1/5/08

Ingoesjetië en ‘War on Terror’

http://www.expert.ru/printissues/expert/2007/46/territoriya_straha/

Expert publiceert een lang artikel over de situatie in Ingoesjetië, de republiek die sinds enkele maanden de plaats van Tsjetsjenië als brandhaard nummer 1 heeft overgenomen. Opvallend aan dit artikel vind ik het gebruik binnen een Russische context van het argument, bekend uit de kritiek op de ‘War on Terror’, dat de gebruikte methodes leiden tot een aanwas van ‘terroristen’.

Zo proberen de veiligheidsstructuren in Ingoesjetië (en elders in de Kaukasus) te onderzoeken welke personen, families of dorpen de strijders ondersteunen. Zo worden er bijvoorbeeld lijsten opgesteld van personen die moskees bezoeken. Tijdens huiszoekingen krijgen mensen de keus om andere personen aan te geven in ruil voor het niet vernielen van hun huisraad. De willekeur in de jacht leidt er toe dat mensen met oorspronkelijk vreedzame levens gedwongen worden hun verblijfplaats te ontvluchten. Veel van dit soort personen komen terecht bij familie in andere dorpen, maar anderen vluchten de bergen en bossen in en worden daar gerekruteerd door extremistische groeperingen, schrijft Ekspert.

No comments: