5/1/07

Poetin presenteert blauwdruk voor toekomst

26/04/2007
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=762879

http://www.rg.ru/2007/04/27/dovse.html
http://www.expert.ru/articles/2007/04/26/grandiozno/
http://www.expert.ru/topics/137467


De jaarlijkse toespraak van president Poetin wordt gezien als de blauwdruk voor de ontwikkeling van het land. Afscheid nemend als president, laat hij een uitgewerkt programma achter voor de komende jaren.

Kommersant schrijft dat Poetin sprak over de verkiezingen als een referendum over het vertrouwen in de hedendaagse overheid en niet als een electorale strijdt. Politicoloog Boenin: ‘Dit is het programma voor de opvolger, voor de toekomstige presidentiële team ter voortzetting van de koers van Poetin.’ Gouverneur van de Stavropol Krai noemt de toespraak een conceptueel plan voor de ontwikkeling van Rusland. ‘Het is duidelijk dat er meer dan één jaar nodig is om dit te realiseren. En dit is op zichzelf belangrijk omdat het de samenleving de zo nodige lange termijn visie en stabiliteit geeft.

Het programma omvat onder andere investeringen in elektriciteitsnetwerk (12 triljoen roebel), transport (100 miljard) voor onder andere nieuwe bruggen over de rivier de Don en het verbreden van een passage in het Volga-Don kanaal, huisvesting (per jaar moet er één vierkante meter per inwoner bij komen. Een Rus leeft nu gemiddeld op 21 m2 terwijl dit in Europa 40m2 is), het stimuleren van de verwerkingsindustrie en innovatieve technologieën en in het bijzonder nanotechnologie.

Politicoloog Chleb Pavlovski noemt de toespraak ‘het einde van een tijdperk, dat we de Jeltsin periode kunnen noemen.’Poetin heeft zo lijkt hij te zeggen de chaos kenmerkend voor de jaren negentig ongedaan gemaakt. Ook merkt hij op dat ‘Poetin sprak over het einde van geforceerde historische bespiegelingen’. Hier suggereert Pavlovski dat de zoektocht naar het nationale idee slechts leidt tot een verscheurde natie. Poetin heeft de weg voor verdere ontwikkeling uitgezet. Twijfel is zijns inziens niet langer nodig.

Overheid gaat burgers stimuleren om zelf hun pensioen op te bouwen

27/04/2007
http://www.expert.ru/printissues/expert/2007/16/interview_batanov/

http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=762885


Als belangrijkste noviteit in president Poetin’s jaarlijkse toespraak noemt Kommersant de aankondiging dat de overheid private pensioenbeleggingen wil aanvullen.

Eerder deze week interviewde expert de voorzitter van het pensioenfonds. Hij vindt de paniek rondom groeiende tekorten in het pensioenstelsel overdreven. Wij zijn de hervormingen in 2000 begonnen. We hebben toen de juiste vector gekozen en de overgangsperiode zal ongeveer 25 jaar duren. Grootschalige koerswijzigingen zijn volgens hem prematuur.

Het spenderen van de staatsinkomsten uit de olie en gas export aan een verhoging van de pensioenen zal op de korte termijn voor vele mensen verlichting brengen maar op de lange termijn averechts werken. ‘We moeten stoppen te denken dat de overheid de pensioenen betaalt. Het is een zaak van de burger en de werkgever. De overheid bepaalt slechts de regels van het spel.’ ‘Wanneer de overheid de pensioenen zal verhogen haalt dat de stimulans weg bij de burger en de werkgever om meer geld weg te stoppen in het cumulatieve deel van de pensioenopbouw.’ ‘Dan keren we in feite terug naar het Sovjet model’.

Het stelsel roest vast omdat de vele gepensioneerden het cumulatieve deel van hun pensioenopbouw niet in private fondsen steken maar laten beheren door een overheidsfonds dat deze tegoeden maar zeer conservatief mag beleggen. Het rendement is lager dan de inflatie.

Poetin belooft in zijn jaarlijkse toespraak een elegante tussenoplossing. ‘Voor elke vrijwillige 1000 roebel pensioenopbouw, legt de staat er 1000 roebel bij.’ Er licht een plafond bij 18 duizend roebel per jaar.

Koedrin heeft al berekend dat dit de overheid in 2008 4,8 miljard en vervolgens jaarlijks 50 tot 70 miljard roebel gaat kosten. Waar dit geld vandaan komt – Fonds voor Toekomstige Generaties? – en waar het overheidsgeld terecht komt – in private fondsen of ter aanvulling van het Pensioenfonds - valt nog te bezien.

Medvedev wil meer marktwerking in onderwijs

25/04/2007
http://www.expert.ru/articles/2007/04/24/shkola

http://www.rg.ru/2007/04/25/medvedev.html


Medvedev maakt zich impopulair met liberale plannen voor onderwijshervormingen. Hij wil dat scholen geld krijgen naar gelang het aantal leerlingen. Concurrentie om de leerling zou beter onderwijs opleveren alsmede hogere salarissen voor leraren.

Onderwijzers zien het voorstel als een belediging. Zij wijzen op de dorpsscholen waar de klassen veel kleiner zijn. Zij zullen onheroepelijk verdwijnen. Een andere klacht is dat verschillende types scholen, zoals lycea gericht op een toekomst in de medische zorg, meer kosten maken dan andere. Moeten ouders dan meer gaan betalen voor dat soort scholen?

Ook Medvedev’s mooie woorden over de noodzaak van medisch zorg op school krijgen een nare bijsmaak. Als een ziekenhuisarts enkele malen meer verdient, van wat voor een kwaliteit kan een schoolarts dan zijn?

Expert wijst op het lerarentekort. In Moskou zoekt men in het basisonderwijs nog 1356 leraren Russische taal, literatuur en gymnastiek. Alleen een verhoging van salaris en sociale status kan het beroep aantrekkelijker maken.

Rossiiskaja Gazeta bericht positiever over de plannen. Er zouden al 21 regio’s geselecteerd zijn om de hervormingen te testen. Medvedev heeft daar 4 miljard roebel voor gereserveerd.

Ikea geplaagd door controlerende organen

25/04/2007
http://www.expert.ru/articles/2007/04/25/ikea/


Expert schrijft dat Ikea, vooralsnog bekend als een zeer succesvol internationaal concern in Rusland, tegen steeds meer problemen op loopt. De Zweden zouden zich te arrogant gedragen.

Tijdens de bouw van een Mega Mall in Samara is Ikea betrapt op het inhuren van 300 illegale arbeiders. De werkgever kan bestraft worden met een boete van 10.000 tot 25.000 euro per werknemer. De migratiedienst eist nu een bouwstop van 90 etmalen.

In Kazan heeft Ikea problemen met de brandveiligheid van een andere Mega Mall in aanbouw. Een Russische partner zou zich al willen terugtrekken uit het project. Volgens Ekspert leert Ikea niet van haar fouten want ook in Nizhni Novgorod werd de Mega in September 2006 gesloten vanwege de brandveiligheid. Ook in Jekaterinenburg en Khimki waren er problemen. In Novosibirsk waar het complex in de herfst zal openen lijkt het ‘voorlopig’ goed te gaan.

Ekspert speculeert over de redenen voor de extra aandacht die Ikea van de procureur krijgt. Weigeren ze soms smeergeld te betalen? Zijn lokale projectontwikkelaars jaloer? Het gaat immers om zeer grote complexen van 120 tot 150 duizend m2, waar ook andere winkels in gevestigd zijn.

Een expert van de Russische concurrent Park House zegt dat Ikea overal ter wereld gelijksoortige projecten wil bouwen en dat ze die niet in overeenstemming kunnen brengen met de Russische bouwnormen voor publieke gebouwen. Een ander noemt Ikea een koppig bedrijf. ‘Ze willen onder eigen leiding in een vreemd klooster overnachten.’ ‘De Zweden denken dat ze als grote werkgever en belastingbetaler kunnen rekenen op privileges en een bijzondere relatie met de controlerende organen.’

Protectionistische maatregelen voor houthandel

25/04/2007
http://www.kommersant.ru/


In Kommersant’s Business guide staat een lang achtergrondartikel over aangekondigde protectionistische maatregelen die de Russische houthandel moeten helpen zich verder te ontwikkelen.

Het ministerie van economische ontwikkelen en handel heeft een stapsgewijze verhoging van exporttarieven aangekondigd. In juli stijgt het tarief van 6.5% naar 10% van de verkoopprijs. Vervolgens wordt het tarief jaarlijks met één derde verhoogt. In 2010 is de exportheffing dus al 20%.

Finse houtimporteurs maken zich ernstige zorgen. De Finse minister van buitenlandse zaken wil het punt aankaarten tijdens de WTO onderhandelingen met Rusland. De importeurs dreigen hun heil elders te zoeken, in de Baltische staten of Zuid Amerika.

Een Russische expert wijst erop dat de Finnen twee maal zo weinig hout verwerken als Russische bedrijven, maar dat de inkomsten van de Finse staat uit de export van hout de Russische cijfers drie maal overtreffen.

Dit komt omdat Rusland bijna alleen maar onverwerkt hout produceert, terwijl de technologisch hoogstaande Finse fabrieken veel meer winst uit het product kunnen halen. Zowel de Finnen als de Russen zijn het daar over eens. De Finnen denken dat de ontwikkeling van de bedrijfstak in Rusland vooral zal komen vanuit hun dochterondernemingen in Rusland. Volgens hen zullen hogere tarieven leiden tot een daling in het aantal investeringen in deze bedrijven. De Russen verwachten echter dat wanneer de export minder rendabel wordt internationale bedrijven meer fabrieken in Rusland zullen gaan bouwen. Het verlies aan export moet dan echter wel opgevangen worden door een groei van interne vraag.

Belangrijk is dan echter wel een stabiele en voorspelbare markt waarin grote investeringen gemaakt kunnen worden die pas over 10, 20 of 30 jaar winstgevend zullen worden. Eerst moet het hout verwerkt worden tot celstof. Zo’n fabriek kost 1 miljard euro. Fijnpapier wordt geproduceerd met een papiermachine van al snel 150-200 miljoen euro. De Finnen vinden de aangekondigde verhoging van exportheffingen geen teken van een stabiele markt. Voor de Russen is een strak geplande periodieke verhoging, in vergelijking tot de chaotische jaren negentig stabiel genoeg.

Budget 2008-2010 goedgekeurd door regering

27/04/2007
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=761464

http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=761755
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=762200
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=762871


Het driejarige budget 2008-2010 is op 26 april goedgekeurd door de regering. Op 30 april buigt de Doema zich over het voorstel.

Na onder andere de waarschuwing van minister van economische ontwikkeling Herman Gref dat het BNP in 2008 niet met 6.5% maar met 6.1% zal groeien dalen de inkomsten met 29 miljard roebel.

In het lobbyproces zijn er extra uitgaven bij gekomen van 70 miljard roebel. Een deel wordt opgevangen door een krap betalingsoverschot van slechts 0.2% van het BNP in 2008 en 2009. Daarnaast krimpt het Fonds voor Toekomstige Generaties van 771 tot 471 miljard roebel. Het Reservefonds blijft in tact op 10% van het BNP.

Kommersant bericht dat de federale rekenkamer heeft berekend dat de gemeentes 250-300 miljard roebel te kort komen. Hun uitgaven groeiden in het jaar 2006 met 21%. Het bedrag komt volgens de rekenkamer voor slechts 40% uit eigen middelen. De andere 60% komt uit de regionale budgetten.

Het ministerie van financiën vindt dat de gemeentes en regio’s hun eigen inkomsten kunnen opschroeven en dat meer geld niet nodig is. In het budget zit een stimulans besloten waarbij gemeentes meer budgettaire vrijheden krijgen naarmate hun financiële afhankelijkheid van het centrum afneemt.

Tevens is er in het budget 2008-2010 extra geld gereserveerd voor problemen van gemeentes: reparaties aan infrastructuur, het op orde brengen van kadaster. De eigen inkomsten zouden verhoogt kunnen worden door onroerend goed belasting op half afgebouwde gebouwen, een effectiever kadaster en het bestrijden van grijze salarissen.

Kommersant: 'oliebedrijven lijden onder verhoging exportheffing'

25/04/2007
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=761832

http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=761837


Kommersant bericht over een winstdaling bij oliebedrijven Loekoil, TNK-BP en Soergoetneftegaz in het vierde kwartaal van 2006. De oorzaak wordt gezocht in de recent verhoogde exportheffingen, ‘de schaar’ van minister van financiën Koedrin. In een tweede artikel, bericht de krant dat de federale antimonopolie dienst het exclusieve recht van Gazprom op de export van wil gas inperken.

De winst van Loekoil in het vierde kwartaal van 2006 bedraagt 1.04 miljard dollar tegenover 1.62 miljard in dezelfde periode het jaar ervoor. De winstdaling van BP-TNK is scherper: 183 miljoen dollar ten opzichte van 734 miljoen. Soergoetneftegaz: 2,95 miljard roebel ten opzichte van 27.3 miljard.

In het spel rond het budget 2007-2010 wijzen de oliebedrijven op de in hun ogen hoge exportheffingen en delfstoffenbelasting, ‘de schaar van Koedrin’. De minister van financiën houdt echter voet bij stuk. Het hoog belasten van de olie en gassector dient twee doelen: de schatkist en de diversificatie van de economie.

Natuurlijk speelt ook de gedaalde olieprijs een rol. Een analyticus van de MDM bank vertelt Kommersant dat de prijs per vat (exclusief heffingen) in de laatste drie maanden gedaald is van 18.8 tot 15.9 dollar. Op de interne markt groeit de prijs van 12 tot 13.1 dollar.

De Alfa-Bank raadt, volgens kommersant, haar investeerders aan om hun aandeel in Russische oliebedrijven te verkleinen. Er is echter geen sprake van een vlucht uit de oliesector, zegt een andere analyticus, maar de liefde voor de sector zal iets bekoelen. Er is nu meer interesse in de banksector en bedrijven die op de consumentenmarkt opereren.

Na het nieuws daalde de aandeelprijs van Loekoil met slechts 1%. De diversificatie van activiteiten, vooral in de verwerking van olie naar hoogwaardigere olieproducten, schept vertrouwen dat het bedrijf goede resultaten kan blijven behalen bij een lagere olieprijs.

De federale antimonopolie dienst wil exclusieve recht van Gazprom op de export van gas inperken. Gazprom koopt gas in bij kleinere ‘onafhankelijke’ producentenvoor interne prijzen en verkoopt deze door voor wereldmarktprijzen. De winsten zijn enorm. Een proportioneel systeem zou rechtvaardiger zijn. In Rusland wordt volgens de dienst per jaar 650 miljard kubieke meter gas gewonnen. Het aandeel van de kleinere ‘onafhankelijke’ producenten is 100 miljard m3. Gazprom exporteert 200 miljard m3, dus zouden de onafhankelijke producten ongeveer 30 miljard m3 moeten kunnen exporteren. Dit natuurlijk nog wel via de pijplijnen van Gazprom.