1/5/08

Rechtvaardig Rusland

http://www.expert.ru/topics/130427/
http://www.rg.ru/2007/12/26/duma.html

Sinds het op de valreep een plaats in het parlement heeft veroverd, is de partij Rechtvaardig Rusland met een tweede leven begonnen. Partijleider Mironov zegt verregaande gesprekken te voeren met de Agrarische Partij. Deze partij haalde tijdens de verkiezingen iets minder dan 3% van de stemmen. Plotnikov, de leider van de agrariërs, zegt dat er van een verenigingsproces nog geen sprake. Hij wil eerst de verschillende mogelijkheden, inclusief samenwerking met VR, aan zijn achterban voorleggen.

Mironov, de partijleider van RR, wil uiteindelijk alle linkse partijen inclusief de KPRF verenigen. De KPRF wil bij monde van Zjoeganov wil daar niets van weten. Beide partijen vinden elkaar echter wel in wetsvoorstellen voor een progressieve belastingschaal (hoge inkomens betalen relatief meer belasting, JM) en een belasting op luxeartikelen.

Ook vanuit de hogere regionen van de macht lijkt het project voor een partijbestel met twee of drie grote partijen, waaronder een linkse/sociaal democratische partij, opnieuw opgepakt te worden. Nu de verkiezingen voorbij zijn en de voortgang van het beleid gewaarborgd lijkt, is blijkbaar zelfs Verenigd Rusland geneigd of geïnstrueerd om Rechtvaardig Rusland de ruimte te geven. Oleg Morozov, van VR vertelt Rossiiskaja Gazeta: “We mogen nu wat ontspannen en denken over een tweede grote invloedrijke partij. … Het is toch paradoxaal. Er is in Rusland nog steeds geen sociaal democratische partij geworteld om de eenvoudige reden dat er te veel personen zijn die dat willen. Bovendien vinden deze pogingen altijd plaats vanuit ‘een politiek project’ en niet vanuit daadwerkelijke partijvorming. We zullen zien of Rechtvaardig Rusland uitgroeit tot de Russische sociaal democratische partij. De voorwaarden zijn er.

No comments: