1/5/08

Overheidsbestedingen

http://www.expert.ru/articles/2007/12/11/zakupka

Volgens gegevens van het gilde van Russische specialisten op het gebied van overheid- en gemeentelijke aanbestedingen voldoet 60 tot 80% van de door de overheid uitgevoerde tenders niet aan de in oktober 2007 ingestelde wet voor overheidsbestedingen. In ruim de helft van de gevallen komt dit door incompetentie van de ambtenaren en in ‘slechts’20% van de gevallen is er sprake van corruptie. Een nieuwe wet moet tenders transparanter maken. Zo moeten alle gegevens op het internet in te zien zijn en mogen er geen barrières bestaan voor deelnemers uit andere provincies. Ekspert vermeldt ook dat Poetin tijdens een ontmoeting met de Raad voor Handel en Industrie over de noodzaak van een onafhankelijke organisatie die de kwaliteit van overheidsaanbestedingen controleert.

No comments: