6/25/07

Geschiedenis en onderwijs

22 juni 2007
http://www.rg.ru/2007/06/22/prezident.html
http://www.expert.ru/articles/2007/06/21/istorija/
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=776927

Deze week was er aandacht voor de humanitaire wetenschappen. Leraren en wetenschappers gingen op bezoek bij de president en elders werd er een conferentie gehouden.

Andrei Kolesnikov bericht de presidentiële bezoeken voor Kommersant. Hij beschrijft met zwartgallige humor hoe de bezoekers voor de grote leider schutteren. Ze praten hem naar de mond en de president zelf heeft noch de wil, noch de energie om de bel door te prikken.

Rossiiskaja Gazeta heeft gelukkig een minder cynische kijk. Volgens Poetin is het onderwijs van sociale wetenschappen één van de factoren voor het vervullen van de prioriteiten van de natie. Docenten moeten niet alleen kennis van de geschiedenis aan hun leerlingen overdragen maar ook zelf de rol van Rusland in de huidige wereldpolitiek begrijpen. Een direct gevolg van de snelle transformatie van het land is het gebrek aan goed lesmateriaal dat de recente geschiedenis objectief weergeeft. Het gaat om goede standaarden van onderwijs, niet over standaarden van denken, voegt de president toe. Tekstboeken moeten verschillende zienswijzen weergeven.

Veel lesmateriaal is geschreven met geld van buitenlandse fondsen. De auteurs dansen naar de pijpen van hun geldschieters. Ook Russische stipendia zijn te veel gericht op reisjes naar het buitenland. We moeten geld verstrekken aan hen die eigentijdse geschiedenisboeken schrijven.

Een rector vertelt hoe in de jaren negentig het Russische onderwijs zich ‘ideologisch’ ontwapende. Er kwam een zeer onzekere, abstracte ideologie van universele waarden. We leerden woorden als ‘democratie’ en ‘vrijheid’. Men gaf ons deze bouwblokken en tot op de dag van vandaag spelen we ermee. Rusland importeerde deze termen uit landen waar de staat al op orde is. Maar bij ons zijn er nog steeds mensen die oproepen tot een strijd met de staat, mensen die de civiele maatschappij denken te kunnen scheiden van de staat. Onze belangrijkste opgave is het formuleren van het wereldbeeld waarmee we als Russische burger naar de wereld kunnen kijken.

Het gesprek verbreedt zich vervolgens naar de GOS landen. In vele van deze landen vindt er een generatiewissel van machthebbers plaats. De nieuwe elite ziet Rusland niet langer als een nabije maar een verre buur. Daarom moet er ook aandacht zijn voor gezamenlijke onderwijsprojecten met deze landen. Poetin voegt daar aan toe dat deze landen vaak voor een elitaire vorm van onderwijs kiezen. (Hij doelt op een sociale kloof tussen kapitaalkrachtigen die onderwezen worden als wereldburgers, en de massa voor wie er geen duidelijk plan is, JM) Rusland heeft een combinatie nodig van onderwijs in burgerrechten en patriottisme dat aan de gehele jeugd gedoceerd wordt. Een kind moet trots zijn op zijn land. De geschiedenis van ons land kent zwarte pagina’s, maar die hebben ander landen ook. Vervolgens laat Poetin zich enigszins gaan: Wij hebben nooit atoomwapens gebruikt tegen ander landen. Wij hebben geen tonnen chemicaliën over andere landen uitgespreid.

Elders vond de conferentie ‘actuele vragen voor het onderwijs van nieuwe geschiedenis en maatschappijleer’ plaats. Er waren leraren uit het hele land, de bekende politicologen/ideologen en een journalist van Ekspert.

Vladislav Soerkov signaleert de misvatting dat economische prestaties mogelijk zijn zonder successen in de sociale (humanitaire) wetenschappen. Zonder een antwoord op de vraag, wie wij zijn, hoe ons land zich ontwikkeld, wat onze gemeenschappelijke moraal is, is er echter geen weg vooruit.

Valerii Tretjakov, hoofdredacteur van een Moskouse krant, zegt met de nodige zelfreflectie: Het uit de media vormen van een beeld van de geschiedenis is een recept voor een gekkenhuis. Als voorbeeld noemt hij het ontbreken van een consensusbeeld over een historisch figuur als Stalin. De een onderwijst dat een bloedige tiran was, de tweede noemt hem een groots staatsman en de derde vermijdt geheel over hem te spreken. ‘Ik eis van onze historici een duidelijk canon.’

Ekspert beschrijft hoe de aanwezige docenten verwachtingsvol hoopten op de openbaring van dit canon. Soerkov stelde hen echter teleur: De instructies voor het interpreteren van de geschiedenis moeten niet ‘van boven’ komen. Iedereen moet aan het proces deelnemen; leraren, politici, intellectuelen en journalisten. Deze discussie, nodig voor het vinden van een canon voor een beeld van de geschiedenis, vindt al plaats. ‘Wij’ hebben al twee boeken uitgegeven als aandeel in deze discussie, zegt politicoloog en Kremlin media strateeg, Chleb Pavlovskii: ‘over de soevereine democratie’ en ‘het plan van Poetin’.

Maar wat is die soevereine democratie? PR of een politieke theorie? Het is het één en het andere, legt Soerkov nog eens uit: Het is een reflectie van de inhoud van onze constitutie. De hoogste macht in het land is het volk zelf. (lees: en niet de internationale gemeenschap) Het thema nationale onafhankelijkheid van Rusland is gedurende vele jaren in de vergetelheid geraakt. Het is goed mogelijk dat het over enige tijd nodig wordt om een ander aspect van ‘het leven van het land’ te benadrukken en dan zal er een ander concept verschijnen.

Politieke partijen

22 juni 2007
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=775056
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=775478
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=776895

Jabloko gaat meedoen aan zowel de parlements- en de presidentiële verkiezingen om zo zeggen ze‘de Russen een alternatief te tonen voor het huidige autoritaire regime’. Presidentskandidaat is andermaal partijleider Grigorii Javlinksii.

Zelfs in de ‘liberale’ krant Kommersant is tussen de regels door een afkeer van de snobistische houding van Jabloko te lezen. Jabloko is de enigste democratische oppositiepartij, verkondigt Javlinskii: Er zijn Kremlin projecten die democratische partijen imiteren , er is de SPS die een weg gekozen heeft waarbij het niet in oppositie met het Kremlin kan staan, er is ‘ Een alternatief Rusland’ (Kasparov) dat verandert is in een ‘totalitaire sekte’.

Deze laatste afwijzing leidde nog tot discussie met vooral de jongeren binnen Jabloko. De partijraad oordeelde dat Jabloko alleen geïnteresseerd is in een democratische oppositie zonder nationalisten en stalinisten. Samenwerking met ‘Een alternatief Rusland’ kan alleen plaats in het kader van sociale protestacties.

Jabloko’s programma stelt het volgende voor: ‘restauratie van de democratische basis, hervorming van het staatsapparaat, de scheiding van overheid en zakenleven, de erkenning van de schuld van de overheid ten opzichte van de samenleving, de onschendbaarheid van privaat eigendom, steun aan de gewone ondernemer, hervormingen van slarissen en arbeidsvoorwaarden, beteugeling van monopolieposities, investeringen in het onderwijs, ecologie en gezondheidszorg.’

Prachtige idealen vind ik zelf. Jammer echter van de onconstructieve houding van de eeuwige partijbaas. De paradox van de partij zit al besloten in zijn naam: Jabloko ,appel, klinkt als een spontane, vrije, groene partij, maar is in feite de afkorting van Javlinksii blok.

Dmitri Rogozin, de voormalig partijleider van het na een racistisch tv spotje in diskrediet geraakte Rodina, is klaar voor een comeback. In zijn thuisbasis, de Voronezj regio is hij gekozen tot regionale leider van de nieuwe partij ‘Machtig Rusland’ (Velikaja Rossia). Machtig Rusland kondigde deze week aan voldoende handtekeningen binnen te hebben gehaald voor deelname aan de parlementsverkiezingen. De partij verwacht geen tegenwerkingen van de centrale overheid bij het registratieproces. Ze hebben immers slim hun partijstatuten één op één overgenomen van de al geaccepteerde concurrent ‘Rechtvaardig Rusland’.

De leden komen voornamelijk uit het voormalige Rodina kamp, de DPNI (die vervelende jongens die elke keer weer opduiken als er ergens een etnisch getint relletje plaats vindt, JM) en verassend ook de Krasnojarsk afdeling van Jabloko.

Kommersant zinspeelt op de mogelijkheid dat Rogozin een politieke ruil zal maken met het Kremlin. Hij zal wellicht zijn oppositie opgeven voor een gouverneurspost.

Jeugdbewegingen

21 juni 2007
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=776958
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=776169
http://www.expert.ru/articles/2007/06/18/otvetka/

De pro-Kremlin jeugdbewegingen krijgen tegengas. Senator Sloetsker, lid van de commissie voor (etnisch)-nationale politiek heeft de procureur verzocht onderzoek te doen naar de jeugdbeweging de ‘mestnye’ (‘de lokalen’). De klacht luidt dat de beweging opgeroepen heeft tot etnische haat tijdens een protestactie gericht tegen allochtone taxibestuurders. ‘De lokalen’ zijn van mening dat allochtone taxibestuurders te vaak vechten met hun klanten en dat zij doorrijden na ongelukken. Ze eisen dat de migratiedienst met een ‘oplossing’ voor het probleem komt. Ook delen ze flyers uit waarop een Slavisch meisje staat dat op duidelijke wijze te kennen geeft niet in een migrantentaxi te willen stappen.

Aleksandr Sjoernev, van de jongerenbeweging van Jabloko, heeft zich bij de procureur beklaagd over de ‘Nasji’ beweging en de ‘jonge garde’, de jeugdbeweging van de partij ‘Verenigd Rusland’. De klacht betreft hun acties tegen de Estse overheid. Door de Estse overheid aan te spreken als fascisten en op te roepen tot een economische boycot zouden de jongerenbeweging zich schuldig maken aan het oproepen van (etnisch-)nationale haat. De procureur heeft Sjoernev gevraagd zijn klacht te komen verhelderen. Sjoernev verwacht niet dat het onderzoek tot vervolging zal leiden. Maar het feit dat er een onderzoek komt is al een resultaat op zich, voegt hij toe.

De jongerenbeweging, de Georgievtsy, recent bekend van hun acties tegen de gay parade, organiseren straatpatrouilles ter bescherming van een kapel in Moskou. Zo beschrijft een bericht van Ekspert. De kapel zou onteert worden door sodomieten (lees homo’s). Deze week werd de straatpatrouille aangevallen door een onbekende groep personen, waarbij het zelfs in de kapel tot een handgemeen kwam. Op straat vielen zelfs schoten. Eén jongere raakte zwaar gewond. De politie pakte een aantal van de aanstichters op, maar die werden al snel weer vrijgelaten. De aanvallers waren geen homo’s, zegt de woordvoerder van de Georgievtsy, maar waarschijnlijk personen die door homo’s op ons afgestuurd zijn. Het plein is een hangplek voor jongeren. Wellicht waren de aanvallers niet zozeer homo’s als wel drug dealers die genoeg hadden van de gelovige jongeren, lees ik tussen de regels door. Aan de andere kant is het niet uit te sluiten dat ook seksuele minderheden zich gewelddadig willen verzetten. De Russische civiele maatschappij zit vol met schijnbare tegenstrijdigheden, zeker voor de westerling.

Pensioenen

22 juni 2007
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=776231
http://www.rg.ru/2007/06/22/molchuny.html

De discussie over het pensioenbestel duurt voort. Ik schreef al eerder over het probleem van de moltsjoeni, ‘de zwijgers’, de benaming voor de grote groep burgers (90%) die er niet voor kiezen om hun pensioendeel, opgebouwd vanuit arbeid, in private fondsen te beleggen. Het staatsfonds dat deze gelden beheert mag alleen in staatsobligaties beleggen en haalt zo een rendement dat lager ligt dan de inflatie. De vraag is hoe de ‘zwijgers’ te bewegen hun geld bij private pensioenfondsen onder te brengen.

Het ministerie van economische ontwikkeling lanceerde deze week een nieuwe proefballon. De overheid zou automatisch 3% van het arbeidssalaris extra kunnen inhouden. Zij die schriftelijk kenbaar maken van een privaat fonds gebruik te maken wordt deze extra 3% niet doorberekend. De logica is dat de burger zo zou ontdekken dat er een keuze gemaakt moet worden. Weinigen begrijpen immers hoe de pensioenopbouw in elkaar steekt. Zij zijn gewend dat de overheid dat wel regelt. Deze harde methode zou effectiever en goedkoper zijn dan de lange weg van campagnes, spotjes en brieven.

Er is ook veel verzet tegen het voorstel. Dvorkovitsj, van de presidentiële administratie, noemt het idee ‘manipulatie van de arbeider en de schending van zijn of haar rechten’. Waarschijnlijk een lekke ballon dus. Misschien na de verkiezingen met een pleister erop nog eens opblazen.

Reclame

21 juni 2007
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=776263
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=775484

Een maand terug kondigde gouverneur van Sint Petersburg, Matvienko, aan dat zij 70 procent van de buitenreclame van de straten wil verwijderen. Ze is gezwind te werk gegaan., maar verschillende eigenaren van reclameruimte hebben inmiddels zeven zaken gewonnen tegen de verwijdering van hun borden en plakkaten. Het gaat niet zozeer om de verwijdering op zich als wel de door Matvienko beloofde en in de wet omschreven mogelijkheid om grote reclame-uitingen te vervangen voor bescheidenere modellen.

News Corporation (Rupert Murdoch) kondigde deze week aan op zoek te zijn naar een Russische investeerder voor de Russische dochter News Outdoor Russia. Dit bedrijf beheert 16% van de buitenreclame in Rusland. De groeiende aandacht van de overheid in deze markt vereist de steun op het hoogste niveau, zo verklaart de woordvoerder van een concurrent. Zeker in dit politieke seizoen is het essentieel om goed bij de overheden te kunnen lobbyen. De aanwezigheid van een aan de Russische overheid loyale aandeelhouder zou een zekere garantie geven aan het bedrijf, zegt een marktanalyticus.

Belastingvoordelen innovatieve sector

21 juni 2007
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=776214


Het parlement heeft een wet goedgekeurd die belastingvoordelen voor de IT-industrie uitbreidt. De parlementariërs willen verder gaan dan het oorspronkelijke voorstel van het ministerie van financiën. Uiteraard heeft de president straks het eindoordeel.

Poetin vroeg in zijn jaarlijkse toespraak van 2006 om extra hulp voor bedrijven in de innovatieve sector. Dit wekte, volgens Kommersant, weinig enthousiasme op bij het ministerie van financiën. Na een jaar dralen kwamen zij met een wetsvoorstel waarbij bedrijven niet langer BTW zouden hoeven te betalen over kosten gemaakt bij de overdracht van patenten en licenties. De parlementariërs interpreteren ‘het intellectuele eigendom’ in een bredere zin. Onder de regeling vallen naast licenties en patenten onder andere ook beeldrechten, werkmodellen, industrieel ontwerp, databases, knowhow en de ‘licensing’ van gerealiseerde producten. Denk bijvoorbeeld aan een microsoft pakket. Een parlementariër wijst erop dat het nog onduidelijk is wat voor definities van bijvoorbeeld knowhow en database de belastingdienst zal gaan hanteren.

Daarnaast willen de parlementariërs dat bedrijven straks drie maal sneller kosten kunnen afschrijven gemaakt voor het aankopen van apparatuur voor wetenschappelijke of technologische doeleinden.

Gas

23 juni 2006
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=777379

Het belangrijkste nieuws was deze week de overeenkomst tussen Gazprom en TNK-BP waarbij Gazprom voor 700-800 miljoen dollar TNK-BP’s aandelen in het Kovytkin veld koopt.

Vicepremier Medvedev zegt cryptisch: Om in het klooster te kunnen blijven, moet men af en toe ook naar buiten, schoon schip maken en vervolgens opnieuw binnengaan. Het klooster is uiteraard Rusland. BP is straks opnieuw welkom maar onder nieuwe en voor de komende tijd realistischere voorwaarden. Er ligt een aanbod voor een minderheidsbelang van 25% in het Kovytkin veld zelf, maar het lijkt waarschijnlijker dat TNK-BP of BP op eigen houtje meer interesse heeft in ander projecten. In ruil voor deze deelname zou BP ook een aantal eigen activa moeten openstellen voor deelname van Gazprom. Een dergelijk strategisch partnerschap sloot ook het Italiaanse ENI met Gazprom.

In een notendop: BP heeft zich vanaf 1998 ingekocht in RUSIA Petrolium, toentertijd licentiehouder van het veld. Dit deed ook TNK van de Rus Vekselberg. In 2003 smeden beide bedrijven de holding TNK-BP die samen 62% van de aandelen in handen had. Productie van het veld begon in 2006, maar echter in zeer kleine hoeveelheden. Bij lange na niet genoeg voor het bestemmingsplan van het veld besloten in de licentie. Volgens de licentie zou er flink wat energie geleverd moeten worden aan de nabijgelegen Irkoetsk regio. Nu is het verkopen van gas voor Russische prijzen niet bepaald lucratief. Dit lijkt me de reden dat er niet voldoende in het veld geïnvesteerd om de productie tot het verwachte niveau op te schroeven. Wellicht had TNK-BP zich verkeken op de politieke wil van Gazprom en het Kremlin om het bestemmingsplan na te leven. Exporteren voor wereldprijzen lukt immers alleen via gasleidingen van Gazprom en dus toestemming van de federale overheid. Gazprom wordt door de staat verplicht aan de interne Russische markt te leveren, maar krijgt in ruil de krenten uit de pap toegeworpen.

De verkoopprijs van 700-800 miljoen dollar komt overeen met de door RUSIA Petroleum sinds 1993 gemaakte kosten. Kommersant is dan ook van mening dat TNK-BP een goede deal heeft gekregen. Beide partijen kunnen zonder gezichtsverlies te onderhandelingstafel verlaten.

Gazprom heeft ook een oogje op twee andere krenten uit de pap, Sakhalin 3 en het Tsjajadin veld in Jakoetie . Sinds de jaarwisseling is het echter volgens de wet niet meer aan de overheid toegestaan om zonder veiling/concours licenties te vergeven. Gazprom zegt dat de wet dan maar weer gewijzigd moet worden. Anderen waaronder Alekperov van Loekoil, premier Fradkov en president (gouverneur) van Jakoetie stellen voor Gazprom aan te wijzen als operator van het project. De overheid behoudt dan de licentie en andere partijen kunne worden betrokken bij de ontginning.

Gazprom heeft een goede claim op Sakhalin 3. Het moet immers volgens een onder auspiciën van de overheid gesloten deal vanaf 2012 10 miljard m3 gas per jaar aan Zuid Korea gaan leveren.. Dan moet de overheid ook maar zorgen dat Gazprom de nodige bronnen krijgt, redeneert het gasbedrijf. Gazprom wil natuurlijk best met de Koreanen handelen. Daar valt een relatief goede prijs te halen.

Exxon, operator van Sakhalin 1, wil 8 miljard m3 per jaar naar China gaan exporteren. Gazprom begint volgens Kommersant ook hier de druk op te voeren. Volgens plaatsvervangend CEO Anenkov groeit de energiebehoefte van Kamtsjatka zo dat al het gas uit Sakhalin 1 aan de Russische consumenten verkocht zou moeten worden. Uiteraard voor een mindere prijs dan de Chinezen zouden willen betalen.

Kleinbedrijf

19 juni 2007
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=775471

Het kleinbedrijf in Rusland groeit gestaag. Het aantal geregistreerde kleinbedrijven is gedurende 2006 gegroeid met 5,5% tot 1.032.800. Het aantal mensen werkzaam bij een kleinbedrijf steeg met 6,7% tot 8,58 miljoen. De totale omzet groeide met 15%.

Er zijn enorme regionale verschillen. Zo is de gemiddelde dichtheid voor heel Rusland 719.9 kleinbedrijven per 100.000 inwoners. (ter vergelijking 682 in 2006 en 590 in 2001) In het noordwesten is de dichtheid 1183 kleinbedrijven per 100.000 inwoners. Het centrale deel scoort 940, het verre oosten 679, de zuidelijke okroeg 490.

De groeipercentages van deze dichtheid laten zien dat er vooral groei is in de het verre oosten en de Oeral. In het noordwesten, in absolute getallen de leider, is er sprake van een lichte afname. Het is vooral de stad Sint Petersburg waar het kleinbedrijf terrein verliest.

Het ministerie van economische ontwikkeling schat dat het aandeel van het kleinbedrijf 15 tot 17% van het BNP is. Tussen 2001 en 2004 zou dit aandeel verdubbeld zijn. Bij het noemen van dit soort cijfers zijn er altijd weer ‘experts’ die erop wijzen dat het aandeel kleinbedrijf in ontwikkelde landen veel hoger zou liggen. Ik heb daar eens naar gekeken en ben tot de conclusie gekomen dat men appelen en peren vergelijkt. De Amerikanen zijn erg trots op hun aandeel van 50% en bezorgen de Russen snel een minderwaardigheidscomplex. In de VS heeft een small company echter maximaal 500 werknemers. De Russische definitie van malyi biznes gaat uit van maximaal 30 tot 100 werknemers (verschillend per sector). Daarnaast berekenen de Amerikanen het aandeel kleinbedrijf van het bruto nationaal product exclusief de overheidssector en de landbouw. Naar alle waarschijnlijkheid verschillen de percentages in de realiteit weinig. Belangrijker is de efficiency van de bedrijfjes en de winst die ze per werknemer kunnen.

Negatieve beoordelingen zijn ook koren op de molen van de belangenorganisatie van het kleinbedrijf OPORA. Zij moeten immers lobbyen voor belastingvoordelen en ontmanteling van bureaucratie. De president van OPORA, Sergei Borisovitsj, noemt een groei van 5% dus ook onbetekenend. ‘Vijf procent groei is slechts een vorm van stabilisatie. Echte groei is groei boven de 10%.’

Zijn scepsis is deels wel terecht. Veel eigenlijke middenbedrijven splitsen zich op in verschillende kleinbedrijven onder de paraplu van een holding om zo voor belastingvoordeel in aanmerking te komen. Voor de echte kleine ondernemer blijft het klimaat moeizaam: onbetrouwbare aansluiting op energienetwerk, gebrek aan bedrijfsruimte, nieuwe regelgeving voor kasregisters etc.

Misdaadbestrijding en internet

23 juni 2007
http://www.rg.ru/2007/06/23/kadry.html
http://www.rg.ru/2007/06/23/korrupciya.html
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=775405
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=777314

Binnen de ‘genprokuratoer’, zeg maar het Russische OM, komt er een aparte onderzoekscomité. Dit is een eerste stap richting een scheiding van de taken van onderzoek en toezicht. Voorstanders waaronder Joeri Tsjaika, de huidige procureur-generaal, denken dat dit de effectiviteit ten goede komt. Anderen zijn bang dat het de macht van het instituut zal schaden. Het is opvallend dat Tsjaika zo zelf afstand doet van het recht tot benoeming van zijn eerste ondergeschikte. De president benoemt in de toekomst het hoofd van het onderzoekscomité.

Ook wil Tsjaika binnenkort een aparte afdeling voor corruptie. Het aandeel corruptiezaken in het totaal aantal zaken dat voor de rechter wordt gebracht is nu slechts 0,04%. Hij bezocht recent Spanje om daar van zijn collega’s te leren.

In Chabarovsk vindt een uniek proces plaats tegen de vermoedelijke leiders van de criminele groep ‘Obsjaka’. De procureur kan geen concrete misdaden bewijzen maar wil aantonen dat deze mannen leiding gaven aan een criminele organisatie van 4000 personen: illegale handel in auto’s, boten, benzine en drugs, inbraken, afpersing en prostitutie. Het wordt verwacht dat de zaak wel twee jaar gaat duren.

FSB directeur Patroesjev melde deze week dat het terroristische gevaar in het laatste jaar vermindert is. In 2005 vonden er 257 aanslagen plaats. In 2006 ‘slechts’ 112. De geheime dienst zou 300 aanlagen verijdeld hebben. Over het internet en de daar aanwezige extremistische lectuur zegt hij dat het voor een afzonderlijk land onmogelijk is controle op het internet uit te oefenen. Dit is iets voor internationale samenwerking.

Eerder deze week sprak een woordvoerder van de generaal procureur enigszins onbenullig over de noodzaak het internet te controleren. De mensenrechtenactivisten stookten het vuurtje vervolgens op met tot de verbeelding sprekende termen als cyberdisidenten. Technische kennis lijkt echter bij beide partijen te ontbreken. Mensenrechtenactivisten gaan ervan uit dat elke cyberaanval op één van de sites van hun strijdmakkers vanuit het Kremlin komt. Ze overschatten de techniek die nodig is om zoiets te doen. Iedereen kan op Russische websites voor minder dan 100 dollar hele doe het zelf hacker pakketten kopen. Onderschat wordt de mogelijk voor de Russische overheid om in navolging van China bepaalde delen van het net af te schermen. In China is er maar één kanaal dat in verbinding staat met de buitenwereld en de overheid is eigenaar. In Rusland heeft elke zichzelf respecterende provider meerdere van dat soort kanalen. Om controle te krijgen zou de hele markt van internet diensten moeten worden afgebroken en opnieuw opgebouwd, zegt een provider.

Brand

22 juni 2006
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=776855
http://www.expert.ru/articles/2007/06/21/fire-Omsk/
http://www.rg.ru/2007/06/22/reg-irtysh/pozhar.html

Deze week stierven 10 bejaarden tijdens een brand in hun tehuis. Dit maal bracht de media het niet zozeer als een ramp als wel een succesverhaal. Dankzij de recent vernieuwde brandmelders, het adequate personeel en de brandweer die binnen vijf minuten ter plaatse was, konden 300 bewoners geëvacueerd worden. De vermoedelijke schuld ligt dit keer eens niet bij het gebrek aan goede veiligheidsmaatregelen maar bij een groep bejaarden die de komst van het maandelijkse pensioen vierde met een slok te veel en een niet uitgemaakte sigaret.