1/5/08

Politiemaffia aan banden

http://www.rg.ru/2007/12/12/mvd.html

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken kondigt scherpere regels aan voor politiecontroles bij bedrijven. Zo moet er van te voren worden ingestemd met de reden voor de controle door de gezagvoerder of zijn plaatsvervangers van het lokale (raionnyi) kantoor van het ministerie van binnenlandse zaken, waaronder de politie valt. Deze reden moet goed gedocumenteerd worden en deze documentatie moet inzichtelijk zijn. Bedrijfsleiders krijgen het recht om dit bevel te controleren voordat zij agenten binnenlaten. Controles betreffen ook alleen die reden, die van te voren opgegeven is. Worden er overtredingen van een andere aard geconstateerd, dan heeft de agent niet het recht dit in de rapportering op te nemen. Het fabriceren van excuus om een bedrijf binnen te dringen, een controle te organiseren, en de bedrijfsleiding met een willekeurige overtreding van wet en voorschriften te chanteren, wordt een stuk lastiger. Rossiiskaja Gazeta wijst op een addertje onder het gras; wanneer de reden om een bedrijf te bezoeken onder het staatsgeheim valt, dan vervalt de verplichting tot documentatie.

No comments: