6/13/08

Verkiezingsdebatten

Een flink deel van de partij Verenigd Rusland is voor verplichte deelname aan verkiezingsdebatten. Kommersant brengt in herinnering dat tijdens de parlementsverkiezingen van 2003 en 2007 de partij zich afzijdig hield.

Het is niet zozeer dat de politici niet kunnen debatteren, zo lijkt mij. Men gaat uit van het idee dat wanneer de gedoodverfde winnaar, de bestuurspartij, in een gelijkwaardig gesprek treedt met een kleine oppositiepartij, lees een stelletje klagers, de bestuurspartij dan legitimiteit geeft aan die partij alsmede klachten vanuit de samenleving. Blijkt daarbij dat het electoraat de bestuurspartij niet afrekent voor de afwezigheid, tijdens de debatten, waarom zal dan het risico genomen moeten worden? Waarschijnlijk denkt de partijtop nu dat dit kunstukje over vier jaar niet nogmaals kan worden herhaald en vrezen ze dat het electoraat hen uiteindelijk toch zal afrekenen voor hun berekendheid.

Een deel van deze politici, met name de vertegenwoordigers van de liberaalconservatieve club, die het idee van verplichte deelname aanzwengelden tijdens het Forum ‘strategie 2020’, zal ook uit eigen trots en eigenwaarde redeneren. Ze zullen het niet allemaal eens zijn geweest met de strategische keuzes van de partijtop. Ook in Rusland zijn er parlementariërs, die graag hun eigen stem horen en het gezicht op de televisie zien.

De partijtop lijkt echter om. Partijkopstukken Gryzlov en Volodin spreken enkele dagen later hun steun uit voor het idee, meldt Kommersant.

Sergej Mitrochin van Jabloko reageert laconiek: “Het is toch absurd. Het lijkt zo te zijn dat de VerenigdRussen zichzelf willen verplichten om aan verkiezingsdebatten deel te nemen, terwijl de wet hen dit gewoon toestaat.

VR parlementariër Pligin en lid van de liberaalconservatieve club stelt zich wat rustiger op dan zijn collega’s. “We hoeven ons niet te haasten. Mogelijk zijn er geen juridische aanpassingen nodig en volstaat het om een mechanisme van een soort politieke verplichting uit te werken,” citeert Ekspert.

De Centrale Kiescommissie denkt dat een kleine aanpassing in de wet voldoende is. De gratis zendtijd die beschikbaar voor verkiezingsdebatten zou niet zoals tijdens de voorgaande campagnes mogen worden gebruikt voor individuele partijspotjes.

Poetin en Verenigd Rusland

Premier Poetin heeft vorm gegeven aan zijn leiderschap van de partij Verenigd Rusland. Er zal maandelijks vergaderd worden met het trio Gryzlov, Volodin en Vorobjev. Poetin herinnerde de partijleiding aan hun verkiezingsbeloften, onder andere de verhoging van het minimumloon, veranderingen in de belastingwetgeving en de verbetering van de leefsituatie van veel oorlogsveteranen. Ik vertaal vrij: ‘We mogen niet als in de Sovjettijd op het aanbreken van het communisme wachten en ondertussen het volk laten lijden. Er moet elke dag gewerkt worden.’

“Een politieke partij moet de schakel zijn tussen de burger en de overheidsorganen in het algemeen en de regering in het bijzonder. Juist daarom creëren we dit soort grote maatschappelijke structuren.” De premier wil spreekuren voor burgers, telefonische hotlines en interactieve websites. Ook belooft hij tijdens zijn reizen door het land met lokale partijleiders te spreken.

Hoewel Gryzlov zich verheugd toont met de aandacht van de nationale leider, bekruipt mij het gevoel dat de partij op meer had gerekend. Zo is Poetin nog steeds geen partijlid en zegt de premier ook aandacht te willen geven aan de andere partijen in het parlement.(Kommersant, Rossiiskaja Gazeta & Ekspert)

TNK-BP

Ik las maandag, een bericht in het Financieel Dagblad. “Het Kremlin’ zou BP uit de gemeenschappelijke onderneming willen werken. Uiteraard past alles naadloos in het rijtje; Joekos, BP, Shell etc. Ekspert ziet het anders. De Russische en Britse aandeelhouders van TNK-BP, beiden met een pakket van 50%, zijn het oneens over de te kiezen strategie. BP wil flink investeren in de ontginning van Russische velden. De Russen binnen de Alfa-groep willen op korte termijn geld verdienen en het prestige van BP gebruiken om buiten Rusland projecten op te zetten.

In een recent interview met Le Monde, zei Poetin het volgende: “Several years ago, they set up a joint venture with a 50-50 ownership. When they did it - and I was present when they signed the papers - told them, “You shouldn’t do it. You should decide between the two of you who will have a controlling stake … But somebody has to be in charge. When you don’t have a clearly defined authority in such a business, it is very likely you’ll run into problems.”

Ekspert denkt dat de spanningen tussen beide partners juist nu oplopen omdat pas sinds januari 2008 beide partijen hun aandelen aan de ander of een derde speler mogen verkopen. Gazprom zou voor BP een veel geschiktere partner zijn dan de Alfa groep, suggereert Ekspert. Bovendien tonen recente belastingverlagingen in de sector aan dat de politieke conjunctuur veel meer gemeen heeft met de lange termijn strategie van BP dan de belangen van de Alfa groep.

Overigens zit de BP qua personeel wel in de verdrukking. Ruim 30% van de werknemers zou het kantoor in Moskou hebben verlaten .

Corruptie

Het was deze week de beurt aan Generaal Procureur Joeri Tsjaika om het beste beentje voor te zetten in de strijdt tegen de corruptie. De website waarop ondernemers hun klachten kunnen indienen haalde ook de Nederlandse pers. De website komt per oekaze van president Medvedev ook met meer volmachten voor de Generaal Procureur. Het idee is immers dat de toezichthouders, de controlerende organen, niet hun eigen werkzaamheden controleren. Dat moet een andere instantie doen en niet een procureur op het regionale niveau, die mogelijk goede banden onderhoudt met zijn collega’s bij de toezichthouders, maar de Generaal Procureur op federaal niveau.

Er gebeuren rare dingen, erkent Tsjaika aan Rossiiskaja Gazeta. Zo is een bedrijf in de Krasnodarsk Krai in een jaar wel 127 maal gecontroleerd. De Generaal Procureur zegt begonnen te zijn met een kwantitatieve analyse van de controles om zo in kaart te brengen in welke sectoren en regio’s overdadig gecontroleerd wordt. Vervolgens kan er gekeken worden of er sprake is van misbruik.

Daarnaast controleert de Generaal Procureur sinds het afgelopen jaar lokale wetten en reglementen op mazen die corruptie in de hand werken. Een tweede artikel in Rossiiskaja Gazeta noemt het voorbeeld van ondernemers in de Altai Krai en de Tsjitink Oblast, die overheidssubsidie kunnen krijgen op de rente over de leningen die ze hebben afgesloten. Wat voor soort leningen voor de subsidie in aanmerking komen, staat echter niet omschreven. Dit wordt per geval door een ambtenaar beoordeeld. Tsjaika zegt al ruim honderd van dergelijke mazen te hebben geëlimineerd.
Het artikel vermeldt cijfers die een groeiende aandacht van de procureuren voor corruptie aantonen. In 2007 werden 1100 zaken aangespannen wegens corruptie. Dat is 2,3 keer meer dan in 2006. In de eerste drie maanden van 2008 zijn al 500 corruptiezaken voor de rechter gekomen.

Daags na de berichtgeving over de Generaal Procureur, verschijnt ook Bastrykin van de OnderzoeksCommissie bij de redactie van Rossiiskaja Gazeta. De beste jongetjes van de klas willen allemaal voor het bord komen. Bastrykin zegt in 2007 meer dan 1000 onderzoeken te hebben verricht naar personen met een bijzondere status; parlementariërs, regionale bestuurders, rechters, procureuren etc. 511 zaken zijn inmiddels overgedragen aan de rechter. Sinds september heeft de OnderzoeksCommissie meer dan 33.000 meldingen gekregen over corruptie. Alleen al tegen medewerkers van de rechtshandhavende organen zijn 1662 zaken aangespannen. Het is opmerkelijk dat er twee maal zo veel meldingen zijn over steekpenningverstrekkers dan over ontvangers.

Het leger

Het hoofd van de Generale Staf Baloejevsky is vervangen door Nikolai Makarov. Baloejevsky lag al enige tijd in de clinch met de Minister van Defensie Serdjoekov. Rossiiskaja Gazeta schrijft dat de minister in het afgelopen jaar alle vlootcommandanten, de helft van de leidinggevenden van de militaire districten, alsmede de twee personen verantwoordelijk voor de bewapening van het leger en de militaire paraatheid heeft vervangen.

De persoon Makarov past binnen het plaatje van meer maatschappelijke controle het leger. Toen hij commandant was van de strijdkrachten in Siberië organiseerde hij oudercomités in de kazernes, alsmede een website waarop ouders en jongeren klachten kunnen plaatsen over de rekrutering.

Rossiiskaja Gazeta
meldt deze week goed nieuws voor de soldatenmoeders. Hun roep om videocamera’s in de kazernes wordt gesteund door de OnderzoeksCommissie van de militair procureur.

Overigens komen Serdjoekov’s hervormingen niet zozeer uit het hard van een mensenrechtenactivist, maar vanuit een economisch rationalisme. Vitalii Dymarskii schrijft in zijn column in Rossiiskaja Gazeta dat hoewel 80% van de Russen bereidt is zijn of haar leven te geven voor de verdediging van het vaderland , twee derde van de bevolking niet wil dat zijn of haar zoon, broer, man of ander familielid in het leger moet dienen. Het probleem is dus niet de dienstplicht op zich, maar de omstandigheden in het leger. De politieke en economische noodzaak voor een toegankelijker en populairder leger is evident.

Kommersant ziet in Makarov een tussenpaus. Makarov is al bijna 59 en het hoofd van de generale staf mag officieel niet ouder zijn dan 60. Voor Baloejevsky maakte Poetin een uitzondering. Het ligt in de verwachting dat ook minister Serdjoekov niet langer zal aanblijven dan de tijd, die voor zijn taak, het stroomlijnen van de militaire financiën, is gesteld.

Debat over opvoeding

Nu er een kruis is gezet door het in de afgelopen weken besproken voorstel voor een mediawet, is het de beurt aan een nieuw conceptwetsvoorstel inzake de opvoeding van kinderen. Het concept bestaat uit 18 verschillende voorstellen, waarvan enkele zo knullig geformuleerd zijn dat het eenvoudig prijsschieten is.

Zo willen een of meerdere parlementariërs speelgoed verbieden dat in vorm en uiterlijk niet overeenkomstig is met de werkelijkheid. Wat wordt er bedoeld? Bijvoorbeeld een pluche knuffelbeest van een schadelijk organisme zoals een virus. Virussen zijn namelijk slecht en kinderen zouden zich kunnen vergissen door het zachte, aangename karakter van het knuffelbeest. Zachte skeletten. Nee, dat kan toch niet.

Een ander voorstel betreft subculturen, die een slecht voorbeeld zouden vormen voor opgroeiden kinderen. Helaas worden de gothic en emo subculturen over een kam geschoren met extremisten, skinheads, voetbalsupporters en antifascisten. De auteurs laten duidelijk merken weinig van de jeugd te begrijpen.

Galina Kozjevnikova van het SOVA centrum zegt in Kommersant: “Onze overheid heeft gestreden tegen hippies, tegen rockers, tegen metalfans en elke keer verloren, omdat er altijd jeugd subculturen zullen zijn.” Vervolgens zegt zij: “Een groot deel van het conceptwetsvoorstel is gestoeld op een ‘onvrijwillige motivatie’ van kinderen en ouders. Dat zal niet werken.”

Dit punt kwam ook sterk naar voren in de zondagavondtalkshow van Vladimir Solovjev. Wie is de overheid om ouders te vertellen hoe zij hun kinderen moeten opvoeden? Kijk naar de toestand van de kindertehuizen, toch de verantwoordelijkheid van de overheid. Nee, de overheid moet ouders de mogelijkheid geven om hun kinderen goed op te voeden, niet vertellen hoe ze dat moeten doen. Een aanwezige parlementariër beargumenteerde dat ouders geen zicht op het volledige leven van hun kinderen hebben, zoals de tijd die wordt doorgebracht in buitenschoolse activiteiten of op het internet. Daar zou wel degelijk een taak liggen voor de overheid.

Onderwerp van gesprek is een straatverbod tussen 22.00 en 6.00 uur voor scholieren, overigens vorige week al ingevoerd in – als het mij goed herinner – de Kemerevo oblast. Ook op dit punt is er onvoldoende vertrouwen in de overheid als rechtshandhaver. Wat is de garantie dat een agent deze wet niet misbruikt wanneer hij een jonge meid uit de disco ziet komen? Laat de overheid en politie eerst goede regels voor zichzelf maken, voordat men regels voor ons gaat maken, zei een deelnemer aan de discussie.

Jammer genoeg leidt het prijsschieten op de meest idiote voorstellen in het conceptwetsvoorstel en wederzijdse beschuldigden tussen overheid en maatschappij niet tot constructieve gesprekken over bijvoorbeeld leeftijdscoderingen voor speelgoed, televisieprogramma’s etc.

Vier doden in strafkolonie

In de strafkolonie Kopeijsk in de Tsjeljabinsk Oblast zijn vier gevangenen overleden, mogelijk als gevolg van interne verwondingen, veroorzaakt door de wapenstokken van de bewakers.

Volgens de officiële versie van de gebeurtenissen overvielen de vier gevangenen hun bewakers, toen zij op hun eerste dag in de kolonie werden uitgelaten. Ze zouden daarbij scheermessen en metalen strips uit hun schoenen gebruikt hebben. De bewakers herstelden de orde met de wapenstok. De gevangenen zouden vervolgens afzonderlijk van elkaar in cellen zijn ondergebracht, alwaar ook medische hulp zou zijn verstrekt. Te laat of onvoldoende zo bleek. Alle vier zouden zijn gestorven aan inwendige bloedingen.

Deze versie roept veel vraagtekens op. De vier gevangenen, Sergej Poljakov, Jevgenii Mamoekov, Anatoli Ajvased en Vjatjeslav Sachabajev zouden straffen uit moeten zitten van anderhalf tot vijf jaar. Waarom zou iemand met een relatief korte straf zo’n zelfmoordactie ondernemen, vragen familieleden zich af. De gevangenen waren tussen de 20 en de 36 jaar oud en veroordeeld voor vergrijpen zoals diefstal en drugshandel. Mensenrechtenactiviste Aleksejeva stelt dat massaal geweld tegen gevangenen vaak een represaillemaatregel is tegen protestacties zoals klachten, hongerstakingen en zelfverminking.

De veteranen van het mensenrechtenactivisme houden het hoofd van het gevangeniswezen in Rusland, Joeri Kalinin verantwoordelijk voor de gebeurtenissen. In een open brief gepubliceerd op maandag staat dat Kalinin of zijn ontslag moet indienden, of een resolute stap moet doen in de richting van een positieve dialoog met de burgermaatschappij. De mensenrechtenactivisten stellen dat wanneer zij meer toegang zouden krijgen tot de gevangenen veel geweld zou kunnen worden voorkomen. Overigens loopt er ook een zaak aangespannen door Kalinin tegen een van de ondertekenaars van de open brief, en wel Lev Ponomarjev. Ponomarjev noemde Kalinin in een interview ‘de auteur van een sadistisch systeem’.

Dezelfde Joeri Kalinin, verdedigt dinsdag het gebruik van de wapenstokken door de bewakers. Kommersant citeert: “De gevangenen waren immers ook niet ongewapend.”Voorts vermeldt hij dat er in de afgelopen vijf jaar 260 medewerkers van penitentiaire instellingen zijn overleden. Rossiiskaja Gazeta schrijft dat volgens Kalinin de gevangenen al tijdens het transport hun lotgenoten probeerden op te hitsen tot een gewelddadige uitbraak.

Woensdag kondigt de Maatschappelijke Raad van de Tsjeljabinsk Oblast een eigen onderzoek aan, schrijft Kommersant. Het onderzoek zal zich richten op de kwaliteit van de geboden medische zorg en zal ook nagaan wat er gebeurd is tijdens het voorarrest van de vier gevangenen in de stad Tjoemen. De volgende dag meldt deze organisatie dat het vermoedt wordt dat criminele autoriteiten achter de ‘opstand’ zouden zitten.

Donderdag refereert Rossiiskaja Gazeta aan medici die hun twijfels uitten over de kwaliteit van de verstrekte medische zorg. Het is zeer ondenkbaar dat de lichamen van de vier gevangenen op identieke wijze hebben gereageerd op de verwondingen. Hoe kan het dat ze afzonderlijk van elkaar binnen hetzelfde uur zijn gestorven?

Vrijdag meldt de Generaal Procureur dat elf medewerkers van de strafkolonie op non actief zijn gesteld. De genoemde redenen zijn ‘onprofessioneel gedrag’ en het niet verstrekken van kwalitatieve medische zorg. Rossiiskaja Gazeta spreekt van een uniek geval. Nog nooit zijn er in een keer zoveel medewerkers van een penitentiaire inrichting op non actief gesteld. De Generaal Procureur zou nu ook controles uitvoeren in andere gevangenissen in de regio.

Hoewel het kordate optreden van de Generaal Procureur de hoop geeft dat andere overheidsorganen de ogen niet langer willen sluiten voor mogelijke wandaden van hun collega’s in het gevangeniswezen, blijven velen voorlopig sceptisch. Zo brengt Kommersant een zaak in herinnering waarbij twee bewakers voor doodslag van een gevangene in 2003 allereerst tot tien jaar opsluiting werden veroordeeld, maar vervolgens strafvermindering kregen tot twee en drie jaar en daarbovenop nog eens een vervroegd werden vrijgelaten.

Ombudsman voor mensenrechten

Ombudsman voor mensenrechten, Loekin, richt zijn rapport dit keer op slachtoffers in de brede zin van het woord. Als voorbeeld dient het verhaal van de familieleden van een man, die na marteling door twee politieagenten is gestorven. De politieagenten zijn veroordeeld, maar de rechter heeft de familieleden nooit als slachtoffers in de zaak erkent.

“De laatste jaren heeft de Russische rechtspraak een soort van slagzij gemaakt. Steeds vaker praten we over de rechten van de bewoners van gevangenissen en strafkolonies, over hen die op het beklaagdenbankje zitten en vergeten daarbij de rechten van hun slachtoffers.” … ”Een moordenaar, die geen geld heeft, krijgt een advocaat toegewezen. Wanneer een familielid van het slachtoffer geen geld heeft , dan krijgt hij of zij geen gratis advocaat.”

Oppositiemarsen

Kommersant bericht dat de procureur van Moskou het verbod van het stadbestuur op de ‘mars van hen niet akkoord gaan’ tijdens de inauguratie van president Medvedev ongegrond heeft verklaard. Het stadsbestuur had de organisatie een alternatieve locatie moeten aanbieden.

Brandstichting Moskou

In Moskou zijn tussen 30 mei en 3 juni 23 auto’s in brand gestoken, schrijft Kommersant. Burgemeester Loezjkov zegt in een interview met Rossiiskaja Gazeta dat er geen sprake is van sociale onrusten. Het gaat naar alle waarschijnlijkheid om een gestoorde man, die denkt zo iets te kunnen doen tegen de files, die de stad plagen.

Virusuitbraak

In Abakan, een stad boven Mongolië zijn twee kinderen gestorven aan voorlopig mysterieus virus. 24 leerlingen uit een peuterschool zijn opgenomen in het ziekenhuis. Medici en overheidwoordvoerders ontkrachten het bericht dat het om hetzelfde virus gaat dat recent in China 30 levens eiste. Ze onderstrepen dat er onder Chinese migranten in de regio geen besmetting is geconstateerd. (o.a. Ekspert)

Beursgebouw in Sint Petersburg

Een ‘raad van stedenbouwkundigen’ van de stad St. Petersburg heeft met terugwerkende kracht een inmiddels bijna afgebouwd beurscomplex afgekeurd. Het stadbestuur staat al tijden onder druk vanwege de plannen voor de bouw van een 396 meter hoge Gazprom pinakel, en komt de gemeenschap nu onverwachts tegemoet. Het nieuwe beursgebouw is maar 63 meter hoog, maar desalniettemin ‘een monster’, zo blijkt uit foto’s van de plaatselijke krant fontanka.ru.

Vicegouverneur Vachmitrov zegt dat zijn meerdere Matvijenko hem heeft opgedragen de zaak voor te leggen aan de Raad van stedenbouwkundigen. Deze maakten dankbaar van de mogelijkheid gebruik om zich waardige beschermheren van het historische panorama van de stad te tonen en unaniem het werk van hun collega de grond in te boren. Sommigen denken dat de vorm van het gebouw wat aangepast kan worden, de meerderheid vindt echter dat het gebouw verlaagd moet worden. Vachmirov concludeert dat er sprake is van een ernstige bouwkundige fout.

De projectontwikkelaar spartelt nog tegen. In 2003 zouden de bouwers alle nodige toestemmingen hebben verkregen. Het gebouw zou net buiten de zone staan waar er een limiet van 48 meter geldt op de hoogte van de gebouwen. Wanneer de overheid eist dat het gebouw verlaagd wordt (geschatte kosten 15 tot 20 miljoen dollar), stapt de projectontwikkelaar naar de rechter. (Kommersant)

GOS

President Medvedev ontving in St. Petersburg zijn collega presidenten van de GOS landen. Kommersant constateerde verwijdering met Oekraïne en toenadering met Saakasjvili. Joestsjenko krijgt de deksel op zijn neus, nadat hij heeft aangekondigd het contract voor de Russische militaire zeehaven in Sebastopol niet te verlengen, wanneer het in 2017 afloopt. Wanneer Oekraïne de vriendenband met de Russische Federatie terugschaalt vindt Medvedev dat het land ook maar het volle pond voor zijn gas moet betalen. Vanaf 1 januari 2009 zal er aan 1000 kuub gas een prijskaartje van 400 dollar hangen. Dit jaar betaalt Oekraïne nog 179,5 dollar. Voordat het geld van rekening wisselt zal er allicht nog veel onderhandeld worden.

Kommersant schrijft dat Joestsjenko Medvedev nauwelijks durfde aan te kijken. Saakasjvili daarentegen leek zich op zijn gemak te voelen. Volgens de Georgische president zijn er in de verhoudingen tussen Georgië en Rusland ‘onopgeloste maar geen onoplosbare problemen’.

Javier Solana heeft deze week gesproken met de leiders van Abchazië. Georgië hoopt in de EU een actieve partner te vinden in het vredesproces. Ook Abchazië en Rusland benadrukken de voor hen positieve kanten van het bezoek:De westerse mogendheden beginnen Abchazië te erkennen als gesprekspartner in het conflict.
De president van Moldavië kondigde een onverwacht cadeautje aan. Zijn douanepersoneel zou twee schilderijen ontdekt hebben, die uit de Hermitage gestolen zijn. Ze worden opgestuurd. De Hermitage is minder blij met het bericht. Het museum houdt vol helemaal geen schilderijen te missen.

Chodorkovsky

Enkele Russische en internationale mensenrechtenorganisaties hebben de vrijlating van Chodorkovsky op hun lijstje van 'eisen' aan de nieuwe Russische president staan.

Medvedev reageerde in Berlijn: “ Net als ieder ander heeft Chodorkovsky het recht om een verzoek tot amnestie in te dienen. Een besluit over zo’n verzoek mag echter niet worden gedicteerd door politieke belangen of het onderwerp zijn van internationale onderhandelingen. …Het mag geen besluit zijn dat op internationaal niveau wordt besproken, of een beslissing, die door politici wordt genomen.”

Poetin zei in Parijs: “Khodorkovsky broke the law. More than once and grossly. What’s more, a part of his group is guilty, proven in a court, of personal crimes, not only economic. They committed murders, more than one person. This kind of ‘competition’ is not admissible. And we’ll do our best to stop it. Just as I was when I was president, Dmitry Medvedev should be guided by Russian legislation…. I’ve known Mr. Medvedev for many years. He will respect the law and, incidentally, he has said this in public several times.”

De vraag over amnestie voor Chodorkovsky levert een goed debat op. Ik merk dat met name (westerse)advocaten van mening zijn dat de veroordeling niet op de juiste wijze tot stand is gekomen. Zij denken dat wanneer dit erkent wordt de Russische rechtspraak een stap in de goede richting kan maken. Voor anderen is en blijft Chodorkovsky een boef. Wanneer je zo iemand kan pakken, dan is dat goed. De wijze waarop is van ondergeschikt belang. Een derde kijk is dat zowel amnestie als een andere vorm van vervroegde vrijlating hoe dan ook geïnterpreteerd zullen worden als een bekentennis van de kant van de overheid. In het daaropvolgende maatschappelijke debat zal er weinig ruimte zijn voor de genuanceerde, objectieve blik van de advocaat. Het groeiende vertrouwen in de stabiliteit van de Russische economie zal slechts worden geschaad.

Beeldvorming in Duitsland

Aleksandr Rahr is een in Rusland gewaardeerde Duitse Ruslandkenner. Tijdens in een interview over zijn nieuwe boek vertelt hij Rossiiskaja Gazeta over het beeld over Rusland in Duitland: “De gewone Duitser voelt zich aangetrokken door het Russische exotische: Siberië, verwaarloosde dorpen en de poolcirkel. De Duitse burger is tot de conclusie gekomen dat Rusland niet langer een gevaar vertegenwoordigend. Het strategischer partnerschap tussen beide landen draagt daar ‘schuld’ aan. Rusland interesseert de Duitsers zoals een ‘film’ dat kan doen. Het politieke toneel daarentegen wordt beheerst door NGO’s met een uiterst kritische houding jegens Moskou. Het boek moet de westerse lezer uitleggen waarom Rusland Europa niet uitgeduwd mag worden” of parafraserend, waarom Rusland meer moet zijn dan een vermakelijke film of een mikpunt van kritiek.