3/4/07

‘Outsourcing’

30/01/2007
http://www.rg.ru/2007/01/30/kadri.html


De belastingdienst wil een einde maken aan een legale truc om personeel te ‘outsourcen’ om zo minder belasting te betalen.

Een kleinbedrijf, dat maximaal 100 mensen in dienst heeft, betaalt een lager percentage belasting. Russische ondernemers creëren onder andere om deze reden ingewikkelde holdingstructuren van allemaal kleinbedrijven die elkaar personeel en diensten verhuren.

De voorgestelde wetsverandering wordt nu bekeken door het ministerie van financiën. Het succes ligt hem natuurlijk in het vinden van de juiste omschrijvingen

No comments: