10/16/07

GOS

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=812422&NodesID=5
http://www.novopol.ru/material28302.html

Enkele dagen na de top van GOS landen in Doesjanbe is er meer duidelijk over de richting die het samenwerkingsverband gaat nemen. Aleksandr Krylov van novopol.ru concludeert dat 'de processen van integratie in de postsovjet ruimte zich niet dankzij, maar ondanks de GOS ontwikkelen.'

Georgië tekende uit principe geen enkel akkoord. Turkmenistan deed dit ook niet, maar de aanwezigheid van de nieuwe president was wel meer dan het land in de afgelopen jaren heeft laten zien. Oekraïne tekende enkele documenten o.a. over de gezamenlijke strijd tegen drugs en terrorisme. Azerbeidzjan zegt wel mee te doen aan de uitvoering van de plannen maar alle punten één voor één te willen bekijken. Dit doen de andere landen eigenlijk ook, zegt Krylov.

Maar terwijl de GOS zo doormoddert vindt er wel degelijk integratie plaats tussen landen die wel redenen zien om samen te werken, zegt Krylov en ook Kommersant. Dit gebeurd voornamelijk binnen twee organisaties: EvrAzES en ODKB.

De Euraziatische Economische Unie heeft als leden Wit-Rusland, Kazachstan, Kirgizië, Rusland, Tadzjikistan en Oezbekistan. Armenië, Moldavië en Oekraïne zijn waarnemende leden. Binnen deze groep starten Wit-Rusland, Kazachstan en Rusland en douane-unie die in de toekomst open staat voor de andere leden. Ook wordt er gepraat over gezamenlijke programma's in de energie (ook atoom) en transport sectoren, alsmede drinkwatervoorziening.

De organisatie voor de overeenkomst over collectieve veiligheid (ODKB) mag brigades van 'blauwhelmen' oprichten die op een willekeurige plek ter wereld ingezet kunnen worden. Belangrijker wellicht is dat de organisatie binnen het grondgebied van de leden; Armenië, Wit-Rusland, Rusland, Kazachstan, Kirgizië, Tadzjikistan en Oezbekistan zelfstandig, dat wil zeggen zonder goedkeuring van de VN operaties mag uitvoeren. Wanneer de stabiliteit van één van de landen bedreigd wordt kan de organisatie op eigen kracht ingrijpen. Even voor de duidelijkheid: Het is dus legaal dat Russische soldaten ingezet worden om een machtsgreep in bijvoorbeeld Kirgizië tegen te gaan. Bedenk daarbij dat zo'n machtsgreep in de westerse pers waarschijnlijk als een gekleurde revolutie wordt omschreven. Vooraleerst waren de andere leden niet bereid tot het tekenen van dit door Rusland geïnitieerde voorstel. De zaak veranderde toen Moskou hen wapentuig voor interne Russische prijzen aanbood. De korting op wapens geldt overigens niet alleen voor het leger maar ook de veiligheidsdiensten.

Sarkozy

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=813485
http://www.rg.ru/2007/10/11/sarkozi.html

Sarkozy snapt hoe hij de Russen voor zich moet winnen: 'Rusland heeft een plaats tussen de grote landen', citeert Kommersant de Franse president. 'Europa erkent die plaats en wil naast een groots Rusland wonen. Wanneer Rusland en Europa tegenover elkaar staan, verzwakt dat hen beiden. Ik ben een vriend van de Verenigde Staten. Maar een vriend is iets anders dan een vazal. Geen enkel land kan op eigen houtje het lot van een ander land bepalen.'

Rossiiskaja Gazeta is verbaasd dat Sarkozy zeer weinig sprak over het delicate thema van de mensenrechten. Hij zou zelfs gezegd hebben dat: 'Frankrijk hier is niet om ook maar iemand een les te leren.'

Poetin maakte een veelzegende opmerking over Sarkozy's bezoek aan een selectie mensenrechtenorganisaties: 'Ik zie er niets bijzonders in wanneer de Franse president de vertegenwoordigers van Memorial of een willekeurige ander organisatie wil ontmoeten. God zij dank bestaan er dergelijke organisaties die de verantwoordelijkheid nemen om de overheid op haar fouten te wijzen. Het is echter verkeerd wanneer een ander land zo'n organisatie gebruikt als een instrument voor het eigen buitenlandse beleid. Op zo'n moment compromitteert zo 'n organisatie ook zichzelf.'

De gesprekken gingen over wederzijdse investeringen: de samenwerking tussen de Europese EADS en Russische vliegtuigbouwers en de betrokkenheid van Total bij de ontginning van het gasveld Sjtokman. Sarkozy beloofde meer visa voor Russische studenten beschikbaar te stellen.

Europa

http://www.rg.ru/2007/10/12/evrosouz.html
http://www.rg.ru/2007/10/12/memorandum.html
http://www.rg.ru/2007/10/13/mezencev.html

Vertegenwoordigers van de EU en Rusland ondertekenden in Moskou werd een memorandum over wederzijdse investeringen. Een nieuw orgaan moet de dialoog faciliteren over de bescherming van investeringen. In Europa maakt men zich zorgen over de verwachte Russische wet over begrenzing van investeringen in strategische sectoren. Russen maken zich zorgen om de zogenaamde dubbele standaarden die plots gelden wanneer Russische bedrijven in de Europese economie willen investeren.

80% van de buitenlandse investeringen in Rusland komt uit Europa. Totale som: 150 miljard euro . 80% van de Russische investeringen in het buitenland gaan naar Europa. Totale som: 20,2 miljard euro. Er wordt ook gepraat over de mogelijke belegging van delen van het stabiliteitsfonds in aandelenpakketten van Europese bedrijven of staatsobligaties van Europese landen. Aangezien er nu een ruime 100 miljard euro in het stabfonds zit kan er al snel sprake zijn van een riante groei van Russische investeringen in Europa.

In Wiesbaden praten Russische en Duitse journalisten met elkaar in het kader van 'de Petersburgse dialoog'. Rosiiskaja Gazeta interviewt Dmitrii Mezentsev, senator en co-voorzitter van de Russiche afvaardiging. 'Dit is niet het eerste jaar dat wij proberen een kentering te weeg te brengen in het voorgeschreven beeld dat er van Rusland bestaat. De koude oorlog is al lang niet meer, net als de tegenstelling tussen twee systemen en militaire blokken niet meer bestaat. Maar de gewoonte om in kleine dingen het teken van de vijand te zien gaat niet weg.'

'Het is ons gelukt om in honderd jaar tijd twee maal de maatschappelijk politieke formatie te veranderen, om het oude systeem te vernietigen en na een periode van shock een nieuw werkend systeem op te bouwen. Dit is bijna ongelofelijk en onze partners willen dit vaak niet herinneren (realiseren zich dit vaak niet, JM). Zelf hebben wij, onvoorwaardelijk, het recht om op verschillende wijzen naar het sovjet verleden te kijken, om sommige tradities af te wijzen en anderen te accepteren. Wijsheid zit hem vooral in consequentheid en in geduld maar niet in afwijzing.

Mezentsev typeert de visie van de gemiddelde Duitse journalist door middel van een citaat uit een Duits artikel over Rusland: 'Wij hebben het recht om vragen te stellen over tekortkomingen van de Russische democratie omdat Rusland zelf uit eigen wil dit systeem heeft gekozen. ' Leunend op de bovenstaande passage zegt hij: 'De auteur snapt niet eens dat niemand (geen enkele buitenstaander, JM) het recht heeft om te oordelen over het zogenaamde lage niveau van de processen in ons land en nog minder om op strenge wijze het Russische volk ter verantwoording te roepen voor zogenaamde verkeerde keuzes. ' Gelukkig zijn er ook westerse experts en politici die wel begrijpen dat Europa Rusland net zo hard nodig heeft als andersom, zegt hij later in het interview.

In Kaliningrad werd een conferentie gehouden over samenwerking tussen regeringen van landen rondom de Baltische zee. Rusland maakt zich zorgen over de reismogelijkheden van de Russen in Kaliningrad naar de rest van het land. Wanneer Litouwen lid wordt van Schengen zullen Russische burgers uit Kaliningrad transit visa moeten aanvragen om naar bijvoorbeeld Moskou te kunnen reizen.

Raad van Europa

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=813918&NodesID=5

De Nederlander René van der Linden, voorzitter van de parlementaire raad van Europa is volgens Kommersant het slachtoffer van een conflict tussen Estland en de Parlementaire Raad van Europa. Van der Linden wordt door de Esten beschuldigd van pro-Russische sympathieën, voornamelijk omdat hij het beleid van de Estse regering ten opzichte van de Russischtalige minderheid bekritiseert. De zaak is voor Kommersant interessant omdat de Russische kandidaat Margelov voor de straks vrijkomende voorzitterszetel door de Esten wordt tegengewerkt. De Esten lobbyen voor hun Kristina Ojuland.

Kommersant graaft niet in het leven van Van der Linden maar betwijfelt de motieven van zijn Estse critici. Zo citeert de krant een open brief van Kristina Ojuland, ex minster en nu parlementariër, waarin zij Van der Linden verwijt niet de democratische waarden en de belangen van kleine democratische landen te verdedigen maar sympathieën te hebben voor een machtige staat dat niet eens aan de vereisten van de Raad van Europa voldoet: 'Het is onaanvaardbaar dat de voorzitter van de Raad van Europa tirannie billijkt en goedkeurt.' De Estse politieke elite dwepen weer eens met historische fobieën en complexen, zou dit citaat aantonen.

Kommersant doet het door de Estse parlementariër Mihkelson uit Russische kranten verzamelde compromitterende materiaal af als een lachertje. Ja, Van der Linden is voorzitter van de raad van toezicht voor een Europees bedrijf dat in de Vladimir Oblast een technopark opzet. Ja, er is een foto van mijnheer van der Linden waarop hij een tractor rijdt. Is dat alles?

Peilingen

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=813210
http://www.rg.ru/2007/10/12/vybory.html

De peilingen proberen het effect te berekenen van Poetin's aankondiging om de Verenigd Rusland lijst aan te voeren. Vtsjioem ziet VR stijgen van 48 naar 54%. De winst komt voornamelijk van kiezers die eerst niet zouden stemmen en in mindere mate van de communisten en de rechtvaardige russen. Levada meet een groei van 53% naar 68%. De KPRF zakt van 18 naar 15. De LDPR van 11 naar 6 en RR van 7 naar 5 procenten. De peilingen lopen zo uiteen dat er weinig over te zeggen valt.

53% van de respondenten denkt overigens dat de verkiezingen niet eerlijker of oneerlijker worden nu Poetin actief meedoet. 22% denkt zelfs dat de verkiezingen nu eerlijker en vrijer zullen verlopen. 20% denkt het tegenovergestelde.

Jakimenko

http://www.gazeta.ru/politics/2007/10/10_a_2230387.shtml
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=813481

De pers reageert deze week op de spraakmakende benoeming van Nasji inspirator Jakimenko als onderminister/staatssecretaris voor jeugdzaken. Gazeta.ru schrijft dat Jakimenko vaak gezien wordt 'als een behoorlijk idiote of zelfs geobsedeerde groepsleider.' Kommersant houdt het oordeel op zak: ' Hij leidde de jeugdbeweging die de opdracht kreeg namens verschillende principes van de Russische politiek te demonstreren, zoals de strijd tegen het oranje gevaar in de vorm van de oppositie en het beleg van de Estse consulaat ten tijde van de verplaatsing van de bronzen soldaat in Tallin.'

In 2000 zette Jakimenko samen met Kremlin ideoloog Soerkov de pro-Poetin jongerenbeweging 'wij lopen samen' op. Het gerucht gaat dat hij toen al het idee uitsprak om de Komsomol opnieuw op te richten. Dit idee zou hij tijdens het recente Nasji zomerkamp aan Poetin voorgelegd hebben. De President zou toen afkeurend gezegd hebben dat 'een enkel centrum voor het leiden van de jeugd iets uit het verleden is.'

Sergei Sjargoenov van jongerenbeweging 'Hoera' zegt dat 'Jakimenko zich tot nu heeft laten zien als een intolerante en sektarische leider: 'We mogen slechts hopen dat hij als in een Russisch volkssprookje in een ketel springt en dat nadat hij daar weer uitgesprongen is, hij op wonderbaarlijke wijze in bezit is gekomen van een tolerante psyche, capabel tot het voeren van een dialoog met alle overheidsfunctionarissen.'

Leonid Gozman noemt de benoeming 'het zoveelste teken van de terugkeer naar de Sovjet Unie'. Vervolgens gaat de politicus van de SPS nog een stapje verder: 'Met de leider van de Hitlerjugend is het slecht afgelopen. Hij is levenslang opgesloten. Zoiets wens ik natuurlijk Jakimenko niet toe. Ik hoop dat hij eenvoudig in de vergetelheid raakt.'

Ilja Jasjin van de jongerenbeweging van Jabloko voorspelt dat de Nasji beweging na de verkiezingen uiteenvalt. Er is al sprake van een fragmentatie in zeven 'contouren', elk met een eigen leider en ideologie. Ten tijde van de verkiezingen zullen de Nasji nog de grote pleinen in Moskou bezetten, maar daarna zal de jongerenbeweging haar nut voor de politieke elite verliezen.

Zelf heb ik eens wat cijfers verzameld. Er zijn ongeveer 23,5 miljoen twintigers in Rusland. Daarvan is slechts 1% lid van een politieke jongerenbeweging: Nasji heeft er naar zeggen 120.000. Dan volgt de 'Jonge garde' van de partij Verenigd Rusland met ongeveer 50.000 leden, de jongerenbewegingen van Rechtvaardig Rusland met samen ongeveer 30.000 leden, de Nationale Bolsjewieken van Eduard Limonov met 12.000 leden en bijvoorbeeld nog de jongeren van Jabloko met 1600 leden. Toch een behoorlijk ander beeld dan de Komsomol uit de vorige eeuw, toen 2/3de van de jeugd lid was van één beweging.

Sjargoenov

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=812550
http://www.expert.ru/articles/2007/10/10/shargunov/

Het verkiezingsverhaal van deze week is Sergei Sjargoenov, de 27 jarige nummer drie op de lijst van Rechtvaardig Rusland. Enkele artikelen in federale kranten waaronder er één van de broer van Nasji inspirator Jakimenko beschuldigden hem van een respectloze houding ten opzichte van president Poetin. Tijdens bijeenkomsten van zijn jeugdbeweging zou hij Poetin 'de grafdelver van het land' genoemd hebben en hem vergeleken hebben met een 'uitgedroogde tube'. Voor een partij die zegt Poetin te steunen is zo'n kandidaat ongepast, zo was de strekking van de boodschap, die volgens Kommersant zelfs van Kremlin ideoloog Soerkov zouden komen.

Het presidium van de partij zou zich beraden. Dit was aanleiding voor Kommersant om te concluderen dat het einde van de politieke carrière van Sjargoenov nabij was. Na enkele dagen doorbrak Sjargoenov de radiostilte. 'Ik weet niet wat er op het presidium besproken is, maar ik ben nog steeds lid van het troika.' Ik begrijp niet waarom die mensen met zo'n maniakale hardnekkigheid dergelijke beschuldigingen over mij uitten. Willen ze soms dat juist dergelijke woorden over onze president zich in het bewustzijn van de lezer nestelen?'

Expert concludeert dat het schandaal ook zijn nut heeft voor zowel Sjargoenov persoonlijk, omdat hij aan bekendheid wint, als de partij Rechtvaardig Rusland, die zo actief meedoet aan de verkiezingsstrijd en onafhankelijkheid heeft kunnen tonen. Ik ben zelf flink opgelucht te zien dat in de week dat Jakimenko tot staatssecretaris van jeugdzaken gekozen wordt de invloed van hem en zijn weldoeners niet zo groot is dat ze de opkomst van een politiek talent dat niet uit de Nasji school komt kunnen saboteren.

Inflatie

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=812842
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=812891
http://www.rg.ru/2007/10/11/inflyaciya.html
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=814074

Kommersant grapt zuur over de 'grote oktober inflatie'. De groei van de prijs voor het standaard consumentenmandje was in september de hoogste sinds 1990. Met de 0,5% van de maand september is de verwachting voor het eind van het jaar van 8% al bereikt. Er wordt nu gesproken over 9 tot 10% inflatie in 2007.

Het zijn vooral de basis voedselproducten die de prijs omhoog jagen. Het ministerie van economische ontwikkeling gaat daarom een uitvoerheffing van 10% invoeren op tarwe en gerst. Door de stijging van wereldprijzen, volgens de Russen het gevolg van de dalende subsidies voor Europese boeren, is het voor Russische producenten voordeliger geworden om te exporteren. Waarschijnlijk wordt de invoerheffing op melkpoeder verlaagd.

Het ministerie van landbouw heeft de opdracht gekregen de melk en vleesproductie op te krikken. Snelle resultaten kunnen echter niet verwacht worden. Ook moet de federale antimonopolie dienst regionale markten beter gaan controleren op prijsafspraken.

Het consumentenvertrouwen daalt lichtjes. Dit is opvallend omdat volgens de gegevens van Rosstat de inkomens de laatste jaren gemiddeld met 25% stijgen (17% na inflatiecorrectie). Het verlangen tot consumeren groeit blijkbaar sneller dan de reële inkomens. Overigens verschilt het consumentenvertrouwen enorm per leeftijdscategorie. Jongeren zien de economie een stuk rooskleuriger in dan hun ouders en grootouders.

Centrale Bank

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=813189
http://www.expert.ru/articles/2007/10/10/banki/
http://www.rg.ru/2007/10/12/centrobank.html

De Russische bankwereld staat van twee kanten onder druk. Ten eerste zijn Russische banken erg afhankelijk van buitenlands krediet wat de Russische economie afhankelijk maakt van internationale schommelingen. Na de crisis op de Amerikaanse hypothekenmarkt werd het voor Russische banken duurder om buitenlands krediet aan te trekken. Ten tweede is er de dalende handelsbalans. Het saldo op de handelsbalans daalde in de eerste helft van 2007 met 17%. Dit betekent dat de Russische Centrale Bank in de toekomst minder geld heeft om aan Russische banken te lenen.

De Centrale Bank reageert met een verdubbeling van de lijst van bedrijven wiens aandelen als onderpand kunnen dienen voor het verkrijgen van krediet bij de Centrale Bank. Op de lijst staan nu 60 ondernemingen, waarvan 25 banken. Daarnaast krijgen banken gedurende een korte periode iets meer bewegingsruimte. Vanaf 11 oktober is gedurende drie maanden de norm voor de minimale verhouding tussen verplichte reserves en uitstaande verplichtingen in roebels verminderd van 4 naar 3%. Voor verplichtingen in buitenlandse valuta of verplichtingen deels in roebels, deels in buitenlandse valuta daalt het percentage van 4,5 naar 3,5%.

Woordvoerder van de CB Iljoekajev zegt dat de Centrale Bank op dit moment 42 miljard euro op zak heeft voor de herfinanciering van leningen van banken. Het ministerie van financiën denkt nog een kleine 6 miljard euro die straks in instituten zoals het woningbouwfonds, de ontwikkelingsbank , Rostechnologie en Rosatom gestopt wordt bij banken te kunnen onderbrengen.

Er volgt echter geen rentebesluit. De CB zegt dat de banken maar moeten wennen aan de hogere rentevoet voor interbancaire leningen (waarmee van buitenlandse banken wordt geleend.) Ook zegt Iljoekajev dat de liquiditeit op de bancaire markt in de wintermaanden altijd wat stroperiger is. Niets nieuws onder de winterzon dus. Andere economen zien Iljoekajev toch een beetje als een mooi weer prater: Rusland moet snel zelf gaan produceren want met die stijgende import smelten de petrodollars als sneeuw voor de zon.

Kazachstan

http://www.expert.ru/articles/2007/10/12/kazaxi/

Kazachstan is in paniek, schrijft Ekspert. Ten gevolge van de internationale financiële crisis rond Amerikaanse hypotheekmarkt, kwamen de Kazachstaanse banken in de problemen met het herfinancieren van hun kredieten. Banken konden niet langer hypotheken verstrekken. Ook de bouwsector stagneerde door een gebrek aan krediet. De nationale bank hielp de banken met 11 miljard dollar, maar dit was 'olie op het vuur' voor internationale investeerders. Zij verkochten grote partijen staatsobligaties en aandelen in Kazachstaanse bedrijven. Sommige aandelen daalden 30 tot 40% in waarde. Dit alles leidde ertoe dat Standard & Poor's hun rating van Kazachstan verlaagden. Lage ratings hebben natuurlijk weer hun invloed op de instroom van buitenlands kapitaal.

Standard & Poor's richt zich op de dalende reserves van de nationale bank van Kazachstan (van 23 tot 18 miljard dollar), de verhoging van de rentevoet voor interbancaire leningen van 6 naar 9% en een gemiddelde groei van de rente op consumentenleningen van gemiddeld 2%.

President Nazarbajev noemt de waardering van Standard & Poor's niet objectief en zelfs speculatief: ' Kazachstan heeft de hoogste groeicijfers ter wereld en een stabiele banksector.'

De president heeft de regering en het Kazachstaanse staatsfonds Kazyna de opdracht gegeven om voor zo'n 4 miljard dollar aan aandelen van Kazachstaanse bedrijven te verkopen. Deze 4 miljard wordt aan banken beschikbaar gesteld voor kredieten aan bouwbedrijven en het midden- en kleinbedrijf en bedrijven werkzaam in de innovatieve industrie. De door Ekspert geïnterviewde expert denkt echter dat Kazachstan beter haar munt kan devalueren. De genoemde acties kunnen immers leiden tot een verdere daling van internationale ratings zoals die van Standard & Poor's.

Ontwikkeling regio's

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=812838
http://www.rg.ru/2007/10/12/pytin.html

De president sprak met gouverneurs en ministers in Oefa. De taak van het aantrekken van investeringen verplaatst zich van het ministerie van economische zaken naar het niveau van de regio zelf in coördinatie met het ministerie van Kozak. Kozak schrijft op dit moment een basisdocument: 'de strategie voor de ontwikkeling van het land'.

'Het is de taak van de regio om investeerders aan te trekken. Dit doen zij in de eerste plaats door zelf voor een goede infrastructuur te zorgen', kouwde de president zijn protegé voor. 'Investeerders moeten niet lastig gevallen worden met verzoeken tot het bouwen van sociale infrastructuur. Dit moet de regio zelf doen. Inmiddels zijn federale instituten voor het verkrijgen van financiële middelen voor handen. (bijvoorbeeld federale fonds voor woningbouw) Gouverneurs moeten niet langer op cadeautjes uit het centrum wachten maar zelf investeerders aantrekken en voor de bouw van sociale infrastructuur leren hoe de federale instituten te gebruiken. Het federale centrum moet af leren om de regio's handmatig te willen besturen. Alles moet gaan via mechanismes.

Gouverneur Tarkhov zei de president dat hij meer ruimte zou willen hebben om investeerders belastingvoordelen te bieden. Dat kan nu niet omdat significante belastingen federaal geregeld worden. Voor Poetin is dit een gepasseerd station.

Sotsji

http://www.expert.ru/articles/2007/10/11/olymp/

Expert zet de structuren betrokken bij organisatie Winterspelen op een rijtje. Het valt de auteur op dat de Russen voor drie organisaties kiezen waar de Chinezen er maar één nodig hadden. Wellicht is het met drie organisaties beter controle houden op de geldstromen dan één, zo redeneert het artikel.

De presidentiële raad voor sport en de voorbereiding op de Olympische spelen bestaat onder andere uit premier Zoebkov, vicepremier Zjoekov, minister Kozak en hoofd van de presidentiële administratie Sobjanin. Zij houden zich bezig met het voorbereiden en invoeren van juiste wet- en regelgeving alsmede de uitgifte van overheidssubsidies voor sporters e.d. De Amerikanen moeten uiteraard verslagen worden.

Het overheidsbedrijf 'Olimpstroi', geleid door uitvoerend directeur Semen Vainsjtok (CEO ex-transneft) en een raad van toezicht die geheel door de regering wordt aangewezen, gaat Olympische objecten bouwen: sportcomplexen en infrastructuur, maar ook objecten voor de verzekering van de veiligheid en de bescherming van het milieu.

Als derde is er het organisatiecomité, voorgezeten door vicepremier Zjoekov, dat de organisatie van de spelen met het IOC coördineert. Dit organisatiecomité is in naam van de regering van Rusland verantwoordelijk voor het eindresultaat.

Dan is er ook nog de Doema die op dit moment werkt aan een speciale wet die een hele reeks aspecten reguleert: belastingheffing, controle op in- en export, de visa verstrekking en de onteigening van grond voor de bouw van Olympische objecten.

Vooral over het laatste moet goed nagedacht worden. Het is immers een ideaal instrument voor zelfverrijking. Het voorstel ziet er nu als volgt uit: Olimpstroi wijst 30 bedrijven aan die gemachtigd zijn de grond te taxeren. De eigenaar kiest een taxateur uit dit lijstje. Op deze wijze wordt wel veel vertrouwen gesteld in de eerlijkheid van Olimpstroi, schrijft Ekspert. 'Er kunnen potentieel immers miljarden dollars verduisterd worden.'

Demonstraties

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=814185

Russische mensenrechtenorganisaties presenteerden een rapport dat stelt dat 2007 het jaar is van de massale inbreuk op de recht op de vrijheid van samenkomst. 'Onze wet over demonstraties en manifestaties is een van de meest liberale in Europa maar in de praktijk is ons land ver van de europese standaard, 'zei een woordvoerder van de opstellers van het rapport. De organisatie 'Legal Team' werd opgericht tijdens de G8 top in St. Petersburg. Na een blik op hun website vind ik dat ik ze best als Russische anti-globalisten mag typeren. Jonge aanwas bovendien.

Woordvoerders van de Maatschappelijke Raad die ook een dergelijk rapport opstellen willen de conclusie dat 2007 een uitzonderlijk jaar is niet delen: 'Het recht van de burger op vrijheid van samenkomst werd vroeger ook al geschonden. Het is een probleem dat al veel langer bestaat', zegt Koetsjerin, woordvoerder van de maatschappelijke commissie voor de controle van politieorganen.