5/14/07

Import technologie stijgt, Rusland moderniseert

07/05/2007
http://www.expert.ru/articles/2007/05/07/import/


Ekspert schrijft over een enorme groei van de import van machinerie en andere apparatuur. Dankzij de afschaffing van importheffingen op niet in Rusland geproduceerde technologie en de zwakke dollar moderniseren Russische bedrijven steeds actiever hun productie.

Over 2006 groeide de algehele import met 45,2%. In april 2007 was de groei in vergelijking tot dezelfde maand het jaar ervoor al 59,9%. De krant verheugt zich dat meer dan de helft van de import (51.7% ten opzichte van 48,2% in april 2006) bestaat uit machinerie, apparatuur en technologische import, dat wil zeggen grondstoffen en materialen die niet of te weinig in Rusland zelf geproduceerd worden. Dit zijn dus geen eindfabricaten, onderstreept Ekspert.

Een economist vertelt dat deze tendens al sinds de tweede helft van 2002 zichtbaar is. Dit hangt samen met de zich versterkende positie van de roebel, waardoor importeren goedkoper wordt. Daarnaast werd er vorig jaar de importheffing (was tussen de 5 en 15%) afgeschaft voor een reeks producten die in Rusland niet of te weinig geproduceerd worden. Ook de warme winter speelt dit jaar een rol, waardoor bijvoorbeeld de bouw lang kon doorgaan.

Dit gebeurd in een klimaat van veranderend ondernemerschap. Eerst (in de jaren 90) dacht men op korte termijn. Het ging vooral om het verkrijgen van eigendom. Tegenwoordig moet je wanneer je eigendom wil behouden wel denken aan verdere ontwikkeling. Salarissen stijgen. De arbeidsmarkt is krap. Dit leidt tot het besef van de noodzaak tot een verhoging van de effectiviteit. En daarvoor is moderne apparatuur en technologie nodig.

Ekspert noemt ook twee sectoren die enigszins achterblijven bij de groeiende import van technologie: de spoorwegen die traditioneel veel zelf produceren en de elektriciteitsnetwerk dat onderontwikkeld is en het met kleinere centrales voorlopig af kan.

Douanedienst voor keuze tussen monopolisering of liberalisering

07/05/2007
http://www.kommersant.ru


De Russische overheid ergert zich steeds vaker aan het gebrek aan controle over de import van goederen. Recentelijk sprak vicepremier Ivanov dreigende taal in de richting van de commerciele
tussenpersonen. Kommersant bespreekt verschillende varianten van actie

Volgens de Internationale Associatie voor Vrachtwagentransport (ASMAP) omvat de markt voor douane gerelateerde diensten in Rusland zo een 3 tot 4 miljard dollar. In Rusland werken 1500 commerciële bedrijven die helpen met invullen van de benodigde papieren en het transporteren en opslaan van goederen tijdens de douane controle.

Deze markt kent in vergelijking tot ontwikkelde markten een zeer korte geschiedenis. De tussenpersonen verschenen in 1989. Het waren aanvankelijk de opvolgers van de desbetreffende Sovjet overheidsorganen. Tussen 1989 en 1991 werden er 62 vergunningen verleend. Tussen 1992 en 1994 groeide het aantal officiële bedrijfjes al tot 384. Sindsdien worden er elk kwartaal 100 nieuwe tussenpersonen geregistreerd.

Sinds de Douane codex uit 2004 zijn de taken van de betrokken bedrijven duidelijk verdeeld. Douanebrokers vullen formulieren in en betalen heffingen, de vervoerders transporteren goederen en eigenaren van loodsen stellen hun ruimte beschikbaar voor tijdelijke opslag tijdens de controles.

Op dit moment staan er 404 douanebrokers geregistreerd bij de Federale Douane Dienst (FTS) Om te mogen werken moeten zij ook een garantie (in geld of waren) kunnen overleggen. Grotere structuren zoals de OOO Tamozhnaja Karta, de Nationale Associatie voor Douane Brokers (NATB) en het Fonds voor Sociale Steun aan Medewerkers en Veteranen van de Douanedienst (SVTS) staan voor een relatief lage rente garant voor individuele bedrijven.

Kommersant noemt cijfers waaruit blijkt dat de helft van de importeurs/exporteurs gebruikt maakt van douanebrokers. De andere helft heeft zelf gekwalificeerd personeel in dienst. Van deze 50 procent die gebruik maakt van tussenpersonen gaat 30% van de goederen via officiële, witte brokers geregistreerd bij de FTS. De andere 20% gaat via grijze en zwarte tussenpersonen .

De opdrachtgever is in de regel de verantwoordelijke partij. De tussenpersoon staat niet op de documenten genoemd. Bedrijven die willen bezuinigen op exportheffingen en belastingen spenderen jaarlijks één miljard dollar aan grijze en zwarte tussenpersonen. Als voorbeeld van grijs verkeer noemt het artikel een lading omschreven als stofzuigers terwijl het in feite veel duurdere laptops zijn.

Het probleem van de overheid ligt dieper dan alleen bij de controle over het grijze en zwarte verkeer. De wet staat formeel niet toe dat douaneobjecten (opslagruimte, kantoor) het eigendom zijn van commerciële structuren. Volgens de gegevens van het Ministerie van Economische Ontwikkeling is echter één derde van de douaneposten eigendom van commerciële structuren binnen de Nationale Spoorwegen en het Ministerie van Transport. Dertien posten zijn zelfs geheel in private handen.

De keuze voor het herstellen van het overheidsmonopolie op douanegerelateerde diensten of het uitbesteden van dit monopolie aan een door de overheid gecontroleerd orgaan op basis van de bestaande structuren van de Nationale Spoorwegen en het Ministerie van Transport lijkt te kostbaar. Eén douanepost zal de overheid al snel 50 tot 70 miljoen dollar zal kosten.

De Federale Douane Dienst (FTS) lobbiet sinds februari over een verhoging van de garanties die de tussenpersonen moeten overleggen. Het argument vóór is het elimineren van niet zuiver op de graad opererende eenmansbedrijfjes. Experts zeggen echter dat een dergelijke verhoging het slechts moeilijker maakt voor de witte tussenpersonen. Tussenpersonen zullen het zwarte circuit worden ingejaagd.

Een derde variant hangt samen met de invoering van GLONASS, de Russische GPS. Douaneposten zouden overbodig worden omdat vrachtwagens gevolgd zouden kunnen worden tot aan opslagruimtes binnen de grenzen alwaar controle zou kunnen plaatsvinden. Het duurt echter minstens tot 2009 voordat dit systeem operationeel wordt.

Het meest realistische plan, aldus Kommersant, is het invoeren van een groene doorgang voor al bekende importeurs. Zij worden dan slechts incidenteel gecontroleerd. Onbekende importeurs worden volledig gecontroleerd. Met de vermindering van de controle aan de douaneposten zelf wil de FTS veel meer binnen de landsgrenzen gaan controleren. Winkels en magazijnen moeten op straffe van inbeslagname de juiste papieren en serienummers van hun producten kunnen overleggen.

Kommersant concludeert dat er geen eenvoudige oplossingen zijn voor de verstrengeling van commerciële activiteiten en douane controle. De krant laat echter duidelijk blijken dat de overheid er beter niet voor kan kiezen om de tussenpersonen uit te willen bannen en een staatsmonopolie in te stellen. De staat moet niet het wiel opnieuw willen uitvinden. In de USA en Europa functioneren douanebrokers al meer dan 100 jaar en het is toch gelukt om hun activiteiten redelijk onder controle te krijgen.

Skinheads worden effectiever maar blijven ongeliefd

08/05/2007
http://www.rg.ru/2007/05/08/ksenofobiya.html


Rossiiskaja Gazeta bespreekt een wetenschappelijke publicatie over de sociale achtergrond van Russische skinheads. Het gaat om een boek van Viktor Shnirelman, etnoloog en antropoloog aan de Russische Academie van Wetenschappen getiteld ‘De Schoonmakers van de Moskouse Straten: Skinheads, Media en Publieke Opinie.

Shnirelman spreekt over de skinheads als slechts het topje van de ijsberg. Onder water is de xenofobische stemming in de samenleving groter.

Tot voor kort waren de skinheads tussen de 13 en 17 jaar oud. Voornamelijk kinderen uit families wiens sociale status was afgenomen in de jaren ’90 en kinderen van kleine ondernemers die concurrentie kregen van ‘vreemdelingen’ alsmede kinderen van militairen en politieagenten. De laatste tijd wordt het aandeel van kinderen uit deze laatste gezinnen groter en zijn ook studenten en volwassenen lid van skinhead groeperingen

De acties worden beter doordacht en effectiever. Dit blijkt uit de recente ontploffing in een Mac Donalds in Sint Petersburg en op een Moskouse markt. Beiden waren georganiseerd door studenten van prestigieuze onderwijsinstellingen.

Shnirelman somt de redenen voor de toename van xenofobische gevoelens op. Ten eerste zijn er te weinig overheidsprogramma’s gericht op de preventie van xenofobie. De overtuiging heerst dat de eenmalige victorie over het fascisme, de samenleving vrijwaard van haar invloed. Ten tweede formeert zich een negatief beeld van het vreemde. Dit kan iemand uit een ander land zijn maar ook een andere regio van de Russische Federatie. Vijandigheid wordt versterkt door een gebrek aan contacten met mensen uit een ander cultuur en publicaties in de media waarin als er dan eens over etnische minderheden gepraat wordt dit op met een negatieve bijklank gepaard gaat. Als derde noemt Shnirelman en gebrek aan geografische kennis van het moederland. Veel jonge mensen denken dat Dagestan buiten de Russische Federatie ligt. Dit komt zelfs bij politieagenten voor, voegt een aanwezige toe.

Volgens verschillende onderzoeken staat 60 tot 88% van de bevolking van de Russische Federatie negatief tegenover skinheads.

Demonstraties tijdens top in Samara ongewenst

11/05/2007
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=764362
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=764571


In aanloop van de EU-Rusland top op 17 en 18 mei zijn verschillende leiders van organisaties verbonden aan ‘een ander Rusland’ opgepakt. De protestmars gaat volgens de ander organisatoren gewoon door.

De tactische schermutselingen zijn inmiddels voorspelbaar. De lokale organisatie vraagt een marsroute aan door het centrum van de stad. De lokale overheid wijst zowel de plaats als het tijdstip af en biedt een afgelegen stadion na afloop van de top. De organisatie roept vervolgens op om de zelfgekozen route te volgen. Elf activisten zijn opgepakt voor het verspreiden van flyers. Vanuit het oogpunt van de procureur zijn de flyers extremistisch omdat ze oproepen tot het negeren van het gezag.

De lokale overheid maakt gebruik van nog meer twijfelachtige vormen van druk. Twee organisatoren namen in 2004 deel aan de bezetting van de presidentiële ante chambre in het Kremlin door een groep Nationale Bolsjewieken. Zij kregen toendertijd een voorwaardelijke straf. Eén van hen kon nu betrapt worden op het niet naleven van de voorwaarden van zijn voorwaardelijke straf. Hij zit nu zes maanden in een afgesloten kolonie. De ander heeft huisarrest gekregen.

Een derde organisator ook verbonden aan de Nationale Bolsjewieken is opgeroepen voor militaire dienst. Hij dacht zoals vele andere jongeren zijn dienst te kunnen omzeilen via een doktersbriefje. De militaire politie pakte hem echter op en bracht hem naar een ziekenhuis al waar hij alsnog goedgekeurd werd.

De organisatie ‘Stem’ veroordeelde op de lokale radio de overheidspressie op de organisatoren. Het kantoor werd dezelfde dag bezocht door de politie die documenten en harde schijven in beslag nam.

De mars gaat volgens de andere organisatoren gewoon door. Eduard Limonov wijst op het belang van de demonstratie in Samara. ‘Wij doen alles om te zorgen dat het thema van de onderdrukking van de oppositie op de agenda van de besprekingen komt .’ Ik geloof hem.

Persoonlijk maak me echter vooral zorgen over de mogelijkheid dat Kasparov en kornuiten een heldhaftige europarlementariër zullen vinden die mee wil lopen.

Derde ‘ondemocratische’ ontslag gouverneur

11/05/2007
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=764390


President Poetin heeft gouverneur Korotkov van de Amoer Oblast ontslagen. De lokale procureur had al vier zaken tegen hem aangespannen. Politiek was zijn positie onhoudbaar geworden, mede dankzij een vete met Verenigd Rusland. Zijn matige economische beleid was geen reden om hem te blijven steunen.

Eind 2004 eigende de president zich de macht toe om gouverneurs, na voorspraak lokale partijen en organisaties, aan te wijzen. Poetin maakte al twee maal van zijn recht gebruik om gouverneurs te ontslaan. Zij waren in een eerder stadium democratisch gekozen. Korotkov is de eerste gouverneur die de president ontslaat nadat hij hem zelf heeft aangesteld.

In 2005 ontsloeg Poetin gouverneur Loginov van de Korjak AO na een ontploffing in een slechtonderhouden pijpleiding. In 2006 was Baranov van de Nenets AO de pineut. Hij werd beschuldigd van verduistering van gelden.

Korotkov werd in 2001 democratisch gekozen als jongste gouverneur ooit (nu is hij 42 jaar oud) en in 2005 opnieuw door Poetin aangesteld. In hetzelfde jaar steunde hij een politiek blok ‘Voor de ontwikkeling van de Amoer regio’ dat een parlementaire meerderheid haalde ten koste van Verenigd Rusland. Dit leverde hem invloedrijke vijanden op. Verschillende persoonlijke verzoeken om nadien alsnog lid te worden van het machtsblok werden afgewezen.

Op 19 april startte de locale procureur vier zaken tegen de gouverneur. Het gaat om prijsafspraken met een energieleverancier waarbij de bevolking 0.2 kopeken meer ging betalen per kilowatt/uur en het verschil door de leverancier in de kas van de lokale voetbalclub werd gestort. Daarnaast zou de gouverneur bouwmaterialen en jeeps gekocht hebben voor veel te hoge prijzen. Een goudmijn kreeg financiële middelen uit het budget toegewezen om een schuld af te betalen. Dit in ruil voor een partij aandelen in het bedrijf. Deze aandelen werden vervolgens nooit aan de lokale overheid overgedragen. Na de aandacht van de procureur in de zaak werd het geld ineens teruggestort. De procureur berekent dat Korotkov het regionale budget 352.000 euro schade heeft toegebracht.

De voormalige gouverneur zelf zegt het slachtoffer te zijn van een smeercampagne vanuit de federale media. Poetin zou hem niet eens persoonlijk hebben willen ontmoeten. Bij de rechter zal hij zijn onschuld bewijzen.

Kommersant beoordeelt het beleid van de gouverneur enigszins positief. Een meer dan verdubbeling van het regionale bruto product en een afname van het percentage inwoners onder het bestaansminimum. Rossiiskaja Gazeta is een stuk kritischer. De regio heeft volgens de krant vooral potentieel in landbouw. De gouverneur richtte zich echter op industrieën die grondstoffen delven. Hun winsten verdwenen over de grens waardoor het regionale budget slechts beperkt groeide.

Na een recente tender onder regio’s voor deelname aan federale programma voor de ontwikkeling van de Baikal District merkte minister van Economische Ontwikkeling German Gref op dat het voorstel van de Amoer Oblast het slechtste van allen was.

Nieuwe financiele injectie huizenbouw

10/05/2007
http://www.expert.ru/articles/2007/05/10/stroika/


Dmitri Medvedev heeft een nieuw plan voor het stimuleren van de huizenbouw. De overheid gaat bankleningen voor grote projecten garanderen en dergelijke projecten ondersteunen met subsidies voor de bouw van infrastructuur.

Projecten die in aanmerking komen voor het programma moeten een oppervlakte hebben van meer dan 1 miljoen vierkante meter en binnen 10 jaar gebouwd worden. Een andere voorwaarde is de bouw van sociale voorzieningen zoals scholen en ziekenhuizen. Het gaat in feite, zo zegt de vicepremier, om de bouw van hele wijken.

De federale overheid staat garant bij bankleningen van ontwikkelaars. Deze moeten in geval van een financieel tekorten bij de gemeente de bouw van de nodige sociale voorzieningen voorschieten, waarna de gemeente 10 tot 20 jaar krijgt om de ontwikkelaars uit te kopen. Het programma gaat al in mei van start. Experts verwachten dat vooral de grote bouwbedrijven zoals Renova, Inteko en VTB zullen deelnemen.

Het programma maakt onderscheid tussen de verantwoordelijkheden van de ontwikkelaars, de verantwoordelijkheden van de gemeentes voor de bouw van de sociale voorzieningen en de verantwoordelijkheden van monopolisten zoals Gazprom en RAO UES (elektriciteitsbedrijf) voor de aanleg van de nodige leidingen.

De overheid biedt ook subsidies voor de bouw van wegen in een naar deze wijken. In geval van laagbouw is de subsidie 70%. Gaat het om hoogbouw dan betaald de overheid 70% van de som.

Een eerder plan van Medvedev ter stimulering van de huizenbouw loopt niet erg voorspoedig. Het programma met subsidies op hypotheken drijft de vraag op maar doet weinig aan het aanbod. Als gevolg stijgen de huizenprijzen de hemel in.

Transparantie bestemmingsplannen landbouwgrond

11/05/2007
http://www.rg.ru/2007/05/11/selo.html


Rossiiskaja Gazeta interviewt minister van Landbouw Gordeev. Zijn ministerie heeft de mogelijkheid gekregen om de bestemming van landbouwgrond beter te gaan beschermen. Speculanten hebben vrij spel in het opkopen van landbouwgrond voor de lucratieve bouw van vakantiehuisjes.

Het artikel in Rossiiskaja Gazeta start met de historische bespiegeling: ‘Vijf jaar na de wet ter bescherming van landbouwgrond en meer dan tien jaar na het begin van de landhervormingen is het meest vervloekte van de Russische problemen nog niet opgelost.’

Sinds 29 maart is de controle over het gebruik van landbouwgrond toegewezen aan het ministerie van landbouw. De minster betreurt dat tijdens de administratieve hervormingen van de afgelopen jaren zijn ministerie buiten dit vraagstuk gehouden is. Het verkrijgen van controlemiddelen is een eerste stap in de goede richting.

Minister Gordeev wil een strengere naleving van de wet bij het veranderen van de bestemming van landbouw gronden. De procedure zou eenvoudig moeten zijn. Is er direct sprake van de bouw van huisvesting of infrastructuur dan kan de bestemming aangepast worden. Zo niet dan blijft de bestemming ongewijzigd.

‘Het is belangrijk dat boeren, zowel eigenaren als huurders van grond, verzekerd moeten zijn van de toekomst van hun agrarische bedrijf’, aldus Gordeev. ‘Nu de economie aantrekt komt er kapitaal vrij. Raiders kopen grond op, niet om agrarische bedrijven te ondersteunen maar om ze te vernietigen en de grond door de verkopen aan andere speculanten’.

‘De samenwerking tussen grondeigenaren en boeren bevindt zich in Rusland in een primitief stadium. Niet alleen is er geen sprake van pariteit, boeren zijn meestal de verliezende partij in een conflict met de grondeigenaar. De overheid is verplicht een systeem te creëren waarin de sociale verantwoordelijkheid van grondbezitters juridisch vastgelegd is. Een eigenaar van honderden hectaren landbouwgrond heeft immers een grote invloed op tientallen dorpen. Wanneer hij zich wil terugtrekken uit de bedrijfssector of daartoe gedwongen wordt na fouten in de boekhouding kunnen duizenden mensen daarvan het slachtoffer worden. Er moet een model ontwikkeld worden voor de verhoudingen tussen gemeentes, overheid en zakenleven met zicht op een relatief pijnloze oplossing van dergelijke situaties.’

Poetin scoort in ‘new great game’

11/05/2007
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=764219
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=764556
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=764477
http://www.rg.ru/2007/05/11/putin.html


Een voorlopige overeenkomst tussen de presidenten van de Russische Federatie, Kazakstan, Turkmenistan en Oezbekistan verenigt de belangen van de olie en gas producerende landen en verkleint de kans dat consumerende landen Rusland en de centraal Aziatische republieken tegen elkaar uit kunnen spelen.

Polen, Oekraïne, Georgië en Azerbeidjaan poogden in het afgelopen jaar Kazakstan te betrekken bij een oliepijplijn Odessa-Gdansk. De EU beloofde Kiev het geld voor de bouw. De ‘anti-Russische’ energie top miste dit weekend zijn belangrijkste deelnemer president Nazarbaev van Kazakstan. Deze gaf voorkeur aan een topontmoeting met Poetin en later een drievoudig overleg met Poetin en de nieuwe president van Turkmenistan Berdimuhammedow.

Kazakstan wil de KTK oliepijplijn van het Tengiz veld naar de Russische havenstad Novorossiisk (Caspian Pipeline Consortium) samen met de Russen gaan uitbreiden. Nu gaat er 31 miljoen ton olie door de pijplijn. In 2012 kan dit ongeveer 67 miljoen ton worden. Dit is een geopolitieke winst voor Poetin. Voinstok, de baas van de olietransporteur Transneft heeft minder reden tot blijdschap. Een verbreding van de KTK pijplijn is vanuit zijn oogpunt een minder rendabele opties. De Atyrau-Samara pijplijn (ook door Rusland) kost hem bijvoorbeeld 70 dollar per ton minder aan transport kosten. Een ander deel van het plan is dat er 17 miljoen ton door de nog te bouwen Boergas Alexandroupolis pijplijn over Bulgarije en Griekenland vervoert zal worden. Russische bedrijven zijn voor 51% aandeelhouder in dit project.

Op dit moment produceert Kazakstan 68 miljoen ton olie waarvan er 57 miljoen ton naar en door Rusland geëxporteerd wordt. Kazakstan wil tegen 2015 120 tot 150 miljoen ton produceren. Dankzij de gemaakte afspraken kan Rusland haar grote aandeel in de export behouden.

Een vergelijkbare overwinning behaald Rusland met de keuze van Kazakstan en Turkmenistan voor de prikaspische gasleiding langs de Russische noordkust ten koste van de plannen voor een leiding over de bodem van de Kaspische zee en het grondgebied van Azerbeidjaan, Georgië en Turkije (transkaspische gasleiding) . Ook de Verenigde Staten lobbyde voor de laatstgenoemde variant. Zo houdt Rusland ook controle over de gasexport uit Centraal Azië richting Europa.

In ruil voor deze keuze wil Rusland haar gasverwerkingsfabriek in Orenburg beschikbaar stellen aan een op te richten Russisch-Turkmeens-Kazaks consortium ‘Kazrosgaz’ dat gas uit de republieken verrijkt en doorverkoopt aan Europese landen. Zo kunnen Kazakstan en Turkmenistan meer verdienen aan de export van hun eigen gas.

Ook spraken de presidenten van Rusland en Kazakstan over het delen van nucleaire kennis door middel van een internationaal centrum voor de verrijking van uranium. Armenië is ook geïnteresseerd. Voor Poetin is dit ‘de eerste stap in de realisatie van ons idee voor het scheppen van een infrastructuur voor globale nucleaire energie.’

Enigszins ironisch is het de Russische president, vaak beschuldigt van energie-blackmail, die een gecontroleerd systeem wil opzetten voor het assisteren van andere landen in het opzetten van een nucleaire infrastructuur. Westerse landen schermen hun kennis voorlopig af. Rusland, zekerder van haar energie veiligheid, is bereid te ‘delen’. Het is nog te vroeg om te concluderen dat deze politiek meer internationale samenwerking zal opleveren. Mijns inziens toch niet een detail om te missen.

Ideologie drijft kapitalistische ondernemer

07/05/2007
http://www.expert.ru/printissues/expert/2007/17/interview_rogachev/


Ekspert interviewt ondernemersgoeroe Andrei Rogatsjev, initiator en mede-eigenaar van de succesvolle supermarktketens Pjaterotsjka (omzet van 1,9 miljard dollar) en Karoesel (360 miljoen). Het gesprek, hieronder kort samengevat, gaat met name over de rol van een bedrijfsideologie.

In navolging van zijn westerse voorbeelden IKEA en Wal-Mart legt Rogatsjev nadruk op het belang van een goede bedrijfscultuur. Als preekt hij als voormalig pionier liever over een bedrijfsideologie. Op de vrije markt is alles te koop. Daarom is het enigste wat onderscheid maakt een ideologie, een systeem van normen en principes van gedrag.

‘Ervaring leert dat een ingewikkelde ideologie niet werkt’ Hij verhaalt hoe hij als kind in de zandbak leerde dat andere kinderen alleen reageren op een simpel uitgelegd spel. In het paspoort dat alle medewerkers van Pjaterotsjka krijgen staat: ‘Vereenvoudig, denk en vereenvoudig’. Effectiviteit door vereenvoudiging is volgens hem het geheim van het succes van zijn supermarktketen. ‘De beste ideologie werkt via een persoonlijk voorbeeld, via persoonlijke gesprekken. Zo zit een mens in mekaar.’

‘Wanneer een startende ondernemer geen bedrijfsideologie heeft en deze overdraagt aan zijn werknemers dan groeit de ideologie als vanzelf en kunnen er ongewenste processen optreden. Meteen komt de herinnering aan de tijd van het socialisme naar boven. Weet je nog hoe iedereen opschepte: Ik heb een baan op een kantoor, doe de hele dag niets en krijg 200 roebel. Toen hadden we werkelijk respect voor iemand die een baan had gevonden waarbij hij of zij niet hoefde te werken. Dit was immers deel van de informele ideologie van de samenleving, een protestideologie.’

‘Ik ben er van overtuigd dat Rusland een bijzonder land is waar immateriële motivatie belangrijker is dan materiële. Zo onderscheiden we ons van andere landen. En immateriële motivatie is afhankelijk van een goed opgebouwde ideologie.’

‘Ik was zelf deelnemer aan zo een proces in de Sovjet tijd, toen een enorme natie of beter gezegd één gemeenschap van het Sovjet volk ondanks etnische- en taalverschillen op één wijze geïdeologiseerd waren en de meerderheid van de mensen die ideologie of delen ervan deelden. De methodologische basis van de machine werkte zeer goed.’

‘Het woord manipulatie draagt altijd een negatief karakter. Het maakt mensen bang. Ons bedrijf is ervan beschuldigt mensen in zombies te veranderen. Ik herinner me een verhaal van een ontslagen werknemer die bij zijn nieuwe baas nog steeds ons bedrijfslied neuriede. Hij werkte al ergens anders, maar onze ideologie hielp hem nog steeds in zijn leven. Ideologie is een deel van de essentie van ons leven, een fundamentele kwaliteit van het menselijke organisme als sociale entiteit. Het bedrijf is een deel van het sociale leven en dat betekend dat een innerlijke vereiste van de mens vereist dat er een ideologie is.’

‘Russen zijn emotioneler dan andere nationaliteiten. Daarom hebben ze behoefte aan een emotioneel management. Ideologie is geconcentreerde emotie van mensen.’

‘In de nieuwe tijd wordt Rusland een zeer sterke concurrerende mogendheid omdat de Russische mens de ideale combinatie heeft van ontvankelijkheid voor ideologie en de mogelijkheid tot creatief denken . Dit is ons voordeel in de komende vijftig jaar.’