4/14/08

Partijvoorzitterschap Poetin

De afgelopen week was er veel speculatie over het aanbod van de partijleider van Verenigd Rusland Boris Gryzlov aan Poetin om na zijn aftreden als president de partij te gaan leiden. Het werd verwacht dat Gryzlov dit aanbod persoonlijk aan Poetin zal voorleggen op de partijconferentie van 14 en 15 april. Inmiddels zijn de aanwezige leden akkoord met de benoeming van Poetin als partijvoorzitter. Wat dit betekent voor de positie van Gryzlov zal later blijken.

Aleksandr Sjogin, voorzitter van de Unie van Industriëlen en Ondernemers, ziet voordelen in een nieuwe machtsconfiguratie: “Zonder deze laatste stap was de deelname aan de parlementaire verkiezingen slechts een technische ondersteuning voor VR en zijn akkoord met de premiers positie net zo’n technische ondersteuning voor het presidentschap van Medvedev. De drie stappen samen vormen een politieke logica. De premier en tevens voorzitter van VR krijgt een machtsbasis in de vorm van een partij met een constitutionele meerderheid in het parlement. Zo ontstaat er zonder constitutionele aanpassingen en zonder speciale wetten een stabiele politieke constructie, die veel weg heeft van het principe van het Europese parlementarisme.”

Sergei Mironov, partijvoorzitter van concurrent Rechtvaardig Rusland, houdt vertrouwen in Poetin ondanks de keuze voor Verenigd Rusland. Hij verwacht dat VR zich onder Poetin netter zal gedragen richting politieke concurrenten. Waarom wordt het oppositiepartijen zo moeilijk gemaakt, vraagt Kommersant. Mironov: “We hebben het verleden doorstaan, maar in de hoofden is het bolsjewisme achtergebleven. Geef ze lederen jacks en mausergeweren en ze gaan hakken.”

Gouverneurs

Er wordt met argusogen gekeken naar de machtsverhoudingen tussen de toekomstige president en premier. Zo ook toen de Minister van Regionale Ontwikkeling Kozak verslag uitbracht aan premier Zoebkov. Kozak vertelde in vergelijking tot oktober 2007 weinig nieuws. Er komt een systeem met economische parameters ter beoordeling van de regio’s. Financiële middelen van het federale centrum zullen volgens mathematische economische principes in plaats van politieke overwegingen worden verstrekt. De functie van de presidentiële afgevaardigden zal opnieuw geprofileerd worden of mogelijk verdwijnen.

Toch lijkt het nu in het licht van Poetin’s premierschap ineens alsof Poetin middels Kozak de door Poetin zelf opgerichte tussenlaag van presidentiële afgevaardigden inclusief zijn macht over de gouverneurs meeneemt van de Presidentiële Administratie naar de regering.

Deels is dat ook zo. Kozak’s ministerie en dus de regering krijgen een instrument in handen waarmee zij een soort motie van wantrouwen kunnen uitspreken tegen een gouverneur. Het blijft echter de president , die gouverneurs ontslaat en benoemt. Ook hier dus niet zozeer een verstoring van de bestaande machtsbalans, maar het ontstaan van meer checks and balances. (Rossiiskaja Gazeta)

Verenigd Rusland nieuwe stijl

Met het voorzitterschap van Poetin zal de interne discussie in de partij een belangrijkere plaats krijgen.

Columnist Radzichovsky geeft goed weer waarom er iets moet veranderen: “Politieke concurrentie is een systeem van publieke checks and balances. Niet alleen kunnen veel domme fouten vermeden worden. Nog belangrijker dan het resultaat is de waarde van het proces. Het is een politieke, ideologische markt, een levend zelfregulerend politiek leven. Zo’n show amuseert de mensen en geeft hen het gevoel dat ze betrokken zijn bij het politieke proces. Dergelijke concurrentie, zulke schermutselingen zijn een school voor de samenleving en politici. Zij en anderen leren zich een cultuur van constante dialoog aan, de vaardigheid om de reflexen van holbewoners te negeren en te luisteren naar diegenen met wie ze het niet eens zijn.”

“De ‘partij van de macht’ kruist nooit en nergens de degens met de oppositie. Ja, eigenlijk is er geen oppositie, slechts modderkluiten in de berm. Het is een pyrrusoverwinning, een overwinning van de politiek op het politieke proces zelf. Het volk voelt een grootse vervreemding van de politiek. Ja ditzelfde volk dat totaal geen sympathie heeft voor de oppositieleiders of hun ideeën en niet op hen zal stemmen, ditzelfde volk ervaart een grootse verveling en zwaarmoedigheid door het gebrek aan een politiek leven, dat wil zeggen concurrentie in de politiek.”

Op de korte termijn ligt de nadruk binnen VR op discussie tijdens partijcongressen en in de vorm van politiek clubs. Sommige politicologen voorzien op de lange termijn een splitsing van de partij langs ideologische (In Nederland zullen we sneller beleidsinhoudelijk zeggen) fracties. Dergelijk theorieën gaan er van uit dat de heersende elite een tweepartijenstelsel naar Amerikaans model zou willen scheppen.

Ekspert schrijft dat op de vorige partijbijeenkomst in december 2007 al ‘de officiële toestemming werd gegeven om ruzie te maken.’ Het clubleven leefde vervolgens sterk op. In januari en februari organiseerde de TsSKP, het centrum voor sociaalconservatief beleid, een Ruslandbrede conferentie over de belangrijkste vragen inzake de ontwikkeling van het land. De liberaalconservatieve club van 4 november werd in 2005 opgericht door VR parlementariër Pligin en de hoofdredacteur van Ekspert Fadejev. De Staatspatriottische Club is relatief nieuw. Leider is Irina Jadova.

Politicoloog en parlementariër Sergej Markov stookte tijdens de partijbijeenkomst het vuurtje op “We hoeven niet bang te zijn vooreen schisma binnen de partij. Er is immers al een strijd tussen clans binnen de partij. Maar die is verborgen. Laten we die discussie openbaar maken. Waarom gelooft u niet dat VR een levende partij is?” Zonder echte conflicten zou de partij volgens Markov verworden tot een CPSU, parafraseert Ekspert.

De drie clubs en de partijtop tekenden ‘een charter voor gezamenlijke inspanning ter versteviging van het systeem van interne partijdiscussie’. Isajev van de TsSKP: “We gaan het clubleven niet juridisch formaliseren. De clubs blijven onafhankelijk van de partij. Er zal geen verplicht lidmaatschap worden ingevoerd. Deelname aan de discussies is vrij. Vertegenwoordigers van een club kunnen de bijeenkomsten van een andere club bezoeken.“

Uitgaand partijleider Gryzlov spreekt tegen dat de clubs de basis gaan vormen van verschillende fracties binnen de partij. Hij herhaalt zijn eerdere uitspraak dat ‘beren niet vliegen’. Hij doelde indertijd op geruchten dat er zich twee vleugels binnen de partij formeerden.

Op de partijbijeenkomst van 14 en 15 april werd er gediscussieerd in acht themagroepen, schrijft Ekspert: ‘Onze democratie’. Moderator is Valerii Fadejev, hoofdredacteur van Ekspert. ‘Wat is innovatie’. Moderator is Olga Dergoenova van de bank VTB (voorheen Microsoft) en deelnemers o.a. Tsjemezov van Rosoboroneksport en Melamed van Rosnanotech. ‘Op zoek naar de middenklasse’ met Igor Joergens, vicepresident RSPP, minister van gezondheidszorg Golikova, en de directeuren van onderzoeksbureaus FOM en VTsIOM. ‘Technologie van het leiderschap’ met RSPP president Sjogin. ‘Recht vs. Corruptie’ met advocaat Anatoly Koetsjerena. ‘De nieuwe elite van Rusland’ met gouverneur Aleksandr Khloponin en de directeur van telecommunicatiebedrijf Evroset Tsjitsjvarkin. ‘Grootse cultuur en het verzetten van de bakens’ en ‘ De globale wereld en de ambities van het huidige Rusland’.

Partijlidmaatschap is niet verplicht voor deelname aan de discussiegroepen. Vorobjov van het organisatiecomité is overtuigd dat de initiatieven van VR zo daadwerkelijke steun kunnen krijgen in de publieke opinie en onder experts.

Liberale oppositie

De liberale oppositie kwam vorige zaterdag bijeen in hotel Angleterre in St. Petersburg. De huur van het hotel zou betaald zijn door een Russische zakenman, die anoniem wil blijven. Niet aanwezig waren Kasjanov, Ryzjkov en Reznik. De laatste moest zich melden bij het politiebureau, schrijven onder andere Kommersant en Ekspert.

De democratische beweging heeft geen vijand nodig, het doet zichzelf al voldoende kwaad aan, concludeert Rossiiskaja Gazeta. Ongeveer 200 Jabloko leden waren op de conferentie afgekomen. Jablotsjnik Amosov riep op tot het organiseren van regionale conferenties. Een beweging zou immers van onderop moeten starten. Kommersant schrijft dat dit zeker een vereiste is, want tot een vereniging van bovenaf zijn de heren niet in staat.

Boekovsky, weer eens overgevlogen uit Londen, denkt dat een formele partij of organisatie onmogelijk is in dit politieke klimaat. Hij wil een massale verzetsbeweging. Belykh van de SPS daarentegen wil wel een verenigde democratische partij, overigens in samenwerking met de linkse krachten. De advocaat van Khodorkovsky, Joeri Sjmidt noemde de SPS en Jabloko loosers, omdat ze niet samen kunnen werken. Kasparov riep maar weer eens dat er eerst eerlijke verkiezingen moeten komen. Volgens Nemtsov zouden de democraten zich moeten omscholen van sprinters naar stayers, met het vizier op het jaar 2020. Ondertussen zouden ze voorlichting moeten geven, de strijd moeten aangaan voor vrije vakbonden en de misdaden van Poetin aan het licht brengen.

Radzichovsky toont zich in zijn column een teleurgestelde liberaal aan de zijlijn van de politiek: “Oppositiepartijen zoals SPS en Jabloko leven nog slechts om één reden: de heilige plaats (van het liberale gedachtegoed, JM) is leeg. In de bestuursjaren van Poetin is de middenklasse gegroeid. Er is een vraag naar verantwoordelijke liberale ideologie. Verenigd Rusland vult in economische opzicht deels dit gat.” Ik vat enkele alinea’s samen: Zonder alternatieven voor deze ideologische ruimte blijft men kijken naar de bekende liberale gezichten, hoe bont ze het ook maken met hun samenwerking met de Nationaal Bolsjewieken en interne ruzies. Radzichovsky weer: “Leert de oppositie eens de les uit haar pijnlijke geschiedenis of blijft het de overheid overal de schuld van geven? … Mensen die minder dan 2% van de stemmen gehaald hebben betwisten de legitimiteit van een persoon die 70% van de stemmen gehaald heeft! Het bevalt hen niet hoe de campagne gevoerd is. Dat is begrijpelijk. Maar waarom is het nodig zulke onzin uit te kramen. Wat is het voor een politiek autisme wanneer iemand zegt dat wat hem niet bevalt, geen plaats heeft in de wereld. Agressieve incompetentie is het, de zoektocht naar de vijand, tsjekisten onder het bed, een echte fobie voor de overheid, een strijd voor de strijd als een middel van politiek voortbestaan. Als dat alles liberalisme en pluralisme is, wat is dan een autoritair, militair bewustzijn? Vijandigheid is er in onze politiek ruim voldoende. Verstand is er weinig en voorbeelden van dialoog zijn er niet.”

Unie van Industriëlen en Ondernemers

De ‘gekozen president’ Medvedev ontmoette op 8 april een 22 koppige delegatie van de Unie van Industriëlen en Ondernemers. Tijdens een gelijksoortige bijeenkomst in juli 2000 stelde Poetin zijn voorwaarden aan de oligarchen. Medvedev werd vergezeld door Nabijoelinna en Soerkov.

Medvedev: “Het is tijd voor het grote bedrijfsleven om de productiestructuren tot op de wortel te herzien. Zo moet er bijvoorbeeld meer gebruik worden gemaakt van outsourcing, moet men ophouden met de in de Sovjet tijd ontstane gigantische technologisch gesloten kombinaten en het MKB betrekken bij de levering en onderhoud van machinerie. (Ekspert)

President van RSPP Sjogin benoemde de belangen en zorgen van het grote bedrijfsleven. “De belangrijkste factoren voor de Russische concurrentiepositie zijn de toepassing van energiebesparende technologieën, een efficiënter gebruik van (nieuwe) materialen en beter opleiding van specialisten gericht op een innovatieve economie.”(Kommersant)

Het bedrijfsleven maakt zich zorgen over de snelheid waarmee de toekomstplannen elkaar opvolgen. Voor het plan 2020 aangenomen wordt zouden er nog enkele zaken moeten worden geregeld; (1) de bescherming van het private eigendom (2) de wetgeving inzake vijandelijke overnames (3) stimulering van een gezonde concurrentie in de private sector (4) de basis van de pensioenhervormingen en (5) het vraagstuk inzake de verlaging van de winstbelasting.

Vooral het laatste vinden de ondernemers belangrijk. Zelfs wanneer er besloten wordt dat dit niet eerder kan dan 2010, laat dat dan zo snel mogelijk worden besloten, dan weet het bedrijfsleven waar het aan toe is. Medvedev zei toe het tekenen van het lange termijnplan uit te zullen stellen, zolang er nog geen zekerheid is over de belastingen. Poetin wil het plan 2020 al in mei tekenen. Een eerste verschil van inzicht?

Mordasjov van Severstal merkte op dat 54% van de bedrijfsdirecteuren zich zorgen maakt over het vinden van personeel. Hij pleitte voor een liberaler migratiebeleid. Jakoenin van de Russisch Spoorwegen antwoordde dat er voldoende immigratie is, maar vooral ongeschoolde arbeiders. Rusland zou meer moeten doen om hooggeschoold personeel aan te trekken. Deripaska klaagde over de vertraging rondom bouwprojecten. Eerst moeten er vergunningen komen, vervolgens zijn er geen bouwmaterialen. Ook vroeg hij Medvedev het milieubeleid voorlopig te ontzien. Fabrieken die nog in de sovjet periode gebouwd zijn hebben tijd nodig, 5 tot 6 jaar, om hun zaakjes op orde te krijgen en het milieu te ontzien.

Sociologisch onderzoek naar verkiezingen

Volgens Lavada kan 86% van de burgers enkele weken na de presidentsverkiezingen geen overtreding van kieswet noemen, die men zelf op de dag voorafgaand aan de verkiezingen of op de dag van de verkiezingen zelf geconstateerd heeft. 52% van de kiezers is nu overtuigd dat alle kandidaten gelijke kansen hebben gehad.

Goedkov van het Levada-Centrum voorspelt dat met de tijd het aantal mensen dat de verkiezingen als oneerlijk beschouwt zal groeien. Hij spreekt over een cyclus van ‘evaluatiestemmingen’. Hoe langer de periode na de verkiezingen duurt, des te sterker de samenleving de opinie vormt dat de campagne oneerlijk verlopen is. Bij een nieuwe campagne neemt die verdenking weer af en daalt het tot een minimum op de dag van stemming zelf. Het lijkt me een zeer plausibele theorie. Ook lijkt het me dat het steeds eenvoudiger wordt om een negatief oordeel te hebben over verder in het verleden liggende verkiezingen, bijvoorbeeld die van 1996.

Belastingdienst

Rossiiskaja Gazeta interviewt plaatsvervangend hoofd van de belastingdienst Tatjana Sjevtsova. Aanleiding zijn geruchten over een op handen zijnde golf van belastingcontroles in de retailsector. Sjevtsova bevestigt de aandacht voor de sector, maar legt uit dat dit volkomen transparant gebeurd.

“Verouderde stereotypen bemoeilijken het werk. Zo trokken de media afgelopen weken de vergelijking tussen de recente golf van belastingcontroles in de retailsector (bijvoorbeeld de ‘affaire Eldorado’) en de zaak Joekos. De in de pers verspreide onbetrouwbare en vertekenende berichten met betrekking tot de controles zoals bij Eldorado, brengen niet alleen onherstelbare schade aan de bedrijven in kwestie, maar scheppen ook onnodige nervositeit in het bedrijfsleven. … Officiële werknemers van de Belastingdienst maken nooit de resultaten van een belastingcontrole bekend voordat de procedure is afgerond. Waneer er dergelijke berichten in de media verschijnen, kunt u er zeker van zijn dat die via informele weg verkregen zijn, vaak via incompetente ‘experts’,die niet goed bekend zijn met de situatie.“

“Nu we het toch al over de zaak Joekos hadden, lijkt het me goed iets te vertellen over het golf-effect dat op deze zaak volgde. In 2002 en 2003 daalden de belastingbetalingen vanuit de oliesector met 8 tot 9%, iets wat in het geheel niet correspondeerde met de stijging van de wereldprijzen en de enorme export. Na de controle van Joekos in 2004 steeg de belastingopbrengst met 300%. De bedrijven hebben hun gedrag zelf aangepast.

Recent hebben we net zo’n golf geobserveerd in de bouwsector. We ontdekten dat ondanks de stijgende huizenprijzen veel bedrijven in de sector verlies of zeer kleine winst draaiden. De Belastingdienst is toen een groot bouwbedrijf dat zich in deze ‘risicozone’ bevond gaan controleren. Het bleek dat het bedrijf voor meer dan een miljard roebel aan belastingen had ontdoken. Iets wat de rechtbank vervolgens bevestigde. Sindsdien wordt er over de hele sector gemeten meer belasting betaalt.
“De belastingdienst beschikt over zeer veel informatie over geldstromen, eigendommen, inkomsten etc. Kundig gebruik van deze informatie helpt ons om zeer precies ‘risicozones’ en mogelijke belastingontduikers te identificeren. Sinds 2007 zijn de criteria voor de selectie van gecontroleerde bedrijven openbaar. Belastingbetalers hebben zo de mogelijkheid hun gedrag aan te passen en preventief de controle van de belastingdienst te ontlopen.

Sinds de inspecteurs alleen die bedrijven bezoeken, die volgens de resultaten van de analyse signalen vertonen van belastingontduiking, voert de belastingdienst drie maal zo weinig buitendienstcontroles uit en is de effectiviteit van die controles met viervoud toegenomen. Op dit moment heeft de belastingdienst veel aandacht voor handelsondernemingen in onder andere de retailsector, waar er systematische verliezen worden geleden en lage salarissen betaald worden.

In 2006 werden er 416.000 declaraties ingediend met een totale waarde van 18 miljard roebel. In 2007 waren dit er 913.000 declaraties met een totale som van 84 miljard roebel. In 2007 bleef 67% van de belastingheffingen in de rechtbank overeind. In 2006 was dit nog 52%.

Regering en media

Het regeringsgebouw is sinds 7 april gesloten voor journalisten. Het Witte Huis gaat over tot hetzelfde persregime als het Kremlin. Dit betekent dat de journalisten uitsluitend toegang krijgen bij persconferenties gekoppeld aan een regeringsoverleg en andere protocollaire aangelegenheden. Verder krijgen zij hun persberichten per e-mail en kunnen zij telefonisch contact opnemen met de persdienst tussen 9.00 en 20.00. Informele communicatie tussen medewerkers van het Witte Huis en de pers is verboden.

Sinds 1991 hadden journalisten (geen camera’s) tussen 9.00 en 18.00 vrije toegang tot het regeringsgebouw. De laatste tijd gold dit alleen voor geaccrediteerde journalisten van de centrale media. De vijfde verdieping van de premier was al verboden terrein.

Uiteraard wordt de verandering in verband gebracht met de komst van Poetin. Hij voerde in 2000 gelijksoortige regels in voor het Kremlin. Volgens Kommersant steeg vervolgens het aantal anonieme meldingen en lekken uit de Presidentiële Administratie. Kommersant toont ook een bescheiden medelijden met de vicepremiers. Zij hebben geen eigen persdiensten en moeten hun communicatie dus straks via de centrale persafdeling van het Witte Huis verzorgen. De ministers hebben hun eigen persafdelingen.

Zie ook dit artikel in Kommersant Vlast

Kort nieuws maatschappelijk

Vanuit het parlement en de Maatschappelijke Raad gaan er veel stemmen op voor zwaardere straffen voor pedofilie en ander vormen van kindermishandeling. Dit jaar stierven er in Rusland 2500 kinderen als gevolg van geweld. Er wordt onder andere gesproken over verplichte en onverplichte vormen van chemische sterilisatie.(Kommersant)

Er wordt veel geschreven over een cellulosefabriek aan het Baikalmeer. De Federale Milieudienst wil de vervuilende fabriek sluiten. De gouverneur wil dat Poetin de ‘Sovjet’ fabriek laat verplaatsen naar een ander locatie, maar heeft inmiddels naar eigen zeggen om andere reden zijn ontslag ingediend. De fabriek zelf zegt bijna gereed te zijn met het installeren van een adequaat zuiveringssysteem. De locatie schijnt ook op het verlanglijstje te staan van de projectontwikkelaars die het toerisme aan het meer willen ontwikkelen. (Kommersant, Rossiiskaja Gazeta en Ekspert )

Rossiiskaja Gazeta rapporteert succes bij het bestrijden van corruptie tijdens overheidsaankopen. Programma 94-F3 monitort aan tenders deelnemende bedrijven. Software, nu in gebruik bij de centrale inkoop organen van onder andere Moskou, St. Petersburg en de Rostov Oblast, zoekt terugkerende combinaties van twee of meer bedrijven die aan dezelfde tenders meenemen. Bij herhalende combinaties is de kans groot dat er in de praktijk maar een bedrijf meebiedt. De anderen zijn dummy’s. De Nationale Transparantie Rating schat de jaarlijkse overheidsverliezen ten gevolge van georkestreerde tenders op 150 miljard roebel.

Rusland heeft de structuurconventie inzake tabakscontrole van het WHO geratificeerd. Tabaksreclame moet binnen 5 jaar grotendeels verdwenen zijn. De pakjes krijgen waarschuwende opdrukken. De accijnzen gaan stijgen en verkooppunten worden beperkt. Nu rookt 65% van de mannen en 30% van de vrouwen. Jaarlijks worden er 414 miljard sigaretten gerookt.(Kommersant)

Oekraïne en Gazprom

Kommersant schrijft dat Timosjenko op 9 april gemeld heeft dat Naftogaz Oekraïne en Gazprom volledige overeenstemming hebben bereikt. Gazprom heeft de OOO Gazpromsbyt Oekraina opgericht voor de leveranties dat het aan Oekraïense industrie mag maken. Timosjenko claimt de overwinning. Niet alleen zegt ze er streng op na te gaan zien of Gazprom wel eigen gas aan de Oekraïense industrie gaat kopen, ook heeft ze weten te bedingen dat Gazprom maximaal 7,5 miljard kuub gas rechtstreeks mag verkopen. Eerder was er sprake van ‘tenminste’ 7,5 miljard kuub.

Enkele dagen later schrijft Kommersant dat volgens het plaatsvervangend hoofd van het secretariaat van Joesjtsjenko RosOekrEnergo, de tussenconstructie die Timosjenko al had afgeschreven, dit jaar nog 50 miljard kuub gas zal leveren aan Naftogaz voor een prijs van 8,9 miljard dollar. Daarnaast zou de Oekraïense schuld bij Gazprom opgelopen zijn tot 2 miljard dollar. Het ad hoc karakter van de onderhandelingen duurt voort. Oekraïne zou nu 1,5 miljard willen verhalen op Rusland wegens ecologische schade in de Straat van Kertsj, alwaar tijdens een storm in november 2007 Russisch tankers olie gelekt hebben.

Kort nieuws internationaal

President van Moldavië Voronin en de ‘leider’ van Transdnestrië Smirnov hebben elkaar sinds 7 jaar anderhalf uur gesproken in het stadje Bender waar in 1992 het conflict vlam vatte. Er komt een werkgroep ter regulering van de groep. Moldavië gaat de EU en VS vragen om visumbeperkingen voor politici uit Transdnestrië op te heffen en Transdnestrië verleent Moldavische politici het recht in de opstandige republiek te reizen.

Kommersant presenteert de gesprekken als een Russisch succes. De boodschap is dat wat volgens ‘het westen’ in Kosovo niet kon, een oplossing met een autonome deelrepubliek binnen een territoriaal soevereine staat, in dit geval wel degelijk mogelijk is en voor Kosovo ook had gekund mits het westen geduld en politieke wil had betoond. Rossiiskaja Gazeta citeert experts die denken dat het een PR stunt is van president Voronin, die zich binnenkort opnieuw verkiesbaar moet stellen.

Ban Ki Moon bezocht Moskou. Naast Poetin, Medvedev en Patriarch Aleksi II sprak de Secretaris Generaal van de Verenigde Naties met de RSPP, de Russische Unie van Industriëlen en Ondernemers. De insteek was de Global Compact, het VN verdrag voor sociaal verantwoord ondernemen. Nu zijn 30 Russische bedrijven lid. Er is afgesproken dat het Sociale Charter van het Russische Bedrijfsleven (uit 2004) beter afgestemd wordt op de Global Compact en dat in de toekomst het onderschrijven van het eerste document automatisch betekent dat ook het tweede onderschreven wordt.

Voor het Russisch Buitenlands Beleid is de VN een belangrijk element in de toekomstvisie van een multipolaire wereld. In deze multipolaire wereld is Rusland uiteraard een grote speler, net zoals het in de VN Veiligheidsraad een vetorecht heeft. De Russische Federatie heeft toegezegd de contributies aan de VN te verveelvoudigen tot het niveau van de basiscontributie van de VS. De VS draagt echter ook veel bij aan individuele missies. (Rossiiskaja Gazeta en Rossiiskaja Gazeta)

Kommersant schrijft dat democratisch Congreslid (VS) Ellen Tauscher een wetsvoorstel heeft ingediend dat de financiële middelen voor de bouw van raketsilo’s in Polen bevriest (85 miljoen dollar) tot er Navo brede overeenstemming is over de locatie van de elementen van het Europese deel van het raketschild. Ik vond ook dit interview in Der Spiegel. Kommersant schrijft dat Tauscher bovendien de voorwaarde stelt dat Poolse en Tsjechische parlementen eerst het verdrag met de VS/NATO over het raketschild moeten ratificeren voor er met de bouw begonnen kan worden.