens moeten verzamelen voor het uitdelen van boetes, maar juist moeten consulteren. Over 5 tot 7 jaar zouden de verhoudingen tussen de ondernemer en de controleorganen volledig kunnen veranderen.

Zijn ministerie wil de wet over 'bedrijfscontroles' aanpassen: (1)Bij het eerste onderzoek mogen geen boetes worden uitgedeeld. (2) Zonder grondige redenen, geen onderzoek. En (3) Controles mogen maximaal 80 uur per jaar duren.

Een ander, al bij de regering ingediend wetsvoorstel, wil het aantal zaken beperken waarop organen van het ministerie van binnenlandse zaken bedrijven kunnen controleren. Dit betreft o.a. waren met verlopen houdbaarheidsdatum, verschillende technische tekortkomingen en het onderhoud van het bedrijfspand. Dit jaar werden in het kader van dergelijke controles anderhalf miljoen boetes uitgedeeld. De rechter verklaarde echter in 90% van de dergelijke gevallen de claim onterecht.

Ondernemers kijken uit naar een wet waarmee ze de grond onder hun bedrijfspanden voor een gesubsidieerd bedrag kunnen opkopen. Deze grond is nu vaak in het bezit van de gemeente. Een bedrijfspand compleet met grond is een goed onderpand voor leningen bij een bank. De wet is al in september door het parlement goedgekeurd. Volgens Sjarov is het echter nog even wachten tot de lokale overheden hun zaakjes op orde hebben. Waarschijnlijk zal dat in de lente zijn.

Vanaf 1 januari 2008 is er ook een nieuwe wet voor het MKB in werking treden. Dit gaat vooral om een financiële injectie van 25 miljard roebel in programma's ter ondersteuning van het MKB. Dit soort programma's zijn vooral gericht op startende ondernemers.

Het aantal kleinbedrijven groeit met 5% per jaar . Volgens Sjarov waardeert de overheid de kwaliteiten van het kleinbedrijf echter onvoldoende. Dit komt deels omdat de meeste kleine bedrijven zich bezig houden met handel. 72% van de omzet gemaakt in het kleinbedrijf wordt gemaakt door bedrijven die actief zijn in de handel. Kleinbedrijven actief in de industrie en bouw hebben veel kleinere aandelen in de totale omzet, respectievelijk 13 en 7%. Sjarov heeft echter een formule om de overheid geïnteresseerd te krijgen in het MKB: De overheid moet zich tot doel stellen het aantal kleinbedrijven actief in de dienstensector en vooral ook sociaal significante sectoren zoals gezondheidszorg, onderwijs en woningbouw te vergroten.

De voorzitter van de belangenorganisatie voor het kleinbedrijf, Opora, wil een speciale regeringscommissie voor het MKB onder leiding van vicepremier Koedrin. Kommersant citeert ook Sergei Ivanov, nog steeds presidentskandidaat nummer één: "Het MKB spendeert 10% van de uitgaven aan het overwinnen van administratieve barrières, terwijl in Duitsland dit getal niet hoger ligt dan 3,5%."

Veel minder aardappelveldjes dan gedacht

http://www.rg.ru/2007/11/29/perepis.html

Rossiiskaja Gazeta bericht over cijfers van Rosstat. Daar zitten ze met de handen in het haar. Het aantal aardappelveldjes is met een derde gedaald. Dit kan eenvoudig weg niet. In de vorige steekproef moeten er fouten gemaakt zijn. Er zijn in Rusland ongeveer 14 miljoen aardappelveldjes en moestuintjes nabij dorpen en nog eens 7 miljoen nabij de grote steden. Slechts 100.000 mensen verklaarden dat deze moestuin de basis vormt van hun inkomen. Nog eens 2,2 miljoen mensen zegt aanvullend inkomen te krijgen uit de verkoop van producten uit hun moestuin. De rest eet het groente en fruit waarschijnlijk zelf op of verhult de waarheid.

Deze cijfers ontkrachten het beeld dat een groot deel van de Russen van hun moestuintjes leeft. Zo vatte ik twee weken terug nog een interview met een landbouweconome samen die juist aandacht vroeg voor deze sector van de landbouw. De cijfers zijn koren op de molen van de minister van landbouw die de sector van individueel bewerkte landbouwgrond (de moestuin, JM) marginaal noemt en zegt dat het beter is om de inkomens van onderwijzers en artsen in de dorpen te verhogen dan hen te helpen meer geld te verdienen met hun moestuintjes. "Willen ze in contact blijven met de plattelandsgeest, laat ze dan bloemen kweken."

De krant noemt ook Savtsjenko, gouverneur van de Belgorod oblast, als iemand die een duidelijke streep zet door het gesuggereerde verband tussen verdere industrialisatie van de landbouwsector en sociale problemen in de dorpen.

De eerder genoemde landbouweconome zei overigens dat er te weinig rekening wordt gehouden met regionale verschillen. Hoe zit dat met de aardappelveldjes?

Economische nulmeting zuidelijke okroeg

http://expert.ru/printissues/south/2007/04/ekonomika_primitivnogo_servisa/

Ekspert schrijft graag over bestuurlijke betrokkenheid van de middenklasse, maar doet zelf ook wat. Samen met Pricewaterhouse Coopers maakte het weekblad Ekspert een nulmeting van de economische situatie in de Zuidelijke okroeg. Het blad wil over 5 jaar zelf kunnen concluderen wat voor effect de Olympische Spelen in Sotsji 2012 op de economische situatie in de regio zal hebben gehad.

Het onderzoek bekijkt wat voor bedrijven nu het meeste omzet en winst draaien. De omzetgroei in 2006 voor de groep van 150 grootste bedrijven bedroeg 25%. Dit is nog niet eens zoveel, zegt Ekspert, als je weet dat de industriële groei over 2006 in de zuidelijke okroeg met 10,8% hoger ligt dan het landelijke gemiddelde van 3,9%. Ekspert denkt dat de relatief beperkte omzetgroei te maken heeft met de afhankelijkheid van de bedrijven op de olie en gas sector en het relatief zwakke aandeel industrie in de regio.

Het aandeel van de groothandel (29%) en transportsectoren (11%) is relatief hoog in vergelijking met vergelijkbare landelijke cijfers. Deze dienstencomponent in de zuidelijke okroeg staat echter bijna volledig in dienst van de olie en gas en elektriciteitssector. Ekpert spreekt van een 'primitieve diensteneconomie'.

De industriesector krijgt, zo wordt er verwacht, een extra impuls vanuit de organisatie van de Olympische Spelen. Er worden onder andere vijf nieuwe cement- en twee metaalfabrieken gebouwd. De dienstensector zal profiteren van een groei van het toerisme.

Krasnodarsk Krai, Rostov oblast en de Volgograd oblast lopen voorop. Achterliggende gebieden zoals Noord-Ossetie, Karatsjaevo-Tsjerkessie en Kabardino-Balkarie liggen dichter bij Sotsji en kunnen tijdens de organisatie van de Olympische Spelen meeprofiteren en wellicht het gat verkleinen.

Ekspert verwacht ook een groei van de consumentenbestedingen. Die liggen in deze regio nog laag in vergelijking met andere delen van het land.

Berichten uit de Kaukasus

http://expert.ru/printissues/south/2007/04/severniy_kavkaz/
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=831406&NodesID=7

Expert schrijft: "De titanische inspanningen van het federale centrum en de regionale leiders om het beeld te scheppen van een vreedzame Kaukasus worden bijna teniet gedaan door de dagelijkse berichten over aanslagen, aanvallen van strijders en onschuldige slachtoffers van veiligheidsoperaties. De groeiende activiteit van extremisten wordt op niet mindere wijze bestreden door de 'federale krachten', die overigens soms een zeer wreed karakter aannemen. De activiteiten van de veiligheidsinstituten wordt vergezeld door de zwijgende instemming van de regionale leiders die aan de vooravond van de decemberverkiezingen gedwongen zijn hun loyaliteit aan het federale centrum te demonstreren. "

Ekspert somt een reeks gebeurtenissen in Ingoesjetië op: Op 4 november werden vier Russische arbeiders vermoord in het Nazran rayon. Op 5 november werden in de stad Nazran zelf twee etnisch Armeense machinisten vermoord. Op 12 november vond er een aanslag plaats op drie medewerkers van het telefoonnetwerk Megafon. Op 14 november werd het federale hoofd van de politie, sectie transport, neergeschoten. Op 15 november werden granaten afgevuurd op een concertzaal in Nazran, waar zich op dat moment 400 mensen bevonden.

In Kabardino-Balkarie werden deze maand de lichamen van 9 jagers gevonden. Ekspert noemt de intensivering van de veiligheidsoperaties volkomen logisch. Effectief noemt Ekspert een operatie gericht tegen de Boejnak Dzjamaat in Dagestan. Daarbij kwamen 8 verdachten om het leven. Zij zouden een van plan zijn geweest een school in Machatsjkala te gijzelen.

Het tegenovergestelde effect bereikte een operatie in Ingoesjetië waarbij een zevenjarige jongen om het leven kwam. Op 24 november gingen duizenden de mensen de straat op om op te roepen tot het aftreden van de lokale president Zjazikov.

Ekspert schrijft dat de leiders van de 'hete' republieken zich tussen hamer en aanbeeld bevinden. Aan de ene kant verliezen zij hun autoriteit bij de bevolking, wanneer zwijgend instemmen met de acties van de federale veiligheidsorganen. Aan de andere kant stelt kritiek op de veiligheidsorganen hun loyaliteit aan het centrum in twijfel.

Ekspert concludeert: "Federale waarnemers voorspellen een daling van de activiteiten van extremistische groepen na de parlementsverkiezingen, maar in de tussentijd hebben ze er echter wel een potje van gemaakt."

Kommersant schrijft donderdag over de terugkeer van een filmploeg van REN TV die in Ingoesjetië kort was gegijzeld door naar eigen zeggen medewerkers van een veiligheidsdienst. Het bewijs voor de betrokkenheid van veiligheidsorganen zou zijn dat twee uur voor de ontvoering de politiebewaking van het hotel werd weggeroepen en dat de ontvoerders zich "zo rustig gedroegen zoals alleen medewerkers van veiligheidsdiensten kunnen." Een andere bron, Magomed Jevlojev , de lokale eigenaar van de site http://ingushetiya.ru/, zegt dat niet de filmploeg maar hijzelf het doelwit van de actie was. Hij had het hotel echter enkele minuten eerder verlaten.

Dezelfde Magomed Jevlojev is de hoofdpersoon in een tweede artikel in de zaterdagversie van Kommersant. De Jevlojev 'extended' familie, wel bedeeld met hoge overheidposten, zou zich bij de vader van Magomed beklaagd hebben over de website van zijn zoon. De website draait vanaf een server in de Verenigde Staten en trekt per dag ongeveer 9 duizend bezoekers (of hits, JM). Magomed begrijpt de positie van zijn vader. Op wie moet de vader zich immers wreken wanneer zijn zoon omgebracht wordt? Zijn eigen broers? Wanneer Magomed zijn vader niet kan overtuigen draagt hij de verantwoordelijkheid voor de website over aan een groep medewerkers.

Internationale AIDS dag

http://www.rg.ru/2007/12/01/spid.html

Het bewustzijn over AIDS is in Rusland niet groot te noemen. Dat wil echter niet zeggen dat er niets gebeurd: Rossiiskaja Gazeta interviewt Gennadii Onisjenko, 'het hoofd van de publieke artsen van het land.'

Op de vraag, wat het belang van een internationale AIDS dag is, antwoord hij dat er in Rusland 403.000 met aids besmette mensen zijn, over het algemeen jonge mensen en dat de samenleving aan de wettelijke plicht herinnerd moet worden om deze mensen te genezen.

"Er is alle reden om aan te nemen dat dit jaar 30.000 met aids besmette mensen, die echt behandeling nodig hebben, deze behandeling ook krijgen. Volgend jaar zullen dit er ongeveer 40.000 zijn. Daarvoor werden slechts enkelingen verpleegd. … In de eerste 8 maanden van 2007 zijn er in Rusland 28.974 nieuwe gevallen van AIDS besmetting geregistreerd. Dit is een toename van 12% met de vergelijkbare periode van het jaar ervoor. … De meeste medische centra hebben nu psychologen en sociale werkers in dienst. Buurtziekenhuizen moeten inmiddels in staat zijn om de toestand van met AIDS besmette mensen te monitoren."

Rossiiskaja Gazeta speelt in op de bestaande angst voor besmetting. "Er zijn nu zoveel zieken dat , wanneer je in de wachtkamer zit voor een bloedinfuus, je zo maar naast een met AIDS besmet persoon zou kunnen zitten". Onisjenko bevestigt dat er binnen het nationale project voor de gezondheidszorg 220 miljoen roebel is uitgetrokken voor de publieke informatievoorziening over de ziekte. De journalist haalt nog een angstbeeld naar voren: de gelijktijdige besmetting van 250 kinderen in Egypte in 1989. Onisjenko gebruikt dit voorbeeld om te zegen dat van deze kinderen er inmiddels al enkele moeder zijn geworden en dat zij en hun kinderen gezond zijn. "Het is niet alleen belangrijk om met AIDS besmette mensen te helpen zich aan te passen aan de samenleving. Het is minstens zo belangrijk dat elk van ons op een waardige manier leert om de te gaan met AIDS. "

Museum rel

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=831348

Weer een museum rel: Andrei Jerofejef , de organisator van twee exposities; Sots-Art in Parijs en 'Verboden kunst' in het Sacharov Centrum in Moskou, is aangeklaagd door Unie van Orthodox Burgers wegens belediging op etnische en/of religieuze gronden.

Eerder kreeg zijn baas Valentin Rodionov al kritiek van minister van cultuur, Sokolev, die het maar niets vond dat de directeur van het vermaarde overheidsmuseum, de Tretjakov galerij, zijn naam aan de expositie in Parijs had verbonden. De expositie bestond voor en groot deel uit werk van kunstenaars die volgens Sokolov in Rusland geen bekendheid genieten en was zo volgens de minister helemaal niet representatief voor een bepaalde kunstperiode, zoals Rodionov beweert. Het voorbeeld van een foto van twee zoenende politieagenten in een berkenbos kreeg het meeste aandacht in de pers.

Eerlijk gezegd stop ik dergelijke kunst zelf snel in het hoekje van goedkope maatschappijkritiek en kan ik de minister die zich ogenschijnlijk schaamde voor deze expositie in het vermaarde Parijs wel een beetje begrijpen.

De expositie in het Sacharov Centrum had zelfs speciale kijkgaten gemaakt, waardoor de bezoeker naar de 'verboden' kunst zou kunnen kijken. Eerder bij de expositie, 'Pas op! Religie', werden Orthodoxe groeperingen door de rechter in het gelijk gesteld. De rechter concludeerde dat het centrum een openbare gelegenheid is en een niets vermoedende bezoeker, zonder het van te voren te weten in zijn, of haar religieuze gevoelens gekwetst zou kunnen worden. Bij de laatste expositie werd je al flink gewaarschuwd voor je maar kon kijken.

Kommersant bericht over open brieven ter verdediging van Jerofejev, die op het internet ondertekend kunnen worden. Er staan weer heerlijk irrationele steunbetuigingen tussen zoals de opmerking dat "wanneer er een zaak kan worden aangespannen tegen een organisator van een 'anticensuur' expositie, dat betekent dat de censuur totaal is geworden." Op zo'n moment wordt er even vergeten dat niet de staat de zaak aanspant, maar een groep vanuit hun eigen gezichtspunt maatschappelijk betrokken Orthodoxe burgers.

Er zijn ook gematigdere steunbetuigingen die mijns inziens meer hout snijden zoals "maatschappelijke organisaties moeten niet het recht hebben te beslissen wat wel en niet mag. Het publiek moet beslissen of ze iets wel of niet willen zien. "

11/27/07

Kritiek op jaren '90 leitmotief van Poetin campagne

http://www.rg.ru/2007/11/22/putin.html
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=828434

In een Moskous stadion vond een grote verkiezingsbijeenkomst plaats voor Poetin aanhangers. Er werd veel verwacht, bijvoorbeeld de bezegeling van de president zijn keuze voor Verenigd Rusland middels het partijlidmaatschap. Dat kwam er niet. De politicologen stortten zich daarom op een verklaring voor 'het leitmotief van de campagne', de kritiek op de jaren '90.

Poetin: " De overheid tolereert daadwerkelijk fouten. Je mag en moet de overheid daarvoor bekritiseren. Er is onbegrip over de politieke speculatie van diegenen die in de jaren '80 het land leiden en de mensen aan het eind van het decennium achterlieten zonder elementaire basisdiensten en goederen - zonder vlees, zonder lucifers, zonder zout en suiker - onbegrip jegens diegenen die met hun speculaties het uiteenvallen van de Sovjet Unie voorbereiden."

"Net zoveel onbegrip roepen die mensen op die nog maar 10 tot 15 jaar geleden de sleutelposities in de regering en het parlement controleerden en schade aan de maatschappij en de overheid toebrachten, die de belangen van de oligarchische structuren dienden en de waardigheid van de natie verkwanselden. Zij die corruptie tot het belangrijkste middel van politieke en economische concurrentie gemaakt hebben, zij die jaar in jaar uit ongebalanceerde en onverantwoordelijke budgetten aannamen, die leiden tot het faillissement , de ineenstorting en de veelvoudige val van de levensstandaard van de burgers. "

"Koester geen illusies, al deze mensen zijn niet uit de politiek verdwenen. Je vindt hen tussen de kandidaten en sponsoren van enkele partijen. Zij willen hun revanche nemen, terugkeren op het pluche en geleidelijk het oligarchische regime, gebaseerd op corruptie leugens, herstellen. "

Politicoloog Sergei Markov: "Het is duidelijk dat het gevaar van het herstel van het oligarchische regime nog steeds bestaat. Maar wanneer dit vroeger 'de mars naar de overheid' van Berezovskii was en de 'omkoping van de overheid' door Khodorkovskii, bestaat het gevaar nu uit het binnenkruipen van de oligarchen in het Kremlin door het wegkopen van functionarissen in de veiligheidsstructuren en het sluiten van oligarchische allianties. Het is heel goed dat Poetin dit gevaar onderkent."

Politicoloog Aleksei Makarkin: "Onze politici van de jaren '90 bevinden zich aan de verre periferie. Hun ratings staan praktisch op nul. Het is onduidelijk hoe zij hun revanche kunnen maken. Er is wat anders aan de hand. De algemene interesse in de verkiezingen is dalende. De resultaten van de verkiezingen zijn voorspelbaar en begrijpelijk en het proces is veel interessanter voor de journalisten en de politicologen dan voor de gewone burger. Tegelijk moet deze verkiezing echter het karakter hebben van een volksstemming, een overtuigende uiting van vertrouwen in de president. Om deze tegenstrijdigheid te overkomen heeft de campagne intrige, spanning en drama nodig."

Politicoloog Gleb Pavlovskii: "De jaren '90 heeft net zo'n stempel gekregen als de 'inquisitie' en de 'grote stagnatie'. Dit betekent dat er in de maatschappij een consensus heerst over een negatieve waardering van die periode."

Oleg Morozov, lid van het presidium van Verenigd Rusland: "Niet de jaren '90 worden bekritiseerd maar zij die toentertijd het land bestuurden. Wanneer ze met pensioen zouden zijn gegaan en kruisbessen waren gaan telen op hun datsja, wanneer Boris Nemtsov stripteaser zou zijn geworden in een goede bar, dan hadden we kunnen zeggen dat de jongelui fouten hebben gemaakt en dat God over hen zal oordelen. Maar omdat zij het op zich nemen om onze koers te bekritiseren, omdat zij willen aantonen dat onze koers niet juist is, begrijp ik de logica van de president, wanneer hij de onsuccesvolle en harde hervormingen van de jaren '90 bekritiseert. "

Ivan Melnikov, kandidaat van de KPRF: "De partij die van plan is 70% van de stemmen te gaan halen kan eenvoudigweg niets anders dan harde kritiek leveren op de jaren '90."

Boris Nemtsov, presidentskandidaat SPS: "Ze zijn simpelweg hysterisch. In de jaren '90 was Poetin feitelijk de handlanger van de oligarchen, was hij bevriend met Berezovskii en Goesinskii. Waarom tegen hen vechten? Ze zijn immers al aan de macht."

Georgii Saratov, voormalig raadgever van Jeltsin: "De aanval vanuit het Kremlin op de jaren '90 toont aan dat bepaald groepen van de bevolking zijn begonnen de periodes van Jeltsin en Poetin te vergelijken en dat zij een voorkeur hebben voor de eerstgenoemde. Deze groep bestaat uit ongeveer 2 tot 3% van de bevolking maar is serieus geïnteresseerd in de politiek en in staat om de stemming in de maatschappij te beïnvloeden. "

Verkiezingscampagne

http://www.rg.ru/2007/11/21/partii-opros.html
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=826873
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=828589

De laatste twee peilingen van het FOM, 24/25 november (17/18 november): Verenigd Rusland 60,1% (56,9%), KPRF 8,1% (7,4%) LDPR 8,8% (7,0%), Rechtvaardig Rusland 5,5% (5,1%), Agrarische partij 2,5% (2.0%), SPS 0,7% (1,2%), Jabloko 0,9% (1,4%), Patriotten 0,5% (0,6%)

Eventuele resonans van de protestacties van de 'democraten' dit weekend volgt volgende week. Ik verwacht overigens weinig reuring. Het kunststukje is inmiddels erg voorspelbaar geworden. Provocaties lijken overigens van beide kanten te komen. Zo werden volgens een nieuwsflits van Gazeta.ru vertegenwoordigers van Jabloko opgepakt nog voordat zij zich bij een manifestatie konden voegen. Dit nadat een wat vreemde groep met zwarte vlaggen een opstootje rondom hen had veroorzaakt. Deze groep was mogelijk 'besteld' door de politie.

De deelname van de SPS aan de verkiezingen stond op de tocht. De Centrale Kiescommissie vergaderde over een klacht van de 'Democratische Partij Rusland' tegen de SPS aangaande een TV spotje dat driemaal op 'het eerste kanaal' is uitgezonden en waarin partijleider Nikita Belykh zegt: "Men zegt dat deze verkiezingen een referendum zijn over het vertrouwen in Poetin, in werkelijkheid is het een referendum over de terugkeer naar de Sovjet Unie. " De kiescommissie besloot niet tot uitsluiting over te gaan.

Vanuit de SPS komen berichten dat Tsjoebais de partij zal verlaten. Boris Nemtsov: "Tsjoebais had de keus tussen de SPS en Poetin en hij heeft voor Poetin gekozen omdat hij voor hen werkt (als hoofd van de elektriciteitsgigant RAO UES)" Poetin had zich eerder kritisch geuit over mogelijke financiering vanuit de partij met geld van overheidsbedrijf RAO UES. Bronnen van Kommersant melden dat Tsjoebais inmiddels zijn sponsoring aan de partij heeft stopgezet en dat de campagne daarom in grote moeilijkheden is geraakt. Nemtsov, bijvoorbeeld, reist op eigen kosten door de provincies en de helft van de druk van de campagnekrant 'probleem nummer 1'werd niet uit het campagnefonds betaald. De hele oplage van deze folder is door het ministerie van binnenlandse zaken in beslag genomen. De procureur zegt dat er onduidelijkheid was over de opdrachtgever. Kommersant voegt eraan toe dat de partij al deze berichten ontkent.

Boris Nemtsov heeft zich inmiddels opgeworpen als de presidentskandidaat voor SPS. Het rijtje 'democratische' pretendenten groeit: Nemtsov, Yavlinskii, Kasparov, Ryzjkov. Ermee rekening houdend dat ze elk minstens 2 miljoen handtekeningen moeten verzamelen om überhaupt op het stembiljet te geraken is het allemaal wel wat declaratief van karakter.