1/5/08

Nieuwe mensenrechtenorganisatie

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=835253

“Tsjelovek en zakon”, ‘mens en wet’ is de naam van een nieuwe mensenrechtenorganisatie gesteund door de Maatschappelijke Raad. Oprichter Vladislav Grib, tevens president van de Russische Unie voor Juristen : “ Wij hebben voldoende kracht en invloed om een effectieve controle op het gedrag van de rechtshandhavende organen in te stellen. Wij zullen juristen aantrekken en het professionalisme van de mensenrechtenbeweging in het land verhogen. Het woord mensenrechtenactivist heeft een negatieve bijklank gekregen en dat willen wij herstellen met beroemde acteurs en sporters, die het image van de mensenrechten zullen verbeteren.

In het organisatiecomité zitten onder andere de priester Georgii Rjabykh, de televisiester Oksana Fedorova, de secretaris van de Unie voor Journalisten Mikhail Fedotov, de president van de belangenvereniging voor het kleinbedrijf, OPORA, Sergei Borisovitsj en de president van de Moskouse Raad van advocaten Henri Reznik.

Aleksandr Brod, ook lid van organisatiecomité en hoofd van Moskouse bureau voor Mensenrechten: “De nieuwe organisatie is niet van plan te concurreren met de ‘oppositionele’ mensenrechtenactivisten. We willen niemand neutraliseren of wegduwen. Niemand slaat contacten met de veteranen van de mensenrechtenbeweging af. Het is ons idee om de mensenrechtenbeweging nieuw leven in te blazen. De methodes van het dissidententype en appèls aan het westen hebben hun nut niet bewezen. Wij zullen niet bekritiseren maar samenwerken. “

Lev Panomarjev, ‘veteraan’ van Za Prava Tsjeloveka: “Ik ben bang dat dit alles tot niets zal leiden. Mensenrechtenactivist is immers een roeping, geen beroep. Maar als de miljoenen mensen, die hulp nodig hebben, een beetje geholpen kunnen worden, dan is dat goed.”

Oleg Orlov, ‘veteraan’ bij Memorial: “Wij waren altijd bereid tot een dialoog met de overheid. Daarom ben ik verbaasd over deze beschuldiging jegens onze onconstructiviteit. Het is eerder zo dat de overheid niet altijd tot een dialoog met ons bereid was. “

No comments: