1/5/08

Sociaalgeografische verschillen in verkiezingsuitslag

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?docsid=836421

Dmitri Kamyshev, sociaal geograaf bij het RAN, spreekt over een ‘zone van verhoogde electorale bestuurbaarheid’. Zijn onderzoek kijkt in welke 20 regio’s de uitslag voor de winnende partij het hoogst is en in welke 20 regio’s deze uitslag het laagst is. Het verschil is groot. In de groep regio’s waar Verenigd Rusland bij de parlementsverkiezingen van 2007 de meeste stemmen kreeg, verzamelde de partij 80,7% van de stemmen. In de groep van 20 regio’s waar VR het laagst scoorde, is dit gemiddeld 55,3%.

Tot de tweede groep behoren de grote steden en geürbaniseerde regio’s; ‘ontwikkeld Rusland’. Tot de eerste groep; de ‘nationale republieken’ en het platteland van de ‘Russische’ provincies.

Binnen de groep regio’s, waar de bestuurlijke invloed op de verkiezingsuitslag traditioneel groot is, lijkt de effectiviteit van de ‘administratieve druk’ toegenomen. Kamyshev noemt als voor beeld een kiesdistrict in Karatsjaevo-Tsjerkessie waar alle 17.779 inwoners op Verenigd Rusland hebben gestemd. De ‘zone’ lijkt zich ook uit te breiden. Ook kiesdistricten op het platteland van regio’s, die traditioneel niet tot de ‘zone van verhoogde electorale bestuurbaarheid’ behoren, zoals Tjoemen, Penza en Rostov, scoorden bij deze verkiezingen percentages van boven de 90%.

No comments: