11/13/07

Moratorium CFE verdrag

http://www.rg.ru/2007/11/08/dovse.html
http://www.rg.ru/2007/11/08/bronya.html
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=823012
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=822692

Het parlement heeft unaniem voor het moratorium op het CFE verdrag gestemd. Het moratorium kan in de nacht van 12 op 13 december ingaan. Op dat moment heeft Rusland precies 150 dagen geleden de andere leden geïnformeerd over de intentie het verdrag te zullen opschorten. Kommersant concludeert dat de stemming voor het moratorium de laatste waarschuwing is aan het adres van de westerse partners , dat Moskou "geen grappen maakt".

Rossiiskaja Gazeta legt nog eens uit waarom het verdrag volgens Rusland verouderd is. (1). De Baltische staten zijn geen lid van het CFE verdrag en zo kunnen er bijvoorbeeld NATO straaljagers in Litouwen gestationeerd worden, terwijl Rusland zich in de Petersburg regio aan flankbeperkingen houdt. (2) De VS bouwt basissen met 5000 soldaten elk in Roemenie en Bulgarije, twee landen wiens militaire potentieel volgens het verdrag tot het quotum van Rusland gerekend wordt. (3) In het zuiden is de verhouding tussen de Russische Federatie en NATO als gevolg van de aan Rusland opgelegde flankbeperkingen inmiddels opgelopen tot 1:12 in tanks en 1:8,3 in artillerie. (4) Westerse landen weigeren de in 1999 gemaakte aanpassingen in het verdrag te ratificeren waarbij zij zich baseren op het zogenaamde Istanboel akkoord. Rusland zegt echter aan de eisen van dit akkoord te voldoen door (a) alle basissen uit Georgië terug te trekken met uitzondering van de vredesmissie in Abchazië. De laatste basis in Batoemi wordt aan het eind van het jaar verlaten.(b) De Russische troepen zijn al in november 2001 uit Moldavië teruggetrokken en (c) in Transdnestrië wordt alleen een vredesmissie onderhouden alsmede de bewaking van militaire arsenalen die niet vervoerd kunnen worden maar ter plaatse moeten worden ontmanteld.

Rusland eist dat (1) de andere deelnemende landen de in 1999 opgetekende aanpassingen aan het verdrag ratificeren en dat (2) de Baltische Staten lid worden van het verdrag.

Er is beperkte beweging vanuit de VS. Daniel Fried, VS onderminister van Europese Zaken, zegt dat Washington het proces van ratificatie van de in 1999 aangepaste versie wil versnellen. Zijn assistent David Kramer heeft dat volgens Kommersant recentelijk bevestigd maar de conditie gesteld dat Rusland belooft zo snel mogelijk de vredesmissie en de wapenarsenalen uit Transdnestrië terug te trekken. De vredesmissie in Abchazië zou dan mogen blijven. Kommersant ziet dit als loze beloftes omdat de VS regering op dit moment zeer weinig zeggenschap zou hebben over de Senaat, die uiteindelijk het aangepaste verdrag zou moeten ratificeren. Kijk maar wat er telkens weer gebeurd met het Jackson Vennik verdrag, schrijft de krant.

Een mogelijkheid is een voortijdse package deal waarbij bijvoorbeeld Kosovo, Iran en het Amerikaanse raketafweersysteem in Europa betrokken zijn. Zo is er op 10 december nog een vergadering in de Veiligheidsraad over het thema Kosovo.

Wordt er voor die tijd geen deal gemaakt dan gaat het moratorium in op 13 december. Dit betekent effectief dat Rusland niet langer militaire inspecties zal toestaan en niet zal deelnemen aan gemeenschappelijke oefeningen. Aleksandr Kolmakov, plaatsvervangend minister van defensie, sluit niet uit dat Rusland na ingang van het moratorium troepen en materieel richting de westerse grenzen gaat verplaatsen. Hij voegt daar aan toe dat er nog geen concrete beslissingen zijn genomen.

Ook daarna blijft het mogelijk om het verdrag nieuw leven in te blazen. Sergej Lavrov, minster van buitenlandse zaken: "Het moratorium op de implementatie van het CFE verdrag betekent niet dat Rusland het verdrag opzegt. We trekken onze rectificatie van de in 1999 aangepaste versie niet in. We stoppen alleen onze deelname aan een verdrag dat alk lang geleden hopeloos verouderd was.

Konstantin Kosatsjov, voorzitter van de parlementscommissie voor internationale zaken: 'Onze beslissing draagt geen agressief of destructief karakter. Het is er niet op gericht om het hele systeem van bestaand akkoorden op de schop te gooien. '

Sergej Kisljak, plaatsvervangend minister van buitenlandse zaken: "Zoals elk akkoord is dit verdrag het resultaat van een compromis.' Het verdrag maakt de situatie in Europa voorspelbaar, voorziet in de mogelijkheid van verdere modernisatie en beantwoordt daarom ook aan onze belangen.

De geluiden uit het parlement doen vermoeden dat veel parlementariërs verder willen gaan door bijvoorbeeld "het hele systeem van internationale verdragen die sinds 1991 getekend zijn" te willen herzien. Een parlementariër van Rechtvaardig Rusland stelde voor om voor een jaar de financiële contributies aan bijvoorbeeld de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa stop te zetten en een aantal vergaderingen niet aanwezig te zullen zijn. "Ik breng in herinnering dat de VS op deze wijze de VN heeft opgevoed". Een woordvoerder van de KPRF zegt dat het verdrag onmiddellijk opgezegd moet worden. Andere maatregelen noemt hij "halfslachtig". Zjirinovskii van de LDPR noemt het "onzinnig dat dit soort verdragen ooit getekend zijn".

Lavrov: het moment van de waarheid

http://www.rg.ru/2007/11/09/lavrov.html

Minister van buitenlandse zaken Lavrov sprak deze week de Senaat toe. Interessant is vooral de derde alinea.

De minister ziet op korte termijn weinig kansen voor een positieve ontwikkeling in de wereldpolitiek. Desalniettemin is er reden voor licht optimisme. Poetin's rede in München noemt hij "een waterscheiding in de ontwikkeling van de Europese- en wereldpolitiek. Alle daaropvolgende gebeurtenissen bevestigen de juistheid van de Russische analyse van de internationale situatie. Het moment van de waarheid komt naderbij. Er zijn 15 jaar verlopen sinds de beëindiging van de koude oorlog. De politieke elites van vele staten en met name de westerse passen zich echter traag aan de nieuwe realiteit aan."

"De belangrijke vraag is of we in staat zijn om op afdoende snelle wijze de globale en regionale veiligheidsarchitecturen te transformeren zodat zij corresponderen aan de vereisten van deze tijd, inclusief een imperatief voor een globale solidariteit in de aanwezigheid van nieuwe gevaren en uitdagingen. … Het lijkt zeer erop dat we, wachtend op de evolutie, niet in staat zijn om de inertie te doorbreken van oude aanpakken en instincten, waaronder het politiek-psychologische directief voor de containment van Rusland."

"Zeer actueel is de huidige Europese veiligheidsarchitectuur. De ideologie van de overwinning in de koude oorlog ligt aan de grondslag van deze architectuur. Dit trekt Europa achteruit, genereert wrijving en irritatie. De indruk wordt gewekt dat de Europese veiligheidsarchitectuur vast zit in zijn evolutie. Moskou had gelijk toen het voorstelde om deze architectuur ter herbouwen door de OVSE te transformeren in een volwaardige regionale organisatie, die in staat zou zijn de hele euro-atlantische zone veilig te stellen. … Het grootste deel van de instituten, NATO, CFE, OVSE zijn georiënteerd op de tegenwerking ,de containment of de heropvoeding van Rusland. Daarom is de deelneming van Rusland in en onze samenwerking met deze structuren de hoeksteen waarop alles rust. Wanneer we die wegnemen stort de hele Europese architectuur in en moet er gedacht worden over nieuwe vormen. Maar dan alleen op voorwaarden waar ook Rusland mee instemt."

Mijns inziens lijkt Lavrov ervan overtuigd te zijn dat er zonder Rusland geen Europese veiligheid bestaat en zegt hij eigenlijk dat hoe langer 'het westen' treuzelt met het innemen van een constructieve opstelling richting Rusland, des te groter Rusland's stem straks zal zijn.

Deelname Gasunie aan Nordstream

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=822708
http://www.expert.ru/articles/2007/11/06/Nord_Stream-Gasunie/

Kommersant en Ekspert berichten over het bezoek van premier Balkenende en kopstukken uit het Nederlandse bedrijfsleven aan het Kremlin. Het artikel in Rossiiskaja Gazeta heb ik waarschijnlijk gemist.

Kommersant: "De deelname van Gasunie aan de Noord Europese gasleiding was de gebeurtenis van de dag, niet alleen voor Gazprom, maar zo geven alle tekenen aan, ook voor het Kremlin. Dat wil zeggen dat het vooral ook een politieke gebeurtenis was. "

Ekspert legt uit dat Gasunie een aandeel krijgt van 9%. Bij de start van het project zou volgens Aleksej Miller van Gazprom, vastgesteld zijn dat Gazprom het recht zou hebben om naast de twee Duitse deelnemers, Wintershall Holding en E.ON Ruhrgas een vierde partij aan te wijzen. Gasunie wordt genoemd als de operator van één van de grootste gastransportnetwerken van Europa. In ruil krijgt Gazprom het recht op 9% van de Balgzand–Bacton gasleiding die het Nederlandse netwerk verbindt met Groot-Brittannië.

"De Russisch Nederlandse overeenkomst is naast het economische voordeel dat het beide landen biedt een sterk 'tegengif' tegen de poging van de Baltische staten om de aanleg van de gasleiding te torpederen." Ekspert verwijst ook naar een ingezonden brief van de premier van Zweden in een Ests dagblad waarin zij te kennen geeft dat Zweden geen problemen voorziet met de bouw van de gasleiding op de bodem van de economische zone van het land. Door de tegenwerking van Estland, Letland, Litouwen en Polen is de start van de bouw al uitgesteld van maart 2008 tot juli 2009. De technisch directeur van Nordstream, Sergej Serdjoekov zegt echter de verloren tijd grotendeels te kunnen opvangen door een tweede 'buizenplaatsboot' in te zetten. De geplande ingebruikneming is nu vast gesteld op 30 november 2010, slechts twee maanden na de eerder genoemde datum.

Leuk is de translatie van een gesprek tussen journalist Kolesnikov en de minister van landbouw Gordejev. Waarschijnlijk werd er door leden van de Nederlandse delegatie gesproken over een ontmoeting met de kapiteins van het Russische bedrijfsleven. "Wat klinkt dat mooi, kapiteins" zou Gordejev gezegd hebben. Blijkbaar doen de Hollandse zeevaarttermen het nog steeds goed in Rusland.

Burgerinitiatief 'voor Poetin'

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=823582
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=823555
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=823238
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=822852
http://www.rg.ru/2007/11/10/obschestvo.html

Enkele weken terug bedacht ik me dat het voorlopig weinig nut heeft te speculeren over de precieze functie die Poetin na zijn presidentschap gaat bekleden. Ik stelde voor om de situatie met een meer symbolische filter te bekijken. Poetin als 'spiritueel leider', een figuratieve starets op een eiland of in de bossen, wiens raad onontbeerlijk is wanneer er belangrijke morele, lees politieke en maatschappelijke beslissingen, gemaakt moeten worden door de 'seculiere' leiding van het land. Dit lijkt me de kern van het deze week in de kranten breed besproken burgerinitiatief 'voor Poetin', dat verschilt van de derde termijn lobby omdat het niet zoekt naar een verlenging van Poetin's presidentschap.

Twee verhaallijnen lopen parallel. Als eerste is er de berichtgeving over lokale initiatieven. Zo schrijft Kommersant over woordvoerders van Moskouse maatschappelijke organisaties die Poetin hebben gevraagd om ook na het aflopen van zijn presidentiële volmacht het land te blijven besturen. Rossiiskaja Gazeta spreekt over analoge bijeenkomsten die in het hele land plaatsvinden en bezocht worden door tienduizenden mensen.

Kommersant interviewt de advocaat Pavel Astakhov. Hij vertelt dat ergens halverwege september een open brief binnenkwam waarbij een (nog) anonieme burger voorstelde om een manier te vinden waarbij zonder de constitutie te veranderen er een nieuwe machtsconfiguratie gevonden zou kunnen worden waarbij Poetin het hoofd van het land blijft. Astakhov: "Mensen maken zich zorgen dat Poetin weggaat. Ze willen samenkomen. Op elke bijeenkomst zijn er sprekers: dokters, pedagogen, sporters, veteranen, vertegenwoordigers van midden en klein bedrijf en jongeren. We steunen Poetin als leider van de natie. Het is niet belangrijk of hij eerste spreker van het parlement wordt, premier of iets anders. Ik ben tegen de bureaucratisering van het proces. Maar waneer de mensen een beweging willen, dan maken we een beweging."

Deze maatschappelijke beweging zal meer vorm krijgen tijdens een bijeenkomst in Tver op 15 november, waar vertegenwoordigers uit verschillende regio's samenkomen. Er zal dan uit naam van het volk een voorstel gemaakt worden voor een nieuwe machtsconfiguratie onder leiding van de nationale leider Vladimir Poetin. Vervolgens wordt er een grotere bijeenkomst voorbereid in Moskou op 21 of 22 november, zegt Artoer Saveljov, een initiatiefnemer uit Moskou.'

Kommersant merkt op dat (1) de partij Verenigd Rusland deels betrokken is bij de organisatie van beide bijeenkomsten en (2) dat de bijeenkomst vlak voor de parlementaire verkiezingen plaatsvindt. Kommersant ziet de bijeenkomst in Moskou daarom als "een centrale gebeurtenis in de verkiezingscampagne van Verenigd Rusland."

De tweede verhaallijn is een open brief van VR lid Soeltygov. Kommersant schrijft: "De sleutelclausule van het pact van burgerlijke eenheid is het oprichten van het instituut van de nationale leider als het basiselement voor een nieuwe machtsconfiguratie en de fundamentele voorwaarde voor de realisatie van het plan van Poetin." Dit document zou na de parlements- en presidentverkiezingen moeten worden aangenomen op een 'Ruslandbreed' maatschappelijk politiek forum, volgens Kommersant, in essentie de eerste volksconcilie (narodnyi sobor) van de Russische Federatie. De referenties aan de volkse Orthodoxie zijn overduidelijk. Ten tijde van de 16de en 17de werden belangrijke politieke beslissingen genomen tijdens zemskie sobory waarbij de adel, de kerk en vertegenwoordigers van koopmannen en stadsbestuurders samenkwamen. Deze symboliek sluit nauw aan op de het historische thema van de tijd van troebelen (1598-1613), dat in de afgelopen jaren actief gebruikt wordt als parallel met de recente jaren '90.

De open brief van Soeltygov stond even op de voorpagina van de officiële VR website maar werd al snel verwijderd. Tegelijk nam de partijleiding afstand van het voorstel. De reactie van insider-politicoloog Gleb Pavlovskii is veelzeggend: "het instituut 'nationale leider' werd zelfs in de meeste totalitaire regimes niet gebruikt en bestond slechts in Fascistisch Duitsland."

Soeltygov gebruikte naar alle waarschijnlijkheid de verkeerde bewoordingen voor een voorstel dat wel degelijk de steun van de partij geniet. Als is het maar omdat alle steun voor Poetin voorafgaand aan de aankomende parlementsverkiezingen meer zetels in het parlement oplevert.

Kommersant suggereert overigens dat VR niet de volledige controle over dit burgerinitiatief kan behouden. "Het is een niet aan een partij gelieerd netwerk dat heel snel de benodigde handtekeningen kan verzamelen voor een door Poetin aangewezen presidentskandidaat." Zullen de presidentsverkiezingen dan gaan tussen een op deze wijze door Poetin naar voren geschoven kandidaat en een tweede in samenspraak met VR door Poetin gekozen VR partijkandidaat?

Verkiezingscampagne

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=823501
http://www.rg.ru/2007/11/10/vibory.html
http://www.expert.ru/articles/2007/11/08/er/

Ekspert wijst erop dat Vtsjioem een terugval van Verenigd Rusland meet. In twee weken is het aantal mensen dat van plan is op de partij te gaan stemmen gedaald van 56% tot 50%. Het Poetin effect lijkt uitgewerkt te zijn. Als belangrijkste reden wordt de stijging van de prijzen van basisproducten genoemd. Overigens profiteren de andere partijen niet van het verlies van VR. Het aantal respondenten dat het te moeilijk vindt om een antwoord te geven groeide van 14 tot 19%.

Rossiiskaja Gazeta bericht over een ronde tafel conferentie over het gebruik van exit polls. Zowel Vtsjioem (meet bij 1200 kieskantoren) als FOM (70 tot 100 kieskantoren) zullen met een exitpoll komen. Het Levada centrum ziet er van af. De resultaten van de exitpolls mogen pas na 21.00 uur bekend gemaakt worden. Over het nut van exit polls wordt in het algemeen breed getwijfeld.

Kommersant publiceert een lange lijst met klachten van politieke partijen. Zo zijn er volgens SPS 15 miljoen exemplaren van hun verkiezingskrant 'probleem nummer 1' door de politie in beslag genomen. Een dergelijk grote operatie zou volgens een woordvoerder van de partij alleen met goedkeuring van de minister van binnenlandse zaken hebben kunnen plaatsvinden. De SPS kreeg steun van één lid van de Centrale Kiescommissie maar de klacht werd uiteindelijk onontvankelijk verklaard.

Rechtvaardig Rusland moest toezien hoe in Vologda 200.000 exemplaren van de partijkrant in beslag werden genomen. Daarnaast is hen de toegang ontzegd tot de parkeerplaats in St. Petersburg waar de autobussen klaar staan om de verkiezingsfolders over het land te verspreiden. Het reclamebureau Taler huurde de parkeerplaats van een brandstofbedrijf. Dit bedrijf bedacht zich echter en wil nu niet meer meewerken. Formeel is er een opzegtermijn van drie maanden, maar het is bijna onmogelijk voor het reclamebureau om het recht van toegang tot de parkeerplaats op te eisen, omdat toevalligerwijs de belastingdienst net hun hele administratie inclusief servers in beslag genomen heeft.

LDPR klaagt dat hun billboards overgeplakt worden. In de regio Mordovie zou de regionale overheid de billboards zelfs "uitgegraven" hebben. Bij een drukker van de KPRF zijn computers en apparatuur in beslag genomen. In Samara zouden ratten de kabels van bestelde geluidsapparatuur doorgeknaagd hebben. Jabloko bericht dat één van de organisatoren van hun protestacties in de Altai regio ontslagen is uit het kinderziekenhuis waar hij werkte.

Lessen uit Kondopoga

http://www.rg.ru/2007/11/09/kondopoga.html

De schuldigen aan de etnisch getinte rellen in het stadje Kondopoga in september 2006 hebben de laagst mogelijke straf gekregen: 3 jaar voorwaardelijk met een proeftijd van 2 tot 3 jaar. Rossiiskaja Gazeta staat stil bij de ontoereikendheid van de wet, het gebrek aan duidelijke veroordeling vanuit de overheid en de maatschappelijke oorzaken voor de aanwezigheid van dergelijke onderbuikgevoelens.

De verdachten bekenden schuld maar stuurden daarbij aan op een veroordeling op grond van vandalisme. Dit is een bekend recept. Het Russische strafrecht heeft een artikel 282 waarop personen veroordeeld kunnen worden voor het aanzetten tot etnische, nationale en religieuze haat. In de praktijk echter probeert bijna geen rechter dit omdat het bewijs zeer moeilijk te leveren is. Wanneer er een moord plaats vindt, ogenschijnlijk op etnische gronden, dan heeft de procureur de keuze tussen een snelle veroordeling voor moord en de lastige weg om daarbovenop nog eens etnische beweegredenen te bewijzen.

Het invoeren van zwaardere straffen op basis van artikel 282 heeft weinig zin, schrijft Ekspert. Recent stelde het Peterburgse parlement nog voor om de straffen op moord met etnische beweegredenen te verhogen tot 10, 20 jaar, levenslang of zelfs de doodstraf. Criminologen en ander experts zien weinig heil in dergelijke maatregelen. "Het effect zal minimaal zijn", zegt een professor aan de universiteit van het ministerie van binnenlandse zaken. "Het middel van strafverhoging is inmiddels wel uitgeput."

Het verschil kan volgens de auteur gemaakt worden door in de media een compleet beeld te scheppen over gebeurtenissen zoals in de rellen in Kondopoga en door hoorbare en ondubbelzinnige veroordelingen vanuit de overheid. "Het gebrek aan beiden leidt er toe dat wij in een land leven waar meer dan 60% van de bevolking de leuze 'Rusland voor de Russen' onderschrijft."

RG: "Kondopoga is vandaag de dag een symbool van nationalistische onderbuikgevoelens. Maar welke leuzen de deelnemers aan de 'Russische mars' daar ook niet schreeuwden , in Rusland is de nationalistische hysterie nog geen massapsychose. De leiders van de radicalen wakkeren deze stemmingen aan voor hun eigen politieke aspiraties. Het zijn volksmenners en uitspattingen van ontevredenheid over het leven. Deze ontevredenheid manifesteert zich in leuzen die begrepen worden door een marginaal deel van de samenleving. Het zijn niet de verhoudingen tussen verschillende etnische groepen die oververhit raken, het is de samenleving zelf, die vol zit met tegenstellingen zoals bijvoorbeeld het 15-voudige verschil tussen de inkomens van de rijkste en armste 10% van de bevolking. Het zijn deze tegenstellingen die zich kenbaar maken in de vormen van agressieve xenofobie en religieus extremisme . De radicalisering van de proteststemming verkrijgt zo een monsterlijk misvormd uiterlijk. In het multinationale Rusland ontstaan vriendschappen tussen Georgiërs en Russen, tussen Tadzjieken en Armeniërs. Dit is niet het probleem. De opgave is een maatschappelijk klimaat in ons land te scheppen waarbij ontevredenheid over levensomstandigheden zich niet in etnische conflicten uit. "