9/10/07

Politkovskaja

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=801338
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=801157
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=801455
http://www.rg.ru/2007/09/05/politkovskaya.html

Opheldering over de moord op Anna Politkovskaja leek plots nabij. Generaal Procureur Joeri Tsjaika maakte bekend dat er tien verdachten opgepakt waren en de volgende dag werd nog een naam genoemd. Deze elfde man Sergei Tsjadzjikoerbanov, een voormalige hoge pief in de georganiseerde misdaadbestrijding (ooit met veel tamtam veroordeeld voor het vervalsen van bewijs), zou de uitkijkposten tijdens de moord en het schaduwen voorafgaand aan de moord hebben verzorgd. Dit met behulp van enkele FSB agenten en een voormalig politieagent.

Hier ging het echter al meteen mis. Tsjadzjikoerbanov was immers nog niet gearresteerd. Was het wel in het belang van het onderzoek om zijn naam te noemen? Of werd hem de kans gegeven zijn sporen en dus het verband tussen de moord en de veiligheidsdiensten uit te wissen?

Rjagoezov
Er ging er nog meer mis. Eén verdachte had een sluitend alibi, twee anderen werden direct weer vrijgelaten en een vierde, een onderkolonel van de FSB Pavel Rjagoezov, bleek opeens op grond van een andere misdaad te zijn aangehouden. Kommersant geeft inzicht in de gebeurtenissen. Een rechtbank oordeelde dat de arrestatie van Rjagoezov op grond van de zaak Politkovskaja onrechtmatig was en dat hij vrijgelaten zou moeten worden. Waarschijnlijk was er zonder Tsjadzjikoerbanov geen zaak tegen Rjagoezov. De advocaten wachtten de hele nacht tevergeefs tot Rjagoezov uit de isoleercel zou worden gelaten. Dinsdag ochtends bleek er echter een andere aanklacht te zijn ingediend. Deze nieuwe aanklacht is gebaseerd op een zaak uit 2002 die toen ook al niet als bewezen werd geacht. Kommersant verwacht daarom dat Rjagoezov snel vrijkomt, ondanks de pogingen van de procureur om tijd te winnen

Ivanov
Woensdag worden enkele veranderingen in de samenstelling van het onderzoeksteam naar de moord op Anna Politkovskaja aangekondigd. Naast het bestaande team van Garibjan (dat het vertrouwen kent van de voormalige collega’s en de familie van Politkovskaja), komt er een tweede team. Beide teams komen onder leiding te staan van Sergei Ivanov, een zwaargewicht binnen de organisatie. Hij beheert o.a. ook de zaak over de moord op Centrale Bank manager Kozlov en de zaken tegen Joekos kopstukken Chodorkovskii en Lebedev. Ivanov is een protegé van procureur Joeri Tsjaika.

Blunders
Volgens Ivanov moet er geen politieke subtekst gezocht worden achter de inzet van het extra team en zijn supervisie op de zaak. Rossiiskaja Gazeta volgt die lijn: Er is simpelweg enorm geblunderd. Procureur Tsjaika was te vroeg met zijn persconferentie en hoewel hij slechts sprak over 10 anonieme verdachten stonden de advocaten van deze verdachten binnen een uur bij de pers met naam en toenaam te wapperen. De zaak viel vervolgens als een ‘kartonnen huis’ ineen. Een anonieme hoge veiligheidsdienstfunctionaris zegt over het onderzoeksteam: ‘Ze hebben de klok horen luiden maar weten niet waar de klepel hangt.’

Bastrykin
We zijn er nog niet. Zaterdag meldt kommersant dat Sergei Ivanov al na één dag weer uit zijn functie ontheven is. Inmiddels is de recherchedienst van de Generaal Procureur namenlijk een onafhankelijke afdeling geworden. (zie elders) De baas van deze nieuwe afdeling Aleksandr Bastrykin valt niet onder generaal procureur Tsjaika maar is direct benoemt door president Poetin. De onafhankelijkheid van zijn instituut benadrukkend, wil Bastrykin geen mannetje van Tsjaika op zo een belangrijke post. Ivanov wordt dus weggepromoveerd naar drugsbestrijding. Rossiiskaja Gazeta suggereert dat generaal procureur Tsjaika met de benoeming van woensdag Ivanov als zijn mannetje binnen de onderzoeksafdeling van Bastrykin wilde plaatsen.

Wanneer u na al deze duizelende verwikkelen iets van een soort van rode draad van mijn kant wil horen, zal ik u zeggen dat ik (nog)niet denk dat er sprake is van een bewuste doofpot. Onprofessionele blunders en getouwtrek over macht en posities hebben echter wel tot gevolg dat de zaak vertraging oploopt of zelfs niet volledig opgelost wordt.

Opsplitsing bevoegdheden Generaal Procureur

http://www.expert.ru/printissues/expert/2007/32/sledstvenniy_komitet_editorial/

De nieuwe onafhankelijke recherchedienst binnen het instituut van de Generaal Procureur is operatief. Deze aanpassing betreft een scheiding van taken tussen toezicht en recherche en beperkt zo zeggen de voorstanders de macht van de Generaal Procureur. In de volgende regeerperiode komt er waarschijnlijk zelfs een recherchedienst buiten het instituut van de Generaal Procureur waaraan ook de rechercheurs van de binnenlandse zaken (de politie) en wellicht zelfs de FSB aan worden toegewezen.

Ekspert noemt dit een van Poetins laatste ingrepen die de stabiliteit van het land moeten waarborgen. De Procureur Generaal heeft Poetin lang gesteund maar wordt nu deels ontmantelt zodat het onder de volgende president niet tot een te grote machtsfactor kan uitgroeien. De bevoegdheden worden over de veiligheidstructuren verdeelt, de één (recherche) mag onderzoek doen (compromitterende informatie verzamelen), de ander een rechtszaak aanspannen (aanklager) en de derde mag rechtsreken en toezicht houden op de rechtspraak (toezicht van openbaar ministerie).

Het idee voor een aparte onderzoeksdienst ontstond al in de jaren tachtig. Ten tijde van de Tsjernomyrdin regering werd het plan opnieuw besproken met name ook in het licht van de invoering van juryrechtspraak. De werkzaamheden van recherche en aanklager zouden gescheiden moeten worden. Ook het samenkomen van de onderzoeksfunctie en de toezicht op het onderzoek binnen dezelfde dienst geeft gelegenheid tot misbruik. Het plan ging echter van tafel na het aantreden van Joeri Skoeratov als Generaal Procureur. Recent maakte Tsjaika, toen nog minister van justitie zich opnieuw hard voor het plan. Nu zelf Generaal Procureur staat hij een deel van zijn macht af.

Deze 'neutraliteit' zal volgens de journalist van Ekspert overigens niet lang duren. “Macht, politiek en de samenleving bevinden zich immers nooit in een statische samenstelling. Of de politiek ontstijgt de invloed van de veiligheidstructuren en Rusland krijgt een ‘normale’ politieke cultuur met enkele politieke centra die zichzelf in stand kunnen houden zonder hulp van de Procureur Generaal en saaie politieke ruzies en aftredens van onterecht in het nauw gedreven ministers zullen de boventoon voeren. Of de neutralisatie van de veiligheidsstructuren wordt teniet gedaan en volgt er een nieuwe reorganisatie door de veiligheidsstructuren. Maar we kunnen nu niet gissen naar wie zich dan in Krasnokamensk (de plaats waar Chodorkovskii gevangen zit) bevindt of, wie er dan kwaadspreekt uit Londen of wie delta vliegt in Israel.Zeg in Rusland nooit nooit."

Men is het er wel over eens dat het nog enkele jaren zal duren voor de juiste conclusies getrokken kunnen worden. Op korte termijn kan de overdracht van zaken, fysieke verhuizing van dozen etc. echter wel leiden tot het bewust of onbewust kwijtraken van bewijsmaterialen. Dit met mogelijke invloed op enkele gevoelige lopende zaken.

Rondje verkiezingen

Rossiiskaja Gazeta publiceerde op woensdag 5 september de verordening van Poetin waarin het de parlementsverkiezingen uitschrijft. Allereerst de agenda voor de komende weken:

17 september: partijtop LDPR
19 september: partijtop SPS
22 september: partijtop KPRF
23 september partijtop Rechtvaardig Rusland
2 oktober: partijtop Verenigd Rusland
3 oktober: laatste dag waarop partijen bij Centrale kiescommissie kieslijsten aan kunnen leveren

Elke partij mag 600 kandidaten inschrijven. De eerste drie plaatsen op de federale lijst kunnen worden toegewezen aan een federaal trio. De rest van de kandidaten staan op regionale lijsten. Elke partij moet minstens 80 en maximaal 153 regionale lijsten hebben. Een kiesregio hoeft niet gelijk te zijn aan een provincie. In een kiesregio moeten wel minstens 1,3 miljoen kiesgerechtigden wonen.

17 oktober: laatste dag waarop partijen de voor hun inschrijving benodigde documenten kunnen inleveren, dwz of de handtekeninglijsten of de financiële inleg.
1 november: Centrale Kiescommissie moet volgorde van partijen op kiesbulletin bekend maken.
4 t/m 30 november: officiële campagneperiode waarin alle partijen gratis zendtijd krijgen.
26 november: laatste dag dat het hooggerechtshof deelname van een partij kan uitsluiten of dat een partij zich zelf mag terugtrekken.
2 december (8.00 t/m 20.00 lokale tijden) er wordt gestemd.
Niet later dan 16 december moet de Centrale Kiescommissie de uitslag bekend maken.

Vertragingstechniek
Critici merken op dat de verordening op het laatst mogelijke tijdstip gepubliceerd is om de verkiezingscampagne zo kort mogelijk te houden. Dit zou volgens sommigen in het voordeel zijn van Verenigd Rusland. De hamvraag van alle discussies is dan ook of ‘het Kremlin’ de verkiezingen richting een overwinning van Verenigd Rusland stuurt.
De bekende critici aan het adres van Poetin twijfelen daar niet over. De politicologen berekenen echter dat de nieuwe kieswet (drempel van 7%, slechts via partijlijsten) bij een opkomst van rond de 50% voordeel geeft aan de partijen van de tweede rang, naar alle waarschijnlijkheid respectievelijk: KPRF, Rechtvaardig Rusland en de LDPR. De meesten van hen denken dat ‘het Kremlin’ de winst van Verenigd Rusland wil inperken. Polls voorspellen nu een score tussen de 45 en 60% voor VR. 15-20% voor de KPRF. 7-15% voor RR en 5-10% voor de LDPR. De rest lijkt kansloos.

Zoektocht naar juiste balans

Een klinkende overwinning van Verenigd Rusland waarborgt de stabiliteit van het land, een te ruime overmacht in het volgende parlement (bijvoorbeeld een tweederde meerderheid, voldoende voor het aanpassen van de constitutie) is ongewenst omdat dit deze ene partij te veel macht zou geven. Gleb Pavlovskii citeert Poetin: ‘De grootste problemen van het land zijn niet langer domkoppen en (auto)wegen maar incompetentie en corruptie (van de bureaucratie). Pavlovskii: “De introductie van capabele managers in het bestuur van het land is onmogelijk zonder concurrentie tussen partijen en ‘echt pluralisme’”.

Verenigd Rusland
Om Verenigd Rusland af te remmen zou ‘het Kremlin’ in radiostilte zijn gegaan. VR zou nu de eigen boontjes moeten doppen. Kommersant bericht dat de partij niet langer kan rekenen op een bekende federale bestuurder zoals de gewenste vice-premier Ivanov om het leidende partijtrio te completeren. De troika bestaat vooralsnog uit partijbaas Gryzlov en rampenbestrijder Sjoigoe. Bij gebrek aan een politiek zwaargewicht tipt Kommersant nu voormalig Olympisch schaats-sprintkampioen Svetlana Zjoerova als mogelijke kandidaat voor het derde plaatsje. Ze schijnt wijze dingen te kunnen zeggen. ‘Niet wat je van een sporter verwacht.’

Rechtvaardig Rusland
Wanneer er een eenduidig plan zou zijn, daar in de coulissen, dan zou je verwachten dat Rechtvaardig Rusland nu de wind in de rug zou krijgen. Kommersant bericht echter hoe een hele reeks van bekende regionale politici van de verkiesbare plaatsen worden geweerd. Dit zijn bijvoorbeeld Lebedev uit Moskou, bekend van zijn verkiezingsposters die verwijderd moesten worden, en Roizman uit de Sverdlovsk regio, bekend om zijn losse handjes, en de ex gouverneur van Krasnojarsk mijnheer Zoebov. Kommersant suggereert dat staatsideoloog Soerkov de opmars van RR wil inperken en daarom lokale stemmentrekkers uit de partij laat verwijderen. Het is niet vreemd om te vermoeden dat er in ‘het Kremlin’ mensen aan het werk zijn voor de VR. Echter denkend aan de werkwijze van partijleider Mironov in de senaat die hij voorzit, lijkt het mij ook goed mogelijk dat hij zelf slechts teamspelers tolereert en er bewust voor kiest de wat ruwere en eigenzinnigere elementen uit zijn partij te weren.

Transfers

Er is ook aanwas. Zo stapte de bekende parlementariër Mitrofanov (die ene die als enige federale Russische parlementariër de homo mars in Moskou bezocht) deze week van de LDPR over naar Rechtvaardig Rusland. Zjirinovskii, partijbaas van de LDPR, zegt dat Mitrofanov niet langer bereid was de partijkas van de LDPR te spekken iets wat hij eerder belooft zou hebben om te doen. Bij Rechtvaardig Rusland zou hij nu gratis aan de slag kunnen. Kommersant vergelijkt de overstap met een voetbaltransfer. ‘Is het niet ook mogelijk om politici uit te lenen aan andere partijen?'

Minder bekend is ene Emel’janov die zegt van Verenigd Rusland naar Rechtvaardig Rusland over te stappen. Als ervaren parlementariër werd hij zijns inziens niet voldoende gewaardeerd bij VR. Hij zag zichzelf steeds een plaatsje lager op de kieslijst zakken. Dit ten faveure van hoge ambtenaren en vertegenwoordigers van uit het zakenleven. De RR baas in Rostov, mijnheer Orlov, zegt echter helemaal niet blij te zijn met de komst van deze Emel’janov. Van een akkoord met de federale leiding van de partij weet hij (nog)niets.

Inhoud
De Doema is net begonnen aan de herfstsessie. Ook hier is de naderende verkiezing en de strijdt tussen VR en RR merkbaar. RR probeert via een aantal wetsvoorstellen aan de burger te laten zien wat voor beleid zij zouden voeren mochten ze de steun van de kiezer krijgen. Zo is er een voorstel dat parlementariërs moet verplichten zelf te stemmen. Nu kunnen ze hun stemkaartjes nog aan een collega afgeven en zelf wat gaan ‘wandelen’. VR zegt dit voorstel niet te zullen steunen. Andere voorstellen zijn een extra belasting op luxeartikelen, de invoering van een uurloon, verhoging van het basisdeel van het pensioen en het gelijkstellen van corruptie aan landverraad. Gryzlov, partijbaas van de VR, noemt de voorstellen populistisch en contraproductief. Zijn partijgenoot Oleg Morozov onderstreept vooral al lopende wetsvoorstellen te willen afronden. Proefballonnetjes zijn in de herfstsessie ongewenst.

Stabiliteitsfonds
Ekspert doet gelukkig wat aan inhoud. Het blad vraagt wekelijks twee partijen om hun mening over een bepaald onderwerp. Deze week de KPRF en de SPS over het stabiliteitsfonds. Het is opvallend dat beide partijen hetzelfde denken. Op de schop met dat fonds. Investeren in de eigen economie en niet langer die van andere landen financieren. Dat het stabiliteitsfonds voornamelijk wordt belegd in Amerikaanse overheidsobligaties wordt vergeleken met landverraad. Leuk voor een land als Noorwegen dat al alles heeft, maar niet voor Rusland waar vele mensen in armoede leven.

Dat zelfs de vrije markt partij bij uitstek de SPS dit zegt geeft aan dat hoe de politieke wind in de afgelopen jaren van richting veranderd is. In de komende jaren zullen we veel meer grootschalige overheidsinvesteringen zien. Oppotten onder het mom van inflatiebestrijding is niet langer aan de bevolking uit te leggen. De inflatie valt immers ondanks het macro-economische beleid van de regering altijd hoger dan voorspeld. ‘En op wat voor wijze kan de bouw van nieuwe wegen eigenlijk tot inflatie leiden?’ Met het budget 2008-2010 heeft de huidige regering deze sprong overigens al groetendeels gemaakt, maar de politieke partijen doen natuurlijk nu allemaal alsof zij het als eerste bedacht hebben.

Tsjetsjenië en Ingoesjetië

http://www.expert.ru/articles/2007/09/04/chech_fincp/
http://www.expert.ru/articles/2007/08/31/ramz_chech/

Ekspert bericht over het programma voor sociaaleconomische ontwikkeling van Tsjetsjenië van 2008 t/m 2011. In de eerste drie jaren krijgt de republiek 27-30 miljard roebel (ongeveer 1 miljard dollar) per jaar en 22 miljard in 2011. Van 2002 tot 2006 kreeg de republiek in totaal 30,6 miljard. In 2007 11,85 miljard. Straks is het budget van Tsjetsjenië van dezelfde orde als bijvoorbeeld het budget van de Rostov Oblast waar vier keer zoveel mensen wonen. Zoebarevitsj, directeur van een regionaal instituut voor sociale politiek, zegt dat zoveel geld slechts kan leiden tot grootschalige verduistering en verrijking.

Een vijfde deel van het bedrag gaat naar de bouw van woningen en infrastructuur: een vliegveld, bibliotheken, ziekenhuizen en sportcentra. Een grote niet nader genoemde som is gereserveerd voor de bestrijding van de werkeloosheid. Bronnen van Ekspert in Grozny zeggen echter dat zij die kunnen werken allang de republiek ontvlucht zijn. Alleen mensen zonder kwalificaties of ondernemersgeest zijn achtergebleven. De meest populaire en prestigieuze baan is tegenwoordig een functie bij een van de veiligheidsstructuren van president Kadyrov. Het wordt dan ook gevreesd dat veel van het geld wordt uitgetrokken voor het creëren van nog meer arbeidsplaatsen bij de veiligheidsstructuren.

Ekspert wijst erop dat er veel moet gebeuren wil de republiek leefbaarder worden: 80% van de wegen zijn verwoest en 71,7% van de arbeidsbevolking is werkeloos. Tegelijk is er ook potentie: Door de republiek loopt de spoorweg en snelweg tussen Bakoe en Rostov en de oliepijpleiding van Bakoe naar Novorossiisk is de enigste verbinding tussen Azerbeidjaanse olie en de wereldmarkt. Investeerders in de regio moeten echter wel rekening houden met extra aanvangskosten van 40% ten behoeve van de ruime zakken van de lokale ambtenaren.

Een ander artikel uit hetzelfde blad bespreekt het aanbod van president Kadyrov om zijn veiligheidsstructuren ook in buurregio Ingoesjetië in te zetten. Het Tsjetsjeense politieapparaat en hun stabiliteit met harde hand als export product voor de rest van de nu radicaliserende Kaukasus? Het klinkt vreemd, maar is wellicht niet zo ver gezocht.

Overigens twijfelt Ekspert aan de successen van Kadyrov in de eigen regio. Zelf zegt hij volledig met de radicale strijders te hebben afgerekend. Volgens de spreker van het parlement zijn er nog slechts enkele tientallen strijders actief. Een 'competente' Tsjetsjeense bron vertelt Ekspert dat er nog wel duizend actieve strijders in de bergen zitten en dat er zo een drieduizend gewoon aan het werk zijn en op commando zo weer de wapens kunnen opnemen.

In het laatste jaar is Ingoesjetië de meest instabiele regio van Rusland geworden. Wekelijks worden burgers en politieagenten vermoord. Het artikel verklaart de aanslagen op politieagenten en overheidsfunctionarissen door de aanwezigheid van systematische corruptie in alle relaties tussen burger en overheid. Overheid en politie kunnen zo niet op sympathie van de bevolking rekenen. Recent zijn er al 2500 extra soldaten van het ministerie van binnenlandse zaken naar de provincie gezonden. Ze voeren voorlopig alleen nog paspoortcontroles uit en zoeken naar wapens.

Het is wachten op de aftocht van president Zjazykov. Zyazikov zelf wijst met de beschuldigende vinger naar Tsjetsjeense terroristen die in zijn republiek actief zouden zijn. Zo zet hij de deur open voor het aanbod van Kadyrov om Tsjetsjeense veiligheidsstructuren in te zetten op het grondgebied van Ingoesjetië. Deze zaak ligt gevoelig omdat er eerder sprake is geweest van een mogelijke samenvoeging van beide republieken. Niemand ziet daar op dit moment wat in. Die Kadyrov heeft nog vele jaren in het verschiet, denk ik dan.

Kort nieuws internationaal

Rusland leent Indonesië een miljard dollar. In ruil bestelt Indonesië bij Rusland zes straaljagers, en een rits amfibievoertuigen en helikopters. De presidenten van beide landen waren het eens dat de wereld geen behoefte heeft aan militaire oplossingen voor problemen zoals terrorismedreiging en wapenwedlopen. In dit verband benadrukten ze samen de centrale rol van de VN en de Veiligheidsraad, en het diversiteitbeginsel binnen de internationale politiek. Het westen kan schamper lachen om Poetin’s uitspraken uit het adres van de unilaterale politiek van de VS. Elders is de boodschap aangekomen.

Vervolgens vloog de president naar Australië. Australië gaat uranium leveren voor Russische kerncentrales. Rusland mag het uranium straks ook gebruiken voor kerncentrales (voor energieopwekking) in derde landen. Deze samenwerking is een steun in de rug voor Poetin’s plan voor een internationaal centrum voor de verrijking van uranium. Een dergelijk centrum onder leiding van IAEA zou de noodzaak tot het ontwikkelen van eigen verrijkingsfaciliteiten voor een land als Iran kunnen verminderen. De Russen zouden goed geld kunnen verdienen door de bouw van kerncentrales.

In Sydney zei Poetin de APEC top in 2012 (Economisch samenwerkingsverband van landen rondom de stille oceaan) in Vladivostok te willen organiseren. Dat hij niet Moskou of Petersburg voorstelt toont de veelzijdige internationale oriëntatie van het huidige Rusland. Samenwerking met Azië is essentieel voor de ontwikkeling van Siberië. Naast een raam naar het westen in St. Petersburg straks een raam naar het oosten in Vladivostok. Zij die denken dat Rusland gedwongen is tussen Europa en Azië te kiezen mogen hier nog eens over nadenken.

Mijn favoriete Duitse Rusland expert Aleksandr Rahr werd geïnterviewd door Ekspert Siberie. Hij onderkent dat de relatie tussen Europa en Rusland pieken en dalen kent. Tijdens periodes van goede verstandhouding is het belangrijk de juiste samenwerkingsverbanden te smeden die de dialoog door de mindere periodes heen kunnen helpen. Ook wijst hij de Russen erop dat de meerderheid van de Europese elite niet in staat is veel afstand te nemen van de VS. De Russen hoeven daar niet op te wachten. Europa heeft zelf weinig tactisch denkvermogen, is conservatief en riskeert te veranderen in ‘een museum van democratische waarden’. Ondanks deze kritiek op eigen haard doet Rusland er volgens Rahr goed aan het meest nauwe partnerschap of verbond met de EU te sluiten. Wellicht denkt hij dat wanneer wij Europeanen eens niet zo uit de hoogte zouden doen en wat bereidheid tot zelfreflectie zouden tonen, de Russen zich een stuk gemakkelijker zouden voelen in ons gezelschap.

Rossiiskaja Gazeta kopt ‘de EU vreest Gazprom’. Het artikel gaat over een artikel in de Financial Times waarin staat dat de EU een wet voorbereidt die Gazprom uit Europa moet weren. Dit als reactie op het aangekondigde Russische verbod op buitenlandse meerderheidsbelangen in strategische sectoren. Gazprom en de Russische overheid zouden zich beraden over ‘de afwijzing van Europa'. Onze Neelie Kroes zou volgens RG zelfs gezegd hebben dat Gazprom niet zou mogen meedoen aan de bouw van de Nordstream pijpleiding over de bodem van de zee van Rusland naar Duitsland.

Kort nieuws binnenland

In Smolensk blijkt een 78 jarige vrouw opeens eigenaresse te zijn van 6 grote winkelpanden. Tot schrik van de in de ruimtes gevestigde supermarkten – allen ketens uit Moskou – heeft ze meteen de huur verhoogt van 7 tot 50 dollar per vierkante meter.

Enkele jaren terug sloten de Moskouse ketens voordelige huurcontracten met de gemeente. Recent echter besloot iemand binnen de gemeente de panden te gaan veilen. Dit mag nadat er in een federale krant een aankondiging tot de tender gemaakt is. Dat de Moskovskii Komsomolets in Smolensk zeer beperkt gelezen wordt en dat het bericht verstopt zat tussen de aankondigingen van pop concerten is juridisch geen probleem. Alleen de advocaat van het vrouwtje was op de tender aanwezig, die overigens geheel volgens de regels verliep. Zo kocht zij de zeven winkelpanden voor een derde van de marktprijs. Met een jaar van de bovengenoemde huurprijzen heeft ze de aankoopsom al terugverdient.

De winkelketens zijn uiteraard verontwaardigd. Een Diksi supermarkt spendeerde al ettelijke miljoenen aan de verbouw van het pand. Moskouse advocaten zijn de zaak aan het uitzoeken. De burgemeester van Smolensk houdt zich op de vlakte. Wist hij ervan? Ook de 78 jarige vrouw wil niet met de pers praten.

Zolang de wet onduidelijk omschrijft hoe tenders aangekondigd moeten worden op zo een wijze dat alle belangstellenden geïnformeerd worden, kan dit in elke stad van Rusland gebeuren, waarschuwt Kommersant.

Er is nu een website waar kredietverstrekkers, ondernemers en ook particulieren kunnen controleren of de paspoorten die zij van een cliënt, partner of bekende mogen inzien wel geldig zijn. Het systeem dat via een website en email werkt zegt alleen of een paspoortnummer geldig, ongeldig of ingetrokken is.(bijv. na diefstal)Andere persoonlijke gegevens worden niet verspreidt.

Kommersant luidt de alarmbel over de situatie bij de bloedbanken. Ten eerste is de kwantiteit van reserve bloed ontoereikend in geval van ernstige calamiteiten . In de laatste jaren daalde het aantal donoren van 4 tot 1,8 miljoen. Ten tweede is de kwaliteit of te wel het risico op besmetting 500 tot 1000 maal zo groot als in ‘ontwikkelde landen’. Ten derde is de inkoop van bloed gedecentraliseerd geregeld wat leidt tot een bloeiende zwarte markt en een gebrek aan kwaliteitswaarborgen.