3/4/07

Arbeidsinspectie vol goede moed

19/02/2007
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=743833
http://www.rg.ru/2007/02/13/topilin.html


De minister van gezondheidszorg en sociale ontwikkeling, Michail Zoebarov presenteerde vrijdag 11 februari de plannen voor de arbeidsmarkt 2007-2010. Kommersant ziet weinig nieuws in de plannen maar merkt op dat er wel meer aandacht en steun vanuit het kabinet komt.

Zoebarov is een man van het liberale model. Het huidige systeem is in zijn ogen 'demotiverend' voor de werkeloze. Hij wil de uitkeringen duidelijker begrenzen en de arbeidsmarkt dynamischer maken. Van belang is de verhoging van het opleidingsniveau en de effectiviteit van de arbeidskrachten.

Daarnaast zijn twee aspecten van belang voor de arbeidsmarkt. Als eerste de groeiende verschillen tussen regio's. De vraag naar arbeid concentreert zich in de centrale provincies. Alleen al in de eerste helft van 2006 verhuisden 371 duizend mensen uit Siberië naar de centrale delen. In de noordelijke Kaukasus ligt het werkeloosheidscijfer op 20%.

De regionale overheden krijgen daarom steeds meer eigen verantwoordelijkheden op dit gebied. Het centrale ministerie heeft protocollen opgezet voor het functioneren van onder andere arbeidsbureaus. Daar komen onder ander zelfs elektronisch gereguleerde rijen. (nummertjes trekken)

Regionale overheden hebben krijgen beperkte budgettaire vrijheden met ingebouwd beloningsmechanisme. Des te sneller de werkeloosheid daalt en de kwaliteit van diensten op orde is, des te sneller het geld ook kan worden uitgegeven aan extra programma's.

Het tweede aspect is de regulatie van migratie. Zoebarev wil onder andere bepaalde beroepen vrijstellen van quota. Het onderwerp migratie wordt gedetailleerder omschreven in een vraag en antwoord sessie van 13 januari van Rossiiskaja Gazeta met Maksim Topilin, leidinggevende bij de Federale Arbeidsinspectie.

RG: 'Is een quotum van 6 miljoen gastarbeiders niet weinig als we inschatten dat het aantal illegalen tussen de 5 en 12 miljoen ligt?'

T: 'Dit is de eerste reële oriëntatie in de geschiedenis van ons land. Het aantal is tot stand gekomen na individuele inschattingen gemaakt door de provincies. Wanneer het getal te laag is betekend dit dat de regionale overheden of de illegale arbeid niet willen reguleren of iets niet goed begrepen hebben.'

'Van belang zijn niet alleen de contacten met de provincies maar ook die met de landen van herkomst. Ook zij hebben er belang bij dat deze arbeidskrachten uit de grijze economie komen.'

RG: 'Op een markt moet sinds kort meer dan 60% van de werknemers een paspoort van de Russische Federatie hebben. Waar komt dit cijfer vandaan?'

T: 'Dit is een beleid om het voor burgers van de Russische Federatie makkelijker te maken om hun zelfgemaakte producten op de markt te verkopen. Ik kan overigens vertellen dat op geen enkele markt waar wij controles hebben gehouden het aantal buitenlanders hoger dan 40% ligt. Nergens. Zeer veel buitenlanders hebben hun bedrijfjes nu hier geregistreerd. Dit kan op tijdelijke of permanente basis. Het is een verkeerd idee dat er binnenkort helemaal geen buitenlanders op onze markten meer zullen werken.'

RG: 'Wat is de rol van de arbeidsinspectie in het proces?'

T: 'In tegenstelling tot andere diensten zijn wij er niet om illegale arbeiders uit te zetten, maar om de rechten van gastarbeiders te beschermen die legaal werken. Wij zien erop toe dat werkgevers normale salarissen betalen, veiligheidseisen naleven etc. Eerder bestond een dergelijke functie niet. De inspectie was op dat gebied systematisch inactief.'

RG: 'Gaan de salarissen en prijzen omhoog?'

T: 'Wanneer er op de markten transparante en eerlijke registers komen, wat de nieuwe wet vereist, dan beloof ik je, komt er een ander soort salaris. Prijzen zullen daardoor niet noemenswaardig stijgen. Zij zijn eerder afhankelijk van de huur van de kraam.'

RG: 'Vakbonden maken zich zorgen om de toestroom van gastarbeiders. Mijnwerkers uit Kazakstan werken in de Koesbass op basis van voordelige individuele contracten terwijl onze mijnwerkers via duurdere tarieven betaald krijgen.'

T: 'De vakbonden moeten begrijpen dat wanneer ze collectieve afspraken maken met de werkgever deze moeten gelden voor alle werknemers in het bedrijf en niet alleen de leden van de vakbond.'

No comments: