7/16/07

Europees Hof

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=780943

De voorzitter van het Constitutionele Hof, Valerii Zorkin, presenteerde een plan ter vermindering van het aantal klachten dat Russische staatsburgers bij het Europese Hof indienen.

Ter herinnering: Het Europese Hof bezwijkt onder haar werkdruk. Er moeten nog ongeveer 92.000 zaken behandelt worden. 22% daarvan komt uit Rusland. Ter vereenvoudiging van de procedures heeft het hof protocol 14 opgesteld. Het Russische parlement weigert echter als enigste dit document te ratificeren. Het argument is dat vereenvoudiging van procedure niet tot betere rechtspraak zou leiden.

Naast dit praktische argument spelen er ook veel onderhuidse spanningen. Rusland betwijfelt de objectiviteit van het Hof in de selectieprocedures voor de te behandelen zaken. Zo lopen er op dit moment klachtprocedures van Chodorkovskii, familieleden van de slachtoffers van het Beslan-tragedie, een Russisch-Tsjetjeens vriendschapsverband en de ‘self-proclaimed oppositie’ parlementariër Vladimir Ryzjkov. Op welke gronden worden juist deze zaken in behandeling genomen, vragen Russische critici zich af.

Het plan van Zorkin betreft dan ook niet maatregelen ter versnelling van de procedure maar ter vermindering van de instroom van het aantal zaken. De in de Russische wet opgenomen clausule over de jurisdictie van het Europees Hof zou moeten worden aangepast. Alleen zaken die het gehele Russische systeem van rechtspraak hebben doorlopen zouden zich tot de ‘laatste instantie‘ het Europese Hof kunnen wenden.

Zorkin baseert zijn voorstel op het reglement van het Hof waarin staat dat de aanklager moet kunnen aantonen dat vooraleerst alle middelen van nationale rechtsbescherming beproeft zijn. Volgens een door Kommersant geïnterviewde advocaat voldoet in de regel het argument dat de Russische hogere instanties te lang naar zaken zouden kijken.

‘De enorme stroom van klachten ontstaat omdat velen zich direct na cassatie tot het Europese Hof wenden en zo voorbijgaan aan het Hoogste Hof (VS) en het Hoogste Arbitrage Hof (VAS). Zo wordt de piramide van onze nationale rechtspraak onthoofd. Wanneer het Europese Hof de VS en VAS vervangt, functioneert het als ware als een nationaal orgaan. Dit is tegengesteld aan de eigen principes. Het Europese Hof moet erkennen dat het niet die taken vervult die het zichzelf heeft gesteld.’

Parlementariër Vladimir Ryzjkov, zelf indiener van een klacht, vindt dat Zorkin niet de symptomen moet bestrijden maar de ziekte zelf, de zwakte van het eigen rechtssysteem. Ook de eerder genoemde advocaat vreest voor negatieve gevolgen. Hij verdedigt de belangen van twee nationaal bolsjewieken die al een jaar in de isolatiecel zitten. ‘Als we het hele Russische rechtssysteem moeten doorlopen dan komen ze pas vrij wanneer ze weelderige baarden dragen.’

Persoonlijk vind ik hun argumenten niet al te sterk. Hoe kan je immers het eigen systeem verbeteren als je de mogelijkheid tot zelfcorrectie uitsluit? Het is weer een van de bekende tegenstrijdigheden: De ‘liberalen’ hebben geen vertrouwen in het leerproces van de eigen samenleving vragen om een externe ‘politieagent’.

Wanneer het Europees Hof niet naar het Russische voorstel wil luisteren voorzie ik een probleem. De Russen zullen waarschijnlijk zelf hun wet aanpassen en wanneer het Europees Hof dan zaken van Russische burgers aanneemt, die niet het hele Russische systeem hebben doorlopen, heeft de Russische overheid weinig tot geen reden om het vonnis over te nemen. Dergelijke vonnissen van het Europees Hof zijn dan werkelijk niets meer dan een politiek/maatschappelijke pressiemiddel. Een situatie die tot niets dan wederzijdse ergernis zal leiden. Zo ver hoeft het natuurlijk niet te komen. Het onbegrip inzake het verdrag voor conventionele strijdkrachten in Europa belooft echter weinig goeds.

Inflatie

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=780731
http://www.rg.ru/2007/07/14/valuta.html
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=780950

In de eerste helft van dit jaar bedraagt de inflatie al meer dan 5%. Het regeringsbeleid rekent vanuit een inflatie van maximaal 8% voor het hele jaar. Waarschijnlijk komt de indicator dit jaar boven de 10% uit.

Een journalist van Kommersant geeft een heldere omschrijving van het sociaaleconomische paradox: ‘Om de burger tevreden te houden, verhoogt de overheid de sociale uitgaven. De burger blijft echter ontevreden omdat met de huidige inflatie deze uitgaven altijd onvoldoende blijken te zijn. En de overheid kan de uitgaven niet tot in het oneindige verhogen omdat het vreest dat dit de inflatie slechts verder opdrijft en de burgers alleen maar ontevredener zullen worden.’

Een complex begrip als inflatie roept veel vragen op. Kommersant Vlast’ wijst op de stijgende vraag naar consumptiegoederen. Zo steeg de import dit jaar al met 53,3%. ‘De burger draagt door zijn of haar verlangen naar een beter leven zelf bij aan de inflatie,'concludeert de krant.

De prijzen van wintertarwe stegen in de afgelopen drie weken met 10%. Nadat minister van landbouw Gordejev een tegenvallende oogst aankondigde ontstond er een ware prijshysterie. Oekraïense restricties op export van tarwe naar Rusland helpen ook niet mee. Rusland denkt nu zelf ook aan exportbeperkingen. Door vanaf de winter de export met een kwart te verminderen kan de tegenvallende oogst opgevangen worden.

De prijs van kool steeg dit jaar al met 30%, de prijs van wortelen met 22%. De overheid heeft met haar migrantenjacht op de markten bijgedragen aan de prijsstijgingen, zegt Kommersant. Een structureel probleem zijn de stijgende kosten in de landbouw die langzaam doorberekend worden aan de consument.

Rossiiskaja Gazeta wijst op een andere contribuerende factor. In de afgelopen tien jaar groeide de hoeveelheid geld in omloop 28 maal. De verhouding tussen het aanwezige contante geld en het Bruto Nationaal Product is nu 11,3%. Dit is veel hoger dan in de EU (3 tot 9%) en de VS (2 tot 3%). In deze landen wordt er veel meer met plastic betaald. In Rusland zijn er wel 74.8 miljoen creditcards, maar deze worden vaak alleen gebruikt voor opname van loon.

Ekspert komt met de meest interessante analyse. Wanneer de stijging van vraag en geldhoeveelheid gepaard gaat met een groei van productie en diensten zou de inflatie niet zo sterk hoeven te stijgen. Nu is er in het laatste half jaar naast een stijging van de vraag ook een lichte afname van de groei van de productie te zien.

Ook ziet de journalist van Ekspert een cyclisch patroon in de inflatiecijfers: Hoge waarden in 1998, 2001, 2004 en nu 2007. Rusland zou een driejaarlijkse conjunctuur kennen die in verband staat met de terugverdientijd op investeringen.

Na de terugval in 2001 werd het middenbedrijf de locomotief voor verdere groei in 2002 en 2003. In 2005 en 2006 waren dit de grote bedrijven in de infrastructurele sector. Ekspert ziet de grondstoffenindustrie, de bouw en de wellicht de machinebouw als de locomotieven van een opnieuw stijgende groei groei na de huidige groeidaling. De krant zegt eigenlijk te verwachten dat de economie pas in 2009 en 2010 weer op volle stoom komt. Met de stijgende productie zal ook dan pas de inflatie afnemen.

Rondje centrum - regio relaties

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=781376&NodesID=2
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=782305
http://www.rg.ru/2007/07/12/cenz.html
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=780961

De senaat heeft een nieuw verdrag met de republiek Tatarstan goedgekeurd. Buurregio Baskirië voelt zich benadeeld. Er zijn extra regels voor de benoeming van senatoren en Matvienko kondigt plannen aan voor een fusie van Petersburg stad en de Leningrad regio.

De juridische relatie tussen de Federale Constitutie en de republiek Tatarstan wordt gezien als toonaangevend in de machtsverhoudingen tussen het centrale gezag en de regionale overheden. Tatarstan is een van de invloedrijkste regio’s: grondstoffen, belastinginkomsten en een zeer groot contingent gematigde moslims die eventueel zouden kunnen radicaliseren.

Het nieuwe verdrag toont aan dat Poetin’s hervormingen de macht van de gouverneurs niet volledig hebben ingeperkt. Aan het einde van de rit heeft hij de lokale bazen toch weer nodig om een stabiele opvolging te garanderen. Veel zittende gouverneurs zijn de laatste weken herbenoemd. Mintimer Sjaimiev zag zijn kans schoon om de uitzonderingspositie van Tatarstan binnen de Russische Federatie te verlengen.

Het bilaterale verdrag tussen Tatarstan en de Russische Federatie is wel wat afgeslankt. Veel van de symbolische onafhankelijkheid is uit de tekst geschrapt. In tegenstelling tot het vorige afgewezen voorstel is er niet langer sprake van twee parallelle constituties. Tatarstan behoudt echter wel controle over de grondstoffen onder ‘eigen’ bodem en het recht een extra bladzijde in de paspoorten te voegen.

Buurregio Basjkirië vindt zich ‘niet minder dan Tatarstan’ en vraagt nu ook weer een bilateraal verdrag. Een saillant detail is dat de parlementariërs uit Basjkirië eerder twee maal tegen de uitzonderingspositie voor Tatarstan stemden. De federale overheid is niet echt bang voor een kettingreactie zoals in de jaren negentig toen in navolging van Tatarstan 47 regio’s aparte verdragen met het centrum sloten. Poetin staat echter wat sterker in zijn schoenen dan Jeltsin in zijn tijd. Het wordt verwacht dat alleen Tatarstan en Tsjetsjenië op bijzondere privileges kunnen rekenen.

Senatoren moeten in de toekomst meer dan tien jaar in de regio wonen die ze vertegenwoordigen. Uitgezonderd van deze regel zijn naast de zittende senatoren ook voormalige militairen en medewerkers van de instituten voor rechtshandhaving. Zij moeten immers vaak verplicht verhuizen. Uiteraard is er gekrakeel over de macht van de veiligheidsdiensten.

Gouverneur Matvienko van St. Petersburg sprak op Radio Ekho Moskvy over de voorbereiding van een fusie van St. Petersburg en de omliggende Leningrad Oblast. Het motief is vooral economisch. Industrieën willen zich bij de stad vestigen, maar omdat deze al volgebouwd is betekent dit meestal de omliggende regio. Een gemeenschappelijk investeringsbeleid zou logischer zijn. Het valt de journalisten op dat ook gouverneur Serdjoekov van de Leningrad Oblast recentelijk opnieuw benoemd is. Voor wat hoort wat?

Extremistische literatuur

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=782571&NodesID=7
http://www.rg.ru/2007/07/14/kstremizm.html
http://xeno.sova-center.ru/45A2A1E/9807EE0

De Federale Registratie Dienst (FRS) publiceerde deze week de eerste zwarte lijst voor extremistische literatuur.

De publicatie van de lijst werd al in februari 2006 aangekondigd. Dit na media aandacht voor een man die met een mes een Moskouse synagoge binnenstormde en 8 mensen verwondde. In zijn huis werd naderhand ‘nationalistische’ literatuur gevonden. Het duurde vervolgens meer dan een jaar voor men het over eens was wie de lijst zou samenstellen. Uiteindelijk is besloten dat de lijst wordt samengesteld op basis van uitspraken van de rechter en gepubliceerd door de genoemde FRS.

Het resultaat is een lijst van 14 titels. Bovenaan prijkt het enigste muzikale verbod. Het betreft een cd ‘muziek van blanken’ van de Russische groep ‘Order’. De meeste titels zijn Russisch. Internationaal bekend zijn een Duitse film uit 1940 ‘Der ewige Jude’ en een Russische vertaling van een boek in de Wahabistische traditie van Sjeik Mohammed Ibn Sulayman At-Tamimi, ‘Het monotheïsme boek’. Het boek en de film zijn beiden respectievelijk te lezen of te downloaden op het internet.

De andere titels zijn in kleine oplage verschenen brochures op het raakvlak van antisemitisme, nationalisme, orthodoxie en paganisme.

De lijst heeft geen juridisch gevolgen ander dan de uitspraak waarop opname in de lijst gebaseerd is. Deze zijn dus ook verschillend. De lijst is dus meer een instrument in de discussie over wat toelaatbaar is in de Russische samenleving dan een middel waarmee publicaties verboden kunnen worden.

Landbouw

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=782260

De regering spendeert de komende 5 jaar 15,7 miljard euro aan de landbouw. In vergelijking met de jaren 2003-2007 wordt het budget verdrievoudigd.

Het staatsprogramma voor de ontwikkeling van de landbouw 2008-2012 is een uitwerking van de in december 2006 aangenomen wet over steun aan de landbouw en bestaat uit twee Federale Gerichte Programma’s (FTsP) (1) de sociale ontwikkeling van dorpen en (2) het behoud van goede landbouwgrond alsmede vijf ministeriele programma’s (1) de oprichting van een centraal systeem van informatievoorziening, (2) maatregelen in de strijd tegen de huidhorzel en hypodermose, (3) de ontwikkeling van de vlasteelt, (4) de productie van koolraap en (5) de druiventeelt.

Premier Fradkov tempert de verwachtingen: ‘ Deze 15 miljard euro is slechts gericht op een aantal langlopende problemen binnen de sector.’ Het leeuwendeel van het geld, 6 miljard euro, komt in de vorm van overheidssubsidies bij landbouwkredieten. De dorpen krijgen 3,3 miljard. 2,1 miljard euro gaat naar de ontwikkeling van prioriteitssectoren.

Wonderen worden niet verwacht. Volgens de prognoses zal de landbouwproductie in de komende vijf jaar met 21,7% groeien, de veeteelt met 27,7%. Het aandeel Russisch vlees op de interne markt zal dan groeien van 59% in 2007 tot 69,6% in 2012. Het marktaandeel van melk van Russische koeien zal met 2,9% groeien.

De premier onderstreept dat hij geen garanties kan geven voor stabilisatie van de voedselprijzen.

Rondje verkiezingscampagne

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=781602
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=782293

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=782050

Enkele weken terug berichtte Kommersant over verwarring aangaande het gebruik van straatreclame (billboards) voor de campagnes van politieke partijen. De Federale Antimonopolie Dienst (FAS) was van mening dat de reclamewet dit in het geheel niet toestond. De Kiescommissie wees op de verkiezingswet en zei van wel. Het compromis is dat politieke partijen alleen billboards mogen huren tijdens de officiële campagneperiode.

Dit betekent dat voorlopig alle politieke billboards verwijderd zijn. In Moskou gaat het om 200 stuks. ‘Rechtvaardig Rusland’ en met name de Moskouse kandidaat Aleksandr Lebedev voelen zich benadeeld. Lebedev had met eigen geld 100 billboards van 3x6 meter ingekocht. Voor een nieuwe partij als RR is de straatreclame een belangrijk instrument voor naamsbekendheid. Verenigd Rusland zegt blij te zijn te kunnen bezuinigen. De Communisten zijn ook overtuigd van de bekendheid van hun ‘merk’. Jabloko vindt billboards iets voor de rijkere partijen.

Rechtvaardig Rusland lanceerde een tweede jongerenbeweging. Ze hebben er al een met de naam ‘overwinning’. De nieuwe beweging heeft qua naam een vreedzamere uitstraling;‘hoera!’. Organisator is de 26 jarige schrijver van vier romans en journalist voor ‘Nezavisimaja Gazeta’ Sergei Sjargoenov. Ik vermoed dat we nog meer van hem zullen horen: intelligent, maatschappelijke bevlogen en goede contacten.

Genadii Semigin, de leider van ‘de Russische patriotten’ riep deze week op tot een brede patriottische coalitie die bij de parlementaire verkiezingen van aankomende december 10 tot 15% van de stemmen zou kunnen halen. ‘Genoeg voor een invloedrijke fractie in de Doema’. Aanwezig waren ook de voormalige Rodina prominenten Glazijev en Rogozin. De laatste melde dat wanneer ‘zijn’ partij Machtig Rusland geen goedkeuring krijgt van de kiescommissie, de politieke ‘sterren’ zich kandidaat zullen stellen voor de lijst van ‘de Russische Patriotten’.

De ‘Patriotten’ zelf zeggen een flinke electorale bases te hebben. Dit dankzij de sociaaleconomische projecten van hun lokale bestuurders en volksvertegenwoordigers, de verbouwing speeltuinen, scholen en poliklinieken en hun lobby voor het behoud van de lokale punten voor dokter en verloskundige.