10/29/07

Verkiezingswaarnemers

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=817834
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=819363
http://www.rg.ru/2007/10/27/obse.html

De komende parlementsverkiezingen compliceren de relaties met de EU, voorspelt Kommersant. Rossiiskaja Gazeta spreekt over een 'nieuwe stugge fase'. De Centrale Kiescommissie namelijk geen uitnodiging verstuurd aan internationale organisaties die van plan zijn om tijdens de aankomende parlementsverkiezingen waar te nemen. Daarnaast heeft Rusland samen met een aantal andere voormalige Sovjet Republieken een voorstel ingediend tot hervorming van de BDIMR, de organisatie die waarneming missies van de OVSE verzorgd.

De waarnemers van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (PACE) staan al sinds 13 september klaar om naar Rusland af te reizen, schrijft Kommersant. 'Er zou een pre-electorale missie van 10 personen en vervolgens een basismissie van 60 personen uitgezonden worden, maar nog niemand heeft een uitnodiging ontvangen.' 'Men vertelt ons dat de uitnodigden pas uitgaan nadat de centrale kiescommissie de registratie van de kandidaten heeft afgerond' citeert de krant een vertegenwoordiger van PACE. 'Vroeger was dit niet zo. Ik verwacht dat we wel een uitnodiging krijgen maar laat.'Het Bureau voor Democratische Instellingen en Mensenrechten (BDIMR) onderdeel van de OVSE zegt dat bij vorige verkiezingen hun waarnemers al 'een maand ter plaatse waren'.

Andrei Davydov, woordvoerder van de Centrale Kiescommissie op het gebied van externe betrekkingen bevestigt dat er nog geen uitnodigingen verzonden zijn. 'In de Russische wet staan geen indicaties voor de termijnen van uitnodigingen voor international waarnemers. Wij hebben slechts onze internationale verplichting om waarnemers uit te nodigen en die zullen uitgevoerd worden.' Hij bevestigt dat dit zal gebeuren na de registratie van partijen en hun kandidaten. Dit zal uiterlijk 25 oktober gebeuren. Vervolgens gaan we de zaak bespreken en zullen we na een week of twee de uitnodigingen versturen. "Stenen onder water zijn er niet".'

Hij merkt op dat de uitspraak van de OVSE dat tijdens vorige verkiezingen waarnemers tweeënhalve maand voor de verkiezingen toegelaten werden niet geheel juist is. 'De periode was toen anderhalve maand. Tweeënhalve maand is de termijn die genoemd wordt in de operationele geschriften van de OVSE maar niet in een document (dat tot stand is gekomen na instemming door Rusland's wetgevende macht, JM) ... Het zijn verzinsels van de BDIMR en van dat soort verzinsels kan ik er meer noemen.'

Davydov voorspelt dat de OVSE op slechts tientallen uitnodigingen kan rekenen in plaats van de voorgestelde 400. PACE krijgt 30 uitnodigingen in plaats van 60, denkt Kosatsjev, hoofd van parlementaire commissie voor externe betrekkingen. Het Europees Parlement krijgt waarschijnlijk helemaal geen uitnodigingen omdat het 'poging gedaan heeft de verkiezingscampagne te beïnvloeden door een grant te geven aan de Europese Universiteit in St. Petersburg voor de ontwikkeling van een project 'de creatie van een interregionaal electoraal ondersteunend netwerk in Rusland'. Kommersant laat ook een vertegenwoordiger van de Europese Universiteit aan het woord die zegt dat het om een educatief project ging en dat zijn universiteit 'geen agent van het Europees parlement is'.

Kommersant geeft aan het einde van het artikel ruimte aan binnenlandse kritiek op de Russische positie. Ryzjkov zegt dat Russische overheid de waarnemers zal uitnodigen omdat het ze hen nodig heeft om de verkiezingen legimiteit te geven. Men wil de waarnemers echter tot een minimum beperken zodat ze 'het gebruik van administratieve middelen, de agressieve agitatie voor Verenigd Rusland en het tot schande maken van de oppositiepartijen' niet zullen zien. Boris Nadezjdin van SPS zegt dat 'geen enkele internationale waarnemer een uitnodiging zal krijgen omdat ze net als de oppositiepartijen afgescheiden worden opdat ze niet tussen Poetin en zijn taak zullen komen; het bewaren van de stabiliteit, die de president exclusief interpreteerd als een parlementaire meerderheid voor VR.'

Rossiiskaja Gazeta legt de lezer uit waarom Centrale Kiescommissie niet happig is op de internationale waarnemers. 'Tijdens verkiezingen in voormalige Sovjetrepublieken doen de leiders van BDIMR vaak al officiële uitspraken over de verkiezingen, terwijl de ervaringen van de waarnemers ter plaatse nog niet geanalyseerd zijn. Dit kan leiden tot een destabilisatie van de politieke situatie. Zo was het bijvoorbeeld in de Oekraïne, toen met name de conclusies van de BDIMR de aanleiding gaven tot de Oranje Revolutie.'

De krant meldt dat Rusland samen met Armenië, Wit-Rusland, Kazachstan, Kirgizië, Tadzjikistan en Oezbekistan een document met aanbevelingen heeft geschreven: 'Al jaren probeert Moskou gezamenlijk met de andere leden van de OVSE na te denken over manieren de bevoegdheden van de BDIMR aan te passen en de scherpe kantjes wat af te ronden. Omdat er geen concreet antwoord volgde heeft ons land besloten om tot concrete stappen over te gaan.'

Kommersant gaat in een tweede artikel dieper in op deze aanbevelingen. De missie moet beperkt worden tot 50 waarnemers in plaats van de huidige 400 of 600. Woordvoerders van de missie mogen pas uitspraken doen nadat de nationale kiescommissie de officiële resultaten bekend heeft gemaakt en de selectie van de hoofden van de missies moet op transparantere wijze plaats vinden. 'Nu gebeurt dit in besloten kring, achter de gesloten deuren van de BDIMR. Nog nooit is een missie voorgezeten door een afgevaardigde van een van de landen uit de GOS.'

Het voorstel zal besproken worden tijdens een bijeenkomst voor de ministers van buitenlandse zaken van de leden van de OVSE op 29 en 30 november in Madrid. De krant citeert een eerste reactie van de OVSE: 'De voorstellen zijn ongekend en dreigen het hele systeem van waarneming te ondermijnen.'

EU

http://www.rg.ru/2007/10/27/putin-portuges.html
http://www.rg.ru/2007/10/27/obse.html
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=818968

Kommersant schrijft dat de EU-Rusland top in Portugal 'een stap terug symboliseert': ' De EU kan het conflict tussen Rusland enerzijds en Polen en de Baltische landen anderzijds niet negeren en daardoor droomt er ook maar niemand van een akkoord.'

Rossiiskaja Gazeta opent door te schrijven dat Poetin van het ene eind naar het andere eind van Europa vliegt, van Rusland naar Portugal dus, een expliciete hint dat wat er ook gebeurd in de verhoudingen met de EU, Rusland het recht heeft zichzelf Europees te noemen: 'Wat ze ook zeggen, Rusland is Europa van het zuiverste water en de Aziatische factor is zichtbaar bij zelfs de meest prowesterse liberalen.'

Kommersant blikt terug naar een jaar geleden toen tijdens de top in Finland Rusland en de EU 'een stuk dichter bij elkaar stonden. … Beide partijen rekenden erop om het begin van onder handelingen over een nieuw akkoord over partnerschap en samenwerking te kunnen aankondigen. … Vanuit het oogpunt van Rusland was het van belang om het perspectief op te tekenen voor het vormen van een 'gemeenschappelijke economische ruimte' wat vervolgens tot 'een vrije handelszone' zou leiden. Dit jaar eindigt de termijn voor de huidige raamovereenkomst. Daarom haastten beide partijen zich om de onderhandelingen te starten te einde het verouderde document te vervangen. Er gebeurde echter niets omdat Polen een veto uitsprak, eisende dat Moskou eerst het Energie Charter zou tekenen en het embargo op de import van Pools vlees zou wegnemen.'

In een jaar tijd is er veel veranderd, concludeert Kommersant. Zo verwijst de krant naar een artikel van The Financial Times, dat interne documenten van de EU in handen zou hebben gekregen waarin Rusland weliswaar een strategisch partner in vele sectoren van gemeenschappelijke belangen zoals de economie wordt genoemd maar dat Rusland wat betreft andere sectoren zoals de voormalige sovjetruimte eerder als een concurrent of zelfs een opponent moet worden gezien. Kommersant citeert een hoge EU functionaris die gezegd zou hebben dat het beter is om een pauze in te lassen, de huidige top te laten vervallen en na de verkiezingen in Rusland volgend jaar verder te kijken.

Een tweede artikel in Rossiiskaja Gazeta beargumenteert dat beide partijen op dit moment een stop op de plaats maken om enkele interne politieke processen bij de ander af te wachten. De EU is nerveus over de komende machtswissel in Rusland 'ondanks dat Poetin hen verzekerd heeft dat de huidige koers niet zal veranderen'. Rusland wacht wellicht op de Europese hervormingen. Worden de bevoegdheden van de Hoge Vertegenwoordiger van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid uitgebreid? En wordt het daarmee voor Rusland eenvoudiger of juist moeilijker om met de EU te onderhandelen?

Rossiiskaja Gazeta en Kommersant schrijven ook over de implicaties van de liberalisatie van de Europese energiemarkt voor Russische investeringen in de EU. Volgens dit document kunnen derde landen alleen 'controle krijgen' over transportnetwerken wanneer de EU daarmee in stemt. Rusland vreest dat deze regel ingesteld is om Gazprom te weren. Gazprom heeft nog een tweede probleem omdat het alvorens te kunnen deelnemen op de Europese markt zich zou moeten opdelen in een productiebedrijf en een transportbedrijf.

Poetin sprak over de Europese vrees voor het Russische kapitaal: 'De totale investeringen uit de EU in Rusland bedragen 30 miljard euro en de Russische investeringen in de Europese economie slechts 3 miljard euro. Daarom is het wel wat lachwekkend wanneer er in sommige Europese landen de overtuiging heerst dat de Russen komen met hun vreemde geld en alles opkopen. ' De president voegde daar aan toe dat Rusland de instroom van buitenlandse investeringen op de Russische markt verwelkomt.

'Ik denk niet dat onze relatie zich in een bedroevende toestand bevindt', zei Poetin in Portugal. 'Ja er zijn vragen waarover we het nog niet eens kunnen worden. En het lijkt me soms toe dat Rusland meer de Europese belangen verdedigd dan de Europeanen zelf.' Als voorbeeld noemde hij Kosovo. Rusland gaat uit van de basis principes van het internationale recht, de territoriale onschendbaarheid van de staat. Geldt dat niet ook voor bijvoorbeeld Spanje en België? Waarom zouden we de basis van het internationale recht "aan het slingeren brengen" en zo het separatisme in Europa en ook de postsovjet ruimte aanwakkeren? Waarom moeten we Iran een doodlopende straat in jagen? De president refereerde aan de doorbraak in de onderhandelingen met Noord Korea op een moment waarop niemand er meer in geloofde.

Laten we niet als gekken met een scheermes zwaaiend op hen afstormen, parafraseerde Poetin de dichter Arseny Tarkovsky. Een zeer effectieve Russische variant van Jip en Janneke taal die gezien het aantal verwijzingen naar discusies op forums die ik kreeg nadat ik het citaat op google zocht.

Olieleveranties aan Oekraïne

http://www.expert.ru/articles/2007/10/23/Ukrtatnafta-konflikt/

Ekspert publiceert een artikel over strubbelingen met de olieleveranties vanuit Rusland aan Oekraïne. De olieverwerkingsfabriek in Krementsjoek produceert 40 tot 45% van de olieproducten op de interne markt van Oekraïne. Tatneft, het oliebedrijf uit Tatarstan, een regio in Rusland, heeft de aanvoer stop gezet nadat op 19 oktober het kantoor van Oekrtatnaft, de eigenaar van de olieverwerkingsfabriek, werd bezet door een groep van 50 gewapende mannen. Sindsdien is de aan Tatneft loyale CEO Sergei Gloesjko niet langer welkom. Op zijn stoel zit nu zijn voorganger Ovtsjarenko die in 2004 ontslagen werd.

In mei 2004 besloot een bevoegde Oekraïense instantie dat de aandelenpakketten die voorheen toebehoorden aan de Amerikaanse Seagroup International en het Zwitserse Amruz Trading te rekenen tot het pakket van Naftogaz Oekraine dat zo een meerderheidsbelang van 61,35% in handen kreeg. Tatneft en de republiek Tatarstan samen goed voor 37,4% van de aandelen vechten deze beslissing sindsdien aan. Door het conflict tussen de aandeelhouders kwam men nog niet toe aan vervanging van Gloesjko.

Naftogaz Oekraine nam deze maand het recht in eigen hand en bezette met behulp van private veiligheidsmensen het kantoor. De premier minister van Tatarstan spreekt over een 'gewelddadige overname' en zette de olieleveranties stop. Pas als Gloesjko weer aan het werk is draaien de Tataren de kraan weer open.

Het Oekraïense ministerie van Energie zegt willekeurige gewelddadige oplossingen voor conflicten tussen aandeelhouders niet te accepteren en bekijkt op dit moment nogmaals de documenten die ze al sinds 2004 bestuderen. Ekspert suggereert dat het ministerie voorlopig de kat uit de boom kijkt omdat niemand verantwoordelijkheid wil nemen voor een beslissing zo lang het nog onzeker is wie op welke plaats in de nieuwe Oekraïense regering komt te zitten.

Iran

http://www.expert.ru/printissues/expert/2007/39/putin_v_tegerane/

Een journalist van Ekspert stelt zich de vraag waarom Poetin als eerste Russische leider juist op dit moment een bezoek bracht aan Iran. Na een samenvatting van de internationaal-politieke verwikkelingen volgt een opsomming van economische banden tussen Rusland en Iran.

Gazprom participeert in de twee projecten die het olieveld Zuid-Pars ontginnen. Daarnaast wil Gazprom meedoen aan de bouw van een pijpleiding van Iran via Pakistan naar India. Wanneer RAO-UES (het Russische elektriciteitsbedrijf) ooit de atoomenergiecentrale Bushehr afbouwt wacht hen noch twee gelijkwaardige projecten met een totaal prijskaartje van 4 miljard dollar.

Daarnaast is er het belang van de defensie industrie. Omdat Iran geen hoogwaardig militair materieel in het Westen kan kopen is het land aangewezen op Rusland. Zo wil Rusland motoren leveren voor straaljagers en bommenwerpers van Iranese makelij. De Iraniërs kunnen deze motoren (RD-33 en RD-5000) voorlopig nog niet zelf produceren en zijn, nu ze deze vliegtuigen in serieproductie genomen, hebben volledig afhankelijk van de Russen, schrijft Ekspert.

Dit en andere investeringen maken samen een pakket van 130 economische projecten met een totale som van 100 miljard dollar. Poetin zou de documenten in Teheran tekenen maar besloot dit op het laatste moment uit te stellen tot november. Wellicht is dit zijn wijze om de Iraniërs aan de onderhandelingstafel te houden.

Japan

http://www.rg.ru/2007/10/24/lavrov-komura.html
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=818129&NodesID=5

Minister van buitenlandse zaken Lavrov bezocht Japan om zijn nieuwe collega te ontmoeten. Er wordt een bilaterale commissie ingesteld voor het reguleren van investeringen. Mij valt op dat recent ook in relatie met de EU een dergelijke commissie wordt opgezet. Dit soort commissies moeten vooral duidelijkheid scheppen over mogelijke en bestaande investeringen in strategische sectoren. Kommersant noemt in dit artikel overigens naast de energieverwerking ook transport en communicatie als strategische sectoren. Japanse investeringen in Rusland komen vooral van autoproducenten die in Rusland fabrieken bouwen.

Een andere parallel tussen Rusland's oost en westgrenzen is dat ook aan die kant het Amerikaanse raketafweersysteem voor conflict zorgt. Ook hier zeggen Washington en Tokyo dat het systeem niet tegen Rusland gericht is. Rusland is in principe niet tegen deze installatie maar wil wel graag meedoen om zo zeker te zijn dat het systeem niet tegen hen gericht is. Maar dat soort ideeën, schrijft Kommersant, 'zijn in Azië nog verder van de realiteit dan in Europa.'

Geen doorbraak in het dispuut over de Koerillen. Poetin heeft al een tijdje een ouder voorstel van Chroesjtsjov opnieuw op tafel gelegd waarbij Rusland twee zuidelijke eilanden aan Japan afstaat. De Japanners willen dat document best tekenen maar dan zonder het recht van Rusland op de andere - economisch meer ontwikkelde - eilanden te erkennen.

Ministerie van regionale ontwikkeling

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=817914
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=818994
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=818914

Minister van regionale ontwikkeling Kozak legde in de senaat zijn visie uit voor de hervormingen van centrum-regio verhoudingen. 'De regio's moeten meer onafhankelijkheid en financiële middelen krijgen maar tegelijk moeten de controle over deze gelden en de vraag om een eindresultaat versterkt worden. ... De regio's krijgen meer onafhankelijkheid wanneer we de regionale organen behorend tot de federale macht, op de veiligheidsstructuren en controlerende organen na, terugtrekken en hun functies naar de locale omgeving delegeren.'

Met betrekking tot federale organen ter plaatse zegt Kozak: 'De regionale organen behorend tot de federale macht werken ineffectief, zij kunnen geen eindresultaat eisen, omdat zij qua uiterlijk federaal zijn maar in essentie toebehoren aan gouverneurs en burgemeesters.'

Over controle vanuit Moskou zegt hij: 'Het is een fantasie van bureaucraten dat vanuit Moskou bijvoorbeeld interne migratie en investeringsprocessen in de regio geregeld kunnen worden. Het is onmogelijk om vanuit de hoofstad te bepalen wat en waar er gebouwd wordt. Alleen al in de Zuidelijke Federale District (waar Kozak presidentieel afgevaardigde was) zijn er wel 4000 verlaten onafgebouwde projecten en hebben we al 69 miljard roebel (ongeveer 2,3 miljard euro) verkwist. De uitvoering van de federale doelgerichte programma's (FTsP) kunnen beter aan de regio's gegeven worden.'

Tegelijk echter moet de controle op de effectiviteit van regionaal bestuur worden aangescherpt. Kozak heeft volgens Kommersant een voorliefde voor statistische gegevens die de economische en sociale groei van de regio's in kaart brengen. Kommersant concludeert dan door het institutionaliseren van de vanuit het centrum benoemde gouverneur lokale curatele overbodig is geworden. Kozak's economische en sociale parameters en criteria zijn voldoende.

Er zit nog een addertje onder het gras. Federale organenmoeten volgens Kozak ook de mogelijkheid krijgen om regionale wetten terug te draaien. Dit kan nu alleen nog op voorspraak van de procurator.

Een expert van het onafhankelijke instituut voor sociaal beleid, zegt dat het land het hypermaximaal van een bestuur vanuit (federale) diensten en ministeries heeft bereikt en dat het nu tijd is om vanuit dit uiterste weer de andere kant op de bewegen. Zij adviseert om van de status van de presidentiële afgevaardigden af te blijven. Deze zijn of worden overbodig en verdwijnen vanzelf in het proces der evolutie.

Kommersant meldt in een ander artikel dat Kozak's ministerie een van de grote winnaars is in de strijd om de herverdeling van bevoegdheden. Het ministerie van economische zaken, voorheen 'het imperium van Gref' wordt uitgekleed. Het vastgoed kadaster gaat naar het ministerie van justitie, de taken rondom het militair industrieel complex gaan naar een aparte regeringscommissie voor de defensie-industrie (zeg maar Ivanov, JM) Kozak krijgt de controle over de middelen in het investeringsfonds (financiering en coördinatie aanleg infrastructuur, JM), het recht om als opdrachtgever op te treden voor de federale doelgerichte programma's (FTsP) die betrekking hebben op de ontwikkeling van regio's en gemeentes en wordt uitvoerder van de transacties van budgettaire gelden naar de regio's.

Kozak krijgt echter wel te maken met externe toetsing. Het ministerie van economische zaken zal de projecten betaald uit het investeringsfonds controleren. Het ministerie van financiën (Koedrin) wordt 'hoofd beschikker' over de budgettaire gelden voor de regio's en de fondsen voor financiële hulp voor regio's voor de bouw van technische en sociale infrastructuur.

Het ministerie van financiën zelf verliest Rosfinmonitoring, de federale dienst die onderzoek doet naar witwassen en financieel terrorisme aan vicepremier Zoebkov.

Kozak's ministerie begint vorm te krijgen. Twee plaatsvervangende ministers zijn weggepromoveerd. Hun vervangers zijn Sergei Kroeglik, tot nu hoofd van Rosstroi, het staatsbouwbedrijf gespecialiseerd in sociale woningbouw, Dmitrii Aratskii, tot voor kort plaatsvervangend hoofd van Rosimoesjetsvo, de overheidsdienst die eigendomsregisters beheert en Kamil Iskhakov, voormalig presidentieel afgevaardigde voor 'het verre oosten'.

De laatste zegt dat hij een departement gaat leiden dat zich concentreert op het verre oosten, de oostelijke Baikal regio en het hoge noorden. Hij stelt voor dat ook zijn collega's gebonden worden aan concrete gebieden. Dergelijke functies zouden de functie van de presidentiële afgevaardigde kunnen gaan doubleren, vandaar dat Kozak zijn ondergeschikte meteen terugfloot. Dit is blijkbaar geen discussie die voorafgaand aan de verkiezingen gevoerd dient te worden.

Gemeentes

http://www.rg.ru/2007/10/24/prezident.html
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=818150
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=817892

Poetin bezocht deze week (met ook Medvedev en Kozak) een bijeenkomst voor gemeentelijke politici: 'Ik weet dat het moeilijkste werk in het land, dat van onderop, jullie werk is. Het zijn met name de hoofden van de gemeentes die elke dag oog in oog staan met de burgers en hun problemen.' Na zijn toespraak luisterde president naar de klachten van de locale politici.

Ten eerste is er het gebrek aan financiële middelen. Belastingopbrengsten worden verdeeld tussen centrum en regio (19% van winstbelasting) en de gemeentes bijna niets (4% van winstbelasting). Poetin herinnerde de zaal eraan dat de regio's gelden mogen afdragen aan de gemeentes en beloofde vervolgens te kijken of hoe het mogelijk is om de regio's wettelijk te verplichten meer geld aan de gemeentes af te dragen.

Ten tweede is er de onpraktische bemoeienis van de federale ministeries. Zo bepaalt bijvoorbeeld het ministerie van onderwijs welke scholen die 'niet compleet zijn', dat wil zeggen minder dan 25 leerlingen per klas hebben, gesloten worden. Dit leidt tot sluiting van scholen in dorpen en kleine steden met het gevolg van een leegloop van het platteland naar de grote stad. Poetin gaf de aanwezigen ook hier gelijk en zei actie toe.

Verenigd Rusland

http://www.expert.ru/articles/2007/10/24/stop/
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=818168

Het presidium van de partij heeft een brief gestuurd aan de regionale afdelingen met het advies om de proeftijd voor nieuwe leden te verlengen (deze is nu drie maanden) en aspirant-leden actief deel te laten nemen in de komende verkiezingscampagne. De geruchtenmachine kwam meteen op gang en woordvoerders van de partij moesten meteen stellen dat er geen sprake was van een moratorium. De patij heeft inmiddels al 1,5 miljoen leden.

Er zijn berichten dat de laatste tijd hele collectieven gezamenlijk lid willen worden. Kommersant noemt een aantal voorbeelden. Zo adviseerde de burgemeester van Khabarovsk op 21 september de leden van de lokale kiescommissie om allen lid te worden van de partij. Hij vertelde dit zelfs openlijk aan de pers na een bijeenkomst met de presidentiële afgevaardigde. Op 5 oktober werd bekend dat er in een kinderkliniek onder het personeel folders werden uitgedeeld met de oproep om tot VR toe te treden. Werknemers zeiden in de pers dat dit voorstel een dwingend karakter kende. Op 13 oktober melde een arbeider van een elektriciteitscentrale dat zijn chef hem en zijn collega's had voorgesteld om in ruil voor een salarisverhoging lid van VR te worden. Al in december 2006 ging het verhaal dat het management van de Avtovazfabriek hun werknemers op straffe van ontslag hebben opgeroepen toe tot de partij te treden.

Politicoloog Boris Makerenko noemt de brief een PR campagne. De partijleiders willen het doen voorkomen alsof de mensen in de rij staan en dat lidmaatschap een soort van verboden vrucht is.

Een andere theorie is dat de partij carrièrejagers wil afhouden. Nu Poetin zich aan de partij verbonden heeft zouden deze staan te springen om met lidmaatschap op zak hun ellebogen in de strijd te gooien voor de betere functies binnen de partij. Dit zou leiden tot een destabilisatie van de regionale afdelingen. Kommersant geeft het voorbeeld van een interne strijd om de macht binnen de lokale afdeling van Moermansk tussen twee metaalbedrijven aan de vooravond van de regionale verkiezingen in maart 2007.

Andrei Rjabov van het Gorbachev heeft weer een andere theorie. De stichters van de partij, bijvoorbeeld Soerkov, zien hun macht wegglippen en willen de huidige situatie bevriezen. Er zijn vele nieuwe gezichten in opkomst en de grote jongens willen niet dat er veel nieuwe leden komen die niet aan hen persoonlijk maar juist aan de nieuwe gezichten iets verschuldigd zijn.

Ekspert voegt aan deze theorie toe dat veel politieke opportunisten, die eerder lid werden van Rechtvaardig Rusland omdat zij dachten dat de president deze partij zou steunen, teleurgesteld zijn nu Poetin openlijk partij heeft gekozen voor VR. Zo was er deze week bijvoorbeeld een Rechtvaardige Rus, mijnheer Timofejef, die zijn partijgenoten voorstelde de handdoek in de ring te gooien en met de hele club over te stappen naar het kamp van VR. Deze mijnheer werd overigens na zijn voorstel meteen uit de partij geknikkerd.