3/4/07

Poetin werkt aan biografie

14/02/2007
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=741749
http://www.expert.ru/articles/2007/02/12/putinmunh/
http://www.rg.ru/2007/02/13/myunchen-eksperty.html
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=743613


Vladimir Poetin sprak zich vorige week scherp uit richting de VS, de NATO en de OECD. De Russische kranten interpreteren de toespraak in de eerste plaats als een reactie op de Amerikaanse buitenlandse politiek en in de tweede plaats als een poging om de EU en de VS tegen elkaar op te zetten. Naast applaus voor de president klinken er ook kritiek en bezwerende woorden.

De correspondent van Ekspert schrijft: Wanneer we ons niet laten leiden door de emotionele schok die deze onverwacht harde toespraak teweegbracht, valt het onmiddellijk op dat niet Rusland maar de VS heeft besloten raketten te plaatsen in Polen en Tsjechië en om Georgië en Oekraïne bij de NATO te betrekken. Niet de Russische minister van Defensie Sergei Ivanov, maar de chef van het Pentagon, Robert Gates, verklaarde dat het Rusland rekent tot de rij van potentiële militaire tegenstanders. In een dergelijk geval kan de moet de leider van een staat wel reageren. En Poetin reageerde. Op zeer waardige wijze.

Politicoloog Anatoly Oetkin: Het was mijns inziens een reddingsoperatie, geen militaire operatie maar een poging om de hondsdolle Amerikanen te stoppen die vandaag raketten aan onze grenzen willen plaatsen. De aankondiging van het plaatsen van afweerraketten in Tsjechië en Polen is een oorlogsverklaring. En om niet in paniek te raken en zonder kwaad met kwaad te vergelden, reageerde de president met zijn bekende rust, opperend dat de wereld nooit akkoord zal gaan met een wereldwijde controlerende rol voor NATO.

Kritiek komt er van Ilja Kiseljev: Diplomatie is een zaak van geduld. Juist dit geduld heeft ons de laatste tijd vruchten gebracht. De president gaf met zijn rede slechts het 'vlees' aan de Amerikaanse haviken waarnaar zij verlangen. Ook zegt hij: Poetin heeft Rusland naar een hoger plan gebracht en bereid zich voor op de overdracht van de macht aan een goede opvolging. Maar waarom moet hij de nieuwe president opzadelen met deze 'koude' in de relatie met onze opponenten in de internationale arena?

Mikhail Vinogradov wijst erop dat niet alles in de diplomatie in achterkamers plaats vindt: Ik denk dat scherpe uitspraken niet zozeer een radicalisering van de situatie dienen maar eerder het scheppen van gronden voor verdere onderhandelingen tussen partners.

Karakteristiek vind ik de analyse van Boris Makarenko. Hij denkt dat Poetin in zijn laatste jaar bewust één of enkele historische gebeurtenissen wil scheppen die zijn bijdrage aan de buitenlandse politiek van Rusland in retrospect zullen gaan kenmerken. Poetin wil, volgens Makaranko, de geschiedenis in als een ideoloog die de voorwaarden creëerde waarin Rusland één van de polen in een multipolaire wereld kan worden.

Een wig tussen Europa en de VS
De op de conferentie aanwezige correspondent van Kommersant schrijft: Het viel me op dat de Russische president, terwijl hij zich met een apocalyptische retoriek tot de VS en NATO richtte, geen enkel slecht woord sprak over de EU. Meer nog zelfs, het was duidelijk dat hij bij elke gelegenheid probeerde een wig tussen het Oude Europa en de VS te drijven.

Kommersant presenteert Poetin als beschermer van de internationale gemeenschap: In de wereld is er geen ander besluitvormingsmechanisme dan de VN, verklaarde Poetin in München. Niet de NATO, niet de EU kunnen deze universele en enigste structuur vervangen. De krant voegt eraan toe dat de VN elke dag aan gewicht verliest. De invasie van Irak, immers, wacht geen sancties van de VN Veiligheidsraad.

Niet alle experts zijn er zeker van dat Poetin in staat is geweest het Oude Europa en de VS tegen elkaar op te zetten. Zo zegt Valery Chomjakov: Mijns inziens overspeelde Poetin zijn hand met zijn anti-Amerikanisme in de poging om de Europeanen en de Amerikanen tegen elkaar op te zetten.

Ook is er plaats voor commentaar uit de Amerikaanse media: Lindsey Graham, senator: met zijn toespraak heeft Poetin meer gedaan voor de vereniging van de EU en de USA, dan we in tien jaren zelf zouden kunnen doen.

Het vervolg

Kommersant bericht zaterdag dat de Russische generale staf zich dreigt terug te trekken uit een verdrag met de VS over raketten voor middenlange en korte afstand. Lavrov zwakt het bericht af door te melden dat een definitieve beslissing nog niet genomen is.

No comments: