5/21/07

Groei industriële productie daalt

18/05/2007
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=766467

De groei van de industriële productie is in april afgenomen tot 4,6%. Inde voorgaande drie maanden observeerde Rosstat een groei van 8%. Experts maken zich geen zorgen en spreken van een terugkeer naar een normaal niveau.

De groei van de verwerkingsindustrie daalde tot 7% in april van 12.5% in maart en 14% in februari. De groei van de delfstoffenindustrie daalde tot 2% in vergelijking met 3.8% in maart en 4.3% in februari. Het verschil in groeipercentages tussen beide industrieën laat zien dat de Russische economie in de breedte groeit.

Analisten van Renaissance Capital en Troika Dialog noemen de groeidaling volkomen verwacht. Deze groeicijfers dichter liggen bij de prognoses voor het eind van het jaar. De abnormaal hoge groeicijfers voor de eerste maanden van dit jaar waren volgens hen vooral het resultaat van een verlaat effect van twee tot drie jaar geleden gemaakte investeringen.

Goldman Sachs is iets ongeruster. Hun expert wijst erop dat april ook nog eens een extra werkdag had. Dit komt wellicht omdat ze zelf het hoogste groeipercentage voor 2007 voorspelden. Namelijk 7%. Renaissance Capital (5.5%) en Troika Dialog (6%) waren al voorzichtiger. Het ministerie van economische ontwikkeling verwacht overigens maar 4.3% groei. (In 2006 was de 3.9%)

Sommige sectoren blijven het zeer goed doen. De productie van gasturbines groeide met 10.6%, stalen pijpen met 20% en verrijdbare kranen met 31.1%.

Procureur Tsjetsjenië onder vuur

17/05/2006

http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=766117

De regionale ombudsman voor mensenrechten in Tsjetsjenië, Noerdi Noechazjijev, beschuldigt de door het federale ministerie van binnenlandse zaken aangewezen procureur van de republiek van ‘een misdadig gebrek aan daden ter bescherming van de lokale bevolking’.

Procureur Koeznetsov zou volgens Noechadzjiev zijn verantwoordelijkheid verzaakt hebben. Van 229 goed gedocumenteerde schendingen van burgerrechten waarbij veiligheidsorganen betrokken zijn is er geen enkele zaak tot de rechter gebracht. Hij zet de ‘Rus’ weg als een carrièrejager die ‘als kolonel naar Tsjetsjenië is gekomen om er als generaal te vertrekken’.

De procureur denkt dat de president Ramzan Kadyrov achter de beschuldigingen zit. Hij zou zijn eigen mannetje op de procureurstoel willen zetten. ‘Ons werk kent natuurlijk veel gebreken, maar de laatste tijd hebben we tientallen zaken van mensenrechtenschendingen en corruptie onder hoge ambtenaren voor de rechter gebracht.’

Een woordvoerder van de Tsjetsjeense vestiging van de mensenrechtenorganisatie Memorial steunt de procureur. “Koeznetsov is de eerste procureur waarbij men begonnen is om iets te doen. Voor zijn komst was de situatie aanmerkelijk slechter en niemand maakte zich ergens druk om.’ Ze sluit niet uit dat men Koeznetsov weg willen jagen.

Medewerkers van Koeznetsov brengen een zaak in herinnering waarbij de procureur een vriend van president Kadyrov wilde vervolgen. De rechter verklaarde de zaak uiteindelijk onontvankelijk. Koeznetsov maakte echter geen vrienden.

Kommersant merkt op dat het onderzoeksbureau van de procureur het enigste niet door de Tsjetsjeense president gecontroleerde politie orgaan in de republiek is. De krant impliceert dat tegenstanders van de Russische aanwezigheid in de republiek daar ook eens aan moeten denken.

Gouverneur maakt gebaar naar stad

15/05/2007
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=765007

Kommersant bericht dat gouverneur Matvienko 70% van de straatreclame uit de stad van Sint Petersburg gaat verwijderen. Reclame schaadt niet allen het aanblik van de stad maar ook de verkeersveiligheid.

De aankondiging kwam nadat Poetin tijdens een bezoek had geklaagd dat de stad door reclame uitingen verpest werd. Een slimme zet van de president. 96% van de inwoners van Sint Petersburg steunt het voorstel. Recente demonstraties vonden een groot deel van hun aanhang in een algemene stemming dat het stadsbestuur het historische aanblik van de stad verkwanseld.

In het kader van de nieuwe wet over reclame heeft de gemeente pas 500 vergunningen verleend voor het plaatsen van reclame. Er hangen echter ongeveer 20.000 reclamedragers aan muren en boven straten. Een goed moment voor een grote schoonmaak dus. De zeer grote formaten verdwijnen helemaal. Formaten tot 3 x 6 meter mogen worden vervangen door kleinere versies.

De schade voor de reclamemarkt wordt geschat op 75 tot 100 miljoen dollar. De lokale overheid zelf verliest ongeveer 40 miljoen dollar aan inkomsten. In Moskou werden in de lente van 2006 al 227 borden boven en naast de snelweg verwijderd. De exploitanten werd toen nog een alternatieve plaats aangeboden.

Burgemeester Samara zet Kasparov schaak

17/05/2007
http://www.expert.ru/articles/2007/05/17/nesogl/
http://www.expert.ru/articles/2007/05/21/mns/

http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=765270

Ekspert publiceert een interessant artikel over de bestuurlijke besluitvorming rond het toestaan van de protestmars in Samara tijdens de Rusland-EU top. Burgemeester en gouverneur stonden lijnrecht tegenover elkaar.

In Samara werd er voor het eerst een compromis bereikt tussen de lokale overheid en de organisatoren van ‘de mars van hen die niet akkoord gaan’. Ekspert betwijfelt dat internationale druk de hoofdreden was voor het toelaten van de demonstratie. Het blad prijst het compromis als een persoonlijke overwinning van burgemeester Tarchov.

Ekspert bekritiseert de lokale overheden al maanden voor hun ‘domme’ reacties op de provocaties van Kasparov en kornuiten. In Tarchov herkennen de journalisten eindelijk een Russische bestuurder die wijs en bekwaam reageert op de provocaties. Helaas zijn er ook bestuurders zoals aartsrivaal Titov.

Tarchov zat in een lastige positie. Wanneer hij de mars zou verbieden en de ME zou loslaten dan zou hij door de Russische en internationale pers omschreven worden als een persoon met lak aan mensenrechten. Daarnaast zou hij ook het Kremlin schade berokkenen. Tarchov wil met oog op zijn verder carrière niet in verband worden gebracht met een uit de hand gelopen demonstratie tijdens een internationale top in zijn stad.

Toegeven aan de door de organisatie verzochte route kon ook niet. Volgens Ekspert zou het Kremlin geen precedent willen scheppen waarbij de organisatoren van ‘de mars van hen die niet akkoord gaan’ hun wil kunnen opleggen aan de lokale overheden.

Eén van de lokale organisatoren is de dochter van de hoofdredacteur van de plaatselijke Novaja Gazeta en een goede vriend van Tarchov. Op basis van deze informele contacten – typisch voor de provincie voegt Ekspert toe - kon er een compromis bereikt worden. De demonstratie zou op de verzochte plaats mogen starten maar zou vervolgens via een andere route lopen waarbij het verkeer minder hinder zou vinden.

Na het bereiken van het compromis namen de wederzijdse provocaties af. Niet voor lang echter schrijft Ekspert. Tarchov’s politieke tegenstander is gouverneur Titov. ‘Wanneer Tarchov tegen kolchozen is dan is Titov zonder twijfel voor’, kenmerkt het artikel de verhouding tussen beide mannen. Titov, baas over de regionale politieorganen, begon opnieuw activisten en journalisten op te pakken. Volgens Ekspert zal hij alles doen om te voorkomen dat Tarchov politiek succes boekt als de eerste bestuurder die verstandig weet om te gaan met het fenomeen ‘de mars van hen die niet akkoord gaan’.

Kommersant bericht over de dagen voor de mars: ' De aanhoudingen duren voort. Dit terwijl de mars officieel is toegestaan.' ... 'Niemand kan zeggen wie het commando geeft voor de onderzoeken naar de oppositionisten; de politiecommandant, de regionale overheid of de federale structuren? Het lijkt erop dat zowel de regionale afdeling van binnenlandse zaken als de regionale overheid de politie van Samara niet kunnen controleren.'

In een vervolgartikel van vandaag bericht het blad over de dag zelf. Titov heeft zich gedragen. Tarchov heeft het klusje geklaard: een bescheiden optocht van 500 demonstranten zonder opstootjes. Honderden journalisten verveelden zich.

De journalisten van Ekspert twijfelen of Kasparov wel echt naar Samara had willen komen. Nu het provocatieve aspect van de demonstratie geneutraliseerd was moest Kasparov wel zelf tot actie overgaan. Met zijn stunt op het vliegveld van Moskou haalde hij alsnog de internationale media.

Voor juni zijn er drie nieuwe marsen aangekondigd: Sint Petersburg, Moskou en Voronezj. Volgen de lokale bestuurders Tarchov’s voorbeeld?

Mentaliteitsverandering adoptiebeleid stokt bij lokale ambtenaar

16/05/2007

http://www.rg.ru/2007/05/16/deti.html

Rossiiskaja Gazeta bericht over het nieuwe beleid om adoptie van weeskinderen te bevorderen, Waarom gaat het zo moeizaam?

In het nieuwe federale programma ‘De kinderen van Rusland 2007-2010’ staat omschreven hoe in drie jaar tijd 72% van de nu in weeshuizen woonachtige weeskinderen bij gezinnen moeten worden ondergebracht. De krant verwondert zich dat het zo lang heeft moeten duren voor een dergelijk doel gesteld werd. Pas na persoonlijke woorden van de president waren de ambtenaren bereid wat te gaan doen.

Het programma draait met name om zowel eenmalige als periodieke financiële vergoedingen voor adoptiegezinnen. Een selectie van ingestuurde vragen en het antwoord van een expert wijzen op veel problemen in de praktijk.

Een adoptiemoeder krijgt geen financiële vergoeding omdat ze het kind in een andere stad geadopteerd heeft. Dit staat inderdaad niet goed in de wet omschreven, zegt de expert. Op dit moment is het niet duidelijk wie – het adoptieorgaan in de regio van het weeshuis, of dat in de regio van het adoptiegezin – de verantwoordelijkheid draagt en wie de subsidies moet uitbetalen.

Een andere vrouw heeft al zeven maanden een pleegkind in huis. Zij wil het kind adopteren maar volgens het lokale adoptieorgaan kan dat niet. De expert zegt het probleem te kennen. In de desbetreffende Saratov regio zijn 6500 kinderen ondergebracht bij pleeggezinnen terwijl er maar 29 kinderen geadopteerd zijn. Het faciliteren van adoptie is voor de lokale ambtenaren veel meer werk. Bovendien is het duurder. Ze zijn kortom lui en vrekkig.

Twee ander ingezonden brieven wijzen op soortgelijke praktijken. Een inwoner van Volgograd klaagt dat er kosten berekend worden voor de medische controles nodig in de adoptieprocedure. Onwettig zegt de expert. Een ander heeft geen eenmalige toename gekregen omdat het kind al zes jaar was. Iedereen zou de toelage moeten krijgen klinkt het antwoord.

Een andere brief toont de invloed van de lokale adoptieorganen. Een pleegmoeder wil een invalide meisje adopteren. Dit kan volgens het lokale orgaan niet omdat er ook gezonde kinderen zijn. De expert zegt dat beslissingen van de lokale organen alleen in de rechtszaal betwist kunnen worden.

De krant vat het nog eens samen. Er is een sprake van een beleidsverandering van internaat naar adoptie. Adoptiegezinnen zijn onze helden, zegt een vertegenwoordiger van het Ministerie van Onderwijs. D e lokale adoptieorganen zouden hen op handen moeten dragen. De lokale ambtenaren zijn echter vaak liever lui dan moe, impliceert Rossiiskaja Gazeta.

Ontwenning met zachte hand

16/05/2007
http://www.rg.ru/2007/05/16/alkogol.html

Marktleiders in de alcohol branche hebben afgesproken om de productie van wodka en andere sterke dranken stapsgewijs te verminderen. Het aandeel wordt vervangen door wijn en andere zwak alcoholische dranken.

Rossiiskaja Gazeta prijst de branche voor het nemen van hun sociale verantwoordelijkheid. De Unie van Deelnemers aan de Alcoholmarkt hoopt dat het gebruik van alcohol over 15 jaar kardinaal verandert is. Er is goede hoop omdat het proces dit maal niet geïnitieerd wordt door verboden maar door een geleidelijke verplaatsing van het aanbod, consumentengedrag en de propaganda van een gezonde levensstijl.

De veranderingen zullen stapsgewijs uitgevoerd moeten worden zodat er geen gebrek aan sterke drank ontstaat en verschillende sociale groepen eenvoudig aan kwalitatief goede drank kunnen blijven komen. Eerdere droogleggingen leiden slechts tot een groei van illegale productie met de gezondheidsgevolgen van dien.

Het gebruik van wijn is sinds 1980 drie maal gedaald. Het gebruik van bier groeide echter drie maal. Er wordt nu 10 maal zoveel bier gedronken als wijn. Daarnaast zijn de breezers en aanverwanten enorm in populariteit gegroeid.

Onderzoeksbureau Romir onderzocht de stemming in de samenleving. ‘Niet alleen 92% van de vrouwen maar zelfs ook 78% van de mannen en 75% van de jongeren tussen 18 en 24 jaar noemt de situatie rond het alcoholgebruik kritiek. ‘Het is te eenvoudig om aan sterke drank te komen’ ‘Er is te veel reclame voor sterke drank en te weinig propaganda voor een gezonde levensstijl’ Ook de economische situatie van de afgelopen decennia en de teloorgang van normen en waarden worden genoemd als oorzaken van overmatig drankgebruik.

Verbod Gay parade

16/05/2007
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=765684

Kommersant bericht dat de Moskouse overheid de gay-parade, gepland voor 27 mei, heeft verboden. Ze geven toe aan de vele verzoekschriften van burgers en het dreigement van orthodoxe groeperingen dat zij ‘lichtblauw (shorthand voor homoseksueel) bloed zullen laten vloeien’. De organisatoren van de parade zeggen niet bang te zijn. De demonstratie gaat door.

Volgens het veiligheidscomité van de Moskouse overheid overtreed de gay parade artikel 17 van de constitutie waarin staat dat ‘de realisatie van de rechten en vrijheden van de mens en de burger niet de rechten en vrijheden van andere mensen mogen treden.’ De organisatie wijst erop dat de actie niet gepland is als een schokkerend carnaval maar een bescheiden demonstratie voor een tolerante houding ten opzichte van seksuele minderheden.

Een politicus van de partij van Zjirinovski noemt het verbod een enorme fout. ‘De reputatie van ons land krijgt weer een klap.’ Zelf zal hij echter niet meelopen. ‘Dat zou zeer ongepast zijn voor een parlementariër.’ Kommersant verwacht overigens honderden internationale gasten waaronder Europarlementariërs.

Vorig jaar verbood burgemeester Loezjkov de parade ook al. Hij noemde het toen ‘een zaak van satanisten’. De demonstranten werden vervolgens belaagd door de ME en orthodoxe groeperingen. Gedurende het afgelopen jaar is Loezjkov zwaar bekritiseerd door zijn collega’s uit Berlijn, Londen en Parijs. Zonder resultaat blijkbaar.