3/4/07

Buitenlandse investeringen

01/01/2007
http://www.kommersant.ru/dochtml?docId=738330
http://www.rg.ru/200702/01/pravitelstvo.html
http://www.expert.ru/articles/2007/01/31/onegrah


Deze week besprak het kabinet een wetsvoorstel dat buitenlandse investeringen in strategische ondernemingen zal beperken. Er wordt al anderhalf jaar aan de wet gewerkt. Kommersant noemt het huidige document een compromis tussen het economische blok in het kabinet en de FSB.

Premier Fradkov: Het is niet nodig om ons als een hond op het erf te gedragen. We moeten de juiste prijs kennen. Minister van Economie Gref: We moeten aantrekkelijk blijven voor buitenlandse investeerders. Als onze economie niet met hetzelfde tempo blijft groeien dan blijft er niets over om te beschermen. Vice-Premier Dmitri Medvedev: Het belangrijkst zijn duidelijke en transparante regels. Investeerders willen altijd maar één ding weten. Wat mag ik en wat mag ik niet.

De lijst omvat 40 strategische sectoren: wapenindustrie, vliegtuigbouw, ruimteonderzoek, atoomenergie, elektriciteitsnetwerken, gasdistributie, olie en gasindustrie, metalen die gebruikt worden in wapenindustrie etc..

Er komen twee categorieën van buitenlandse investeerders. (1) Privaat (2) Staatsbedrijf of een bedrijf gecontroleerd door een internationale organisatie. De eerste categorie mag minder dan 50% van de aandelen in een als strategisch bestempelt bedrijf in handen hebben. De tweede categorie slechts 25%. Over uitzonderingen beslist de President. Aanvragen worden binnen een half jaar beantwoord.

Was het maar zo eenvoudig. Bedrijven die met staatsgeheimen werken vallen ook onder een andere wet. Daarnaast komt er binnenkort nog een wet met extra beperkingen voor buitenlandse investeerders bij de winning van grondstoffen en mineralen. Bij voorraden groter dan 70 miljoen ton olie, 50 miljard kubieke meter gas, 250 ton goud 50.000 ton koper en alle voorraden op het continentale plat moeten buitenlandse bedrijven officieel toestemming krijgen om de grondstoffen te winnen.

Volgens Minister van Energie, Khristenko, betekent de nieuwe wet op de winning van grote grondstofvoorraden geen verslechtering van het investeringsklimaat. Er is volgens hem geen sprake van een terugwerkend effect. Eerdere investeringen zijn al indirect door de overheid goedgekeurd.

Twee experts geïnterviewd door Ekspert zijn minder gerust: De buitenlanders is al bijna alles ontnomen. Trouwens met behoorlijk barbaarse methoden. Denk bijvoorbeeld aan de wijze waarop Gazprom controle kreeg over het Sakhalin 2 project. Vandaag heeft TNK BP nog het Kovytkin veld maar de beslissing voor het terugtrekken van de licentie is praktisch al genomen. Het laatste niet aangeraakte project lijkt Salymsk, een samenwerking van Shell en het Russische bedrijf Evinkhon.

Een expert zegt: Het is goed dat Rusland eindelijk op transparante wijze wil gaan handelen en niet meer zoals vroeger met gefabriceerde argumenten. Het is niet goed dat de licenties nu goedkoper verkocht zullen worden omdat er geen buitenlandse bedrijven meer mee kunnen doen aan de tenders.

Een andere analyticus denkt dat er voldoende mogelijkheden voor samenwerking met buitenlandse bedrijven open blijven. Bijna alle Russische bedrijven gebruiken immers al de diensten van westerse bedrijven voor het boren naar olie. Zij hebben immers de nieuwste technologie.

No comments: