3/4/07

Verenigd Rusland

31/01/2007
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=738632


VR, de partij met de meerderheid in het parlement en een ruime 2/3de van de gouverneurs, wil de kandidaten voor de federale en regionale parlementsverkiezingen naar de Amerikaans voorbeeld gaan kiezen via ‘praimeriz’: We willen de selectie van kandidaten transparanter en democratischer maken.

Lokale afdelingen en maatschappelijke organisaties, die een samenwerkingsakkoord hebben getekend met VR, voeren mogelijke kandidaten aan. Dit kunnen politici zijn, maar ook personen uit en het bedrijfsleven. Gekozen wordt er door de politieke raden van de lokale afdelingen. De generale presidium van de partij behoudt het recht om individuele kandidaten te weren.

Een politicus van SPS reageert: Het is natuurlijk beter dan een fax uit het Kremlin maar het recht van het presidium om de uitkomst te herzien, maakt de hele zaak betekenisloos.

No comments: