1/5/08

Buitenlands beleid

http://www.expert.ru/printissues/expert/2007/47/vneshnyaya_polikia_rossii/

Hieronder volgen enkele uitspraken van Minister van Buitenlandse Zaken Lavrov uit een open brief gepubliceerd in Ekspert:

“We hebben in de laatste jaren een adequate theoretische basis gevormd voor een Russische diplomatie die verbonden is met onze tradities, met concrete nationale belangen en reële vormen van internationaal leven (waarschijnlijk bedoelt hij internationale organisaties, JM) Interessant is te lezen hoe hij de lessen van ‘het einde van de koude oorlog’ verbindt aan zijn visie voor de nieuwe Russische diplomatie. “Ik (Lavrov, JM) doel op een brede, open kijk, een vorm van intellectuele emancipatie, de afwijzing van taboes en sjablonen. De behoefte om de internationale realiteit aan het ene of het andere geïdeologiseerde schema aan te passen is een symptoom van intellectueel en psychologisch isolationisme.”

“Het westen moet inzien dat wij niet op confrontatie uit zijn, maar onze strategische belangen moeten beschermen.” … “Ook al gaat onze diplomatie uit van non-confrontatie, er bestaat voor Rusland een rode lijn, een punt waarbij er een reëel gevaar ontstaat voor onze nationale veiligheid of voor de bestaande internationale rechtsorde. Op dergelijke punten moeten wij reageren en tot het einde op de bres staan voor onze belangen.”

“Rusland handelt niet! Onze internationale partners moeten dit leren begrijpen. Elke vraag staat op zich. Deals op basis van het uitruilen van het ene belang voor de ander zijn uitgesloten.”

Over het Russische democratiseringsproces zegt Lavrov: “Niet voor het eerst in de geschiedenis, botst een samenleving, dat zich in een toestand van intellectuele gisting bevindt, met de verleidingen van het axioma dat ‘het licht uit het westen komt’, dat het aldaar verworvene het eindproduct is van de menselijke ontwikkeling; het einde der geschiedenis. Vaak raakt zo’n samenleving dan gedesoriënteerd en gedemobiliseerd. Het resultaat is een verlies voor de democratische ontwikkeling, een verlies voor het voornemen voor pluralisme en concurrentie.

No comments: