6/18/07

Wingas

14 juni 2007
http://www.expert.ru/articles/2007/06/14/wingas-phg/

Wingas, een joint venture van Gazprom en Wintershall (dochter van BASF), is van plan om in de komende 8 jaar 3 miljard euro te investeren in Europese infrastructuur voor gas transport en opslag. Het aandeel van Gazprom in de Europese markt zou gedurende deze jaren stijgen van 25 tot 33%.

De pijpleidingen waarin geïnvesteerd wordt liggen allen in Duitsland: de Opal gasleiding, vanuit Greifswald (eindpunt van de te bouwen Nord Stream) richting de Tsjechische grens, en de NEL gasleiding, vanuit Greifswald naar Achin in Noordwest Duitsland. Vorig jaar is de capaciteit vergroot van de gasleidingen STEGAL (ook richting de Tsjechische grens) en WEDAL (naar Aachen).

Rainer Seele, CEO van Wingas, hekelt de overheidsregulering en het gebrek aan vrije concurrentie op de Europese markt.

Aleksandr Medvedev van Gazprom wijst erop dat slechts 25% van het Europese gasverbruik uit Rusland komt. Dit terwijl Gazprom 60% van haar gas aan Europa levert. De Europese vrees voor het zogenoemde ‘gaswapen’ noemt hij ongegrond.

CFE verdrag

15 juni 2007
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=774823
http://www.rg.ru/2007/06/15/dovse.html

Rossiiskaja Gazeta legt nog eens beknopt uit waarom Rusland het Verdrag over Conventionele Strijdkrachten in Europa wil herzien. Het huidige verdrag werd in november 1990 gesloten. De belangrijkste doelen waren de vermindering van het aantal troepen en wapens aan beide zijden van het conflict. Dit met in stand houding van de balans en een klimaat van openheid.

‘Na de opheffing van het Warschau pact en de ontmanteling van de USSR en mede door de uitbreiding van de NATO heeft het CFE verdrag haar oorspronkelijke oriëntatie verloren en raakt het met het jaar het verband met de veranderende militair-politieke situatie verder kwijt.’

Tussen 1996 en 1999 is er gewerkt aan de herziening van het verdrag. De nieuwe tekst is echter geratificeerd door alleen Rusland, Wit Rusland, Kazakstan en de Oekraïne.

Het begin van het ratificatieproces van dit nieuwe document hangt samen met de verklaring van Istanboel. Vanuit ‘westers’ oogpunt zijn beide documenten gekoppeld. Rusland moet eerst aan Istanboel voldoen voordat NATO landen het nieuwe CFE verdrag willen ratificeren. De Russen zien ze liever los van elkaar of wanneer dan toch alles in ogenschouw genomen moet worden weet het nog wel wat documenten waar rekening mee zou moeten worden gehouden.

De verklaring van Istanboel betreft onder andere de terugtrekking van Russische troepen en militair materiaal uit Georgië en Moldavië. Rusland zou al in 2000 aan de meeste voorwaarden voor terugtrekking uit Georgië hebben voldaan. Wat betreft de huidige aanwezigheid zijn er bilaterale afspraken gemaakt over verdere terugtrekking. Rusland is van plan zich aan deze afspraken te houden en ziet zo geen enkele breuk met de afspraken gemaakt in Istanboel.

Wat betreft Moldavië argumenteert Rusland dat het sinds de breuk van het memorandum over de basisprincipes voor de staatsinrichting tussen Moldavië en Transdnestrië geen transporten meer kan uitvoeren.

Ondertussen heeft het westen dankzij het CFE-verdrag een volledige inkijk op de plaatsing van Russische troepen binnen de eigen landsgrenzen. Deze plaatsing moet voldoen aan bepaalde quota voor ‘flanken’. Rusland mag bijvoorbeeld maar een maximum aantal troepen nabij de Kaukasus stationeren. Poetin zei tijdens zijn jaarlijkse toespraak dat het niet getuigd van gezond verstand wanneer een land niet zelf kan bepalen waar het binnen eigen landsgrenzen troepen kan stationeren.

En wat zijn de beperkingen voor NATO? De Baltische Staten hebben het oorspronkelijke verdrag uit 1990 nog niet ondertekend. Formeel motiveren zij dit door te stellen dat er geen nieuwe leden bij het verdrag kunnen toetreden. De Russen zien echter dat NATO zo naar wens troepen kan plaatsen in deze landen zonder dat het verdrag dat dekt. De aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Roemanie en Bulgarije valt ook buiten het verdrag. De quota van deze landen vallen immers paradoxaal genoeg onder het Warschau Pact. Dat de Amerikanen vrij troepen kunnen plaatsen in een reeks Oost-Europese landen terwijl Rusland binnen de eigen landsgrenzen aan limieten is gebonden, ruikt zeer sterk op discriminatie, aldus Rossiiskaja Gazeta.

De krant vraagt zich vervolgens af hoe men over het CFE verdrag kan spreken als de hoeksteen van de Europese veiligheid. Hoe kan er sprake van veiligheid zijn wanneer een verouderd document als basis voor de veiligheid dient?

Kommersant bericht dat de bijeenkomst in Wenen van dit weekend over het verdrag op niets is uitgelopen. ‘De partijen konden niet eens tot een gezamenlijke conclusie komen.’ Moskou rest weinig dan het tot uitvoer brengen van het dreigement tot terugtrekking uit het verdrag concludeert de krant. Rossiiskaja Gazeta schreef: ‘Onze goede wil is nu uitgeput.’

Kiescommissie

15 juni 2007
http://www.rg.ru/2007/06/15/churow.html

http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=774408

Rossiiskaja Gazeta ontbeet met de voorzitter van de centrale kiescommissie Vladimir Tsjoerov. Tjsoerov is trots op de nieuwe stembiljetten. Alle partijen – de kiescommissie werkt nog met 15 mogelijke deelnemers – krijgen evenveel ruimte toebedeeld. Linguïsten hebben geholpen om de juridische taal begrijpelijk te maken voor alle burgers. Drie maanden voor de verkiezingen worden de partijen geconsulteerd over het stembiljet. Zo zouden klachten tijdens en na afloop van de verkiezingen voorkomen moeten worden.

Het voorkomen van klachten lijkt Tsjoerov’s belangrijkste opgave. ‘We doen alles om zelfs maar de schaduw van verdenking te vermijden.’ Binnenkort verschijnt er een speciaal document dat duidelijkheid moet scheppen over conflicterende wetgeving met betrekking tot de verkiezingen en campagnes. Hij onderstreept dat het niet gaat om aanpassing van de kieswet. ‘Stabiliteit van de kieswet is de waarborg voor eerlijke en rechtvaardige verkiezingen.’ Er zijn nog een reeks andere wetten die ook betrekking hebben op campagnevoering en verkiezingen.

Een artikel van Kommersant beschrijft een geval van conflicterende wetgeving. De kiescommissie zou aan de Federale Antimonopolie Dienst gevraagd hebben of buitenreclame gebruikt zou kunnen worden voor politieke boodschappen. De FAS antwoordde negatief. Volgens de reclamewet mag buitenreclame alleen gebruikt worden voor commerciële doeleinden. De kieswet zelf spreekt echter niet van beperkingen. Tsjoerov wil nogmaals met FAS gaan praten. De zaak ligt immers gevoelig. Kleinere partijen zien buitenreclame als één van hun meest potentieijke middelen. Zij verwachten minder vaak op tv te komen dan de zittende gouverneurs van Verenigd Rusland.

Tsjoerov spreekt zich ook uit over het mogelijke gebruik van administratieve bronnen (het gebruik van media en ambtenarij door zittende bestuurders): ‘Wanneer buitenlanders met mij willen praten over persvrijheid, stel ik hun allereerst voor onze pers eens te lezen. Ze zullen dan ondervinden dat drie kwart van de gedrukte media in oppositie staat ten opzichte van de huidige macht. In de regio’s is dit ook zo. Neem bijvoorbeeld Krasnojarsk. Daar is twee derde van de kranten kritisch over gouverneur Khloponin. Uit onderzoek blijkt ook dat van de vijf regionale tv kanalen er drie kritisch zijn ten opzichte van de gouverneur. Onder welke voorwaarden zou hij dan gebruik kunnen maken van administratieve bronnen? Kunnen we überhaupt wel over administratieve bronnen spreken?’

De voorzitter van de kiescommissie kondigt aan alle media, federaal en regionaal, gedrukt en elektronisch te gaan monitoren. De insteek is echter anders dan vergelijkbare onderzoeken van de OVSE. Tsjoerov wil artikelen afzonderlijk beoordelen en niet van te voren subjectief vaststellen welke kranten de overheid steunen en welke kranten de oppositie. Tsjoerov is niet bepaald onder de indruk van de kwaliteit van de waarnemingmissies van de OVSE. Het pleit voor hem dat hij herhaaldelijk aan missies heeft deelgenomen.

(Ba)nanotechnologie

15 juni 2007
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=774466

http://www.expert.ru/printissues/expert/2007/22/tochnoe_izmerenie_zhizni/
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=774465

Kommersant interviewt Andrei Illiaronov, de volgens sommigen heldhaftige en volgens weer anderen rancuneuze vrije markt ideoloog: ‘Rusland heeft slechts een kans wanneer de wet voor alle burgers gelijk is, wanneer staatsbedrijven ophouden zich andermans eigendommen toe te eigenen, onafhankelijke producenten te onderdrukken en uiteindelijk demonopoliseren, wanneer de miljarden dollars belastinggeld van de burgers niet verdwijnen in de bodemloze putten van nationale projecten, wonderwapens en staats- ‘bananotechnologie’.

Duidelijk is dat Illiaronov weinig waarde hecht aan de aangekondigde overheidsinvesteringen in de nanotechnologie. Het magazine Ekspert is optimistischer: ‘Nanotechnologie is de meest potentierijke richting voor ons innovatieve kleinbedrijf.’ Hun artikel poogt het begrip nanotechnologie voor de lezer wat tastbaarder te maken door een reeks projecten in de nanaotechnologie te beschrijven die recent een prijs wonnen voor de beste Russische innovatie 2007.

Nanotechnologie dient vooral medische ontwikkeling en de gezondheid van de Russische burger, is het impliciete argument. Immoenkoeloes heeft een internationaal unieke test ontwikkeld die een breed scala van gezondheidsrisico’s en beginnende ziektes/kwalen kan diagnosticeren vanuit de samenstelling van het bloed. Een ander bedrijf ontwikkelde relatief goedkope sondes voor inwendig onderzoek. Weer een ander bedrijf bedacht hoe worsten beter te conserveren met behulp van natuurlijke producten. Ook noemt het artikel nieuwe technologie voor het besturen van helikopters en de ontwikkeling van zeer scherp led licht dat gebruikt kan worden voor waarschuwingssignalen in het verkeer en geologisch onderzoek.

Ekspert wijst er ook op dat wetenschappelijke experts al jaren prijzen toekennen aan innovatieve projecten met nanotechnologie. Het is dus geen ‘Sovjet mentaliteit’ waarbij wetenschappers reageren op prioriteiten vanuit staatswege, maar andersom. De overheid luistert eindelijk eens naar de wetenschappers.

Kommersant bericht over de samenstelling van de raad van toezicht voor het Nanotechnologie fonds waar de overheid 3,7 miljard euro in investeert. Opvallend is de benoeming van een aantal kopstukken uit het bedrijfsleven: Michail Prokhorov (Poljoes Zolota), Vladimir Evtoesjenkov (Sistema), Aleksei Mordashov (Severstal), Aleksandr Abramov (Evraz Group) en Sergei Bogdantsjikov (Rosneft).

Volgens Viktor Sadovnitsjii, de rector van de Moskouse Staatsuniversiteit, zijn de nieuwe technologieën zeer interessant voor de tycoons en hun bedrijven. De overheid hoopt op haar beurt dat de tycoons ook eigen geld in de projecten zullen investeren.

Factoring

13 juni 2007
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=774409

De business guide van Kommersant publiceert een achtergrondartikel over factoring. Ten gevolge van het ontbreken van gecentraliseerde en betrouwbare gegevens over ondernemers in het klimaat van de wilde jaren 90 wint deze vorm van bedrijfsfinanciering pas in de laatste jaren aan terrein. Factoring houdt in dat ondernemers met een vaste bankrelatie eenvoudig krediet kunnen krijgen op basis van uitstaande facturen en eventueel zelfs voorraden. Kommersant ziet nieuwe mogelijkheden voor de doorgroei van het midden en kleinbedrijf.

De markt omvatte aan het eind van 2006 ongeveer 11 miljard dollar en is daarmee ten opzichte van 2005 verdubbeld. Grote spelers zijn de Promsvjazbank, Evrokommerts en Petrokkommerts. De aanwezigheid van enkele grote spelers is goed te verklaren en verschilt weinig van ontwikkelde landen. Een goed systeem van informatie over de cliënten is van essentieel belang voor het nodige vertrouwen. De informatietechnologie nodig voor het bijhouden van de transacties van de cliënten is in de afgelopen jaren in kleine kring ontwikkeld. De meeste managers en techneuten van vandaag zijn terug te leiden tot de pionier Oeralsib-Nikoil.

Rosneft

13 juni 2007
http://www.expert.ru/articles/2007/06/13/rosneft-shelf/

Rosneft presenteerde deze week haar ‘ambitieuze’ plannen voor ontginning van het Russische continentale plat. Bogdantsjikov zegt in de komende 13 jaar 84 miljard dollar te willen investeren. In mei sprak hij nog van ‘slechts’ 9 miljard tot 2015. De plannen omvatten 49 platformen, 200 onderwater complexen en een vloot van 81 tankers.

Het plotse enthousiasme van Rosneft kan volgens Ekspert samenhangen met een recente uitspraak van Minister van Energie Khristenko. Hij sprak over mogelijke 'belastingenvakanties' voor de eerste investeringen in de ontginning van het continentale plat zoals die ook bestaan voor olie en gas winning in Oost Siberië.

Experts denken dat er tegen 2020 95 miljoen ton olie en 320 miljard m3 gas per jaar uit het continentale plat van Rusland gewonnen kan worden. Uit een snelle vergelijking blijkt dat dit voor olie ongeveer en kwart van de huidige capaciteit is. Voor gas echter meer dan de helft.

Procter & Gamble

13 juni 2006
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=773572

Procter & Gamble gaat twee personages, Chrjoesji en Stepasjki, uit het Sovjet kinderprogramma ‘Spokoinoi notsji, malyshi!’ gebruiken voor de verkoop van Pampers Sleep en Play. Er komen zelfs themaspeelzaaltjes in grote warenhuizen waar plastieke speeltjes van beide figuren worden uitgedeeld. Volgens Kommersant is het de eerste keer dat een transnationaal bedrijf een Sovjet kindermerk gebruikt voor de marketing van eigen producten. ‘In Rusland wordt langzaam net zo een industrie opgebouwd als Disney in de VS gedaan heeft’, schrijft de krant.

De zaak Oelman

15 juni 2007
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=774356
http://www.rg.ru/2007/06/15/ulman.html

Kommersant noemt de zaak Oelman na de crisis in Palestina het meest besproken nieuwsonderwerp op de Russische televisie van deze week. Kapitein Oelman gaf in 2002 het bevel aan zijn twee ondergeschikten om het vuur te openen op een bus die een wegafzetting in Tsjetsjenië leek te negeren. Zes burgers stierven als gevolg van zijn bevel.

Tot twee maal toe sprak een jury de soldaten vrij. Op verzoek van de Tsjetsjeense overheid werd de zaak voor een derde maal voorgeleid. Dit maal voor een team professionele rechters. De rechters veroordeelden de verschillende soldaten tot gevangenisstraffen tussen de 14 en de 11 jaar. Oelman zou buiten zijn opdracht om hebben gehandeld. Oelman en de twee soldaten zijn overigens al een tijdje zoek. Aanwezig in de zaal was wel majoor Perelevskii die telefonisch het bevel zou hebben bevestigd. Hij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 jaar.

De afwezigheid van de verdachten roept twijfels op. Een jury had hen immers twee maal vrijgesproken.

De zaak ligt echter nog complexer omdat deze jury bestaande uit Russische burgers buiten Tsjetsjenië woonachtig geneigd zou kunnen zijn geweest tot vergeving voor de ‘oorlogsdaden’ van de soldaten. Om deze reden verzocht de Tsjetsjeense overheid ook om rechtspraak door een team van rechters. De nationalistisch georiënteerde parlementariër Rogozin spreekt over een politieke veroordeling afgedwongen door de Tsjetjeense overheid. Kadyrov zegt dat de rechters juist hebben laten zien dat de wet gelijk is voor iedereen ongeacht gezicht, naam en medailles.

Rossiiskaja Gazeta merkt op dat de wet inmiddels is veranderd. Met de strengere antiterrorisme wetgeving mag nu wel het vuur geopend worden op automobilisten die stoptekens negeren. Dit 'danzij de zaak Oelman'.

Immigratie

11 juni 2007
http://www.kommersant.ru/k-vlast/default.asp?cissue=22&cyear=2007

Kommersant bezoekt de regio Kaloega en vraagt zich af hoe het staat met het federale programma voor de immigratie van voormalige Sovjet burgers. Geen van de ondervraagde gastarbeiders die de journalist bij de migratiedienst aantreft is van plan om gebruik te maken van het programma en zich permanent in Rusland te vestigen. Ze reizen liever op en neer. De hoofdreden lijkt het gebrek aan huisvesting te zijn. Kommersant gaat tevergeefs op zoek naar de met tam tam aangekondigde nieuwbouw waar de ‘landgenoten’ ondergebracht zouden worden. De provincie kan zijn beloftes niet waarmaken, luidt de conclusie.

Zij die in aanmerking komen voor een goede baan kunnen via de hypotheekprogramma's wel huizen vinden. Zo bouwt Volkswagen een nieuwe fabriek in de regio. Voor Russischtalige ex- sovjet burgers die in Duitsland wonen kan het aantrekkelijk zijn om naar Rusland te verhuizen wanneer ze daar een goede functie kunnen krijgen. Ook ‘landgenoten’ die in de landbouw willen werken kunnen op een huis in een dorp rekenen.

De provincie heeft echter een tekort van 10.000 arbeidskrachten. ‘Alleen leraren zijn er genoeg’. Op korte termijn verwacht het maar 400 gezinnen die deelnemen aan het programma. De 12 deelnemende regio’s zijn onderverdeeld in drie categorieën: (a) strategische zones (b) regio’s waar grote projecten gerealiseerd worden en (v) regio’s met een gebrek aan arbeidskrachten. Kaloega is nu categorie v, maar wil graag categorie b worden. Dan krijgen de immigranten nog een extra eenmalige uitkering.

Naltsjik (2)

15 juni 2007
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=774409

Vorige week berichte Kommersant al over de bekendmaking van de crematie van de lichamen van 65 islamitische strijders betrokken bij de aanval op Naltsjik in 2005. Familieleden hoorden dit pas een jaar na de crematie.

Inmiddels hebben een aantal naasten zich tot het Constitutionele Hof gewend. De crematie, volgens de Islam verboden, zou hun recht op vrijheid van geloofsovertuiging getreden hebben.

Een woordvoerder van het Hof zegt echter dat ‘de doodstraf geen oplossing biedt tegen islamitische terroristen.’ ‘Zij die er voor kiezen om hun eigen volk te vermoorden verdienen het niet om herinnerd te worden, noch verdienen zij het recht op dat wat er nog meer zou kunnen zijn.’ De uitspraak volgt over drie of vier weken.

Vluchtelingen

14 juni 2007
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=773952

Het vluchtelingenkamp voor etnische Ingoesj in Noord-Ossetië is opgeheven. Sinds het conflict in 1992 verbleef een groep Ingoesj in het dorp Maiskoe in Noord-Ossetië. Voor het conflict woonden zij ook in Noord-Ossetië, maar werden tijdens het conflict uit hun huizen verjaagd. In Noord-Ossetië zijn nu twee dorpen voor hen gebouwd met de namen ‘novyi 1’en ‘novyi 2’. Presidentiële afgevaardigde Kozak hoopt zo het vluchtelingenprobleem voor eens en altijd opgelost te hebben.

Een kleine groep vluchtelingen blijft echter vasthouden aan hun eis tot teruggave van hun vroegere eigendommen. Zij weigeren naar Novyi 1 of Novyi 2 te vertrekken. De politie heeft nu – volgens enkele bronnen met harde hand - het vluchtelingenkamp afgebroken. De groep zal zich beklagen bij Poetin en als die niet luistert bij het Europese Hof. Kozak zegt in een reactie dat de vluchtelingen in de nieuwe dorpen ook grond in eigendom gekregen hebben en dat de proteststemming gevoed wordt door onverantwoordelijke Ingoesj politici.