1/5/08

‘Poetin’s geschiedenisboek’

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=840253

Kommersant meldt dat het Ministerie voor Onderwijs een aanbeveling heeft uitgegeven voor het tekstboek ‘de geschiedenis van Rusland 1945-2007’. Dit, volgens Kommersant, “ondanks de verontwaardiging van mensenrechtenactivisten, historici en pedagogen, die de auteurs beschuldigen van het voornemen om de sovjet propaganda terug te laten keren op scholen.”

“De nieuwe leermethode is de eerste officiële interpretatie van de regeringsperiode van president Poetin.” “Schoolkinderen wordt geleerd om de recente geschiedenis te interpreteren aan de hand van begrippen zoals ‘soevereine democratie’ en de ‘russofobie van bepaalde staten’”. Zo bevat het geschiedenisboek volgens critici een “rechtvaardiging van autoritarianisme en repressie tijdens de periodes van Stalin en Brezjnev”. Kommersant: “Het presidentschap van Boris Jeltsin krijgt het stempel van een crisis en wordt gecontrasteerd met de effectieve leiding van het land tijdens de periode van Poetin. Deze periode heeft in het tekstboek een apart hoofdstuk gekregen met de naam ‘soevereine democratie’. De afschaffing van de democratisch gekozen gouverneur wordt verklaard met de veronderstelling dat de lokale overheden niet in staat waren met crisissituaties om te gaan. De zaak Joekos wordt voorgesteld als een overwinning op de oligarchen, die hoop hielden op het herwinnen van hun controle over de Russische staat. Het buitenlandse beleid wordt zelfs nog rechtlijniger uitgelegd. Er wordt gesproken over de slechte buren van Rusland, de volledig van de Verenigde Staten afhankelijke staten Georgië en Oekraïne. “

Het schoolboek verschilt op enkele punten van het eerder besproken ‘geschiedenisboek met achtergronden voor leraren’. Zo ontbreekt het hoofdstuk over de persoonlijkheid van Stalin en politieke evaluatie van andere sovjet leiders zoals Chroestsjev, Brezjnev en Gorbatsjev. Delen van het boek voor leraren komen niet terug in het tekstboek omdat zij ‘niet gericht zijn op kinderen’, aldus auteur Fillipov. Het gedeelte over Poetin is zonder veranderingen overgenomen.

Kommersant herinnert de lezer kort aan de voorgeschiedenis; het verschijnen van een tekstboek geschiedenis in 2003, waarin duidelijk een ‘oppositionele kijk’ op het presidentschap van Poetin was opgenomen. De huidige regering werd in dit schoolboek omschreven als een ‘autoritaire dictatuur’. Het nieuwe schoolboek zou een reactie zijn op dit ‘oppositionele’ leerboek.(Er staat een goed artikel over dit onderwerp op de website van Russia Profile, JM)

De auteur van de ‘de geschiedenis van Rusland 1945-2007’, Fillipov, ontkent dat het boek door de overheid ‘besteld’ is. Hij erkent dat het boek “bewuste educatieve propaganda” is. “Ik heb de schoolboeken over de geschiedenis van Rusland en haar buurlanden geanalyseerd en kwam tot de conclusie dat onze leerboeken rond 1991 eindigen en niet de oorzaken en gevolgen van de gebeurtenissen erna verklaren. Tegelijkertijd floreren onze buren in ‘russofobische pedagogiek’. Het Russische volk wordt afgeschilderd als de bron van alle ellende die zich ooit over hun landen heeft uitgestort. Het was nodig om daar een antwoord op te formuleren.

No comments: