3/4/07

Centrale Bank wil grote schoonmaak

06/02/2007
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=739747
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=740047


Sinds de aanhouding van bankier Frenkel voor de moord op plaatsvervangend hoofd van de
centrale bank Kozlov rommelt het in de bankwereld. In de media verschenen twee open
brieven van Frenkel waarin hij de centrale bank van corruptie bij het verstrekken van
banklicenties beschuldigt. De Centrale Bank reageert deze week met plannen voor een grote
schoonmaak.

De Centrale Bank wil een regime van algehele curatele voor banken. Sinds 2002 functioneren
er al bij wijze van experiment curatoren bij enkele banken. Deze praktijk moet worden
uitgebreid tot alle banken. Curatoren krijgen toegang tot alle informatiestromen binnen de
bank en dragen persoonlijk verantwoordelijkheid voor de licentie van de bank. CB krijgt daarnaast een veto recht bij de benoeming van belangrijke functies.

Wetsovertredingen in de financiële sfeer tot aan belastingontduiking in de private sfeer toe en
betrokkenheid bij het bankroet van een ander bank worden expliciet genoemd als redenen
waarom een persoon geen belangrijke functie binnen een bank mag vervullen. Het gaat om
presidenten, leden van de raad van bestuur, de hoofdboekhouder en directeuren en
hoofdboekhouders van filialen.

Kritische experts vrezen dat het plan slechts leidt tot een afname in transparantie. De
desbetreffende functies zullen worden uitgevoerd door stromannen waarachter de
daadwerkelijke eigenaren van de bank zich verschuilen. De noodzaak van corrupte
oplossingen neemt, volgens hen, slechts toe.

Kommersant kreeg geen reactie van de Centrale Bank. De voorzitter van de parlementaire
commissie voor bankzaken vindt dat het wetsvoorstel flink aangepast zal moeten worden.

No comments: