3/4/07

Publieke Raad

24/01/2007
http://www.expert.ru/articles/2007/01/22/oprf/


De Publieke Raad viert haar eenjarige bestaan. Ekspert beoordeelt het functioneren:

Na de tragedie van Beslan kwam Poetin met een reeks maatregelen voor de verzekering van de eenheid van de natie en de versterking van overheidsstructuren. Naast de afschaffing van de gekozen gouverneur kwam er de Publieke Raad. De Raad bestaat uit vertegenwoordigers vanuit verschillende delen van de maatschappij een mag advies geven aan overheidsorganen.
De eerste reacties op het nieuwe instituut waren: tandeloos, onzinnig, kunstmatig en zelf niet-constitutioneel.

Volgens Ekspert is het de verdienste van de Raad dat het dit jaar meer heeft gedaan dan dat alom werd verwacht. Het bekritiseerde overheid op gevoelige thema’s zoals de tragedie van soldaat Sytsjev, de anti-Georgische campagne, Kondapoga, het huisvestingsschandaal in Zuid-Boetovo en de verhoogde kiesdrempel.

In dit jaar bekeek de raad 18 wetsvoorstellen, schreef 30 amendementen waarvan er 10 zijn aangenomen. Medvedev’s aandacht voor laagbouw in het project ‘toegankelijke huisvesting’, is een idee van de Raad. Zo ook het recent gestichte orgaan van burgercontrole over de kazernes en de aanpassingen in de NGO wet.

Vtsioem peilde de mening van de burgers: Aan het begin van het jaar was 23% van de burgers positief over het werk van de Raad. Nu is dat 29%. Een raadslid: Dit valt mee. Er is ruimte om te groeien.

Hij zegt ook: We hebben een goede verhouding met de Doema en de Federale Raad. Lastiger is de samenwerking met de ministeries. Zij staan burgerlijke controle vaak in de weg. Bij de invulling van het budget, het belangrijkste aspect van het bestuur, wordt de Raad nog niet betrokken. We hebben goede hoop dat dit in de toekomst wel mogelijk wordt.

No comments: