1/5/08

Verdeling parlementsposten

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?docsid=837884
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?docsid=838266
http://www.rg.ru/2007/12/25/kobzon-govoruhin.html
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?docsid=839671

Het nieuwe parlement kent 32 comités. Elk van de drie ‘oppositiepartijen’ heeft het voorzitterschap van twee commissies toegewezen gekregen. In het vorige parlement leverde de fractie van Verenigd Rusland alle commissievoorzitters. Eerst zou het parlement pas in januari bijeenkomen. Poetin eist echter dat zijn beloftes voor een verhoging van de uitkeringen (14%) en de salarissen voor dienstplichtigen (18%) per 1 februari ingaan. De wetmakers moeten daarom voort maken. Kommersant gaat er ook vanuit dat het Poetin is geweest die VR verplicht heeft om de voorzitterschappen van de commissies te delen.

Er ontstond een relletje rondom de persoon van Jozef Kobzon, ten tijde van Brezjnev de ‘officiële stem van de Sovjet Unie’. In het vorige parlement was hij voorzitter van de commissie voor cultuur. De partijleiding van Verenigd Rusland koos dit keer echter voor de jurist met een ambtenaarsverleden, mijnheer Ivlijev. Wellicht in ruil voor eerder verleende diensten? Velen die de cultuur een goed hart toedragen spreken van schande. Een vrouwelijke parlementariër van de KPRF: “Kobzon is niet gewoon een parlementariër, hij is volksbezit.” Gryzlov hield zijn poot stijf, beargumenterend dat iemand met meer kennis van de wet dit keer de voorkeur krijgt en dat Ivlijev en Kobzon een goed tandem zullen vormen. Zjirinovskii benoemde de bluf van de muitende parlementariërs: “Wie het er niet mee eens is, kan zijn zetel inleveren. Er zijn anderen die uw plaats willen. Er staat een lange rij.”

Nobelprijswinnaar en communist Zhores Alferov kreeg als oudste parlementslid de eer om de eerste vergadering te openen. Het champagneglas heffend maakte hij duidelijk voor wie zijn partij opkomt: “De rand van dit glas, waarin we de champagne schenken, symboliseert het verschil in inkomsten tussen de rijkste en de armste 10% van de bevolking. Om het probleem op te lossen moeten we het glas breken.”

No comments: