4/23/07

Varkensvlees

21/04/2007
http://www.rg.ru/2007/04/21/myaso.html


Minister van landbouw Aleksei Gordejev wil de illegale import van vlees aanpakken: ‘Alleen deze maatregel kan leiden tot normale stabiele prijzen op de vlees markt.’

In het eerste kwartaal van 2007 groeide de productie van varkensvlees met 12% ten opzichte van de eerste maanden van 2006. In sommige provincies groeit het aanbod op de markt waardoor de prijzen dalen tot 34-37 roebel per kilo. Dit terwijl de gemiddelde landelijke prijs op ongeveer 41 roebel ligt.

Een van de redenen voor de prijsdaling is, volgens Rossiiiskaja Gazeta, de dominantie van de import op de markt. In januari en februari van dit jaar is er 30% meer varkensvlees ingevoerd dan in dezelfde maanden van 2006. De import groeit sneller dan de eigen productie . Volgens Gordejev gebeurd dit ‘onder de voorwaarden van’ oneerlijke concurrentie van de kant van buitenlandse productenten. Meer dan 70% van de import komt uit die landen waar de landbouw staatssteun geniet die groter is dan de onze: de Europese Unie, de Verenigde Staten en Canada.

Het is één ding wanneer het gaat om legale import , binnen internationale afspraken en gebaseerd op een reële vraag vanuit de Russische markt . Het is wat anders wanneer het gaat om grijze import die de eigen markt verstoord.

Wat is deze grijze import, vraagt Rossiiskaja Gazeta retorisch. Het is 300 duizend ton vlees, in de regel van lage kwaliteit en onduidelijke afkomst, dat maandelijks illegaal, zonder de nodige documenten, ons land binnen komt. Op officiële Chinese documenten staat bijvoorbeeld dat er 14 duizend ton is ingevoerd. Dit terwijl import uit dat land geheel verboden is. Het verschil tussen de schattingen van de Russische import van varkensvlees (jaarlijks) door het Amerikaanse landbouwministerie (852 duizend ton) en onze douane (662 duizend ton) is 190 duizend ton. Dit vlees is om begrijpelijke redenen goedkoper. Zelfs niet de meest moderne bedrijven in de Belgorod Oblast kunnen niet opboksen tegen goederen waarover geen belasting wordt geheven.

Vervolgens worden de varkensboeren uit de Belgorod regio door de krant de hemel in geprezen. Een fenomenale productiegroei van 30% in het afgelopen jaar. Het vlees is van uitermate goeie kwaliteit. Toch hebben ook deze boeren het moeilijk dankzij de oneerlijke concurrentie met illegaal vlees.

Een ander Rusland ruziet om presidentskandidaat

20/04/2007
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=760507


De interne verschillen binnen de coalitie van oppositiegroeperingen komen naar voren wanneer er over iets anders gepraat wordt dan anti-Poetin demonstraties.

Niet voor niets stelt Andrei Illiaronov voor om geen enkele kandidaat voor de presidentsverkiezingen aan te wijzen. ‘Onze kracht zit hem in de steun aan verschillende organisaties en hun leiders. Het aanwijzen van één kandidaat kan ‘Een ander Rusland’ verzwakken en verdelen.

Michail Kasjanov wil zich al op 2 juni kandidaat stellen. Binnen zijn persoonlijke ambities past een lange campagne. De ‘Avantgarde van Rode Jongeren’ vindt hem echter veel te rechts: ‘Wanneer de kandidaat niet dicht bij de linkse kiezer staat zal ‘Een ander Rusland’ veel van de aanhang verliezen.'

Kasparov wil de keuze voor een gemeenschappelijke kandidaat zo lang mogelijk uitstellen. Hij speelt met verschillende namen van bijvoorbeeld Gerasjenko, het voormalig hoofd van de centrale bank of de heldhaftige deputaat Goeljajev uit St. Petersburg.

Zelf denkt de held niet aan zo een functie. Alleen in het geval van een catastrofe, zo zegt zijn woordvoerster. Mij, lijkt dat nu precies waar onze moderne Lenin op hoopt.

Price Waterhouse Coopers mag blijven

20/04/2007
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=760570


Het internationale accountants bedrijf was in opspraak geraakt door een uitspraak van de rechter in de zaak Joekos. PWC zou hebben meegewerkt aan belastingontduiking.

Het ministerie van financiën kwam door de uitspraak in een lastig parket. Zou het de licentie van het internationaal gerespecteerde accountantsbedrijf moeten intrekken? Dit op basis van een enigszins ‘gezochte’ beschuldiging? Gelukkig is de uitspraak officieel ‘nog niet in kracht’ en mag PWC nog 5 jaar in Rusland blijven.

Kommersant vermoedt een spel achter de schermen. Avtovaz, gelieerd aan de bureaucraten van Rosoberoneksport (militair industrieel complex) beëindigde demonstratief de 13 jarige samenwerking met PWC. Gazprom toonde echter vertrouwen en verlengde het contract. De ‘siloviki’ zouden PWC wel willen slachtofferen in de jacht naar bewijs tegen Joekos, terwijl de meer liberaal georiënteerde olie en gas sector zich bewuster is van de internationale impact die een beëindiging van de licentie met zich mee zou brengen.

Vanaf 1 juli verandert overigens de procedure van licentieverlening voor accountants. De beroepsgroep mag zich zelf gaan reguleren door middel van bijvoorbeeld het Instituut voor Professionele Boekhouders (IPB) en de Raad voor Accountants (APR). PWC is lid van de laatste.

Daling armoedecijfers

20/04/2007
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=760592


In het eerste kwartaal van 2007 is het aantal Russische burgers met een inkomen onder het bestaansminimum (105 euro per maand) afgenomen tot 16.3%. Een jaar terug was dit nog 18.9%.

Er wonen relatief weinig mensen onder het bestaansminimum in de Khanti-Mansiiskii AO (7,9%), de Jamalo- Nenetskii AO (8.6%) en St.Petersburg (10.2%) Twee bronnen met cijfers over Moskou spreken elkaar tegen. (13.2% en 8.5%)

Zorgwekend is het verschil met situatie in de Oest-Ordynskii OA (72%) en Kalmykie (59%). Ook enkele centrale regio’s scoren erg slecht: Ivanovskaja Oblast (41%) en Vladimirskaja Oblast (29.2%)

Kiescommissie wil zelfrestrictie zwarte PR

21/04/2007
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=760905


Vrijdag sprak de nieuwe centrale kiescommissie achter gesloten deuren met de vertegenwoordigers van vijf politieke partijen. Onderwerp van gesprek was zelfrestrictie in het gebruik van zwarte PR.

De nieuwe voorzitter van de centrale kiescommissie Vladimir Tsjoerov raadt de partijen met klem aan om zich te weerhouden van het gebruik van zwarte PR, het zwart maken van tegenstanders door middel van bestelde publicaties. Hij uitte zijn bezorgdheid over de gang van de recente regionale verkiezingen in Krasnojarsk Krai.

Volgens de aanwezige partijen (VR, RR, LDPR, KPRF en SPS) ligt het probleem niet zozeer bij hen maar bij de wetshandhavers die slechts arbitrair optreden. Sergei Ivanov van de LDPR: ‘Zwarte PR bestaat en dat zal zo blijven. Op dit moment pakken ze echter iedereen aan behalve Verenigd Rusland.’

Het hielp ook niet echt dat Verenigd Rusland een - in de woorden van Boris Nadezjdin van SPS – ‘niet-serieus meisje’ naar de bespreking had gestuurd. Riazanskii van Verenigd Rusland commentarieerde vervolgens dat men niet de schuld bij zijn partij moet zoeken maar dat de partijen samen de strijd met zwarte PR moeten aangaan.

De partij Jabloko was niet uitgenodigd. Sergei Mitrokhin betreurt dat alleen de ‘uitverkorenen’ mochten komen. ‘De andere partijen hebben blijkbaar van de centrale kiescommissie een rode kaart gekregen.’

Arbeiders Coca-Cola geïnspireerd door Heineken

21/04/2007
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=760901


Enkele tientallen werknemers van de Coca-Cola fabriek in St. Petersburg demonstreerden vrijdag voor een 30% verhoging van hun salaris. Aan de demonstratie namen ook arbeiders van de bierbrouwerij Heineken deel. Zoals voorspeld in een vertaling van vorige week, lijkt de mondigheid van de werknemersorganisaties besmettelijk.

De Coca-Cola arbeiders eisen al enkele maanden een salarisverhoging corresponderend met de toename van de werkdruk, de omzet en de bedrijfswinst. Directe aanleiding voor de protestactie was de afschaffing van het gevarengeld voor de vrachtwagenchauffeurs. Ook demonstreren ze voor betere sanitaire omstandigheden in de keuken van de bedrijfskantine en hekelen ze de druk die het management uitoefent op de leden van de werknemersorganisaties.

Waar bij Heineken de meerderheid van de arbeiders bij de vakbond is aangesloten is dat bij Coca Cola slechts 10% . ‘De helft van de werknemers werkt op basis van ‘outsourcing’ en is daarom bang om vakbondslid te worden.’

In de lente van 2005 werd het salaris na acties van de vakbond met 7% verhoogd. Volgens Coca-Cola is het salaris in 2006 nog eens met 18% verhoogd. Succes smaakt naar meer. Wanneer er niet geluisterd wordt gaan ze staken.

Bij de demonstratie waren zoals gezegd werknemers van Heineken aanwezig. Ook waren er vakbondsleden van de vleesfabriek Samson, vertegenwoordigers van de St. Peterburgse organisatie van werknemersorganisaties en de internationale vakbond van werknemers in de voedselindustrie.

Dankzij de economische stabiliteit, de krapte op de arbeidsmarkt en de internationale contacten verwacht de Russische arbeider een nieuwe lente. De krokussen zijn overigens nog niet uit. We praten nog slechts over sneeuwklokjes.

Kleine stap richting meer bestuurlijke openheid

19/04/2007
http://www.rg.ru/2007/04/19/vlast.html

Een langverwachte wet die de verplichting reguleert van overheden en overheidsdiensten om informatie aan de burger te verstrekken is eindelijk aangenomen. Ondanks dat de parlementariërs unaniem voor stemden zijn er veel twijfels over de daadkracht van de wet.

‘Zonder duidelijke garanties voor bestuurlijke openheid bestaan de rechten van de burger slechts op papier’, motiveert Oleg Morozov de wet. ‘Het belang voor de corruptiebestrijding is duidelijk. Zonder deze wet kunnen we niet vooruit.’

Omdat het drie jaar heeft geduurd voor de wet werd aangenomen, betwijfelen andere parlementariërs de motieven van de Verenigd Rusland partij, dominant in de Doema en nauw verbonden met bestuurlijke functies op alle niveaus. Zij kijken daarom argwanend naar de formulering van de wet.

Volgens de critici zou de wet bestuurlijke organen en overheidsdiensten moeten dwingen om informatie te verstrekken en niet moeten omschrijven welke informatie verstrekt wordt en hoeveel er voor betaalt moet worden. Openheid zou de regel moeten zijn, geheimhouding de uitzondering en niet andersom.

Oleg Morozov van Verenigd Rusland geeft toe dat er in de toekomst moet worden gekeken hoe de uitzonderingen op de regel, d.w.z. informatie die niet verstrekt mag worden te omschrijven. Dit in plaats van een (uitputtende) lijst van informatie die verstrekt moet worden.

Een Doema-lid van de LDPR wijst erop dat het internet als middel tot het verkrijgen van informatie te beperkt is. Slechts 23 miljoen van de 140 miljoen burgers gebruikt het internet.

De liberaal-democraten en communisten klagen dat er in de wet geen woord staat over de media, toch de voornaamste bron van informatie. De indieners van het wetsvoorstel wijzen er echter op dat de rechten van de pers in een eigen wet omschreven staan en dat het gelijkstellen van de rechten van journalisten en burgers niet voordelig zou uitpakken voor de eerste groep. Journalisten moeten immers binnen 7 dagen beantwoord worden, terwijl de termijn voor burgers een maand is.

De straffen op het niet verstrekken van informatie zijn overigens erg laag: 28 tot 85 euro.

Democratie komt met rechten en plichten

19/04/2007
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=760458


Het parlement heeft een wetsvoorstel aangenomen dat een parlementaire crisis na regionale verkiezingen moet voorkomen. Wanneer het regionale parlement 30 dagen na de verkiezingsuitslag nog niet aan het werk is mag de gouverneur, na een beslissing van de rechter, het parlement ontbinden.

Aanleiding voor het wetsvoorstel is de politieke crisis in Toeva, waar het in oktober gekozen parlement nog steeds niet aan het werk is. De Russische Partij van het Leven (nu onderdeel van Rechtvaardig Rusland) boykot het parlement terwijl ze protesteren tegen de beslissing van de kiescommissie om hen in 5 deelgemeentes de overwinning niet toe te kennen. Met de vijf extra plaatsen zouden ze een meerderheid in het lokale parlement hebben gehad.

Vooruitlopend op meer conflicten tussen Rechtvaardig Rusland en Verenigd Rusland, is de meerderheid van de parlementariërs (343 stuks) overtuigd dat dit probleem voortijdig opgelost moet worden. Pavel Voronin van Verenigd Rusland: ‘Wanneer we een democratische staat willen opbouwen moeten alle parlementariërs weten dat zij een verantwoordelijkheid hebben en dat er een stok achter de deur staat.’

Rechtvaardig Rusland, nu slecht vertegenwoordigd in het parlement en de gouverneursposten, is van mening dat het voorstel vooral voordelig is voor de zittende macht, d.w.z. hun politieke tegenstanders Verenigd Rusland. ‘De gouverneur, niet gekozen door het volk, krijgt nu het recht om hen naar huis te sturen die wel door het volk gekozen zijn’.

Belgische KBC Groep koopt Absoljoet Bank

18/04/2007
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=760211
http://www.expert.ru/articles/2007/04/18/absl


De Belgische KBC groep koopt voor 761 miljoen euro 92.5% van de aandelen van de Absoljoet Bank. De Belgen zijn van plan nog eens 220 miljoen euro te investeren in de verdere ontwikkeling van het regionale netwerk.

Kommersant noemt de buitenlandse overname als de grootste tot nu toe in een rijtje van Raiffeisen (550 miljoen dollar voor 100% van de Impeksbank), de Hongaarse OTP bank (477 miljoen voor 96.4% van de Investsberbank), Deutsche bank (450 miljoen dollar voor OFG), Societé Generale (2x 317 miljoen voor 2x10% van AKB Rosbank), de Finse Nordea Bank (313.7 miljoen voor 85.7% van de Orgresbank) en Morgan Stanley (200 miljoen dollar voor 100% van GIP).

Een door Ekspert geïnterviewde specialist, Natalia Orlova, zegt dat de bank zich voordelig heeft kunnen verkopen dankzij de zeer snel groeiende hypotheekmarkt. De hypotheek portfolio van de bank bestond op 1 januari 2007 uit 226 miljoen dollar. Dit is een 2,3 voudige groei ten opzichte van 2005.

‘Hypotheken en creditcards zijn de twee sterkst groeiende segmenten’, zo verklaart Orlova de interesse van de buitenlanders. ‘Het zijn vooral de middelgrote banken die actief zijn op de hypothekenmarkt. ‘De grote banken richten zich op het consumentenkrediet en laten zo een vacuüm voor de meer mobiele middelgrote banken.’

Hamer en sikkel

21/04/2007
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=758983
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=760878


Er werd de afgelopen weken weer flink geruzied over historische symbolen. Een illustratief stukje Russische politiek.

Onderwerp van debat is de overwinningsvaandel, gebruikt voor de viering van de overwinning op fascistisch Duitsland op 9 mei. Parlementariërs van Verenigd Rusland willen duidelijkheid scheppen in de huidige situatie, gereguleerd door een ineffectieve wet van Jeltsin uit 1996. Volgens hun wetsvoorstel zou er slechts één soort vlag gebruikt mogen worden. Deze vlag kent een witte vijfpuntige ster op een rood veld. Dat wil zeggen zonder hamer en sikkel. Zo zou de viering van de overwinning in de vaderlandse oorlog (WO II) gescheiden kunnen worden van de symbolen van de niet meer bestaande Sovjet Unie, alsmede de symbolen van de huidige Communistische partij en de Nationaal Bolsjewieken.

Het voorstel leidde tot felle tegenstand vanuit de Communistische partij en Sergei Mironov, politiek leider van Rechtvaardig Rusland. ‘Het is onnodig om aan de vooravond van de dag van de overwinning de gevoelens van de oudere generatie te schofferen. ‘Het wegnemen van de hamer en sikkel zal een te grote schok zijn voor de veteranen.’

De senaat, in de zak van Mironov, verwierp het voorstel van Verenigd Rusland. Vervolgens maakte het parlement, gedomineerd door Verenigd Rusland, het veto ongedaan en stuurde de wet voor ondertekening naar de president. Kommersant noemt de affaire op dat moment ‘een schandaal tussen Verenigd Rusland en Rechtvaardig Rusland’, de twee partijen die strijden om de aan het Kremlin loyale kiezer.

Poetin sprak vervolgens met de vertegenwoordigers van oorlogsveteranen en besloot de wet af te wijzen. Bewust van zijn verantwoordelijke positie ‘boven’ de twee om zijn erfgoed strijdende partijen lichtte hij eerst Boris Gryzlov, de politiek leider van Verenigd Rusland in. Deze kon zo net op tijd het gezicht redden door ook zelf de president te verzoeken om de wet af te wijzen.

Het is illustratief voor de huidige Russische politiek dat terwijl de politieke partijen met elkaar strijden, de directe band tussen de president en bevolking (in de vorm van de veteranenorganisaties) de doorslag geeft.

De bewuste vlag (met witte ster, hamer en sikkel)is bekend van de beroemde foto van Jevgenij Chaldei van de Russische soldaat die de bannier bovenop de Reichstag plaatst. Overigens is dit geen basis voor een historische werkelijkheid. De foto was geënsceneerd. Voor velen is dit beeld, verspreid via miljoenen school- en geschiedenisboeken, echter de officiële realiteit. Een realiteit waar de politieke elite rekening mee houdt.

Russisch Venture Fonds

17/04/2007
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=759492


De president en de minister van economische ontwikkeling presenteerden op 16 april informatie over de eerste tender voor investeerders die willen deelnemen aan de eerste instroomronde voor het Russisch Venture Fonds. Het fonds is één van de geplande mechanismes om de innovatieve sector in de economie vlot te trekken.

Qua kwantiteit is de opkomst zeer positief: 13 inschrijvingen met een totaal van 257 miljoen euro, ruim voldoende voor de geplande 13 7 miljoen euro. Over de kwaliteit van de inschrijving rijzen wel wat twijfels.

Ten eerste herkent Kommersant op de lijst ‘geen enkele professionele speler op de venture markt’. Ook voor de directeur van de Russische Associatie voor Venture Investeringen zijn 80% van de namen op de lijst nieuw. Dit lijkt me niet al te vreemd wetende dat er pas in de laatste jaren op regionaal niveau venture fondsen zijn opgericht. Voorts is er in Rusland zoveel grijs geld dat het opduiken van geld en spelers in het transparante circuit slechts een positief teken kan zijn. Overigens staan er ook samenwerkingsverbanden tussen Russische en buitenlandse investeringsfondsen op de lijst.

Ten tweede is er de zorg dat veel van de inschrijvingen en met name die van Gazprom’s Gazfond met pensioenfondsen willen investeren. Poetin vraagt het ministerie van economische zaken om eens goed te kijken of dit wel wenselijk is. Durfkapitaal en pensioenregelingen zijn vanuit een sociaal-politiek oogpunt immers een gevaarlijke combinatie.

Het ligt in de verwachting dat met name de vertrouwde spelers een plaatsje krijgen in het fonds. Dit zijn dan waarschijnlijk Gazprom , de Vnesjtorgbank en een handvol anderen. De beslissing valt in mei. Aan het eind van het jaar is er een tweede tender. Het Russische Venture Fonds zal dan groeien tot 429 miljoen euro.