5/7/07

Het Pensioenfonds heeft staatshulp nodig. De vraag is hoe.

03/05/2007
http://www.rg.ru/2007/05/03/balans.html


De eigen middelen van het Pensioenfonds zijn onvoldoende voor de groeiende lasten. De pensioenen blijven achter bij de stijgende lonen. De vergrijzing schept nog extra druk. De overheid zal moeten bijspringen. De vraag is echter hoe dit te doen zonder de liberale koers richting een zelfstandig pensioenstelsel uit het oog te verliezen.

In zijn toespraak zei de president dat hij een verhoging van de pensioenleeftijd niet zit zitten. Hij ziet meer in het verder inperken van grijze salarissen. Bij witte salarissen betaalt de werkgever 26% algemene sociale belasting (ESN) waarvan 20% naar het Pensioenfonds gaat.

Het ministerie van gezondheidszorg en sociale zaken gaat ervan uit dat dit niet voldoende is. Zij zoeken naar een rechtvaardiging voor een grotere staatsbijdrage. Dit ligt gevoelig omdat men juist naar een relatief onafhankelijk pensioenstelsel wil, waarin de overheid slechts als regelgever optreed.

Wanneer de overheid echter de uitbetaling basispensioen voor zijn rekening neemt, zegt het ministerie, kan het pensioenfonds gebruikt worden voor dat deel van het pensioen dat opgebouwd wordt met arbeidstijd. Van de ESN gaat nu 20% naar het pensioenfonds, waarvan 6% naar het basispensioen. Het vrij maken van deze 6% zal voorlopig de nodige financiële ruimte scheppen.

Belangrijk is de rechtvaardiging voor de terugkeer van een deels actieve overheid in het pensioenstelsel: ‘Omdat het basispensioen het minimum is dat gegarandeerd wordt door de overheid aan iedere burger onafhankelijk van zijn of haar arbeid (20 euro per maand) is het logisch om dit geheel uit het federale budget te betalen

De Russische overheid en het pensioenfonds zoeken zo naar een gerechtvaardigde compromis waarbij de overheid gaat meebetalen maar de liberale koers niet uit het oog verloren wordt. Vorige week maakte de President al melding van een ander initiatief waarmee de overheid individuele burgers wil stimuleren om ook zelf een pensioen op te bouwen. Voor elke inleg van 28 euro zou de staat er 28 bijleggen. Dit tot een maximum van tussen de 280 en 560 euro per jaar. Minister van financiën Koedrin is nog aan het rekenen.

Stijging inkomens

04/05/2007
http://www.rg.ru/2007/05/03/mrot.html
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=763392


Volgens Kommersant is het gemiddelde salaris nu 360 euro. Dat is 27,7% hoger dan vorig jaar. Minus de inflatie en stijgende lasten levert dit een groei op van 13%. De krant analyseert vervolgens het consumptiegedrag van Ivan Ivanovitisj: meer auto’s en reparaties aan het huis. Een artikel van Rossiiskaja Gazeta laat zien dat het aan de onderkant slechts langzaam beter wordt.

Een sociaal wetenschapper becommentarieert dat de groei met name komt vanuit de stijgende salarissen en pensioenen en veel minder uit inkomsten uit eigen ondernemingen of eigendommen. ‘De staat en de grote werkgevers spelen dus een steeds grotere rol in het welzijn van de burgers.’

Een analyticus van investeringsbank Troika Dialog waarschuwt dat de stijging van het gemiddelde salaris voor een groot deel veroorzaakt wordt door het ‘uit de schaduw komen van grijze salarissen’. Tegelijkertijd merkt hij op dat gezien de groei van de detailhandel de inkomsten van de burger wel degelijk groeien. De groei van de omzet in de detailhandel bedroeg in het eerste kwartaal van 2007 13,6%. In dezelfde periode van afgelopen jaar was dat nog 11.1%. Er is met name in omzet groei in de non-food sector: auto’s, meubelen, bouwmaterialen.

Rossiiskaja Gazeta bericht over de onderhandelingen tussen de vakbonden en het ministerie van gezondheidszorg en sociale zaken over de verhoging van het minimumloon (31,5 euro) tot het bestaansminimum (verschillend per provincie: van 86 tot 142 euro). De vakbonden willen dat het minimumloon al in 2008 dicht in de buurt komt. Minister Zoerabov denkt aan 2011. Een te snelle verhoging zou volgens de minister veel nare bijeffecten veroorzaken zoals een groei van de werkeloosheid.

Het is nog even wachten op echt nieuwe wegen

05/05/2007
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=763605
http://www.rg.ru/2007/05/05/doroga.html


De overheid gaat meer investeren in het wegennet. Het achterstallig onderhoud is zo groot dat het geld in de komende jaren alleen nog gaat naar reparaties aan bestaande wegen. Nieuwe wegen komen er pas vanaf 2010.

In zijn toespraak beloofde de president 28 miljard euro voor nieuwe wegen. 16,5 miljard gaat naar de verbinding Moskou-Don. 80% van het traject zal opnieuw geasfalteerd worden. 5,7 miljard gaat naar bruggen die al sinds de sovjet tijd wachten om afgebouwd te worden. Een gelijk bedrag gaat naar provincies voor het beter bereikbaar maken van steden.

Het extra geld komt bovenop het federale programma voor de ontwikkeling van transport tot 2015. Het traject tot 2010 loopt al. In het volgende traject zal er ook geld komen voor nieuwe wegen. 31 mei is er een grote conferentie in Sotsji waarbij de gouverneurs hun plannen kunnen indienen.

Ook wordt er veel gesproken over het invoeren van tolwegen. De eerste tolweg wordt een 132 kilometer lang traject over de bestaande Kasjirskovo Sjosse van de MKAD ring om Moskou naar de eerdergenoemde verbinding Moskou - Don. Er hangt een prijskaartje van 1.7 miljard euro aan. Automobilisten zullen straks 14 eurocent per kilometer betalen.

Volgens de wet moet de bouw van een tolweg aan twee voorwaarden voldoen: Er moet een gratis alternatief zijn dat minder dan drie maal zo lang is en dit alternatieve traject moet opnieuw geasfalteerd zijn. De planologen geïnterviewd door Kommersant vinden dan ook dat tol niet ingevoerd mag worden op bestaande wegen maar dat zij speciaal voor dit doel gebouwd moeten worden. Geld daarvoor is er echter niet.

Er zijn ook concoursen uitgevaardigd voor twee andere tolwegen: een westelijke ring rondom St. Petersburg (langs de Finse golf) en een nieuwe verbinding tussen de MKAD ring om Moskou en het traject M1 richting Minsk. De minister van transport Levitin denkt dat uiteindelijk op 1,5 tot 2% van alle wegen in Rusland tol geheven zal worden.

Moeders van Beslan vechten voort in gerechtelijke flipperkast

04/05/2007
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=763418

http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=762186
http://www.materibeslana.com/rus/index.php


Deze week bezetten de moeders van Beslan een rechtszaal in het Hoger Gerechtshof van deelrepubliek Noord-Ossetie. Het hoofd van het rechtsorgaan kwam na drie etmalen naar hen luisteren. Hij beloofde hun klacht objectief te bekijken.

De moeders willen een zaak aanspannen tegen de voormalige president van de deelrepubliek, het voormalige hoofd van de regionale FSB en andere leden van de operationele staf. Zij zijn mogelijk verantwoordelijk voor de catastrofale afloop van de gijzeling.

Vorige week boekten de moeders een succes. Het Leninksii raion hof verklaarde op 19 april een eerdere afwijzing van de aanklacht door de generaalprocureur op 20 april 2006 ongegrond. Het onderzoek waarop de afwijzing gebaseerd was is onwettig.

Een voormalig lid van de parlementaire commissie dat de zaak onderzocht betreurt de gang van zaken. Door het onderzoek ongeldig te verklaren heeft de rechter de judiciële basis van de zaak tegen enkele betrokken politieagenten op losse schroeven gezet. Zij komen nu mogelijk vrij. De moeders willen echter niet enkele gewone agenten kapitelen. Zij willen de grote jongens achter de tralies.

De generaalprocureur erkent de onwettigheid van het onderzoek en stelt dat er al een nieuw onderzoek gestart is. Hiertoe wordt er zelfs een deel van de school nagebouwd.

Door te blijven procederen tegen de afwijzing van hun aanklacht houden de moeders de druk op de ketel. Op 2 mei bepaalde het Hoger Gerechtshof van deelrepubliek Noord-Ossetie dat de beslissing van het Leninskii Raion hof in het voordeel van de moeders ongeldig was. Er zou geen secretaris bij de uitspraak aanwezig zijn geweest en er stond een verkeerde verwijzing in de tekst. Het Leninskii Raion hof moet nu opnieuw naar de zaak kijken.

De moeders weigerden echter de rechtszaal te verlaten zonder het hoofd van het Hoger Gerechtshof te spreken. Deze veinsde ziekte maar kwam de volgende dag toch luisteren. Volgens de moeders luisterde hij aandachtig naar alles wat we zeiden. ‘Hij beloofde dat onze aanklacht objectief wordt bekeken en dat is precies wat we willen bereiken’.

Medvedev gebruikt Russisch Nederlandse kippenboerderij als succesverhaal

28 april 2007
http://www.rg.ru/2007/04/28/a154887.html


Vicepremier Dmitri Medvedev bezocht op 27 april een Russisch Nederlandse kippenboerderij. Rossiiskaja Gazeta beschrijft hoe zelfs de mogelijke opvolger van Poetin door de desinfecterende poortjes moest.

De kippenboerderij ‘Severnaja’ bevindt zich in het dorpje Sinjavino enkele kilometers buiten St. Petersburg. Russisch Nederlandse kippenboerderij wordt al drie jaar lang uitgeroepen tot de beste landbouwonderneming van Rusland. Rossiiskaja Gazeta schrijft hoe de jonge en energieke bedrijfsleidster Willeke van den Brink in perfect Russisch aan de vicepremier uitlegt hoe zij dankzij een krediet in het kader van het nationale project voor landbouw nieuwe behuizing kan bouwen en zo de productie tegen 2010 kan verdubbelen.

Een groot deel van de tekst gaat over de maatregelen tegen de vogelgriep die de boerderij neemt. Klaarblijkelijk hoopt de perschef van Medvedev dat de Russische boer het goede voorbeeld volgt.

Medvedev kan het niet laten nog wat politiek te bedrijven. Veel vleesverwerkingsfabrieken werken samen met vleesproducenten uit het buitenland. De kwaliteit van het vlees laat soms te wensen over. Daarom kunnen ze beter met Russische bedrijven zoals ‘Severnaja’ werken. Die zijn betrouwbaar en nemen de juiste sanitaire voorwaarden in acht.

Minister blijft in marktwerking gezondheidszorg geloven

28/04/2007
http://www.rg.ru/2007/04/28/tabletki.html


Minister van gezondheidszorg en sociale zaken Zoerabov wil kwaliteitsmedicijnen betaalbaar maken voor alle inkomensgroepen. Dezelfde minister stond de afgelopen maanden al enkele malen op het randje van ontslag. De gesubsidieerde medicijnverstrekking verloopt rampzalig. Rossiiskaja Gazeta was toch bereid om zijn nieuwe beloftes te publiceren.

‘In geen enkel Europese land hoeven patiënten het volledige bedrag voor hun medicijnen te betalen. De verzekeringsmaatschappijen nemen het grootste deel van de kosten op zich. Die kant moeten we in ons land ook op’, aldus Zoebarov

De minister ziet een drietraps ontwikkeling. Op dit moment is het programma DLO voor gesubsidieerden (voornamelijk invaliden) in werking. Hij geeft toe dat de financiering nog niet goed werkt maar belooft beterschap. In de nabije toekomst krijgen alle gepensioneerden toegang tot gesubsidieerde medicijnen. Gepensioneerden hoeven dan geen invaliditeit meer te veinzen. In een later stadium krijgt de gehele werkende bevolking toegang tot gesubsidieerde medicijnen.

Zoebarov lijkt zich bewust te zijn van de gevaren van de marktwerking en pleit voor een betere opleiding van artsen ‘Het systeem van bijbetaling (een deel wordt betaald door de patiënt en deel door de overheid) betekent automatisch dat de arts meer verantwoordelijkheden krijgt bij het voorschrijven van medicijnen. Op dit moment oriënteert de arts zich niet alleen op het maken van een goede diagnose maar ook op de portemonnee van de patiënt. Wanneer de patiënt een medicijn niet kan betalen krijgt hij vaak een goedkoper alternatief voorgeschreven. Ook zijn er artsen die op verzoek van de farmaceuten medicijnen voorschrijven die niet het beste passen bij de juiste diagnose.

Wetende dat ook in Nederland veel artsen zich erg ongemakkelijk voelen bij de druk van de verzekeraar en farmaceut, lijkt mij de situatie in Rusland nog een stuk complexer. De ontwikkelingen gaan veel sneller en voorts zijn de beroepscodes voor artsen en farmaceuten onderontwikkeld. Patiënten spelen vaak artsen tegen elkaar uit op zoek naar de goedkoopste oplossing. Farmaceuten maken het de patiënt en artsen nog lastiger met quasiprofessionele advertenties voor medicijnen in dag en weekbladen. Voorts lijkt me de scheidslijn tussen verzekering en overheidssteun erg onduidelijk.

De gezondheidszorg is wellicht het lastigste element in de transitie van de communistische naar een kapitalistische maatschappij.

De dag van de arbeid oftewel het carnaval der democratie

02/05/2007
http://www.expert.ru/articles/2007/05/02/maj/


Op 1 mei gingen tienduizenden bewoners van Moskou de straat op. Er klonken verschillende eisen: van pensioenverhoging of het aftreden van Vladimir Poetin tot het instellen van een Russische orde. Expert spreekt van een zeldzame dag waarop de arrestatiebusjes leeg bleven en de politie zelf trots verhaalt over het uitblijven van wetsovertredingen.

De eerste mei verliest geleidelijk haar vroegere ideologische basis en is voor de communisten niet meer dan een van hun retro-feesten. Terwijl de communisten naar vroeger verlangen ‘privatiseert’ Verenigd Rusland de feestdag. De grootste partij van het land marcheerde in de ochtend samen met de federatie van vakbonden en 25 duizend mensen over de Tverskaja Ulitsa. Hun leuzen waren volkomen traditioneel, op zijn 1mei’s: ‘waardige salarissen voor de arbeiders, waardige pensioenen voor de werkers, waardige beursen voor de studenten’.

Maar wat is een echte demonstratie zonder vijandsbeeld? Het was niet lang zoeken. ‘Wij maken ons zorgen over de gebeurtenissen in Estland! Daar steekt de kop van het fascisme weer op en ander landen ondersteunen het; Polen, Hongarije, Roemanie. Een schande voor dergelijke leiders, schreeuwt het hoofd van de vakbonden Michail Sjmakov. Loezjkov, burgemeester van Moskou, roept op tot een boycot van Estland. ‘We moeten ons niet alleen zorgen maken maar ook problemen oplossen’. Hij vindt dat de ‘Russen geen waren meer moeten kopen die gemaakt zijn in die Baltische staat, en zowel het zakenleven als de overheid moeten samenwerking met Estland beëindigen’.

Een gelijksoortige toon sloeg de concurrent van Verenigd Rusland, de leider van Rechtvaardig Rusland aan. Natuurlijk kon Sergei Mironov lang geen 25 duizend mensen verzamelen. Volgens de persdienst van de partij waren het er 3000. Mironov verklaarde klaar te staan om de slachtoffers van het politieke geweld in Estland helpen en beloofde dat zijn partij voor een verdere stop van diplomatieke betrekkingen zal pleiten.

De communisten waren qua taal en aantal bescheidener. In plaats van de verkondigde 15 duizend namen er ongeveer 5 duizend mensen deel aan de tocht. In de staart van de colonne liep een groep van verschillende pluimage, waaronder de oppositionisten van Garry Kasparov en de aanhangers van Limonov.

Het was te saai voor deze groep om samen met de met de communisten op het Karl Marx plein te blijven. Ze haasten zich snel naar de demonstratie van de Jabloko partij. Terwijl hun oproepen tot een demontage van Poetins regime, een gevecht met de politiestaat en vrije verkiezingen tussen de communisten enigszins in het geroezemoes verloren gingen, kregen ze bij de Jablotsniki veel bijklank.

Expert beschrijft de ‘liberalen’ als sombere mensen in de ban van complottheorieën. Alcohol is not done op dit feestje. De leider van de jongerenbeweging van Jabloko voorspelt dat de bureaucraten rondom Poetin berecht zullen worden door een rechtbank van het volk. En ze zullen zitten voor hun misdaden. De minister van binnenlandse zaken en het hoofd van de FSB moeten aftreden.

Verder van het centrum had ook de DPNI, de beweging tegen illegale immigratie, een plaatsje toegewezen gekregen. Er kwamen minder dan duizend mensen op af. ‘Rusland voor Russen, Russisch volk, Russische macht’ stond er op hun spandoeken.

Om twee uur in de middag was het weer rustig in de stad. Dat wil zeggen dat het verkeer weer normaal kon rijden. De schoonmakers ruimden gehaast de resten van de politieke activiteit van de bevolking op. Dat er in de ochtend acht verschillende marsen zijn gehouden is alleen nog te zien aan de teleurstellende borden ‘Wij verkopen geen bier’ en de sombere verkopers achter de kassa’s: Het alcoholverbod duurt tot vijf uur.

Terwijl de feestdag zijn ideologische basis verliest, blijft de eerste mei een traditionele dag waarop politieke partijen zich kunnen laten zien. Er waren geen verboden, geen cordons van ME, geen niet goedgekeurde bijeenkomsten en geen ongewenste partijen. Iedereen in Moskou was op straat te vinden: Loop mee! Zwaai je vaandel! De rest keek toe. Over het algemeen gezien, democratie, zo zegt men.

Messen worden geslepen voor aankomende EU-Rusland top

05/05/2007
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=763622


Kommersant kopt ‘de afwijzing van Europa’. Op basis van een uitgelekt document vreest de krant voor een voorlopige intrekking van de steun van de EU voor een Russisch lidmaatschap van de WTO.

In het uitgelekte document, afgedrukt in de Belgische krant ‘European voice’ staat dat de EU de toetreding van Rusland steunt maar niet ten koste van elke prijs. Kommersant verwacht dat de EU tijdens de aankomende besprekingen van 17 en 18 mei in Samara het dreigement tot terugtrekking van de goedkeuring zal gebruiken voor het afdwingen van een snelle oplossing in de conflicten van Rusland met Polen en Estland.

De EU keurde in de herfst van 2005 (het betreffende document spreekt over 2004) de toetreding van de Russische Federatie aan de wereld handels organisatie toe. Voor toetreding moeten er echter niet alleen alle bilaterale onderhandelingen afgerond worden maar ook vele multilaterale overeenkomsten. De werkgroep is nog hard aan het werk. De EU kan op elk moment de steun intrekken en nieuwe onderhandelingen starten. In een dergelijk geval kan Rusland niet langer hopen op een toetreding in 2007.

Sergei Mironov, eerste spreker van de senaat, becommentarieert op tv dat ‘theoretisch gezien, als antwoord op een harde positie van de EU, Rusland het WTO thema niet langer als één van zijn strategische prioriteiten hoeft te zien’. ‘Wanneer iemand denkt dat Rusland smachtend wacht op het WTO lidmaatschap, dan vergist hij zich’, aldus Mironov.