10/1/07

Nieuw kabinet

Zoebkov
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=808658
Woensdag, tijdens een bezoek aan de Penza regio verklaarde de nieuwe premier Zoebkov dat de formatie van het kabinet afgerond is. ‘De formatie was niet zo ingrijpend als velen verwachtten, maar ik vertel jullie dat de fundamentele zwakke plekken die er in het kabinet zaten gerepareerd zijn. Er zijn nieuwe mensen aangewezen op de ministersposten waar veel problemen waren.

Volgens Ekspert presenteert Zoebkov zich als ‘de nieuwe bezem die schoon veegt’. Een artikel getiteld ‘doelloze strengheid’ ergert zich aan de premiers niet altijd even constructieve powerplay. Maar het volk vindt het prachtig, geeft Ekspert toe.

Voorbereidingen op winter
http://www.rg.ru/2007/09/26/zubkov-zima.html
http://www.expert.ru/articles/2007/09/26/hloponin/
Dinsdag bezochten de gouverneurs van elf noordelijke regio’s het kabinet. Onderwerp van gesprek waren de voorbereidingen op de komende winter. Zoebkov zette de invloedrijke gouverneur Khloponin van Krasnojarsk publiekelijk in zijn hemd. Volgens de premier zou de verwarmingscapaciteit van Khloponin’s regio voor slechts 86% draaien. Khloponin zou daarmee het slechtst scoren van de aanwezige gouverneurs. Interesseert hij zich wel voor de Evenken, het volk dat in de noordelijke gebieden van zijn regio woont, vraagt Zoebkov retorisch. De gouverneur houdt verstandig zijn mond. Hij moet het ritueel van ‘de nieuwe bezem’ meespelen en zijn verweer inslikken. Dit verweer vindt later plaats via de regionale media en wordt zo ook opgepikt door de federale media. Krasnojarsk, een regio die van noord naar zuid zo’n 3000 kilometer beslaat kent drie verwarmingszones. De meest zuidelijke zone hoeft nog niet op volle capaciteit te draaien. Vandaar de 86%.

Koedrin
http://www.expert.ru/articles/2007/09/25/kudrin/
Koedrin is Poetin’s garantie dat de zucht naar investeringen in de eigen economie en infrastructuur niet doorslaat. De minister van financiën spint het meeste garen bij de recente kabinetsformatie. Ekspert vermoedt dat Poetin hem voor de komende verkiezingsperiode ziet als de spreekwoordelijke vinger op de knip. De president zou bij het aftreden van Fradkov gezegd hebben dat: ‘wanneer mensen meer over zichzelf gaan denken dan over hun werk, dan worden er miljarden gestolen.’

Voor de lange termijn is Koedrin de man die zal zorgen voor een conservatief budget en een stabiel macro-economisch beleid, zegt een economist van Merrill Lynch. Als vicepremier, die niet alleen het ministerie van financiën bestuurt maar ook het ministerie van economische ontwikkeling coördineert, wordt zijn takenpakket veel breder dan eerdaags, observeert Aleksandr Sjochin, voorzitter van de raad van industriëlen en ondernemers. Hij zal nu ook moeten bedenken hoe de door hem zo zuinig gespaarde fondsen om te zetten in instrumenten van economische ontwikkeling.

Verdeelsleutel voor 2 biljoen roebel
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=808425
Een van de processen die Koedrin op korte termijn gaat overzien is de herverdeling van geldstromen over het uitgeklede ministerie van economische ontwikkeling en het gepromoveerde ministerie van regionale ontwikkeling. Kommersant spreekt over ruim 2 biljoen roebel: een investeringsfonds van 5,6 miljard euro, 19,7 miljard aan federale gerichte programma’s (voornamelijk infrastructurele en sociale projecten gepland in de regio’s) alsmede verschillende geldstromen richting de regionale en municipale budgetten (gezamenlijk 31,8 miljard euro).

Het ruwe plan is dat het ministerie van economische ontwikkeling zich meer concentreert op het bepalen van de strategie terwijl het ministerie van regionale ontwikkeling de geldstromen tussen centrum en regio beheert. Kommersant verwacht dat de strijdt tussen beide ministeries voornamelijk zal plaats vinden in de vorm van het aantrekken van personeel dat ervaring heeft met dergelijke geldstromen. Dmitrii Kozak, de nieuwe minister van regionale ontwikkeling, heeft daarbij een flinke achterstand. Wil hij een groot gedeelte van deze geldstromen naar zich toe kunnen trekken dan moet hij Poetin, Zoebkov en Koedrin kunnen overtuigen dat hij daarvoor het juiste personeel in huis heeft.

Kozak
http://www.rg.ru/2007/09/25/kozak.html
Rossiiskaja Gazeta merkt op dat elke positie die Kozak bekleedde dankzij zijn persoonlijke kwaliteiten aan invloed aan aanzien won. Recent was hij de presidentiële afgevaardigde voor Zuid Rusland al waar hij in staat was een flinke reeks benoemingen door te drukken. Daarvoor werkte hij in het presidentiële apparaat. Daar kwam Kozak terecht nadat hij in 1999 leiding gaf aan de uitwerking van het project ‘de strategische ontwikkeling van Rusland tot 2010’, ‘in feite de basis van Poetin’s beleid op het moment dat hij aan de macht kwam’, aldus de krant. Ook leidde de nieuwe minister de een commissie die de wet over lokaal zelfbestuur voorbereide. Kozak is opgeleid als jurist en werkte voorafgaand aan zijn bestuurlijke functies voor de procureur en ook enige tijd in een eigen advocatenkantoor.

Nabjoellina
http://www.rg.ru/2007/09/25/nabiullina.html
http://www.rg.ru/2007/09/28/nabiullina.html
Elvira Nabjoellina groeide op in Oefa. Men zegt dat ze bij haar wiskunde examen de opgaven niet op één maar op meerder wijzen oploste. Het rekenwonder werkte sinds 1994 beurtelings voor het ministerie van economische ontwikkeling en de denktank ‘centrum voor strategische ontwikkeling’. Net als Kozak was Nabjoellina al betrokken bij het uitdenken van de door Poetin in zijn eerste termijn gekozen beleid. Op het ministerie bekleedde ze van 2000 tot 2003 de functie van eerste plaatsvervangend minster. Vanaf 2003 tot 2005 was ze president van de genoemde denktank . Gedurende de laatste jaren gaf zij leiding aan het onderzoeksteam. In die functie organiseerde zij onder andere de G8 top in Sint Petersburg en adviseerde zij de presidentiële raad voor de uitwerking van de nationale projecten en het demografische beleid.

‘Zij begrijpt dat het land geen ander e optie heeft dan een markteconomie maar weet ook dat Rusland niet blind de ervaringen van ander landen moet kopiëren’, zegt de vicevoorzitter van de raad van industriëlen en ondernemers, Igor Joergens. ‘Juist zo een weloverwogen standpunt is wat ons land nu nodig heeft’. Het zakenleven ziet haar als een goede gesprekspartner die zich in zal zetten voor het verlagen van de belastingen voor bedrijven en het verminderen van de administratieve barrières.

Golikova
http://www.rg.ru/2007/09/25/golikova.html
http://www.expert.ru/articles/2007/09/25/golikova/
De twee vrouw in het kabinet is Tatjana Golikova. Zij moet het ministerie van sociale ontwikkeling en gezondheidszorg een menselijker gezicht geven en een einde maken aan de verspilling en verduistering van budgettaire gelden. Zij is niet de eerste vrouw op die positie. Pamfilova, Dmitrieva en Matvienko gingen haar voor.

Vanaf 1999 was zij plaatsvervangend minister van financiën en tussen augustus 2002 en april 2004 zelfs eerste plaatsvervangend minister. Rossiiskaja Gazeta denkt ‘dat als voormalige collega juist Golikova in staat zal zijn om minister van financiën Koedrin over te halen geen geld te besparen aan sociale uitgaven. Haar vroegere chef weet immers donders goed dat Golikova niemand zal toestaan om ook maar een roebel in de wind te gooien’.

Ekspert ziet twee mogelijke Golikova’s. Ze kan kiezen een technische minister te worden die zich vooral concentreert op het organiseren van de geldstromen en zo het ministerie voorbereidt op de volgens vele experts onvermijdelijke tweedeling. De andere Golikova is een publiek figuur die in staat is het ministerie van corruptie en verduistering te bevrijden en zo haar leiderschap en professionalisme kan tonen.

Rondje verkiezingen

Peiling
http://www.rg.ru/2007/09/29/shans.html
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=809551&NodesID=2

Een recente peiling van onderzoeksbureau Vtsjioem voorspelt een parlement met Verenigd Rusland (44%/237 zetels), KPRF (16,4%/89 zetels), Rechtvaardig Rusland (14,1%/76 zetels) en de LDPR (8,9%/48 zetels). De communisten en de Rechtvaardige Russen halen in vergelijking met augustus enkele procenten winst. de SPS (3,8%) zakt ver weg. De rest is bezig met een achterhoede gevecht.

‘Een ander Rusland’
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=809550&NodesID=2
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=809723

Een ander Rusland wil plots toch deelnemen aan de parlementsverkiezingen. Daartoe werd besloten tijdens een bijeenkomst waarbij Kasparov tot algemene presidentskandidaat gekozen werd. Kasparov zei eerder slechts zelf kandidaat te willen worden als er geen goede andere kandidaat gevonden zou worden. Blijkbaar is dat niet gebeurd. Ik vermoed dat de ex-schaker deze variant met hem in de hoofdrol al wel een aantal keer doorgerekend heeft.

Met het aanstellen van één presidentskandidaat begint de coalitie van rechtse liberalen en extreem linkse nationalisten te wringen. Zo liep de AKM, de avant-garde van rode jongeren de zaal uit.

Het haastig gevonden bindmiddel is de intentie om mee te doen aan de parlementsverkiezingen. Dit met een trio van Gerasjenko, Limonov en Kasparov. Het probleem is echter dat er geen politieke partij is op wiens biljet ze mee kunnen doen. De kans dat ze voor 17 oktober nog een nieuwe partij kunnen registreren lijkt uitgesloten. Limonov roept dan ook: ‘wij verwerpen de vereisten voor deelname en legen alle conclusies naast ons neer’ ‘Wij voeren onze campagne wel zonder zendtijd.’ Zendtijd is echter de minste van de problemen. Het is ook handig waneer de naam van je partij op de stembiljetten staat. Anpilov stelt voor zelf parallelle stembiljetten de drukken. Ik kan me zo voorstellen dat dit strafbaar is.

Kasjanov trok zich eerder terug uit ‘een ander Rusland’ en was ook tijdens deze bijeenkomst niet aanwezig. hij wil de gemeenschappelijke presidentskandidaat van alle liberale partijen worden en als lid van ‘een ander Rusland’ is hij niet acceptabel voor partijen zoals Jabloko en SPS.

‘Oppositie’marsen
http://www.gazeta.ru/news/lenta/2007/09/26/n_1122265.shtml
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=809466
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=809580
Een organisatiecomité onder de naam ‘mars van hen die niet akkoord gaan’ heeft toestemming gevraagd voor een mars van 2000 mensen in Moskou centrum op 7 oktober . Moskou geeft hen toestemming voor een manifestatie van 500 man. Opvallend is dat Kasjanov wel genoemd wordt als organisator maar Kasparov niet. Een woordvoerder van de in het organisatiecomité aanwezige Nationaal Bolsjewieken zegt dat de organisatie formeel akkoord gaat met de toewijzing van het stadsbestuur maar desondanks van plan is naar het huis van wijlen Politkovskaja te lopen om daar een herdenking te houden.

De Peterburgse politie toonde deze week aan hun lessen te willen leren. Pjotrovskii: ‘Een analyse heeft aangetoond dat het verbod van oppositionele acties ondoelmatig is. Het stadsbestuur, de politie en de organisatie van ‘hen die niet akkoord gaan’ zien nu het belang van de dialoog in. De stad zal de aanvragen in behandeling nemen en naar gelang de verkeerssituatie toestemming geven voor de acties en ‘zij die niet akkoord gaan’ zullen hun mars zonder excessen houden.’

Georgië

http://www.rg.ru/2007/09/29/okruashvili.html
http://www.expert.ru/articles/2007/09/27/georg_skand/
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=809527
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=809528

De Russische kranten smullen van de recente verwikkelingen in Georgië. Wanneer de twee Georgiërs die het vaakst tegen Rusland van leer trekken het met elkaar aan de stok krijgen is dat voor menige Rus buitengewoon vermakelijk.

Okroeasjvili
De ene verhaallijn begon donderdag toen Okroeasjvili, voormalig minister van defensie, op tv zender Imedia hard uithaalde naar zijn vroegere strijdmakker Saakasjvili. De president zou betrokken zijn bij de moord op zijn rozen revolutie kameraad, de ex premier Zhvanija. Ook zou Saakasjvili Okroeasjvili verzocht hebben om zakenman en eigenaar van tv station Imedia, Patarkatsisjvili om te leggen. En ten derde zou Saakasjvili het land verraden hebben door in 2006 een militaire aanval op Zuid-Ossetië af te blazen. Dit na Okroeasjvili’s fameuze uitspraak ‘wij zullen Nieuwjaar vieren in Tschinvali’ (de hoofdstad van de Zuid-Ossetië.)

Saakasjvili bezoekt VN
Parallel loopt het bezoek van Saakasjvili aan de Verenigde Naties in New York, alwaar hij steun zocht voor zijn eis tot terugtrekking van Russische vredesmissie uit Abchazië. De officiële gesprekken in New York gingen voornamelijk over het zoveelste schietincident in de Kodori kloof van vorige week. Volgens Saakasjvili hebben Georgische troepen twee Russische soldaten gedood die daar nooit hadden mogen zijn. Volgens de Russische legerleiding hebben Georgische soldaten een antiterrorisme trainingskamp overvallen waar Russische soldaten instructie gaven aan Abchaziërs.

Arrestatie
Twee dagen na zijn publieke beschuldigingen aan het adres van Saakasjvili wordt Okroeasjvili opgepakt wegens verdenking van corruptie en verduistering. Geen mens, geen probleem, grapt Rossiiskaja Gazeta cynisch. Okroeasjvili werd gearresteerd tijdens het geven van een tweede tv interview waarin hij tweespalt probeert scheppen binnen de regering van Saakasjvili . De president zou hem eerdaags de post van de op dat moment zieke premier Nogaideli hebben aangeboden. Dit als deel van een soort interne machtsgreep waarbij enkele ministers meer invloed zouden krijgen ten koste van anderen. Okroeasjvili zegt minuten voor zijn arrestatie dat Saakasjvili hem pas zal arresteren als de president echt in het nauw komt . Ook voegt hij de elite nog eens toe dat de president wanneer hij daadwerkelijk op het punt staat om de macht te verliezen al zijn vertrouwelingen zal verraden.

‘Amerikaanse invloed’
Rossiiskaja Gazta suggereert dat de arrestatie twee dagen op zich heeft laten wachten omdat Saakasjvili die tijd nodig gehad zou hebben om de Amerikanen te overtuigen. Matthew Brice de Amerikaanse assistent staatssecretaris voor Europa en Eurazië geeft volgens de krant permissie voor de vervolging door te stellen dat hij er van uit gaat dat de Georgische rechtbank rechtvaardig zal handelen. Brice voegde daaraan toe dat het gebeurde aantoont aan dat de rechtspraak in Georgië zich positief ontwikkeld. Ekspert interviewt een regio expert die de Amerikanen ervan verdenkt twee kaarten te spelen. Mocht Saakasjvili als stervende zwaan ten onder gaan is er ook nog Okroeasjvili. Hij heeft immers minstens zo veel hekel aan de Russen.

Demonstratie
Vrijdag demonstreerden ongeveer tien duizend (cijfers van Kommersant) mensen op het plein voor het parlementsgebouw. Verschillende oppositiepartijen lieten steun blijken voor Okroeasjvili. Zelf wist de gevangene via zijn advocaat een brief naar buiten te smokkelen waarin hij zegt dat hij op eerlijke wijze zijn land gediend heeft, dat het enigste wat hij voor ogen had de hereniging van Georgië was. ‘Wees voor niemand bang, verenig je tegenover de tiran!’ Later melde de advocaat dat zij niet bij het voorlezen van de aanklacht aanwezig had mogen zijn en dat zij niet langer wist waar haar cliënt was.

‘Geen revolutie’
Kommersant verwacht overigens geen revolutie: Saakasjvili’s vertrouwelingen controleren de veiligheidsinstituten. De meeste vrienden van Okroeasjvili in het leger en het regionale bestuur zijn al door de president vervangen.

Patarkatsisjvili
Kommersant interviewt het subject van het vermeende moordcomplot, de zakenman Patarkatsisjvili. Hij zegt Okroeasjvili op zijn woord te geloven. Wat betreft de dood van Zhvanija zegt hij dat de familie recht heeft op een onafhankelijk onderzoek. Over zijn tv zender Imedia zegt Patarkatsisjvili dat de overheid zijn zender al geruime tijd boycot waardoor de zender automatisch een spreekbuis van de oppositie wordt.

Damage control
In afwezigheid van Saakasjvili benoemde een woordvoerder van de partij van de president de uitlatingen van de oppositie een ‘schandalige hysterie’. ‘We horen geruchten over een machtsgreep. Moge God hen behoeden voor dergelijke pogingen want het antwoord van de overheid zal keihard zijn. ‘ Een partijgenoot probeert Okroeasjvili weg te zetten als handlanger van Moskou: ‘Sommige uitspraken van Okroeasjvili komen verdacht veel overeen met de uitspraken van opponenten van Georgië in Moskou.'

Saakasjvili is duidelijk toch de slimste van het stel. Na zijn verhaaste terugkeer opent hij met veel tamtam een verkeersweg in de beruchte Kodori kloof, op de grens met Abchazië. Deze nieuwe verkeersader is een stap richting de hereniging van het land, aldus de president. Ook schrijft hij een open brief aan Poetin waarin hij hem beticht van de bekende reeks autoritaire trekjes. In Georgië daarentegen is iedereen vrij om de president te bekritiseren. Mijns inziens een zeer effectieve tactiek die we ook van de Bush regering kennen. Alle kritiek negeren, de aandacht verplaatsen en binnen een andere context precies het tegenovergestelde zeggen.

Divers nieuws

China
http://www.rg.ru/2007/09/29/zhykov.htm
Vicepremier Zjoekov bezocht China. Hij is daar niet al te geliefd, aldus Rossiiskaja Gazeta. Zjoekov brengt namelijk slecht weer mee. Vorige keer een tyfoon, nu zware regen. Vervelender voor de Chinezen is de koppige wijze waarop de Rus olie en gasdeals afhoudt. De Chinezen verwachten van de Russen dat zij verder bouwen aan een olie pijplijn vanuit Angarsk naar Dajing in China. De Russen houden echter liever de opties nog wat langer open. Bij het bouwen van een pijplijn hoort immers het garanderen van vaste hoeveelheden aanvoer en Rusland lijkt op dit moment niet goed te weten hoeveel meer het nog kan of wil exporteren. Bovendien lobbiet Jakoenin van de Russische Spoorwegen tegen een pijpleiding naar China. Hij heeft al miljarden gestopt in uitbreiding van de capaciteit van het olietransport over de rails.
Op een ander front schept Gazprom problemen voor de Chinese energieaanvoer. Het internationale consortium dat Sachalin 1 ontgint heeft ooit 8-10 miljard m3 gas per jaar aan de Chinezen toegezegd. Gazprom lobbiet echter bij de Russische regering voor het recht alle gas op te mogen kopen voor de interne markt. Rosneft dat voor 20% in Sachalin 1 zit vindt dat echter een minder goed idee. Op de interne markt is een stuk minder te verdienen.

Pensioenen
Op de dag voor de bejaarden heeft de president het door de overheid gegarandeerde basisdeel van het pensioen met ongeveer 30% verhoogt. In de praktijk is dit een ongeveer 10 euro per maand extra. Pensioenen bestaan naast het door de overheid gegarandeerde basisdeel uit door arbeid gespaarde uitkeringen en eventueel een zelf gespaarde uitkering.


Banken
http://www.rg.ru/2007/09/29/banki.html
http://www.expert.ru/articles/2007/09/27/zubkov/
Zoebkov gooide een bommetje in de bankwereld. Waarom lenen Russische bedrijven vooral bij buitenlandse banken? Hebben onze banken soms geen aandacht voor de eigen industrie?

De banken verdedigen zichzelf. Buitenlandse banken kunnen leningen bieden met minder dan 10% rente, Russische banken tussen de 15 en 20%. Dit ligt onder andere aan de Centrale Bank die bijna geen langlopende leningen aan de eigen banken wil verstrekken. Op dit moment wordt er een wet voorbereid die banken meer mogelijkheden geeft om waardepapieren als onderpand te gebruiken voor leningen. Er gaan ook geluiden op om bijvoorbeeld het kapitaal van de ontwikkelingsbank te gebruiken voor de kapitalisatie van de Russische banken.

De banken kunnen echter zelf ook veel doen. We komen uit een tijd waarin klanten op banken jaagden en niet andersom , zegt een parlementariër. Ook het gebrek aan moderne technologie – lees een functionerende kredietgeschiedenis – schept extra kosten.
Een woordvoerder van de belangenorganisatie voor het kleinbedrijf, OPORA, vindt de aandacht overdreven. De trend is de laatste tijd juist uitermate positief.

Rechtspraak
http://www.rg.ru/2007/09/26/putin-ivanov.html
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=808465
Poetin ontbood Anton Ivanov, het hoofd van het Hogere hof van arbitrage. Ivanov dacht een goede beurt te kunnen maken met het nieuwtje dat alle vonnissen vanaf nu op het internet te vinden zijn. Wanneer burgers beter begrijpen waarop rechters bepaalde beslissingen maken zal dat het vertrouwen in de rechtspraak vergroten. Poetin was echter niet onder de indruk. Journalist Kolesnikov van Kommersant grapt dat Poetin wel weet wat ‘transparantie’ is maar van het internet nog weinig kaas heeft gegeten. Ivanov suggereerde vervolgens dat de ordebewakers in rechtszalen zich wel wat meer uitnodigend zouden kunnen opstellen. Toen ook die opmerking geen goedkeuring kreeg van de president voegde hij toe dat de rechters ook wel wat meer eenduidige uitspraken zouden mogen maken zodat het rechtsproces meer voorspelbaar wordt. De rest van het gesprek was voor de journalisten niet toegankelijk.

Pleeggezinnen
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=809581
Er zijn verregaande plannen voor een federale wetgeving voor pleeggezinnen. In 40 regio’s kan dit al. In andere regio’s mag er nu alleen nog geadopteerd worden. Adoptie alleen zet echter weinig zoden aan de dijk. Per jaar worden er maar 7000 kinderen van de in totaal 800.000 weeskinderen geadopteerd. Tegenstanders van pleeggezinnen vrezen dat pleegouders uit zijn op de financiële vergoeding en dat er geen goede controle is over de kwaliteit van de opvoeding. Het debat gaat daarom vooral over de vraag welke organisatie de verantwoordelijkheid krijgt om pleegouders te selecteren en monitoren. Het ene voorstel kiest voor private gelicentieerde instellingen gespecialiseerd op pleeggezinnen. Een ander plan wil de bevoegdheid dicht bij de overheid en de al bestaande weeshuizen en adoptieorganen houden.

Vakbondsruzie
http://www.expert.ru/articles/2007/09/28/vragi/
De stakingsdreiging bij de autofabriek in Toljatti is al weken in het nieuws. Deze week haalde Andrei Isajev, een woordvoerder van de federatie voor onafhankelijke vakbonden hard uit naar vakbondorganisatie ‘Eenheid’. Isajev zegt dat zijn eigen organisatie veel bereikt, niet alleen een verhoging van salarissen maar ook een hele rits sociale uitkeringen. De vakbond ‘Eenheid’, die tot nu de enige echte staking organiseerde, is volgens hem echter een stoorzender die geen applaus verdient. Hun motieven zouden puur politiek zijn en zij zouden de arbeiders wel oproepen om te gaan staken maar hen vervolgens in de kou laten staan. Ekspert laat zien dat beide vakbonden politieke belangen hebben. Eenheid wordt ‘gecoacht’ door Rechtvaardig Rusland en mijnheer Isajev zal later zijn leden straks vast oproepen om voor Verenigd Rusland te stemmen.