3/4/07

Verenigd Rusland ‘monopoliseert’ het Russisch nationalisme

06/02/2007
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=740066
http://www.expert.ru/articles/2007/02/05/lr/


Verenigd Rusland, de partij met veruit de grootste fractie in het parlement, kondigt een groots
‘Russisch project’ aan. Volgens Kommersant is de partij onder druk van de dalende peilingen
in de provincies op zoek naar de sympathie van de gematigde nationalist.

Ivan Demidov, leider van de ‘jonge garde’ van de partij legt uit dat het begrip nationalisme
vaak verkeerd geïnterpreteerd wordt. We gaan seminars organiseren in de provincies waarin
we het volk vragen wat het Russisch nationalisme voor hen betekend: Wat betekent Rusland
voor de Russen? Wat is de Russische natie? Russisch nationalisme of racisme? Is
nationalisme een ideologie?

De partij ziet een electorale groep van ongeveer 15% van de bevolking: Gematigde
nationalisten die niet willen deelnemen aan meetings (lees racistisch getinte) en geweld tegen
illegale migranten: Wij willen hen de weg wijzen.

Emil Pain, een bekend academicus gespecialiseerd in het nationale vraagstuk, noemt het
initiatief volkomen reëel. Volgens mijn gegevens ziet het grootste deel van de bevolking de
nieuwe politieke kracht (lees het herstellen van de soevereiniteit sinds aantreden van Poetin)
in het bijzonder als een nationalistische tendens. Het is essentieel voor de huidige
machthebbers dat ze het nationalisme voor zich laten werken en niet tegen zich, voegt een
andere expert toe.

Lid van de Maatschappelijke Raad, Aleksei Tsjadajev, verteld het blad Ekspert dat deze tijd
professionele ‘Russen’ nodig heeft, die op adequate wijze het begrip nationalisme
interpreteren en het niet betrekken in extremisme en xenofobie.

Het blad Ekspert omschrijft Demidov als een voormalige showman, die zich eerst
transformeerde in het anker van een Russisch-Orthodox televisiestation en vervolgens in de
organisator van het talent scouting programma voor Verenigd Rusland, de politfabriek.
(gemodelleerd naar de Russische versie van Idols, sterrenfabriek) Nu wil hij de ideoloog
worden van het nieuwe Russische nationalisme.

Demidov wordt gesteund door kopstukken binnen de partij Pavel Boronin en Andrei Isajev,
maar ook vanuit de Orthodoxe hoek: Diakon Koerajev, de eigengereide priester die het waagt
op rockconcerten vanaf het podium de jeugd te bekeren en Vladimir Legoida, de
hoofdredacteur van het toegankelijke Orthodoxe tijdschrift ‘Foma’.

Aleksandr Belov, de leider van de beweging tegen illegale immigratie (agitator tijdens de
onrust in het stadje Kondopoga) noemt het project zijn eigen overwinning en de bevestiging
hij op juiste weg is.

De woordvoerder van ‘Rechtvaardig Rusland’ de concurrent van VR noemt het project de
zoveelste poging van VR om alle stromingen in het politieke en intellectuele leven in het land
te monopoliseren. Wij als RR ondersteunen de Russische cultuur en de Russische taal. Wij
dragen cultuur voor als het vijfde nationale project. Dit is voldoende.

Ekspert wijst de lezer er nog op dat volgens het Vtsjioem het overgrote deel van de bevolking
de kwalificatie Rus in de uitspraak ‘Rusland voor de Russen’ interpreteert als een burger van
de Russische Federatie. In mijn woorden: het gaat hier in de eerste plaats om cultuur en voor
slechts een zeer kleine groep om etniciteit.

No comments: