3/4/07

Bestuurlijke verantwoording

25/01/2007
http://www.kommersant.ru/docId=736044
http://www.rg.ru/2007/01/24/sud.html


De regering brengt een wetsvoorstel in stemming die de toegang tot informatie over de werkzaamheden van overheidsorganen moet verbeteren. Het document beschrijft niet alleen de wijze waarop burgers informatie kunnen aanvragen, maar stelt ook een strafmaat vast voor ambtenaren die het protocol niet naleven.

Er zijn zeven manieren van de informatieverstrekking omschreven en tien categorieën van informatie. Overheidsorganen mogen maar moeten niet informatie beschikbaar stellen via het internet. Ze mogen ook zelf bepalen waar de grens ligt. In dit geval is het document dus niet meer dan een intentieverklaring.

Belangrijker is de vastgestelde strafmaat. Deze zal in de praktijk vooral betrekking hebben op de verplichting aan individuele ambtenaren om binnen 30 dagen te reageren op verzoeken tot informatie, aanvragen etc.. van de burger. Kan de ambtenaar de nodige informatie niet verstrekken dan moet hij dat al binnen 7 dagen laten weten. De strafmaat is 20 tot 30 maal het minimumloon.

Deze termijn van 30 dagen bestaat al maar wordt niet altijd nageleefd. Het negeren van aanvragen is een handig corruptiemiddel. Pas wanneer er via een tussenpersoon geld verschijnt wordt de zaak in behandeling genomen.

In dit document zijn het overigens de overheidsorganen zelf die het werk van hun ambtenaren zullen beoordelen. De voorzitter van de Hoge Raad bemoeit zich echter ook met de zaak. Hij wil deze bevoegdheid voor de rechterlijke macht.

No comments: