1/25/08

Hoofdredacteur Ekspert over machtsoverdracht

http://www.expert.ru/printissues/expert/2008/02/politika_tekuschego_momenta/

Valerii Fadejev, hoofdredacteur van Ekspert zoekt de rode draad in de politieke gebeurtenissen van de afgelopen maanden. Fadejev ziet zichzelf als de stem van de middenklasse en is dat deels ook. Hij waardeert de politieke stabiliteit en toont weinig vertrouwen in politici buiten het system, buiten de partijen met potentie. Tegelijk hoopt hij wel op het ontstaan van politiek debat en competitie binnen een 'pro-Kremlin'consensus.

"Voor een effectieve overdracht van de macht moet Poetin twee taken tot een goed einde brengen. Dit betekent in de eerste plaats het behouden van de macht voor de eigen groep, het behouden van een politieke stabiliteit en het beperken van de de nvloed van 'egoïstische groepen'. In de tweede plaats moet hij partijinstituten van een democratisch karakter ontwikkelen, hen in de politieke praktijk gebruiken en een deel van het bureaucratische apparaat bij het publieke politieke leven betrekken."

"De noviteiten van de recente parlementaire verkiezingen, de kieslijsten volledig gebaseerd op partijlijsten en de tot 7% verhoogde kiesdrempel, werden binnen Rusland zelf en vooral ook in het buitenland bekritiseerd als ondemocratisch. Dit ondanks dat het doel van de hervormingen, de versterking van het partijbestel, officieel was benoemd. De door de Russische Constitutie omschreven democratische wijze van bestuur vereist een sterk parlement en een sterk parlement is onmogelijk zonder sterke politieke partijen."

"Heldhaftige eenlingen verloren de mogelijkheid om een plaats in het parlement te verkrijgen. Dit was voor de auteurs van de hervormingen een bekend gegeven. Hun keuze was misschien een vergissing, maar zeker ook een principiële keuze. Iedereen die politiek wil bedrijven wordt gedwongen lid te zijn van een partij. Aan de ene kant worden individuen in een keurslijf gedwongen, aan de andere kant worden de partijen aangevuld met de energie van deze individuen."

"In grote lijnen wordt de versterking van het partijbestel gerealiseerd. Het aantal partijen neemt af. Outsiders stranden en de financiële middelen concentreren zich rondom enkele partijen."

"De overmacht van Verenigd Rusland komt het Kremlin op veel kritiek te staan. Het zou natuurlijk beter zijn wanneer er twee sterke partijen politiek zouden bedrijven, maar de voorbeelden van de SPS aan de rechterkant en Rechtvaardig Rusland aan de linkerkant laten zien dat hun voorlopig falen niet zozeer de schuld is van het Kremlin als wel verkeerde keuzes binnen de eigen partijleiding."

"De opkomst van Rechtvaardig Rusland toonde duidelijk de risico's aan van een schisma in het staatsapparaat en de gevolgen voor de kwaliteit van het bestuur. Stavropol heeft op dit moment geen burgemeester. De leider van de plaatselijke Rechtvaardigrussen is op de vlucht, er is geen operationele gemeenteraad en de bevreesde gouverneur durft geen enkele beslissing te nemen."

"De sceptische houding binnen intellectuele kringen tegenover Verenigd Rusland is onverantwoordelijk en kortzichtig. Wanneer de partij de verkiezingen immers ad verloren en met verlies wordt een resultaat lager dan 50% bedoeld, dan zou een politieke crisis onvermijdelijk zijn geweest."

"Het Kremlin hoopte in het begin van het jaar op een tweede partij die de huidige koers zou onderschrijven. Twee partijen zouden samen een parlementaire meerderheid vormen en de stabiliteit waarborgen. Tegelijk zou daarmee een praktijk van coalities, politieke handel en compromissen ontstaan van waaruit het politieke systeem zich verder zou kunnen ontwikkelen. Dat dit niet gebeurd is ligt in de eerste plaats aan de politici, de politieke klasse zelf, en niet het Kremlin."

"Na de regionale verkiezingen in de herfst van 2006 lag de rating van Verenig Rusland volgens gegevens van het FOM rond de 30 tot 32%. Poetin bemoeide zich vervolgens met de zaak en de focus in de campagne werd verplaatst van de partij naar Poetin: "Steun je Poetin, stem dan op VR". Tactisch gezien verhoogde Poetin het aantal stemmen voor Verenigd Rusland met zo'n 6 tot 8 procent. Vanuit een strategisch oogpunt liet hij zien dat de partij een serieus politiek instrument is. Hij stimuleerde zo de versteviging van het partijbestel. Tegelijk uitte hij publiekelijk harde kritiek op de partij. Deze ommekeer in de campagne opende ook mogelijkheden voor een scenario waarbij Poetin zijn politieke leiderschap behoudt na het aftreden als president."

"De volgende stap was de kandidatuur van Medvedev. Zijn kandidaatstelling door Verenigd Rusland verbindt de parlementaire verkiezingen – en de overwinning van de partij VR - met de geleidelijke overdracht van de macht."

"Dat Poetin niet voor een derde termijn gaat is een historische beslissing. In de 500 en een beetje jarig bestaan van de huidige Russische staat is het nog nooit gebeurd dat een heerser in de kracht van zijn leven, die de steun geniet van de absolute meerderheid van het volk, afstand doet van de macht, alleen omdat dat ergens in een wet beschreven staat, een wet, die tot blijdschap van de meerderheid veranderd zou kunnen worden."

"De reden voor Poetin's getreuzel met het de bekendmaken van zijn favoriet voor de opvolging is overduidelijk: Zelf heeft hij rechtstreeks op televisie gezegd dat hij een gevecht wil voorkomen tussen veeltallige groepen, wiens doelen absoluut niet de ontwikkeling van het land en het welvaren van de bevolking zijn. Het was niet nodig om zijn kandidaat te vroeg aan aanvallen bloot te stellen."

"In dit licht is de overtuigende overwinning van VR tijdens de parlementaire verkiezingen essentieel. Het parlement is een democratisch instituut geworden, dat een legitieme overdracht van de macht kan faciliteren, door hen, die bang zijn te veel te verliezen, te vrijwaren van ondoordachte acties." (Medvedev is niet naar voren geschoven door een belangengroep binnen het Kremlin, maar de partij van de parlementaire meerderheid, de overgrote meerderheid van gouverneurs etc. JM)

"Men zegt dat Medvedev een slappe politicus en dat dit voordelig is voor Poetin, die aan het stuur wil blijven. Dit is in de eerste plaats het oude liedje over de derde termijn. Ten tweede is Medvedev geen slappe politicus. Hij werd in het diepste bassin gegooid; de sociale problemen. Het kan niet gezegd worden dat hij significante successen geboekt heeft, maar de zaak is niet ingestort. Er zijn resultaten."

"Hoe verlaat Poetin het politieke toneel? Wanneer Zoebkov zijn opvolger zou zijn geworden, dan was het duidelijk dat Poetin de politieke leider blijft, al is het niet in de functie van president. Maar Medvedev lijkt een persoon, die mogelijk waarachtig het land effectief kan besturen. Wanneer dat zo is, dan heeft hij geen baas nodig. De actuele variant is dat Poetin premier wordt, een ordelijke aftocht van Poetin uit de eerste positie. Terwijl hij de nieuwe president binnen een afzienbare tijd de kneepjes van het vak leert, draagt hij hem niet alleen de officiële maar ook de 'schaduw' machtsmiddelen over."

"Verenigd Rusland moet van een 'partij van de macht', een partij, die over het algemeen de ideeën van anderen uitvoert, veranderen in een bestuurspartij, die politiek initiatief durft te nemen. Er moet meer discussie binnen de partij gevoerd worden en de partij moet bestuurders in de uitvoerende macht gaan leveren."

"Wanneer dat niet gebeurd wordt de partij een blok aan het been van de nieuwe president en levert dat bij de volgende parlementaire verkiezingen politieke problemen op. Dan zet het partijbestel weer een stap achteruit en wordt de democratische ontwikkeling afgeremd. De zwakheid van de politieke instituten blijft het grootste probleem."

Registratie onafhankelijke presidentskandidaten

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=841799
http://www.gazeta.ru/politics/elections2008/2008/01/21_a_2583098.shtml

Beide onafhankelijke kandidaten, Bogdanov en Kasjanov hebben de voor hun registratie benodigde 2 miljoen handtekeningen bij de Centrale Kiescomissie ingeleverd.

Expert Minchenko legt uit dat voor het verzamelen van 2 miljoen handtekeningen, 20 tot 40 miljoen roebel nodig is, een legertje van 50.000 handtekeningenverzamelaars en een betrouwbare staf van 1000 man, die alle gegevens nog eens naloopt. Hij gelooft niet dat één van beide kandidaten echt 2 miljoen handtekeningen heeft verzameld.

"Wanneer er een akkoord is, dan zullen Kasjanov laten deelnemen. Irina Khakamada's handtekeningen waren bij de vorige verkiezingen ook verre van in orde. Toch heeft men haar toen gematst."Bogdanov hoeft volgens de experts niet te vrezen. Men heeft hem nodig als bescherming tegen mogelijke chantage door Zjoeganov en Zjirinovskii. Er moet immers minstens één tegenkandidaat zijn.

Maandag berichte de Centrale Kiescommissie dat Kasjanov 'vergeten' is om de volledige gegevens van de handtekeningenverzamelaars bij te sluiten. Er is nog tijd om dit op orde te maken. Een ander bericht spreekt van een tussentijdse telling waarbij er in de steekproef 7,5% afgekeurde handtekeningen geconstateerd is. Blijft dit percentage tijdens de volgende steekproef boven de 5% dan wordt Kasjanov's registratie afgekeurd. Bogdanov zit met 3% afgekeurde handtekeningen voorlopig aan de veilige kant. Uiterlijk vrijdag wordt de definitieve kandidatenlijst bekend gemaakt.

Olieprijzen

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=842732
http://www.rg.ru/2008/01/11/a200158.html

Er wordt gespeculeerd over de olieprijzen in het nieuwe jaar. Wellicht net als vorig jaar een kleine dip, gevolgd door nieuwe records?

"De verwachte daling van wereldprijzen voor olie in combinatie met de vanaf 1 februari in werking tredende recordheffing op de export van olie zet de financiële resultaten van de Russische oliebedrijven onder druk", aldus Kommersant. De IEA verminderde de prognose voor de wereldvraag naar olie in 2008 met 130.000 vaten per etmaal tot 1,98 miljoen vaten per etmaal. Reden is de terugslag van de Amerikaanse economie. Men verwacht dat met de vraag ook de prijs zal dalen. De exportheffing op olie wordt per 1 februari verhoogt van 275,4 dollar per ton tot 333,8 dollar per ton. Dit is volgens kommersant de meest ingrijpend verhoging van de heffing ooit.

De situatie is vergelijkbaar met het begin van 2007, toen 'de twee schaarhelften van (minister van financiën, JM) Koedrin' (dalende olieprijzen en stijgende exportheffingen) de kapitalisatie van de sector aanzienlijk beperkten.

Wanneer de prijzen boven de 80 dollar per vat blijven, zullen de financiële resultaten van de oliebedrijven gelijk zijn aan het tweede en derde kwartaal van 2007, zegt een expert van Oeralsib. De bedrijven komen pas echt in de problemen wanneer de prijs onder de 75 dollar per vat daalt.

Een expert van de Alfa Bank betwijfelt of de dalende olieprijzen invloed zullen hebben op de aandelenkoersen van de oliebedrijven. Begin vorig jaar daalden de olieprijzen zelfs even met 36%. "Dat zien we nu nog niet gebeuren". Hij denkt dat het risico van een prijsdaling al in de aandelenkoersen van de oliebedrijven besloten ligt. "Toen de olieprijzen door het dak gingen, groeiden de aandelen niet noemenswaardig."

Kommersant legt nog even uit hoe zwaar de Russische oliebedrijven wel niet belast worden: Naast de exportheffing van 334 dollar wordt er nog ongeveer 130 dollar aan de staat betaald in de vorm van belasting op grondstoffen (NDPI). Daarmee draagt de olieproducent 72% van de verkoopprijs van olie af aan de staat. In april 2006 was dit percentage nog 61%.

Evsei Goervitsj, van de Economische Expert Groep dat onafhankelijk advies aan economische ministeries levert, voorspelt juist stijgende olieprijzen. Hij zegt in Rossiiskaja Gazeta, dat de olieprijzen dit jaar wel kunnen stijgen tot 150 of zelfs 200 dollar per vat.

De Russische overheid berekent het federale budget nu op grond van een olieprijs van 74 dollar per vat. Goervitsj verwacht daarom dat de overheid door de hoge olieprijzen in het komende jaar een 'extraatje' van 90 miljard dollar, of 5% van het BNP, tegemoet kan zien. Het bedrijfsleven en niet allen de olie en gassector zou kunnen rekenen op extra inkomsten van 23 miljard dollar, of 1,5% van het BNP. Dit leidt allicht tot een verdere stijging van de salarissen.

Het Stabiliteitsfonds wordt opgesplitst in een Reservefonds en een Fonds voor Nationale Welvaart. Omdat het eerste fonds stationair op 10% van het BNP blijft is het met name de vraag wanneer en waaraan het Fonds voor Nationale Welvaart wordt uitgegeven. Wil men de huidige generatie gepensioneerden een beter leven bieden met het risico van een scherpe inflatiestijging of bewaart men het geld voor later om de vergrijzing op te vangen zonder belastingverhogingen door te voeren?

Een inflatie van 8,5%, zoals ingeschat door het kabinet, lijkt bijna niet te waarborgen. Het cijfer zal hoger uitvallen. Inflatie is volgens Goervitsj "de prijs, die we moeten betalen voor de over het algemeen voor onze economie positieve tendens van de stijgende olieprijzen".

Tien jaar sinds financiële crisis

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=840708
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=840747

De financiële crisis van augustus 1998 vond dit jaar tien jaar geleden plaats. Kommersant vergelijkt de lijstjes van de grootste banken en bedrijven.

Een reeks banken, volgens Kommersant de bloem van de Russische bankwereld, heeft de crisis niet overleeft: Inkombank, Menatep. Most-Bank, Oneksimbank etc. Deze banken kwamen op verschillende manieren aan hun einde. Menatep en de Oneksimbank verplaatsen hun bezittingen naar zogenaamde bridge banken, de Trust Bank en Rosbank respectievelijk. Deze bridge banken hebben inmiddels een dergelijk afwijkende portofolio dat er moeilijk van directe opvolging gesproken kan worden. De SBS-Agro bank werd bankroet verklaard en opgekocht door Rosbank. Most-Bank leek de crisis te overleven totdat het media-imperium van Goesinskii instortte en de bank verkocht werd aan de staatsbank Vnesjtorgbank. De vertrouwde Sberbank, de Sovjet spaarbank, kwam het best uit de crisis.

Van de 200 grootste banken in 1998 zijn er anno 2007 nog 141 actief, 80 van hen komen nog steeds op de lijst van de 200 grootste banken voor. De cijfers tonen ook aan dat er flink wat vers bloed is. 120 banken kwamen tien jaar terug niet voor op de lijst van 200 meest kapitaalkrachtige banken.

In 1998 werd het BNP geschat op ongeveer 20 miljard dollar. Nu bedragen de activa van de Sberbank ongeveer 180 miljard dollar, die van de Gazprombank 46 miljard dollar en die van de Vnesjtorgbank 45 miljard dollar. Het kapitaal van de Sberbank groeide in bijna tien jaar met 3400%. De groeicijfers van de Gazprombank en de Vnesjtorgbank zijn respectievelijk 2200% en 3900%. Vier banken groeiden zelfs met meer dan 10.000%.

Kommersant vergelijkt ook een lijst uit 1999 van de 150 bedrijven met de hoogste marktwaarde met een vergelijkbare lijst uit 2007 van 300 bedrijven.

In het jaar na de financiële crisis daalde vooral de marktwaarde van bedrijven in de telecommunicatie en de energie- en machinebouw sectoren. Oliebedrijven, die veel van hun winst met export behaalden, hadden relatief minder last. Zo ook de producenten 'van op de consument gerichte eindproducten' zoals de voedselbranche en de farmaceuten, die profiteerden van de lage roebel en de daling van de import.

Een belangrijke factor voor economische groei waren de stijgende olieprijzen. Loekoil, in 1999 grootste Russische bedrijf het qua marktwaarde, bezet inmiddels plaats nummer vier. De marktwaarde van het bedrijf steeg met 873,5%. Gazprom, nu op plaats nummer één, groeide in 9 jaar met 4884,4%. AO Surgutneftegaz groeide met ongeveer 1000%. Elektriciteitsbedrijf RAO EES roeide met 1500%.

Het snelst groeiende bedrijf was de Tsjeljabinsk Buizenfabriek Tussen augustus 1998 en juni 1999 daalde de marktwaarde van het bedrijf nog van 94,5 miljoen dollar tot 4,7 miljoen dollar. Inmiddels is de Tsjeljabinsk Buizenfabriek bijna 2 miljard waard, een groeipercentage van 41.149% Op plaats twee staat Zeerederij 'het Verre Oosten' met 34.230% en de oliebedrijf Udmurtneft met 29.099%.

Ook de volgende bedrijven zagen hun oorspronkelijke marktwaarde met een factor 100 (10.000%) vermenigvuldigd worden: trucfabriek Kamaz, autofabriek Avtovaz het Metallurgische Industriecomplex van Novolipetsk, hun concurrenten in Magnitogorsk, staalgigant Severstal en de kunstmestproducenten Azot, Akron en Apatit.

De producenten 'van op de consument gerichte eindproducten', die het na de financiële crisis relatief makkelijk hadden kunnen niet pochen op dergelijke uitzonderlijke hoge groeicijfers. De marktwaarde van telecommunicatiebedrijf Vimpelkom groeide met een factor 35, bierbrouwer Baltika met een factor 22 en Aeroflot met een factor 20%.

Nieuw op de lijst van 2007 – in vergelijking met 1999 - zijn grote sappenproducenten, zoals Vimm-Bill'-Dann en Lebedjanskii, farmaceut Farmstandardt, cosmeticaproducent Kalina, supermarkt- en drogisterijenketens Magnit, Sedmoi kontinent en 36,6 C. , agro- en vleesverwerkingsholding Gruppa Tsjerkizovo en snoepfabrikant Krasnii Oktjabr.

Opkomst staatsbedrijven

http://www.expert.ru/printissues/expert/2008/02/gosudarstvo_eto_ty/

Ekspert noemt 2008 al het jaar van de staatsbedrijven. Toch verwacht het blad dat innovatie en ontwikkeling uit de private sector en vooral samenwerkingsverbanden met buitenlandse partners zal voortkomen.

De staat heeft nu de controle over 103 van de 400 grootste Russische bedrijven met een totale omzet van 145 miljard dollar, of 40% van de omzet van de 400 grootste Russische bedrijven. In 2004 controleerde de staat nog 'slechts' 83 van de 400 grootste bedrijven en 34,7% van de totale omzet van de bedrijven op de lijst.

Volgens Ekspert zijn er in het afgelopen jaar ongeveer 40 bedrijven uit de lijst van 400 verdwenen als het gevolg van mergers en overnames. De helft van de bedrijfsonderdelen, met name in de machinebouw, wordt opgeslokt door staatsconcerns. De lege plaatsen in de lijst worden niet alleen opgevuld door private bedrijven. Het land kent 6 nieuwe staatcorporaties: Rostechnologie, Rosatom, de Ontwikkelingsbank, het Fonds ter Bevordering van de Hervorming van de Sociale Woningbouw, Olympstroi en Rosnanotech.

Rostechnologie heeft al activa verzamelt ter waarde van 15 tot 17 miljard dollar; Rosoboronexport (de officiële tussenpersoon voor de verkoop van Russisch wapentuig), titaanproducent VSMPO-Avisma, de helikopter holding Oboronprom, autoproducent Avtovaz en de staalfabriek Roesspetsstal. De CEO van Rostechnologie, Sergei Tsjemezov, zegt dat de invloed van de overheid als grote aandeelhouder geen invloed heeft op de transparante bedrijfsvoering van de bedrijven binnen de holding. Deze bedrijven zullen zelfs binnenkort een beursintroductie maken. Voor Avtovaz en VSMPO-Avisma zal dat al in 2009 zo zijn.

RAN academicus Pappe zegt dat elk van de 6 nieuwe staatscorporaties een eigen logica kent. Ze zijn met verschillende doelen opgericht. Rostechnologie, Rosnanotech en wellicht ook Rosatom zijn bedoeld voor het versterken van de defensieve kracht van het land. Het Fonds voor Sociale Woningbouw heeft een duidelijke sociale component. Commerciële bedrijven roeren zich niet op die markt.

De opsplitsing van elektriciteitmonopolist RAO EES wordt genoemd als de enigste structurele hervorming (privatisering, JM) van een monopolie tijdens de beide presidentschappen van Poetin. In 2007 hebben nieuwe aandeelhouders zich voor 20,5 miljard ingekocht in verschillende elektriciteitscentrales. Niet alles verdwijnt echter in private handen. Onder de nieuwe aandeelhouders is ook overheidsbedrijf Gazprom een grote speler. Samen met steenkoolgigant Soeek wil Gazprom een gemeenschappelijke bedrijf met steenkool en elektriciteitsactiva opzetten.

De overheid is echter verre van oppermachtig. Ekpsert noemt het voorbeeld van het private Norilsk Nikkel dat in 2006 een overname door diamantenproducent Alrosa, deels in staatseigendom, wist af te wenden. Een mogelijke toekomstige merger met Roesal zal Norilsk Nikkel helemaal onaantastbaar maken. Een ander voorbeeld is vliegtuigmotorfabrikant Satoern dat staatscorporatie Rostechologie van zich af weet te houden. Satoern wist zelfs recent de hand te leggen op een aandelenpakket van een andere motorenproducent, waarop ook Rostechnologie aasde. Satoern's succes komt voort uit een in partnerschap met het Franse Snecma ontwikkelde vliegtuigmotor voor het nieuwe vliegtuig, de Superjet.

Ekspert heeft ook goede woorden over voor staatscorporatie Rostechnologie, en met name aangaande de aankoop van de autofabrieken van Avtovaz in Toljatti. "Criminelen heersten niet alleen in de fabriek maar in de hele stad. Er was een oorlogsoperatie nodig met hulp van de operationele en zelfs gevechtsafdelingen van de FSB en het ministerie van binnenlandse zaken om een einde te maken aan de automobielenmaffia. Ik betwijfel sterk of een private investeerder daartoe in staat was geweest", citeert Ekspert CEO Tsjemezov.

Het meest genoemde voordeel van een sterke overheidsdeelname in de economie is de keuze voor een strategische in plaats van een speculatieve positionering van de grote economische spelers. Voormalig premier Primakov, de man, die Rusland uit de financiële crisis van 1998 trok en nu president van de Russische Kamer voor Industrie en Handel, zei de afgelopen week het volgende: "I do not think that this build-up of state participation in production is throwing the country backward. The specific features of the transition to a market economy in Russia led to a situation where the large majority of big businessmen who did not arise out of production or out of scientific-technical breakthroughs immersed themselves in the fabulously profitable extraction of energy media. In the conditions that were created, only state participation in the economy proved to be capable of getting it to move away from the unilateral raw-material orientation that was laying out an unenviable future for it as a second-rate member of the world community."

Terug naar het artikel van Ekspert dat zich op de voorspellingen van de analisten richt. De sectoren die zich volgens hen de komende jaren het sterkst zullen ontwikkelen zijn de buizen- en cementproductie. Een tweede groep is de landbouw en de machinebouw.

Ekspert noemt zelf expliciet de auto-industrie. De komst van bijna alle grote buitenlandse concerns: Ford, Volkswagen, GM, Nissan, Toyota, Suzuki, Peugeot-Citroen, Hyundai, Mitsubishi en Renault, moderniseert de sector in Rusland. Hun komst is mede te danken aan een voordelig belastingklimaat ingezet in april 2005. Onderdelen kunnen voorlopig relatief goedkoop ingevoerd worden, onder de voorwaarde dat de bedrijven uiteindelijk een volledige productieketen binnen Rusland opzetten. Dit schept de basis voor een vraag naar onderdelen geproduceerd door lokale Russische bedrijven. Ekspert denkt dat dit zal leiden tot de ontwikkeling van nieuwe technologieën en materialen.

De boodschap, die Ekspert met deze voorspellingen wil overbrengen is dat het niet zozeer de staatscorporaties zullen zijn die voor economische ontwikkeling zullen zorgen. Ontwikkeling zal ontstaan in de private sector en vooral wanneer er technologische samenwerking met het buitenland plaats vindt.

Gazprom wolkenkrabber

http://www.gazeta.ru/realty/2008/01/15_a_ 2558534.shtml

Gazeta.ru publiceert een bericht over een inspraakavond aangaande de bouw van het Oxta centrum, de Gazprom wolkenkrabber aan de oevers van de Neva in St. Petersburg. De zaal was volgens de corespondent met duizend mensen overvol. Velen moesten staan.

Sommige aanwezigen maakten zich zorgen dat zij moeten verhuizen. Kan het kantorencomplex niet elders gebouwd worden? De officials antwoorden dat alle voorwaarden in een folder omschreven staan. Blijkbaar waren er niet voldoende folders geweest. De bezoekers van de inspraakavond hadden ze niet gezien.

"Er komt ook parkeerruimte, een theaterzaal, een museum, sportfaciliteiten etc.. Het centrum komt er ook voor jullie." De zaal wil het niet horen. Een onafhankelijke expert zegt dat een dergelijk hoog gebouw energie en water zal verspillen en meer afval zal produceren dan een industriegebied. "De aanvraag voor de bouwvergunning overtreedt de wet. Er staan vele technische fouten in."

Onduidelijkheid is er over de maximale hoogte tot waar er volgens het bouwreglement gebouwd mag worden. Volgens de ambtenaar geldt voor dit gebied in een hoogte van 100 meter. De zaal roept echter dat dit slechts 48 meter is. Zij hebben gelijk, het nieuwe reglement dat de bouw tot een hoogte van 100 meter voorziet is officieel nog niet door de gemeenteraad aangenomen.

Een aanwezige dreigt dat de resultaten van de presidentiële verkiezingen in St. Petersburg af zullen hangen van de bouw van het Oxta centrum. Wie is de voorzitter van de Raad van Bestuur van Gazprom? Med-ve-dev! De microfoon wordt tijdelijk afgesloten.

Een schaatshal, een nieuwe metrostation, een groene zone, proberen de vertegenwoordigers van Gazprom het nogmaals. Bouw dat maar achter de ring, is het antwoord. De aanwezigen willen vervolgens stemmen. Wie gaat staan stemt tegen de bouw. Ongeveer twintig personen blijven zitten.

De inspraakavond duurde drie uur. "Dat viel mee, een constructieve avond, concluderen de vertegenwoordigers van Gazprom na afloop. "We moeten leren om grote projecten met het volk te bespreken."

Pro-Kremlin jongerenorganisaties

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=842206

Meer tekenen van verval in de Pro-Kremlin jongerenorganisaties. Kommersant citeert ene Aleksei Radov die zijn lidmaatschap bij de Jonge Garde van Verenigd Rusland teleurgesteld opzegt. "Alle beloftes voor een verjonging van de partij, alle politfabrieken (idolsverkiezingen voor politiek talent,JM) waren weer gewone leugens. Ik schaam me voor hen die zich voordeden als politici en nu 'polittechnologen' blijken te zijn. "Er is ons veel beloofd en nu hebben we niet eens de kans om zelfs maar het hulpje van een parlementariër te worden."
Experts verwachten de komende tijd een massale aftocht van jonge mensen uit de Pro-Kremlin jongerenorganisaties. Ze hebben na de verkiezingen immers geen nut meer.

Op 9 januari werd er voor het eerst een demonstratie van de Nasji door de politie opgebroken. De jongeren protesteerden tegen de arrestatie in Litouwen van één van hun leden, die probeerde naar Estland te reizen voor een demonstratie tegen de verplaatsing van het monument van de bronzen soldaat. De protestactie had geen toestemming gekregen en de nieuwe leider van Nasji, Borovikov, werd nog voor hij zijn stem door de megafoon kon laten klinken, in de kraag gevat. Veertig anderen werden ook opgepakt.

Ilja Jasjin van de Jongerenbeweging van Jabloko is immer beschikbaar voor wat trompetgeschetter bij de zijns inziens onvermijdelijke teloorgang van de Nasji. Wellicht hoopt hij dat er de teleurgestelde jongeren zich bij zijn beweging aansluiten. Jasjin: "De eerste arrestatie ooit van een Nasji leider is zeer veelzeggend. Vasilii Jakemenko was het symbool van de faveur die de beweging bij de politiek had. Nu is het bekend dat het project haar betekenis voor de presidentiële administratie verloren heeft."