3/4/07

Richting een tweepartijenstelsel

13/02/2007
http://www.expert.ru/articles/2007/06/ozhivsie_vybory/
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=742078
http://www.rg.ru/2007/02/17/mironov-gudkov.html


Het blad Ekspert komt met een achtergrondstuk over de aankomende verkiezingen van 7 maart. Deze verkiezingen in 14 provincies zijn belangrijk omdat het (1) de laatste gelijktijdige regionale verkiezingen zijn voor de Doema verkiezingen aan het eind van dit jaar, (2) omdat enkele dichtbevolkte sleutelprovincies deelnemen, en (3) omdat het de eerste verkiezingen zijn waaraan de nieuwe 'partij van de macht' Rechtvaardig Rusland (voorts RR) meedoet.

De verschijning van RR verandert het partijbestel radicaal. Eerst was er Verenigd Rusland (VR), dat de administriële hulpbronnen (sleutelposities in lokale overheden) volledig beheerste. De andere partijen bevochten niet zozeer VR maar eerder elkaar om het overgebleven electoraat. KPRF (communisten), LDPR (Zjirinovskii) en Moederland wisten een eigen electoraat te bedienen. De andere partijen werkten op een basis van outsourcing, iets, wat Ekspert omschrijft als het verhuren van een merknaam aan lokale ondernemers die geen plaats konen vinden in de hiërarchie van VR.

Ekspert concludeert dat het nog speculatieve idee van een tweepartijenstelsel alle kans heeft om te slagen, omdat RR een beter alternatief biedt aan hen die geen plaats weten te vinden in VR dan deze praktijk van outsourcing.. Maar, zegt het blad erbij, alle ander partijen hebben er baad bij om dit proces te vertragen.

Ekspert interviewt Boris Nadezjdin, leider van de SPS (een rechts liberale partij) over de recente aanpassingen in de kieswet waardoor het voor een partij zonder lokale administriële hulpbronnen bijna onmogelijk wordt om aan de verkiezingen deel te nemen: Het is volledig idiotisme. Waarom kopijen van alle bladzijden van het paspoort voorzien van de stempel en handtekening van de gevolmachtigde van de partij? Eén van ons is bijvoorbeeld zijn schooldiploma kwijt, op welke reden deelname hem nu ontzegt wordt. Het is een ongelooflijke hoeveelheid werk. In enkele regio's hebben we het aantal medewerkers kunnen verhogen, maar in andere provincies hebben we eenvoudigweg niet genoeg middelen om deel te kunnen nemen.

Het artikel richt zich dan op Verenigd Rusland. Enkele experts spreken over een groeiende ontevredenheid onder de 'loyale' burgers. De succesverhalen van de partij zijn meestal te herleiden tot Poetin, maar het wordt voor de kiezer steeds moeilijker om de partij met Poetin te identificeren. Daarnaast loopt de autoriteit van VR schade op door corruptieschandalen. Aan de ander kant, stelt het artikel, is er een grote groep van kiezers die traditioneel op de grootste partij of de lokale leider stemt. VR hoeft zich daarom niet de grootste zorgen te maken.

Ekspert houdt ook de mogelijkheid open dat RR en VR een dergelijk smerige campagne tegen elkaar gaan voeren dat het electoraat zich tot andere partijen wendt. Als voorbeeld wordt de Stavropol Krai genoemd, waarin de ex-vrouw van de VR gouverneur over haar voormalige echtgenoot schrijft in de lokale krant van de kandidaat van RR, burgemeester van de hoofdstad van de regio.

Campagnegelden
Kommersant bericht over de campagnegelden. Op dit moment heeft Rechtvaardig Rusland 229 miljoen roebel ingezameld en Verenigd Rusland 184 miljoen roebel. De laatste ontving het laatste half jaar aanzienlijk minder schenkingen omdat het sinds begin van dit jaar verboden is om een jaar voor de verkiezingen giften van niet-commerciële organisaties, of van de staat of vanuit het buitenland te ontvangen. In de toekomst kan dit probleem ondervangen worden door een partijfonds op te richten.

Volkspartij nu ook bij Rechtvaardig Rusland
Rosiiskaya Gazeta bericht dat sinds zaterdag de Volkspartij van Gennadi Goedkov zich ook heeft aangesloten bij Rechtvaardig Rusland. Om het ingewikkeld te maken: Goedkov is op dit moment nog lid van de fractie van Verenigd Rusland. Een formaliteit volgens de man zelf.

No comments: