1/5/08

Procureur en Onderzoekscomité

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocID=836537
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocID=838631
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocID=839995

In september dit jaar werd de Onderzoekscommissie losgekoppeld van de Generaal Procureur (deels vergelijkbaar met Nederlands OM, JM). Zo werd de taak van onderzoek/opsporing gescheiden van het toezicht op de kwaliteit van onderzoek/opsporing en de andere taken van de Generaal Procureur zoals vervolging.
De takenverdeling leidt nog tot veel onduidelijkheid. Onduidelijkheid ontstaat bijvoorbeeld, wanneer de Onderzoekscommissie denkt een strafbaar feit te kunnen bewijzen, dit in de media brengt en de Generaal Procureur vervolgens oordeelt dat er geen voldoende bewijs is om een zaak aan te spannen. Dergelijk beslissingen lijken dan snel politiek gemotiveerd of een teken van een strijd tussen de Generaal Procureur en het Onderzoekscomité.

De zaak ligt nog een stukje ingewikkelder. Een deel van de ‘rechercheurs’ van de Onderzoekscommissie hebben namelijk een arbeidsverleden bij de FSB. Het valt Kommersant op dat vooral door deze personen aangespannen zaken worden afgewezen door de GP. Je zou kunnen concluderen dat de GP en de FSB beide proberen hun invloed op de Onderzoekscommissie te maximaliseren.

Recent kondigde de plaatsvervangend Generaal Procureur, Viktor Grin, aan dat hij binnenkort een groot onderzoek wil uitvoeren naar de kwaliteit van het werk van de Onderzoekscommissie. In het kader van de functie van toezicht dat de GP heeft, is dit een legitiem voornemen. Maar, omdat de Onderzoekscommissie effectief pas drie maanden functioneert, lijkt het onderzoek al snel op een poging van de GP om de Onderzoekscommissie voordat het goed en wel aan werk is in een slecht daglicht te zetten.

Saillant detail is dat Bastyrkin, het hoofd van de Onderzoekscommissie, al enkele malen tevergeefs bij de GP, Tsjaika, heeft aangeklopt voor meer geld om zo de goede mensen te vinden voor de vele nog openstaande vacatures. Daarnaast heeft hij ook enkele personen afgewezen, van wie de GP graag wilde dat ze bij de Onderzoekscommissie zouden gaan werken. Eén van hen, Viktor Nasedkin, werd genoemd als degene die het onder zoek naar het functioneren van de Onderzoekscommissie zou gaan leiden.

Een week later lijkt het erop dat de Onderzoekscommissie de aanval heeft afgeslagen. De controle is uitgesteld tot de lente van 2008. Kommersant betwijfelt ook die datum en speculeert dat de initiator van het proefballonnetje, Viktor Grin, binnenkort wordt weggepromoveerd.

Generaal Procureur Tsjaika noemt het conflict een ‘verzinsel van journalisten’. Hij erkent wel dat er organisatorische problemen zijn. Zo stelt hij voor de last van de Onderzoekscommissie te verminderen door de verantwoordelijkheid voor het onderzoek naar gevallen van lichte en middelzware misdaad bij ‘organen van vooronderzoek’ zoals de politie en de douanedienst te leggen.

No comments: