7/30/07

Litvinenko affaire (2)

http://www.rg.ru/2007/07/26/maiorov.html

Rossiiskaja Gazeta interviewde Andrei Majorov, hoofd van de afdeling belangrijke zaken van de Generaal Procureur over de redenen waarom het Russische OM de informatie in twijfel trekt uit het Britse uitleveringsverzoek van de van de moord op Livinenko verdachte Loegovoi.

(1)Het Russische OM is bewust of onbewust beledigd door de wijze waarop het verzoek ingediend is. “We hebben slechts een minimum aan informatie ontvangen.”Formeel gesproken weten we niet eens hoe Litvenenko gestorven is.” Majorov doelt op het ontbreken van het autopsierapport. Een advocaat die het uitleveringsdocument ingezien heeft vertelde me dat er inderdaad geen bewijsstukken bij het uitleveringsverzoek zaten. Ook merkte hij op dat de Engelse tekst spelfouten bevatte. Hij suggereerde dat het document niet is opgesteld door de juridische dienst (FCS Legal department) die dat normaal doet, maar door het ministerie van buitenlandse zaken zelf.

Ter vergelijking: Een uitleveringsverzoeken van de Russen aan het adres van de Britten betreffende Zakajev bevatte bijna honderd pagina’s aan bewijsmateriaal, videomateriaal e.d. De Britten wezen dit verzoek af omdat het niet conform de regels van het Britse recht ingediend zou zijn.

(2)De argumentatie voor de uitlevering is volgens Majorov grotendeels politiek getint. De FSB zou een motief gehad hebben gehad om Litvinenko uit de weg te ruimen. Dit ‘motief’ dient ter aandikking van de bewijslast tegen Loegovoi, volgens de Britten ‘de moordenaar van de FSB’. Majorov vindt dit niet chique van de Britten. Eerst hard bewijs tegen Litvinenko en dan pas eventueel mogelijke verbanden met de veiligheidsdienst van een ander land suggereren.

(3)Scotland Yard heeft poloniumsporen gemeten op locaties waar Loegovoi en Litvinenko geweest zijn. De Britten gaan ervan uit dat Litvinenko op 1 november vermoord is na het drinken van een kop thee. En aangezien er poloniumsporen gevonden zijn op locaties waar Loegovoi voor de bewuste 1 november aanwezig was dan volgt daaruit dat hij het polonium in zijn bezit had. Majorov merkt op dat de Britten niet op alle verblijfplaatsen van Loegovoi sporen hebben gevonden. Iemand in bezit van het polonium die Loegovoi er in wil luizen zou deze sporen naderhand hebben kunnen aanbrengen.

(4)De Britten hebben zeer hoge concentraties straling gemeten in een pedaalemmer uit de hotelkamer van Loegovoi. De container zou enige tijd in de emmer moeten hebben gelegen. De Russen deden een eigen onderzoekje. Dergelijke pedaalemmers worden dagelijks voorzien van een nieuwe plastic zak. Zou de schoonmaker dan ook niet besmet moeten zijn geraakt. En als die pedaalemmer zo een hoge straling bevatte waarom zijn de gasten die tussen het bezoek van Loegovoi en het forensische onderzoek van Scotland Yard in de kamer overnachtten dan niet besmet? Majorov suggereert dat de pedaalemmer ‘planted evidence’ is.

Majorov hint tussen de regels door naar een alternatieve versie. De britten redeneren rondom de datum van 1 november. Maar wat als Litvinenko al besmet was voor hij Loegovoi ontmoette? Dit ten gevolge van zijn eigen duistere zaakjes. Mogelijk na overleg met Berzovskii zou Loegovoi speciaal naar Londen gehaald zijn om hem er zo in te luizen en de FSB en Poetin een hak te zetten.

Dergelijk alternatieve theorieën lijken wellicht nog vreemder dan de in de westerse media geaccepteerde versie. Een Amerikaan wees mij echter deze week op een passage uit ‘The Oligarchs’ van de schrijver David Hoffman. Hoffman beschrijft op pagina 467 de dood van de Amerikaanse hotelier Paul Tatum. Tatum’s dood had te maken met eigen zaakjes maar werd vervolgens door Berezovskii gebruikt om te proberen Loezjkov een hak te zetten. Jeff Olson, een vriend van Tatum vertelde op Berezovskii’s TV zender hoe Tatum met zijn laatste adem Loezjkov aanwees als zijn moordenaar.

Rondje verkiezingen

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=789575
http://www.expert.ru/articles/2007/07/25/rogo/
http://www.rg.ru/2007/07/27/sps-vybory.html
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=789229
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=7890373

De partij ‘Machtig Rusland’ hoorde deze week dat haar registratie is afgekeurd. De Federale Registratie Dienst(FRS)heeft telefonisch gecontroleerd of de op de ledenlijst genoemde personen wel lid van de partij zijn. Het antwoord was niet altijd bevestigend. Volgens de woordvoerders van Machtig Rusland mag de FRS dit helemaal niet doen en zegt het niets dat mensen niet telefonisch hun lidmaatschap willen bevestigen. De officieuze partijleider Rogozin kondigt ‘plan B’ aan. Waarschijnlijk stelt hij zich nu kandidaat voor de ‘Russische Patriotten’. Deze partij is al ingeschreven.

Het verhaal gaat dat de presidentiële administratie de populaire Rogozin uit de federale politiek wil weren. Men zou bang zijn hij met zijn campagne de focus in het maatschappelijke debat zou leggen op nationalistische sentimenten wat vervolgens zou kunnen leiden tot etnisch geweld. Anderen zeggen juist dat ´Machtig Rusland´ de steun had van aan Verenigd Rusland gelieerde personen binnen het ´Kremlin´. MR zou stemmen kunnen trekken aan de linkerflank van Rechtvaardig Rusland.

Ekspert wijst op data van onderzoeksbureau VTsIOEM die laten zien dat het nationalistisch getinte electoraat breed verspreid is over de verschillende partijen. Ze zitten en bij VR, RR, de KPRF en de LDPR. Zo komt Zjirinovskii straks met de leuze ´Wat goed is voor Russen, is goed voor allemaal´.

Ryzkkov maakte handig van de situatie gebruik door de internationale pers te vertellen dat er een zwarte lijst zou bestaan van politici die net als Rogozin uit de federale politiek geweerd zouden worden. Als echte democraat en 'criticus van het regime' staat hij natuurlijk ook op die lijst. Dit heeft de partij SPS overigens niet weerhouden om hem samen met Nemtsov, vicepremier in 1997 en 1998 en Belykh, de partijleider van SPS, aan te wijzen voor de eerste drie plaatsen op de verkiezingslijst. Dit gaat nog bevestigd worden tijdens een congres. Er was ook een internetstemming op de SPS website. Deze diende echter alleen ter indicatie. Jong talent Marija Gaidar haalde na Belykh de meeste stemmen. Klaarblijkelijk niet genoeg om oudgedienden Nemtsov en Ryzjkov te kunnen passeren.

De KPRF haalde het nieuws met het bericht dat de afdeling in de Chabarovsk regio een voormalig vicepresident van Rosneft, Joeri Matveev, voordraagt als regionale lijsttrekker. Dit ligt gevoelig omdat de ‘avant-garde van het proletariaat’ tijdens de vorige verkiezingen kritiek kreeg na het toewijzen van verkiesbare plaatsen aan drie Joekos baronnen.

Ook bij Verenigd Rusland is de interne strijd om de verkiesbare plaatsen losgebartsen. Kommersant bericht dat er voor sommige plaatsen op de kieslijst wel 13 kandidaten zijn. De krant noemt ook twee gefortuneerde pretendenten. Staalmagnaat Rasjnikov staat op plaats 11 van de Russische Forbes lijst. Vakgenoot Andrei Kozytsjyn staat op plaats 46. Bogdantsjikov, de huidige CEO van Rosneft, zal waarschijnlijk verkiesbaar zijn in Sachalin waar zijn bedrijf veel mensen salaris betaalt. Niemand twijfelt eraan dat hij als lijstduwer – of ´stoomlocomotief´in het Russisch – zal fungeren en uiteindelijk niet in het parlement zitting zal nemen.

Eerder berichte ik al over de verwarring rond het gebruik van billboards voor politieke campagnes. Lebedev van Rechtvaardig Rusland heeft weer een klacht ingediend. Ditmaal tegen billboards van de jongerenbeweging van Verenigd Rusland die waarschuwen tegen eenarmige bandieten. Ook Lebedev probeerde de regels te omzeilen door zich op te werpen als de uitdrijver van gokkasten uit Moskou. Zijn plakkaten werden echter al snel verwijderd als zijnde politieke agitatie. Iets dat met de nieuwe regels alleen tijdens de officiële campagne periode mag plaats vinden. Een LDPR kandidaat in Jaroslavl speelt het handiger. Zijn foto hangt door de stad met een oproep tot gezamenlijke voorbereidingen voor de festiviteiten van het 1000 jarige bestaan van de stad dat over drie jaar plaats vindt.

Herfstsessie parlement

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=789907">http://">http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=789907
http://www.expert.ru/articles/2007/07/27/duma/

Zowel Kommersant als Ekspert blikken vooruit naar de herfstsessie van de Doema.

Kommersant noemt alleen de wetsvoorstellen die uit het witte huis (kabinet) komen. Het meest wordt verwacht van een pakket maatregelen dat conflicten in het bedrijfsleven duidelijker moet gaan reguleren en bescherming moet bieden tegen vijandelijke overnames( Het anti-raiders pakket). Daarnaast komen er aanpassingen in de wet over bijzondere economische zones en een wetsvoorstel over autowegen. Kommersant vermoedt dat 'het tamme en technische karakter van de wetsvoorstellen van het kabinet wellicht ruimte geeft aan de verschillende politieke partijen om zich in de aanloop van de verkiezingen te profileren.'

Dit denkt ook Ekspert. Zo zal Verenigd Rusland met een voorstel komen dat bedrijven met meer dan 100 werknemers zal verplichten stageplekken beschikbaar te stellen. Een ander voorstel van deze partij betreft de registratie en medische controle van zwervers. Eerder noemde ik al het voorstel waarbij de pensioengelden van ‘de zwijgers’ overgedragen worden aan een mandje van verschillende beleggingsfondsen. VR wil laten zien praktische oplossingen te kunnen bieden voor langlopende ergernissen.

Babakov van Rechtvaardig Rusland zal laten zien dat zijn partij rechtvaardig is. Hij wil zelfs symbolisch in eigen vlees snijden. De financiële vergoeding van parlementariërs zou volgens hem omlaag kunnen.

Ook meld Ekspert twee internationaal aansprekende wetsvoorstellen: het moratorium op het CFE verdrag en de beperkingen voor buitenlandse investeerders in strategische sectoren van de Russische economie.

Monetair beleid

http://www.expert.ru/printissues/expert/2007/28/molchanie_ignateva/

Ekspert publiceert een zeer interessant artikel van twee macroeconomen over het monetair beleid van de Russische Centrale Bank. Het artikel bestaat uit twee delen. Eerst een ontluisterende analyse van een opdoemend financieel tekort in de banksector. Tegen 2011 heeft de Centrale Bank volgens de auteurs geen voldoende liquide middelen meer over om aan de huidige groei van vraag naar privaat kapitaal te voldoen. In het tweede deel vergelijken de auteurs het Russische beleid met dat van China.In tegenstelling tot China zou Rusland de spaarcenten dat het door het exportoverschot verdient langzaam opeten.

De Russische Centrale Bank voorspelt dat in 2010 de import met een factor 1,6 tot 1,9 gegroeid zal zijn ten opzichte van 2006. Dit dankzij de stijgende koopkracht van de Russische burger. De handelsbalans, nu nog positief zal rond 2009-2010 omslaan in een negatieve waarde. Dit zal leiden tot een waardevermindering van de roebel ten opzichte van de dollar, wat vervolgens een remmende invloed zal hebben op de instroom van kapitaal in de private sector. Kortlopende kredieten bijvoorbeeld zijn sterk afhankelijk van koersschommelingen. In de eerste helft van 2007 is de Russische private sector al 60 miljard dollar meer gaan besteden. Wat gebeurt er als de banken opeens niet meer aan deze vraag naar geld kunnen voldoen?

De groeiende import zal ook leiden tot een daling van de groei van valuta reserves of in een slecht scenario zelfs de verkoop van valuta reserves. De bron van liquide middelen in roebels droogt daardoor langzamerhand op en de Centrale Bank zal andere middelen moeten vinden om aan de vraag naar geld in de maatschappij te voldoen. Dit tekort wordt in de eerste plaats merkbaar bij het herfinancieren van leningen door de Centrale Bank aan commerciële banken. De verhouding tussen liquide activa en verplichtingen van banken aan hun cliënten en investeerders zal volgens de auteurs dalen van 17% tot 4%. In 2004 was er al sprake van een locale crisis in de banksector toen dit percentage van 18% tot 12% daalde.

Een bijkomende factor is de buitenlandse schuld die Russische banken op zich nemen om aan de vraag naar kapitaal in de private sector te voldoen. Nu is dit ongeveer 100 miljard dollar of 20% van het totale kapitaal in de banksector. Eind 2008 al dit al 160 tot 190 miljard dollar of 25% van de totale som zijn.

De auteurs Oleg Solntsev en Aleksandr Aponkin denken dat de banksector het huidige monetair beleid slechts tot 2011 kan volhouden. De situatie is tegen die tijd wellicht nog zorgwekkender omdat de Centrale Bank in haar prognoses de groei van de vraag naar geld categorisch onderschat.

Solntsev en Aponkin kijken vervolgens naar China. Zowel de Russische als de Chinese Banken beleggen ongeveer 45% van hun buitenlandse activa in de VS en GB. Daarnaast bestaat 60% van de officiële valuta reserves uit Amerikaanse dollars en Pond Sterling. China kiest er bewust voor om een deel van hun activa in de VS en valuta reserves in dollars om te zetten naar meer winstgevende middelen.

Rusland speelt het spel echter nog niet zo slim. Het eet slechts de inkomsten uit het huidige exportoverschot op en converteert het zo in een stijgende import. De gevolgen daarvan zijn zojuist beschreven. Volgens de auteurs zetten de Chinezen hun exportoverschot om in technologische, bestuurlijke en politieke invloed. China investeert in infrastructuur en strategische belangrijke industrieën in andere landen. Zo zoekt het ook bewust politieke invloed in de eigen regio.

Rusland kiest ervoor risico’s uit te besteden aan het internationale kapitaal. De Centrale Bank kiest voor staatsobligaties en valuta van de VS en GB. Onder commerciële banken daalt de verhouding tussen eigen kapitaal en risicovolle activa al enkele jaren in een constant tempo. Dankzij de inertie van de Russische banken stijgt het aandeel van buitenlandse eigenaren in de Russische banksector. In de politieke mode van de dag spreken de auteurs over de de-souvereignisatie van de Russische bank sector.

China daarentegen neemt zelf risico’s op zich. Spaarcenten verdiend uit het exportoverschot worden geïnvesteerd in de herkapitalisatie van eigen banken en zo de ontwikkeling van de eigen banksector. Dit leidt niet tot inflatie omdat de financiële middelen die in de banken gepompt worden voornamelijk geïnvesteerd worden in buitenlandse activa.

Solntsev en Aponkin opperen dat ook Rusland een minder conservatieve monetaire koers zou moeten voeren. In navolging van China zou Rusland moeten investeren in de eigen banksector die met name in de eigen regio zal opereren. Zo is er bijvoorbeeld al de Russisch Kazakse Euraziatische Ontwikkelingsbank(EABR).

Corruptie

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=790929

Vicepremier Naryshkin presenteerde deze week het langverwachte anticorruptie offensief. Dertig federale diensten en regionale administraties gaan lijsten samenstellen van functies waar mogelijk corruptie kan plaats vinden. Wanneer de proef slaagt zal het beleid door het hele land worden ingevoerd.

Op de lijst komen grote vissen: posities die overheidsgelden toewijzen, posities die overheidsaankopen maken, de supervisors over deze functies en zij die deze personen in hun functies benoemen. En ook kleine vissen: alle overheidswerknemers die tijdens hun werk contact hebben met burgers.

Personen met functies op de lijst komen onder extra toezicht te staan. Ze mogen zonder toestemming van de rechter gefilmd, gefouilleerd en afgeluisterd worden. Hun inkomens en uitgavenpatroon zal gemonitord worden. Ook worden hun vaste contracten omgezet in tijdelijke contracten. Een overtreding betekent een snel verlies van baan.

Daartegenover staat dat ze financieel gecompenseerd worden voor het weigeren van steekpenningen. De potentiële waarde van elke functie wordt ingeschat en de betreffende werknemer krijgt een passende vergoeding. De totale kosten voor deze compensaties zijn nog onbekend. Naryshkin suggereert dat deze extra kosten uit het budget van de diensten zelf komen. De grote vissen aan de top van de diensten kunnen dan de hoogte van deze compensaties deels zelf regelen, lijkt mij. Kleinere vissen moeten het doen met sociale bonussen: gratis transport, gezondheidszorg en of huisvesting. Controle vindt plaats door een raad waarin ook onafhankelijke wetenschappers zitten. Hun namen blijven onbekend.

Onroerend goed

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=789968
http://www.rg.ru/2007/07/26/kvartiry.html
http://www.rg.ru/2007/07/26/garazhi.html


De belastingdienst richt zijn pijlen op de huizenmarkt. De rechter heeft een groot makelaarsbedrijf in staat van beschuldiging gesteld voor belastingontduiking. Illegale onderhuur van appartementen wordt aangepakt door middel van kliklijnen.

Het doortrapte maar betrapte makelaarsbedrijf liet hun klanten een huis reserveren in een nieuwbouwproject door een aandeel te kopen in een bedrijf gelieerd aan het eigen bedrijf. Dit aandeel fungeerde als aanbetaling maar werd in de boeken van de makelaar lager gewaardeerd dan de aankoopprijs. Zo wist de makelaar zijn omzet te drukken en belasting te ontduiken. Juristen twijfelen aan het succes van de uitspraak. Veel makelaars werken met nog veel gecompliceerdere trucs.

Alleen al in Moskou worden meer dan 100.000 huizen verhuurt. Toch betalen slechts 3500 rechtspersonen de verplichte 13% inkomstenbelasting. De belastingdienst hoopt dat buren onderverhuurders zullen gaan aangeven via anonieme kliklijnen. Het nut van deze actie is volgens Rossiiskaja Gazeta twijfelachtig. Naast de valse aangiftes die slechts ellende veroorzaken vreest de krant dat wanneer het plan zou werken de verhuurders de 13% belasting zullen gaan doorberekenen aan hun huurders, in veel gevallen mensen rond of onder bestaansminimum. Ook veel verhuurders leven trouwens onder de armoedegrens. Zij huren elders een goedkopere woonplek.

Ook garagebezitters zien de arm van de wet op zich afkomen. Het ministerie van binnenlandse zaken wil een lijst opstellen van alle miljoenen garages,werkplaatsen en hun eigenaren. De garages zijn immers een bron van criminaliteit: gestolen auto’s, narcotica, partijtjes drank en sigaretten en ook wapentuig en explosieven. Advocaten zeggen echter dat een garage niet anders is dan een eigen huis. Politie mag slechts met toestemming van eigenaar of rechter een privéeigendom betreden.

Tsja dan moet de eigenaar natuurlijk wel kunnen bewijzen dat hij de eigenaar is, denk ik. Misschien toch niet zo slecht, zo een registratiesysteem.

Demografie

http://www.rg.ru/2007/07/27/bebi-bum.html

Econoom Jevgenii Gontmacher stelt in Rossiiskaja Gazeta grote twijfels bij het recente gebruik van demografische cijfers om het effect van het recente overheidsbeleid te bewieroken.

Het geboortecijfer groeit al jaren gestaag van 8,7 geboortes per 1000 hoofden van bevolking in 2000 tot 10,2 in 2005 en 10,4 in 2006. Deze tendens is volgens Gontmacher toe te wijzen aan algemene sociale parameters zoals de groei van de inkomens en het vertrouwen in de toekomst onder de jonge en middelbare leeftijdscategorieën.

Terwijl de groei in deze jaren ongeveer 3% bedraagt, wordt er in het eerste half jaar van 2007 op eens een groei van 6% gemeten. Het lijkt dat de overheidscampagne rond de subsidies voor moeders waarlijk tot een baby-boom heeft geleid. Gontmacher waarschuwt echter dat niet alles is wat het lijkt en dat er goed onderzoek moet plaats vinden onder de jonge gezinnen. Echte duidelijke cijfers zullen pas over 15 tot 20 jaar gemeten kunnen worden.

Zo zou het kunnen zijn dat veel moeders gekozen hebben voor een relatief vroeg eerste of tweede kind maar niet van plan zijn om er meer te krijgen. De stijging zal in dat geval niet doorzetten. Ook zou het zo kunnen zijn dat vooral arme gezinnen kinderen hebben gekregen. De subsidies zijn aanlokkelijk maar dienen slechts voor de eerste anderhalf jaar. Daarna is er slechts sprake van een uitkering van 150 tot 200 roebel per maand. Wat zal er van deze kinderen terecht komen?

Vervolgens praat hij over de sterftecijfers onder kinderen tot één jaar. In 1995 stierven 18,1 van de 1000 kinderen in hun eerste jaar. Dit getal daalt van 15,3 in 2000 tot 11,6 in 2004 en 10,2 in 2006. Nu wordt er gesproken van 9,2 voor de eerste helft van 2007. Hoewel er duidelijke vooruitgang is blijven de cijfers achter bij de 5-6 per 1000 sterfgevallen onder westerse kinderen. Voorts tellen de Russen slechts baby’s zwaarder dan 1 kg, terwijl de wereldstandaard kinderen vanaf een halve kilogram meerekent. Pas in 1010 wil het ministerie van gezondheidszorg overgaan naar deze wereldstandaarden.

Ook qua sterftecijfers ziet Gontmacher meer effect van een veranderende levensstijl - minder alcoholvergiftigingen en moorden - dan directe gevolgen van het beleid van het ministerie van gezondheidszorg. Zo steeg het aantal sterfgevallen als gevolg van problemen met de bloedsomloop op het moment dat het DLO programma voor gesubsidieerde medicijnverstrekking in werking trad. En toen dit systeem in een crisis belande waardoor er bijna geen medicijnen geleverd konden worden nam het aantal sterfgevallen juist weer af.

Kort nieuws week 30

Er zijn vergevorderde plannen voor een grote hervorming waarbij verschillende rechtshandhavingsdiensten in een verticale structuur worden gegoten. Het gaat onder andere om het ministerie van binnenlandse zaken, het ministerie van rampbestrijding, de gevangenissen, de narcotica bestrijdingsdienst, de douane en de migratiedienst, maar niet de FSB. Alleen het prijskaartje van 2,5 miljard euro kan het feestje nog verstoren. * President Poetin heeft tijdens een vergadering van de Veiligheidsraad gezegd dat Rusland in 2015 een wereldleider in de IT technologie kan worden. In 2009 moeten elk dorp een telefoonlijn hebben. De volgende stap is een internetaansluiting voor elk gezin. IT is ook belangrijk voor de kwaliteit van bestuur. Ivanov sprak over de invoer van het principe van een enkel loket waar de burger met al zijn of haar vragen terecht kan. * Er wordt 54 miljoen uitgetrokken voor een Windows softwarepakket voor alle publieke scholen. Een schooldirecteur die betrapt was op illegale software haalde recentelijk het internationale nieuws. De vertegenwoordiger van Microsoft in Rusland zal echter niet helemaal gerust slapen. De Russische overheid heeft een tender uitgeschreven voor de ontwikkeling van een gratis besturingssysteem op basis van Linux. Deze zal al in het schooljaar 2008-2009 gebruikt moeten kunnen worden.* Burgemeester Loezjkov van Moskou heeft een nieuw team geformeerd. Analytici merken op dat het zwaartepunt verplaatst is van de bouwsector naar het investeringsbeleid. Aleksandr Rijabinin zal vorm gaan geven aan publiek-private projecten met een prijskaartje van meer dan 10 miljard dollar. De oppositie noemt hem al de nieuwe grijze kardinaal. * De burgemeester van Archangelsk heeft een filmpje op zijn website gezegd waarop een man te zien is die zeer lijkt op gouverneur Kiselev van de gelijknamige regio en steekpenningen aanneemt. Iedereen wast zijn handen in onschuld. Opvallend is het dat Kiselev zojuist Poetin heeft verzocht om hem voor nog een termijn aan te stellen. Ekspert merkt op dat rechtstreekse benoemingen eenvoudiger te beïnvloeden zijn door compromitterende materialen dan democratische verkiezingen. * President van Tsjetsjenië Kadyrov ziet weer een van zijn kwelgeesten verdwijnen. Kolonel Chasanbekov van het opsporingsbureau OBR-2 dat onder het ministerie van binnenlandse zaken in de zuidelijke okroeg valt wordt weggepromoveerd naar het hoofdkantoor. De nieuwe man zegt nauw te willen samenwerken met de Tsjetsjeense overheid. Chasanbekov was wat eigenwijzer. Ook nu nog tart hij Kadyrov. ‘Ik blijf gewoon in Grozny wonen.’ * Het actiecomité moeders van Beslan zegt een video te hebben ontvangen waarop twee geniesoldaten verklaren dat de eerste ontploffingen buiten de school plaats hebben gevonden. De officiële versie zegt dat de ontploffingen in de school plaats vonden. De ontploffingen vormden de aanleiding voor de bestorming. Het bestaan van deze band was al bekend maar de onderzoeksrechter had tot nu toe volgehouden dat de video was kwijtgeraakt. Het actiecomité hoopt de zaak te heropenen. * Nobelprijswinnaar en vervent atheïst Ginzberg stuurde met zijn strijdmakkers weer eens een alarmerende brief aan de president waarin hij waarschuwt voor de klerikalisering van het onderwijs. Net als bij eerdere gevallen krijgt hij meteen lik op stuk van georganiseerde orthodoxen. Zij beklagen zich bij de rechter over een interview met Ginzburg waarin hij spreekt over ‘die schoften van een kerkgangers’.