3/4/07

Budget 2008-2010 is een luxeprobleem

18/02/2007
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=742336
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=742503
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=743308


Er wordt hard gewerkt aan het driejarige budget 2008-2010. De kernvraag is hoe op verstandige wijze om te gaan met de extra opbrengsten vanuit de export van grondstoffen.

Kommersant ziet binnen het kabinet twee kampen. Aan de ene kant het ministerie van financiën en het ministerie voor energie. Zij willen naast het stabiliteitsfonds nog een fonds voor extra olie en gas inkomsten en tegelijk het huidige BTW tarief van 18% te handhaven. Aan de andere kant staan de premier, het ministerie van Economie en de lobby van industriëlen. Zij willen het stabiliteitsfonds behouden maar de extra inkomsten op olie en gas export in het budget laten vloeien, waardoor de BTW omlaag kan.

Koedrin, minister van financiën, komt halverwege de week met een compromis. De BTW mag van hem omlaag van 18 naar 15% wanneer dit gecompenseerd wordt door een verhoging van de belasting op de winst van delfstoffen. Kommersant legt uit dat Koedrin zo voldoet aan het verzoek van Poetin om de niet-grondstoffen sector van de economie te steunen en tegelijk de industriëlen tegemoet komt die eerder om een BTW van 10% gevraagd hadden.

Dit compromis leidt echter tot tegenstand zelfs uit de eigen gelederen van het ministerie van financiën. Een verhoging van de belasting voor het winnen van olie en gas zal slechts een depressie tot gevolg hebben binnen een sector die juist moet floreren om in andere industrieën te kunnen investeren. Voorts vraagt de krant zich af of Gazprom een dergelijk idee zal 'steunen'. Eerder heeft het bedrijf verklaard dat een belastingstijging direct nadelig zou zijn voor de ontwikkeling van nieuwe velden en indirect de consumentenprijs zou opdrijven.

Op twee maart praat de regering over het budget. Ondertussen komt ook het parlement, uit monde van de grootste partij Verenigd Rusland, met eisen: (1) Vergroting staatsinvesteringen in infrastructuur en 'reële' economie dwz vliegtuigbouw, luchtvaart en atoomenergie. Lees: banen. (2) Verdubbeling van het budget voor de nationale projecten (huisvesting, onderwijs, jonge gezinnen en landbouw) (3) Radicale verhoging van salarissen en pensioenen. Minimumsalaris moet voor het komende jaar naar 2400 roebel in plaats van de aangekondigde 2000. In nabije jaren moet het minimumsalaris naar het bestaansminimum van ongeveer 6500 roebel. Pensioenen wil VR verhogen van 26% naar 40% van het laatstverdiende loon.

De ministers Gref en Koedrin van respectievelijk economie en financiën zeggen bezorgd te zijn om het populisme van de parlementariërs en beloven slechts te zullen kijken of de staatsinvesteringen in scheepsbouw en luchtvaartindustrie omhoog kunnen.

No comments: