8/25/08

Conflict rondom Zuid-Ossetie III

Het volgende relaas van de eerste dagen van het militaire conflict rondom de separatistische deelrepublieken van Georgië is voor het grootste deel gebaseerd op korte actualiteiten, die op de Russische website www.gazeta.ru zijn verschenen, alsmede eigen inzichten opgedaan in e-mailwisselingen over dit onderwerp. Het Russische perspectief op de gebeurtenissen zal daardoor merkbaar zijn. Dit Russische perspectief hoeft echter niet mijn of uw mening te zijn, maar is daarmee niet minder relevant. Vooral tegen de 'haviken' onder u zou ik willen zeggen; "ken uw vijand". Overigens is het goed te vermelden dat veel van de berichten op www.gazeta.ru rechtstreekse vertalingen zijn van 'westerse bronnen'; Reuters, de grote Engelstalige, Franse en Duitse kranten.

Dit tweede deel begint in de nacht van 8 augustus. Saakasjvili heeft dan zojuist aangekondigd de constitutionele orde in Zuid-Ossetië te zullen hertellen. Ik eindig op 13 augustus met het door Medvedev en Sarkozy overeengekomen zespunten plan. Eerlijk gezegd is het vooral tijdgebrek dat mij tot deze scheidslijn heeft gebracht.

8 augustus

In de nacht verovert het Georgische leger de Zuid-Osseetse dorpen Dmenisi, Didmoecha en Moegoet. Onderhandelaar Jakobasjvili stelt dat het doel niet is om dorpen en steden te veroveren, maar om een staakt het vuren af te dwingen[1]. Dichter aan de ochtendgloren claimt Georgië ook controle over het dorp Znauri[2]. Russische waarnemers rapporteren dat Georgische straaljagers Osseetse posities in het dorp Kverneti bombarderen. De Georgische televisie toont beelden van de eigen vliegtuigen. [3] Deze kaart toont niet alle genoemde dorpen, maar laat wel goed zien hoe complex de grenzen in dit gebied liggen.

Ondertussen komt op Rusland's verzoek de VN Veiligheidsraad bijeen. In een open sessie is ook Georgië vertegenwoordigd. De leden zoeken de juiste woorden voor een gezamenlijke persverklaring maar komen er niet uit.[4]

De Georgische premier Goergenidze zegt dat het Georgische leger de vrede in de regio moet herstellen omdat Abchazische 'separatisten', Georgische dorpen bestoken. Hij spreekt ook over grote aantallen 'vrijwilligers' die vanuit Rusland naar Zuid-Ossetië reizen[5]. Geen woord echter nog over een vermeende Russische invasie, iets wat later gebruikt zal worden als rechtvaardiging voor de Georgische aanval op Tschinvali.

Volgens het ooggetuigenverslag van Joeri Snegirev, een journalist van Izvestia, dringen na een nacht van bombardementen de Georgische eenheden en tanks in de vroege ochtend de stad Tschinvali binnen. Snegirov en andere Russische journalisten vinden onderdak in een versterkte post van de Russische vredesmissie. De stad wordt verdedigd door Osseetse strijders en de 'vrijwilligers' uit de Kaukasus. Zij komen af en toe in de compound uitrusten. Veelzeggend is het opgevangen gesprek tussen twee van deze vrijwilligers;' "het is hier vetter dan in Tsjetsjenië". Het hoofd van de Osseetse Veiligheidsraad Barankevitsj, maakt herhaaldelijk gebruik van aanwezige telefoons om Rusland om militaire hulp te vragen. Overvliegende straaljagers blijken Georgisch. Snegirev is er niet gerust op. [6]

Saakasjvili claimt aan het eind van de ochtend dat zijn leger 'het overgrote deel van Zuid-Ossetië controleert'. In het centrum van de stad Tschinvali zouden nog kleine haarden van verzet zijn. De Georgische president spreekt over een incident waarbij de Russische luchtmacht Georgische posities in het stadje Kareli (westelijk van Gori) zou hebben bestookt.[7]

Rond 15.00 trekken de meeste Georgische eenheden zich uit de stad terug. De reden daarvoor lijkt de aankomst van de eerste eenheden van het Russische 58ste leger te zijn.[8]

Vanaf dat moment wordt er door de Osseetse leiders gesproken over 1500 of 1600 doden. Ik denk niet dat ze op dat moment een goede schatting kunnen maken. Alarmerende berichten over een bloedbad dienen de Russische broeders te motiveren om vaart te zetten achter de interventie.

Na het middaguur dreigt premier Poetin publiekelijk met vergeldingsacties. Medvedev wordt als president en opperbevelhebber van het leger van de ontwikkelingen op de hoogte gehouden, maar houdt in tegenstelling tot zijn premier voorlopig de mond. Het ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een "verraderlijke" aanval op Tschinvali. "Het vertrouwen in de Georgische regering is ondermijnd." Rusland roept de internationale gemeenschap op zich actief in de crisis te mengen.[9] Er wordt ook melding gemaakt van de dood van Russische waarnemers. Later wordt er gesproken over 12 doden en 150 gewonden.[10]

De Europese Raad roept bij monde van Terry Davis en alle partijen op om af te zien van verder geweld.[11] Jaap de Hoop Scheffer doet hetzelfde namens de NAVO.[12] Ook zij spreken op dat moment niet van een Russische invasie. De VN Veiligheidsraad vergadert in de middag opnieuw. Leden spreken hun steun uit voor de Georgische soevereiniteit en de territoriale eenheid van het land.[13]

Rusland bombardeert posities rondom de stad Gori, de sleutelstad in de aanvoerroute vanuit Georgië naar Zuid-Ossetië[14], alsmede de militaire vliegvelden Vaziani[15] en Marneuli[16] ten zuiden van Tbilisi en militaire basissen in Senaki en Poti.[17] Met het bombarderen van deze vijf militaire doelen wil het Russische leger de aanvoer van troepen en materieel naar de conflictzone te beletten. Er vallen echter ook burgerslachtoffers. Reuters meldt vijf burgerdoden in Gori.[18] Op dat moment worden ook de beelden geschoten, die de wereld zullen overgaan als een teken van Russische agressie; de man die een ander man in zijn armen houdt en voor de camera de Russen vervloekt.

Medvedev legt in een televisietoespraak de basis voor de rechtvaardiging van een Russisch ingrijpen: (1) Georgische waarnemers hebben hun Russische collega's beschoten. (2) Rusland kent een verplichting ten opzichte van de eigen burgers, die in Zuid-Ossetië wonen. "De dood van onze landgenoten zal niet onbestraft blijven."[19]

Volgens Saakasjvili zijn die dag 150 Russische militaire voertuigen door de Roki tunnel Zuid-Ossetië binnengetrokken. Later die dag bevestigt Konasjenkov een woordvoerder van het Russische leger dat Russische artillerie van het 58ste leger met succes geschutsposities van het Georgische leger bestookt.

De berichtgeving over de timing van militaire operaties blijft erg onduidelijk. De aankomst van de eerste Russische eenheden kan worden vastgesteld op 15.00 uur.[20] Maar wanneer hebben de soldaten het bevel gekregen te vertrekken? Het 58ste leger bevond zich, zo is mij vertelt, in de buurt van Tsjetsjenië en heeft er volgens een eigen contact 12 uur over gedaan om Tschinvali te bereiken. De Russisch militair expert Aleksandr Golts spreekt over 13 tot 14 uur[21]. Daaruit zou volgen dat het 58ste leger enkele uren na de Georgische aanval op Tschinvali is gemobiliseerd. Het is echter zeer goed mogelijk dat ik u nu een cirkelredenatie voorhoud.

Later verschijnen er allerhande theorieën dat de Georgische aanval op Tschinvali een reactie was op berichten over oprukkende Russische troepen. Naast de eerder genoemde artikelen in de Telegraph[22] en Wall Street Journal[23] doet vooral de theorie van Pavel Felgenhauer[24] stof opwaaien. Mij valt het op dat gedurende de eerste nacht en ochtend de officiële uitspraken vanuit Tbilisi de eigen aanval rechtvaardigen als een reactie op Osseetse aanvallen op Georgische dorpen. Pas wanneer het Russische leger daadwerkelijk heeft ingegrepen, verandert de uitleg: De aanval op Tschinvali is vanaf dat moment een reactie op een Russische invasie.

Het is zeer goed mogelijk dat Saakasjvili de gok heeft genomen dat de Russen niet zouden ingrijpen. Een interview in de Financial Times met Batoe Koetelija, de Georgisch plaatsvervangend minister van Defensie bevestigd dit beeld: "Georgië verwachtte niet dat Rusland zou reageren op het offensief. We hadden het niet verwacht dat een lid van de Veiligheidsraad en de OVSE zo zou reageren,"[25]zegt Koetelija.

Het beeld van 'de agressor Rusland' komt voor het eerst duidelijk naar voren in een interview met Saakasjvili op CNN: "Russische troepen hebben zich de laatste maanden aan de grens met Georgië verzameld en nu de aanleiding gevonden is zijn ze Georgië binnengevallen. Sinds de Sovjet Unie Afghanistan, Tsjecho-Slowakije en Hongarije binnenviel is er niet zoiets vergelijkbaars gebeurd." Het Georgische leger praktiseert zelf verdediging. Saakasjvili roept de VS op om de kant van Georgië te kiezen. Poetin zou hem herhaaldelijk gezegd hebben dat de democratische weg van Georgië voor hem onacceptabel is."Dit is niet langer een zaak van alleen Georgië. Dit is een inbreuk op de fundamentele waarden van de VS. Wij zijn een vrijheidslievende natie en onze vrijheid is op dit moment in het geding."[26]

Vlak voor tienen vertelt Saakasjvili op de Georgische televisie dat het leger Zuid-Ossetië bijna volledig in handen heeft.[27] Andere berichten spreken dan over voortdurende gevechten in de stad. Journalist Snegirov zit nog steeds in de compound. Hij heeft buiten de waarnemers, nog steeds geen Russische troepen in de stad gezien.

Georgische burgers kunnen vanaf middernacht geen Russische televisiezenders meer ontvangen[28]. Later zouden ook Russische websites onbereikbaar zijn.[29]

De VN Veiligheidsraad kan opnieuw niet tot een gezamenlijke veroordeling komen. De Russische Afgevaardigde Tsjoerkin verwijt een deel van de leden de veroordeling van het geweld te blokkeren.[30] Het lijkt erop dat een deel van de Veiligheidsraad niet akkoord wil gaan met een tekst waarin Georgië wordt omschreven als aanstichter van het geweld.

9 augustus

In de nachtelijke uren wordt er gevochten om de hoogtes rond Tschinvali. Rusland blijft de vijf genoemde militaire doelen vanuit de lucht bombarderen. Volgens de Georgische media vallen er burgerslachtoffers.[31] Rond 9 uur in de ochtend wordt de compound van de Russische waarnemers in de stad bevrijdt door eenheden van het 58ste leger[32]. Rond 11 uur in de ochtend arriveren ook de Russische 76ste luchtmobiele brigade van het Pskov regiment in de conflictzone.[33] Journalist Snegirov weet samen met de andere journalisten de stad te ontsnappen. Buiten Tschinvali ziet hij voor het eerst de Russische tanks. Onderweg naar het veilige Rusland worden ze nog beschoten. Georgië zegt nog steeds controle hebben over de heuvels rondom de stad[34].

Nu de Russen de stad in handen lijken te hebben, kondigt Medvedev het tweede deel van de militaire operatie aan: "De (extra) Russische vredestroepen (het reguliere leger dus) zullen Georgië tot vrede dwingen." Tevens zullen ze bescherming moeten bieden aan de burgers.[35] Medvedev spreekt van een humanitaire catastrofe. In de afgelopen anderhalve dag zouden 30.000 Zuid-Osseten naar Russische grondgebied zijn gevlucht.[36]

Saakasjvili reageert met het afroepen van de 'oorlogstoestand'[37] en zegt de 2000 Georgische manschappen in Irak terug te zullen halen. [38]

De informatieoorlog tussen Tbilisi en Moskou duurt voort. Bombardeert Rusland burgerdoelen? De Russische media 'bevestigt' overigens 20 burgerdoden in Gori.[39]

Bij het vallen van de avond bestormen Georgische tanks en voetsoldaten opnieuw de stad Tschinvali[40]. Rond hetzelfde uur vertelt Saakasjvili wanneer hij samen met de Litouwse minister van Buitenlandse Zaken gewonden in Gori bezoekt aan de internationale media dat hij bereid is tot een staakt het vuren[41]. Volgens de Russen is er geen direct contact met hen opgenomen[42]. De oproep tot vrede wordt afgewisseld met triomfantelijke, maar onwaarschijnlijke berichten: zo zou het Georgische leger 60 man speciale eenheden van het Russische leger hebben uitgeschakeld[43] en zou de tunnel met Noord-Ossetië zijn opgeblazen[44]. Rond middernacht wordt het rustiger.

De Russische premier Poetin spreekt over een genocide.[45] In Tbilisi wordt gedemonstreerd tegen het Russische ingrijpen.[46] Sarkozy begint zijn diplomatieke offensief: Het hoofddoel is dat beide landen zich terugtrekken naar de posities, die zij voorafgaand aan de escalatie innamen.[47]

10 augustus

In reactie op de Georgische aanval op Zuid-Ossetië begint Abchazië zoals aangekondigd een eigen 'tegenoffensief'. De VN waarnemers in de Kodori kloof worden geëvacueerd. [48] Zij monitoren daar sinds 1994 de terugtrekking van Georgische troepen tot buiten de grenzen van Abchazië. De Abchazische kant bombardeert deze nacht dorpen in de Kodori Vallei, waar zich (nog steeds) speciale eenheden van het Georgische leger zouden bevinden.[49] Volgens Tbilisi zijn Russische soldaten betrokken bij de operatie.[50] De Russische Zwarte Zee vloot neemt posities in langs de kust van Abchazië[51]. Officieel zullen de schepen indien nodig hulp bieden aan vluchtelingen. Inofficieel wordt er gesproken over een blokkade, die moet voorkomen dat Georgië zich kan bevoorraden met militair materieel. De Georgische stad Zigdoedi, nabij Abchazië, wordt geëvacueerd.[52]

Met het ochtendgloren komt het bericht over een Russisch bombardement op de internationale luchthaven van Tbilisi[53]. De internationale pers hapt. Minuten later wordt dit weer ontkent, het gaat om een fabriek, waar straaljagers worden gebouwd[54]. Overigens wordt het radar van het vliegveld de volgende dag wel gebombardeerd.

Men vindt het inmiddels veilig genoeg om de eerste konvooi met hulpgoederen vanuit Noord-Ossetië naar Tschinvali te laten vertrekken[55]. Deze zal pas laat in de middag aankomen, nadat het onderweg herhaaldelijk is beschoten. Dan begint ook de evacuatie van de gewonden.[56]

Rond het middaguur melden de Russische waarnemers dat de stad Tschinvali wordt gecontroleerd door de Russische troepen. De Georgisch minister van binnenlandse zaken Oetijasjvili zegt dat de Georgische manschappen zich terugtrekken[57]. Reuters bevestigt dit[58]. Ook worden er gesprekken gevoerd over het openstellen van een corridor voor evacuatie en humanitaire hulp[59].

Later zegt Lomaja, hoofd van de Georgische Veiligheidsraad, dat er slechts sprake is van een hergroepering. De Georgische troepen bevinden zich nog steeds rondom Tschinvali[60]. Russische waarnemers zeggen nog steeds Georgische gevechtsposities te kunnen waarnemen. Even later worden de raketbeschietingen op de stad hervat.[61]

Aan het eind van de middag bericht Lomaja dat de Russische tanks hun offensief doorzetten en op weg zijn naar de stad Gori.[62] De informatie oorlog gaat een nieuwe fase in. Naast de berichten en ontkenningen over Russische bombardementen op burgerdoelen verschijnen er nu ook berichten en ontkenningen over Russische troepen die buiten de grenzen van Zuid-Ossetië en Abchazië optrekken en de hoofdstad Tbilisi bedreigen.

De plaatsvervangend Russisch minister van Buitenlandse Zaken Karasin uit kritiek op de opstelling van 'het westen': "Westerse landen gedroegen zich vreemd door in de eerste uren van de agressie tegen Zuid-Ossetië 'onverstaanbaar te zwijgen'. Vervolgens namen enkele landen als op commando een kritische positie in jegens Rusland. Nu belemmeren zij de operatie die Georgië tot vrede moet dwingen door de methodes, de doelen en het tempo in twijfel te trekken."[63]

Ruim in de avond meldt het Russisch ministerie van Buitenlandse Zaken dat het consulaat in Georgië bericht heeft gekregen dat Georgië zou willen onderhandelen. Het aanbod wordt afgeslagen omdat er zich nog steeds Georgische troepen in Zuid-Ossetië zouden bevinden[64]. In een telefoongesprek met Sarkozy stelt Medvedev zijn voorwaarden voor vrede: Georgië moet eerst onvoorwaardelijk de eigen troepen terugtrekken.[65]

Na afloop van de vergadering van de VN Veiligheidsraad zoekt Lavrov de pers: Condoleeza Rice zou Rusland's kritiek op de Georgische president (bewust) verkeerd interpreteren. Ondanks dat Rusland zegt niet meer met Saakasjvili als partner aan de onderhandelingstafel te kunnen zitten, is de positie van Saakasjvili voor Rusland geen onderdeel van onderhandelingen over een staakt het vuren. Onderhandelingen kunnen plaats vinden via mediators. De toekomst van Saakasjvili is aan het Georgische volk[66].

De berichtgeving vanuit Georgië en de VS voeden een beeld waarin Rusland de democratische president Saakasjvili tot aftreden wil dwingen; een persoonlijk vendetta van Poetin tegen de democraat Saakasjvili; de grote Goliath tegen de kleine David. De militaire aanwezigheid van Rusland in 'Georgië proper' versterkt dit beeld. De VS brengt een nieuwe resolutie in de Veiligheidsraad waarin Rusland militaire agressie wordt verweten. Nu is het de beurt aan Rusland om de resolutie te vetoën.[67]

11 augustus

De nacht boven Tschinvali is voor het eerst sinds dagen rustig.[68] In de Kodori Kloof gaan de bombardementen voort.[69] Ook bombarderen Russische vliegtuigen militaire objecten in de buitenwijken van de steden Tbilisi, Batoemi, Poti en Zigdoedi.[70] In de ochtend nemen de gevechten rond Tschinvali ook weer toe.[71]

Medvedev en Poetin verdelen het werk. Medvedev voert het centrale commando over de militaire operatie. Premier Poetin zal naar Vladikavkaz afreizen om daar de humanitaire hulp te regelen.[72] Omdat de hulpvoorziening al in de bekwame handen van rampenbestrijder Sjoigoe ligt, lijkt het voor de hand te liggen dat Poetin vooral media aandacht voor de humanitaire catastrofe zal moeten genereren.

Rond het middaguur zegt de Russische commandant van de (extra) waarnemers in Soechoemi (Abchazië) dat Rusland 9000 manschappen en 350 eenheden militair materieel inzet om de gehele Kodori kloof te ontwapenen.[73]

Op dat moment heeft Saakasjvili bezoek gekregen van de ministers van Buitenlandse Zaken van Frankrijk en Finland, Kouchner en Stubb. Saakasjvili stelt opnieuw dat het autoritaire Rusland er op uit is om hem zijn democratische presidentschap van Georgië te ontnemen.[74] Even later zegt hij dat de Russische tanks de stad Gori tot op vijf kilometer zijn genaderd. Ook zou Rusland oliepijpleidingen bombarderen.[75] Kouchner en Stubb weten de Georgische president te overtuigen een eenzijdig staakt het vuren te tekenen. [76]

Even later troont Saakasjvili zijn internationale gasten mee naar Gori om daar de door de Russen aangerichte verschrikkingen te aanschouwen. Waarschijnlijk waren de Russische tanks toch iets verder weg dan vijf kilometer. In Gori schrikt Saakasjvili zelf zo van een vermeend vliegend object dat hij zich voor de ogen van de wereldmedia in veiligheid haast.

De Russische generaal Nogovytsin noemt het getekende staakt het vuren een vorm van bedrog. "De publieke opinie wordt een rad voor de ogen gedraaid". Dit is deel van het spel. Een staakt het vuren heeft pas echt effect wanneer alle partijen zich aan zo'n akkoord compromitteren. Het door Saakasjvili getekende document moet eerst naar Moskou.

De berichten over vijandelijkheden duren voort. Zo wordt volgens Ria Novosti het tweede konvooi met humanitaire hulp onderweg naar Tschinvali beschoten,[77] en zouden Georgische vliegtuigen Russische troepen bombarderen.[78] Vanaf 16.30 worden Zuid-Osseetse dorpen opnieuw fel bestookt, zegt de Osseetse woordvoerster.[79]

Medvedev en Poetin spelen bewust of onbewust een spelletje 'good cop, bad cop'. In een telefoongesprek met de Finse president Tarja Halonen noemt Medvedev een OVSE missie in Zuid-Ossetië 'noodzakelijk'.[80] Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat dit niet het juiste moment is om te spreken over een erkenning van onafhankelijkheid van Zuid-Ossetië. "We moeten ons nu richten op het reguleren van de situatie."[81] Ook ontkent het ministerie nogmaals dat Rusland het afzetten van Saakasjvili nastreeft.[82] Poetin haalt op zijn beurt uit naar de VS;"Sinds de koude oorlog is de wereld veranderd. Er is geen koude oorlog meer, maar de mentaliteit van de koude oorlog heeft zich stevig in de hoofden van de Amerikaanse diplomaten geworteld."[83]

Aan het eind van de middag bericht de Georgische minister van Defensie Oetijasjvili dat Russische troepen de stad Senaki zouden bezetten. Senaki ligt 40km buiten de grens van Abchazië. De Russen spreken van een preventieve operatie[84].

Op een interactieve kaart van de VN waarnemersmissie UNOMIG zien we dat Senaki en ook de havenstad Poti zich aan de grens van de in 1994 ingestelde Restricted Weapons Zone bevinden. Vanuit het perspectief van de Russen, die zichzelf zien als bewaker van de vrede, is het niet onvanzelfsprekend om de voorraden militair materieel te vernietigen van een land dat zojuist een de facto ander land is binnengevallen. Zeker niet wanneer dit materieel opgeslagen ligt aan de rand van de andere 'separatistische' deelrepubliek.

Ondertussen beschieten Georgische helikopters Tschinvali[85] en bombardeert de Russische luchtmacht de stad Tkviavi.[86] In Gori wordt gevochten door Russische en Georgische eenheden.[87]

Kouchner bezoekt de vluchtelingenkampen in Noord-Ossetië. Uit de beelden van Russia Today [88] blijkt dat de medeoprichter van Artsen zonder Grenzen onder de indruk is van het leed. In Gori leek de stemming duidelijk luchtiger of zelfs absurd. Ik denk dat deze ervaring van Kouchner een belangrijke rol speelt in de ruimte die Sarkozy Rusland de komende dagen zal bieden.

Na gesprekken met Kouchner en Stubb stelt Lavrov duidelijk dat Rusland verwacht dat allereerst de twee strijdende partijen Georgië en Zuid-Ossetië het staakt het vuren moeten tekenen. Pas daarna zal Rusland als ' oberserveerder' het staakt het vuren verklaren.[89] Hier ligt het fundamentele verschil in perceptie tussen 'het westen' (uitzonderingen daar gelaten) en Rusland in de dagen die gaan komen. 'Het westen' ziet Rusland als een partij in het conflict. Rusland moet zich dientengevolge gelijk met Georgië terugtrekken. Rusland echter ziet zichzelf als bewaker van de vrede. Het verleent zichzelf een mandaat om een bufferzone rondom de beide deelrepublieken te ontwapenen en patrouilleren. Frankrijk moet als mediator tussen beide gezichtspunten laveren.

12 augustus

Wanneer het nacht is boven Tschinvali en dag aan de ander kant van de wereld, vergadert opnieuw de VN Veiligheidsraad. Het is nu Frankrijk dat een resolutie indient. De Russische afgevaardigde Tsjoerkin spreekt van omissies in de tekst. Hij mist opnieuw een duidelijke veroordeling van de Georgische daden jegens Zuid-Ossetië[90]. Frankrijk weet de posities van de VS en Rusland niet bijeen te krijgen. In het ziekenhuis van Tschinvali worden die nacht nog 12 lijken binnengebracht.

De volgende ochtend is de media is op zoek naar de strijdende partijen, die zich waarschijnlijk ergens tussen Tschinvali en Gori ophouden.[91] De Nederlandse cameraman Stan Storimans komt om. Human Rights Watch spreekt van een clusterbom, maar hun argumenten zijn niet waterdicht.[92]

Na het middaguur kondigt Medvedev aan dat de militaire operatie die Georgië tot vrede moet dwingen is afgerond. "Het doel is bereikt. De veiligheid van onze waarnemers en de burgerbevolking is herstelt. De agressor is gestraft."[93] De timing van deze afkondiging zal nauw samenhangen met het op handen zijnde bezoek van de Franse president. Had Medvedev gewacht tot na zijn gesprek met Sarkozy dan zou het hebben geleken alsof hij was bezweken onder internationale druk. Kokoiti wil op zijn beurt druk houden op de Russen. De Zuid-Osseetse president zegt dat de oorlog nog niet voorbij is. "De Georgische leiders zijn voor geen meter te vertrouwen."[94]

Terwijl Sarkozy naar Moskou vliegt bestijgt Saakasjvili het podium voor een grote menigte in Tbilisi. Allereerst kondigt hij aan dat Georgië het GOS zal verlaten en roept Oekraïne en andere landen op om hem te volgen.[95] Vervolgens zegt hij het vredesverdrag met Abchazië uit 1994 eenzijdig op.[96] Dan richt hij zich op de westerse camera's: "Wij zijn het vooruitgeschoven front tussen Europa en Rusland. Wij hebben het eerste bloed vergoten en dat was onze keuze, want wij willen een beschaafd en ontwikkeld land. … Vandaag is Georgië de grens tussen het goede en het kwade, tussen het beschaafde en het onbeschaafde. De hele wereld ziet nu hoe David met Goliath strijdt. En hier zal Georgië overwinnen."[97] "Voorts is de wereld getuige van het feit dat er geen conflict bestaat met de Osseten en de Abchazen. Het is een territoriaal conflict tussen Georgië en Rusland." Het is volgens Saakasjvili Poetin, die het plan heeft opgevat om Georgië te binnen te vallen en te bezetten. "Het is Rusland dat "Tschinvali tot een tweede Grozny heeft gemaakt."[98]

Ongeveer twee uur later bereiken Sarkozy en Medvedev een overeenkomst over een zes punten plan voor de regulering van het conflict. (1) Geweld dient te worden vermeden. (2) De oorlogshandelingen moeten beëindigd worden. (3) vrije toegang voor humanitaire hulp (4) Het Georgische soldaten keren terug naar hun barakken. (5) Russische soldaten worden teruggetrokken tot de linie die zij voorafgaand aan de militaire handelingen innamen. Russische waarnemers mogen extra maatregelen nemen zolang er geen vertrouwen bestaat tussen beide zijden van het conflict. (6) Er zal worden begonnen met een internationale discussie over het vraagstuk van de toekomstige status van Zuid-Ossetië en Abchazië en de wijze waarop hun veiligheid gewaarborgd kan worden. "Wanneer Georgië de eisen uitvoert, staat de deur naar een normalisering van de situatie open", aldus Medvedev.[99]

Later geeft Lavrov aan waar volgens Rusland de partijen zich nu bevinden en dat is punt 3. "De Georgische soldaten moeten terug naar de kazernes.[100]

NAVO woordvoerder Kurt Volker tempert het Russische feestje. Wat hem betreft is het niet langer "business as usual."[101] Saakasjvili krijgt persoonlijke steun van de presidenten van Oekraïne, Polen, Estland en Letland. De heren reizen via Azerbeidjaan naar Tbilisi.

________________________________

[1] http://civil.ge/eng/article.php?id=18946&search=
[2] http://civil.ge/eng/article.php?id=18949&search=
[3] http://civil.ge/eng/article.php?id=18951&search=
[4] http://www.securitycouncilreport.org/site/c.glKWLeMTIsG/b.4423477/
[5] http://civil.ge/eng/article.php?id=18952&search=
[6] http://www.izvestia.ru/special/article3119348/
[7] http://civil.ge/eng/article.php?id=18955&search=; http://en.rian.ru/world/20080808/115892849.html
[8] http://www.gazeta.ru/news/lastnews/2008/08/08/n_1253879.shtml
[9] http://civil.ge/eng/article.php?id=18958&search=; http://en.rian.ru/russia/20080808/115896027.html
[10] http://www.gazeta.ru/news/lenta/2008/08/09/n_1254294.shtml
[11] http://civil.ge/eng/article.php?id=18963&search=
[12] http://civil.ge/eng/article.php?id=18962&search=
[13] http://www.securitycouncilreport.org/site/c.glKWLeMTIsG/b.4423477/
[14] http://civil.ge/eng/article.php?id=18957&search=
[15] http://civil.ge/eng/article.php?id=18965&search=
[16] http://civil.ge/eng/article.php?id=18967&search=
[17] http://civil.ge/eng/article.php?id=18976&search=
[18] http://www.reuters.com/article/GCA-Russia/idUSL969663420080809
[19] http://civil.ge/eng/article.php?id=18968&search=; http://en.rian.ru/russia/20080808/115900078.html; http://www.gazeta.ru/news/lenta/2008/08/08/n_1253871.shtml
[20] http://www.gazeta.ru/news/lastnews/2008/08/08/n_1253879.shtml
[21] http://www.rferl.org/content/Did_Russia_Plan_Its_War_In_Georgia__/1191460.html
[22] http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/georgia/2570754/Georgia-conflict-How-a-flat-tyre-took-the-Caucasus-to-war.html
[23] http://online.wsj.com/article_email/SB121884450978145997-lMyQjAxMDI4MTE4NjgxNDY0Wj.html
[24] http://www.robertamsterdam.com/2008/08/pavel_felgenhauer_on_russias_p.htm
[25] http://www.ft.com/cms/s/0/90d1d4c6-6fe0-11dd-986f-0000779fd18c.html
[26] http://www.youtube.com/watch?v=h4KyrAKU96A
[27] http://www.gazeta.ru/news/lastnews/2008/08/08/n_1254052.shtml
[28] http://civil.ge/eng/article.php?id=18979&search=; http://www.gazeta.ru/news/lastnews/2008/08/08/n_1254077.shtml
[29] http://www.gazeta.ru/news/lenta/2008/08/09/n_1254351.shtml
[30] http://gazeta.ru/news/lenta/2008/08/09/n_1254113.shtml
[31] http://gazeta.ru/news/lenta/2008/08/09/n_1254112.shtml
[32] http://www.gazeta.ru/news/lenta/2008/08/09/n_1254220.shtml
[33] http://www.gazeta.ru/news/lastnews/2008/08/09/n_1254259.shtml
[34] http://civil.ge/eng/article.php?id=18992&search=
[35] http://gazeta.ru/news/lenta/2008/08/09/n_1254230.shtml
[36] http://gazeta.ru/news/lenta/2008/08/09/n_1254252.shtml
[37] http://www.gazeta.ru/news/lenta/2008/08/09/n_1254297.shtml
[38] http://civil.ge/eng/article.php?id=18993&search=
[39] http://www.gazeta.ru/news/lastnews/2008/08/09/n_1254285.shtml
[40] http://www.newsru.com/world/09aug2008/tank.html
[41] http://www.gazeta.ru/news/lastnews/2008/08/09/n_1254408.shtml; http://civil.ge/eng/article.php?id=18994&search=
[42] http://www.gazeta.ru/news/lenta/2008/08/09/n_1254405.shtml
[43] http://www.gazeta.ru/news/lenta/2008/08/09/n_1254397.shtml
[44] http://www.gazeta.ru/news/lenta/2008/08/09/n_1254448.shtml
[45] http://www.gazeta.ru/news/lenta/2008/08/09/n_1254432.shtml
[46] http://www.gazeta.ru/news/lenta/2008/08/09/n_1254441.shtml
[47] http://www.gazeta.ru/news/lenta/2008/08/10/n_1254460.shtml
[48] http://www.gazeta.ru/news/lenta/2008/08/10/n_1254489.shtml
[49] http://www.gazeta.ru/news/lenta/2008/08/10/n_1254557.shtml
[50] http://www.gazeta.ru/news/lenta/2008/08/10/n_1254711.shtml
[51] http://www.gazeta.ru/news/lenta/2008/08/10/n_1254707.shtml
[52] http://www.gazeta.ru/news/lenta/2008/08/10/n_1254584.shtml
[53] http://www.gazeta.ru/news/lastnews/2008/08/10/n_1254520.shtml
[54] http://www.gazeta.ru/news/lenta/2008/08/10/n_1254537.shtml
[55] http://www.gazeta.ru/news/lenta/2008/08/10/n_1254509.shtml
[56] http://www.gazeta.ru/news/lenta/2008/08/10/n_1254732.shtml
[57] http://www.gazeta.ru/news/lastnews/2008/08/10/n_1254595.shtml
[58] http://www.gazeta.ru/news/lastnews/2008/08/10/n_1254595.shtml
[59] http://www.gazeta.ru/news/lenta/2008/08/10/n_1254615.shtml
[60] http://www.gazeta.ru/news/lenta/2008/08/10/n_1254609.shtml
[61] http://www.gazeta.ru/news/lastnews/2008/08/10/n_1254641.shtml
[62] http://www.gazeta.ru/news/lenta/2008/08/10/n_1254742.shtml
[63] http://www.gazeta.ru/news/lenta/2008/08/10/n_1254714.shtml
[64] http://www.gazeta.ru/news/lastnews/2008/08/10/n_1254784.shtml
[65] http://www.gazeta.ru/news/lenta/2008/08/10/n_1254801.shtml
[66] http://www.gazeta.ru/news/lenta/2008/08/10/n_1254815.shtml
[67] http://www.gazeta.ru/news/lenta/2008/08/11/n_1254881.shtml
[68] http://www.gazeta.ru/news/lenta/2008/08/11/n_1254858.shtml
[69] http://www.gazeta.ru/news/lastnews/2008/08/11/n_1254876.shtml
[70] http://www.gazeta.ru/news/lenta/2008/08/11/n_1254930.shtml
[71] http://www.gazeta.ru/news/lastnews/2008/08/11/n_1254933.shtml
[72] http://www.gazeta.ru/news/lenta/2008/08/11/n_1254883.shtml
[73] http://www.gazeta.ru/news/lenta/2008/08/11/n_1255057.shtml
[74] http://www.gazeta.ru/news/lenta/2008/08/11/n_1255150.shtml
[75] http://www.gazeta.ru/news/lenta/2008/08/11/n_1255205.shtml
[76] http://www.gazeta.ru/news/lenta/2008/08/11/n_1255058.shtml
[77] http://www.gazeta.ru/news/lenta/2008/08/11/n_1255220.shtml
[78] http://www.gazeta.ru/news/lenta/2008/08/11/n_1255234.shtml
[79] http://www.gazeta.ru/news/lastnews/2008/08/11/n_1255250.shtml
[80] http://www.gazeta.ru/news/lenta/2008/08/11/n_1255273.shtml
[81] http://www.gazeta.ru/news/lenta/2008/08/11/n_1255302.shtml
[82] http://www.gazeta.ru/news/lenta/2008/08/11/n_1255305.shtml
[83] http://www.gazeta.ru/news/lenta/2008/08/11/n_1255224.shtml
[84] http://www.rian.ru/osetia/20080811/150282598.html
[85] http://www.gazeta.ru/news/lenta/2008/08/11/n_1255366.shtml
[86] http://www.gazeta.ru/news/lenta/2008/08/11/n_1255374.shtml
[87] http://www.novayagazeta.ru/news/304135.html
[88] http://www.russiatoday.com/news/news/28850 (Rechts boven vind u de 'watch this story' knop.
[89] http://www.gazeta.ru/news/lenta/2008/08/11/n_1255425.shtml
[90] http://www.gazeta.ru/news/lenta/2008/08/12/n_1255512.shtml
[91] http://www.gazeta.ru/news/lastnews/2008/08/12/n_1255682.shtml
[92] Zo bevat een clusterbom van Amerikaanse makelij zo'n 2400 'bomblets'. 10 tot 30% van die bomblets exploderen niet direct. Zelfs zou een Russische variant aanmerkelijk kleiner zijn, waarom zijn er dan geen van die bomblets gevonden? Op de video geschoten tijdens Stan Storimans overlijden zijn er slechts geweerschoten te horen. Ook is er weinig schade te zien aan de omliggende gebouwen. Overigens vindt HRW elders wel van deze bomblets of 'duds'.
[93] http://www.gazeta.ru/news/lastnews/2008/08/12/n_1255779.shtml
[94] http://www.gazeta.ru/news/lenta/2008/08/12/n_1255861.shtml
[95] http://www.rian.ru/politics/20080812/150314587.html
[96] http://glavred.info/archive/2008/08/12/191817-2.html
[97] http://www.gazeta.ru/news/lenta/2008/08/12/n_1255971.shtml
[98] http://www.rian.ru/politics/20080812/150314587.html
[99] http://www.gazeta.ru/news/lastnews/2008/08/12/n_1255989.shtml
[100] http://www.gazeta.ru/news/lenta/2008/08/12/n_1256020.shtml
[101] http://www.glavred.info/news/?top/45